Search

Виховна робота серед слухачів починається з перших днів їх навчання на кафедрі. Вона є невід’ємною складовою освітнього процесу й здійснюється шляхом реалізації навчальних планів та програм з використанням потенціалу науково-педагогічних працівників та в позааудиторний час.

Викладачі кафедри активно задіяні у виховній роботі, виконуючи обов’язки кураторів циклів. На вступних конференціях слухачів знайомлять з організацією навчально-виховної роботи в Академії. Одним із засобів громадсько-правового виховання є створення атмосфери вимогливості щодо сумлінного виконання слухачами своїх обов’язків, додержання правил внутрішнього розпорядку закладу, наказів ректора та розпоряджень деканату.

Співробітники кафедри відвідують гуртожитки НМАПО імені П. Л. Шупика, де проживають слухачі.

Колектив кафедри приділяє увагу створенню належних умов для задоволення культурних потреб слухачів, які активно залучаються до участі в культурно-масових заходах, таких як: екскурсії по історичним місцям столиці України (Свято-Троїцький монастир, комплекс в Межигір’ї), колективні відвідування театрів, музеїв, різноманітних патріотично-освітніх закладів (національний музей історії медицини, водно-інформаційний центр, національний музей «Чорнобиль»), виставок, читацьких та науково-практичних конференцій тощо.

Науково-педагогічний персонал кафедри проводить освітньо- просвітницьку діяльність у тому числі з використанням можливостей Інтернет ресурсів та соціальних мереж. Наприклад: на сайті академії була розміщена публікація з питань Всесвітнього дня здоров’я та ювілею ВООЗ, в якої наголошувалося на забезпеченні якості та доступності профілактичної діяльності системи охорони здоров’я (тут).

На кафедральній сторінці в мережі Facebook регулярно публікуються матеріали з промоції  здоров’я, формування здорового способу життя та популяризуються аспекти навчально-виховної роботи.

Читайте та приєднуйтесь до нас:

https://www.facebook.com/Public-Health-Department-Shupyk-NMAPE-

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації, стажування за спеціальностями «Загальна гігієна» та «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища». Понад 20 років проводяться передатестаційні цикли зі спеціальності «Гігієна харчування» та «Гігієна дітей та підлітків», для яких за участю викладачів кафедри розроблені і затверджені МОЗ України навчальні плани, програми та банк державних комп’ютерних тестів.

На кафедрі за розробленими і затвердженими у встановленому порядку навчальними програмами циклів тематичного удосконалення підвищують кваліфікацію лікарі з загальної гігієни, спеціалісти з лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища, керівники лабораторних центрів та їх заступники, а також сімейні лікарі та лікарі-терапевти. Колективом кафедри розроблені навчальні плани і програми та проводяться короткотривалі цикли тематичного удосконалення з актуальних питань загальної гігієни, гігієни харчування, гігієни дітей та підлітків, у тому числі з елементами дистанційного навчання.

 На кафедрі проводяться цикли:

 Спеціалізації за фахом:

 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища» (2 міс.)
 • «Загальна гігієна»(4 міс.)

 Передатестаційної підготовки:

 • «Загальна гігієна» (1 міс.)
 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища» (1 місяць)
 • «Комунальна гігієна» (1 міс.)
 • «Гігієна харчування» (1 міс.)
 • «Гігієна дітей та підлітків» (1 міс.)

 Стажування (для лікарів, що підтверджують звання лікар-спеціаліст) за фахом:

 • «Загальна гігієна»
 • «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища»
 • «Комунальна гігієна»
 • «Гігієна харчування»
 • «Гігієна дітей та підлітків»

 Тематичного удосконалення:

 • «Громадське здоровя в Україні: стратегія розвитку» (0,5 міс.)
 • «Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні» (1 міс.)
 • «Актуальні питання екогігієни» (1 міс.)
 • «Гігієна і токсикологія хімічних речовин» (1 міс.)
 • «Гігієна використання і токсикологія пестицидів» (1 міс.)
 • «Актуальні питання гігієни харчування» (1 міс.)
 • «Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (1 міс.)
 • «Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства» (1 міс.)
 • «Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд за об’єктами для дітей та підлітків» (1 міс.)
 • «Організація харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу» (1 міс.)
 • «Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей» (1 міс.)

 З 2017 р. на кафедрі вперше в України організовані та проводяться цикли тематичного удосконалення «Громадське здоров'я в Україні: стратегія розвитку» тривалістю 2 тижні для лікарів профілактичної ланки медицини.

Також кафедрою проводяться цикли тематичного удосконалення «Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) для лікарів загальної практики - сімейної медицини та лікарів-терапевтів.