Search

Завідувач кафедри

Доктор медичних наук, професор. Відмінник освіти України. Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця з відзнакою.

Працює на кафедрі з 1986 року. Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків (1996-2016 рр.). Завідувач навчально-методичним кабінетом академії (2000-2016 рр.).

Автор і співавтор понад 170 наукових праць.

Науковий напрям – організація харчування в системі протирадіаційного захисту населення при великомасштабних радіаційних аваріях, система захисту здоров'я населення зон спостереження об’єктів атомної енергетики України. В останні роки: науково-методологічне обгрунтування розвитку кадрових ресурсів у сфері громадського здоров'я в Україні, екологічне здоров'я та питання харчової безпеки.

Доктор медичних наук, професор.

Закінчив Київський медичний інституту імені О.О. Богомольця

Має відзнаки  «За відмінні успіхи у роботі вищої школи» та «Відмінник охорони здоров’я».

 З 1992 по 2017 рр. –завідувач кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків, з червня 2017 р. – професор кафедри громадського здоров’я.

Автор і співавтор понад 400 наукових праць, серед них 47 підручників і посібників, 5 патентів на винаходи та низка санітарних норм і стандартів.

Наукові інтереси професора Козяріна І. П. пов’язані з вивченням біологічної дії та нормуванням фізичних і хімічних чинників довкілля; регламентації якості харчових продуктів вітчизняного і зарубіжного виробництва; оцінки фізичного і психічного розвитку та здоров'я дітей; радіоактивного забруднення харчових продуктів у зв’язку з аварією на ЧАЕС. 

Доктор медичних наук, професор кафедри.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Працює на кафедрі з 2004 року. Відповідальна за наукову роботу кафедри.

Автор (співавтор) більше 250 наукових праць з питань гігієни дитинства, трьох підручників, семи навчально-методичних посібників, восьми навчальних програм.

Наукова діяльність присвячена оцінці фізичного і психічного розвитку дітей, вирішенню проблем покращення здоров’я дитячого населення України.

 

Кандидат медичних наук, доцент. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Гігієна”. В НМАПО імені П. Л. Шупика працює з 2007 р. на кафедрі гігієни та екології людини; з 01.06. 2017 р. – доцент кафедри громадського здоров'я.

Випускниця Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця

Автор і співавтор понад 130 наукових праць, серед яких 3 монографії.

Коло наукових інтересів – комунальна гігієна, вивчення та нормування факторів довкілля, їх впливу на здоров'я населення. 

 

Кандидат медичних наук, доцент. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медико-соціальна характеристика дітей з гострими отруєннями та організація медичної допомоги в умовах великого міста» (2004).

Випускниця Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

В НМАПО імені П. Л. Шупика працює з 2016 на посаді завідувача відділу з міжнародних звʼязків; з червня 2017 р. – доцент кафедри громадського здоровʼя. Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

Автор і співавтор 102 наукових праць, у тому числі 6 посібників та підручників, 1 патенту.

Сфера наукових інтересів – питання громадського здоров’я, менеджмент, педагогіка. 

 

ПЕРШЕГУБА Ярослав Володимирович

Кандидат медичних наук. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.02.01 - гігієна та професійна патологія на тему «Гігієнічна оцінка комплексного (аерогенного і перорального) навантаження хімічних канцерогенів на населення великого міста за критерієм ризику».

В НМАПО імені П. Л. Шупика працює з лютого 2018 р. на кафедрі громадського здоров’я на посаді старшого викладача.

Автор і співавтор понад 70 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: громадське здоров’я (public health), гігієна спорту, гігієна харчування, гігієна канцерогенних факторів.