Search

Кафедра активно включилася у розробку профілактичного напряму в сучасній медицині: виконується науково-дослідна робота «Науково-методичне обгрунтування розвитку кадрових ресурсів у сфері громадського здоров’я України» (2017-2019 рр.); плануються до реалізації наукові дослідження щодо «Формування профілактичного напряму медицини дитинства в сучасних умовах розбудови громадського здоров’я України»; продовжуються дослідження щодо наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (доц. Дубова Н. Ф., заочний аспірант Закладна Н. В. – тема дисертаційної роботи присвячена обґрунтуванню системи захисту здоров’я населення зон спостереження об’єктів атомної енергетики України.

За час діяльності кафедрою було реалізовано два профільні гранти: «Розвиток громадського здоров’я в Україні та регіонах шляхом створення міждисциплінарної команди та посилення між секторальної взаємодії» (ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України», Одеський НМУ, 21-23.06. 2017 р.); «Обмін досвідом між державною організацією та громадським об’єднанням щодо перспектив і можливостей післядипломної підготовки медичних працівників і фахівців соціальної сфери і просування медичної реформи»  (ДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України, 16-17.11. 2017 р.).

У 2017 р. отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Оцінка стану здоров’я дорослого населення зони спостереження Запорізької АЕС», №74801 від 17.11.2017 р. Автори: д. мед. н. Хоменко І. М., Закладна Н.В.

Видано інформаційний лист «Оцінка фізичного здоров’я дітей та підлітків», № 241-2016. Автори: Козярін І. П., Івахно О. П.

Опубліковано п’ять статей у міжнародних та національних фахових наукових виданнях:

1. Хоменко І. М. Проблеми протирадіаційного захисту у громадському здоров’ї // International research and practice conference "Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine": Conference Proceeding, April 28-29, 2017, Lublin. – P. 190-194.

2. Хоменко І. М., Козярін І. П., Закладна Н. В. Гігієнічна оцінка фактичного харчування працездатного населення зони спостереження Запорізької атомної електростанції // Довкілля та здоров’я. - 2017.- № 1. - С. 55-58.

3. Івахно О. П., Козярін І.  П., Лоза Л. В. Ефективність критеріїв визначення медичних груп для занять фізичною культурою дітей шкільного віку // Зб. наук. праць співроб. НМАПО, 2017. - Вип. 27. - С. 441-450.

4. Івахно О.П., Козярін І.П., Лоза Л.В. Медицина дитинства в структурі системи громадського здоров’я України // Довкілля та здоров’я.- 2017.- № 3.- С. 22-25.

5. Комунікативна компетенція як складова комплексного навчання фахівців громадського здоров’я / Ю. В.Вороненко, О. П. Гульчій, Н. М.Захарова, І. М.Хоменко та ін. // Україна. Здоров’я нації. - 2017. - № 3.- С. 309-310.

Результати наукових досліджень кафедри було оприлюднено на п’яти міжнародних та двох національних наукових форумах:

  • XVII міжнародна наук. конф. «Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря» (2017);
  • Міжнародна наук.-практ. конф. до всесвітнього дня здоров’я «Депресія: давай поговоримо» (6-7 квітня 2017 р.);
  • ХIV Всеукраїнська наук.-практ. конф. з міжнарожною участю, присвячена 60-річчю ТДМУ (18-19 травня 2017 р.);
  • Науково-практ. конф. молодих вчених (тринадцяті марзєєвські читання «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (19-20 жовтня 2017 р.);
  • International research and practice conference "Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine": Conference Proceeding, April 28-29, 2017, Lublin. 

Сьогодні кафедра має багато планів щодо розбудови нової системи громадського здоров'я в Україні, розвитку наукової та освітньої її компонент. Формування та розвиток кафедри підтримується адміністрацією та колегами академії.