Search

Адреса проведення: вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, 4 поверх, кафедра громадського здоров’я

Контактні дані: ст. викл. Ярослав Першегуба (+38044 205 49 98, k_рh@nmapo.edu.ua)

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.


Мета вивчення курсу

Адаптація лікарів профілактичної ланки до роботи в умовах розбудови системи громадського здоров’я в Україні.


Опис курсу, його структура

Ознайомлення з теоретичними основами, розвитком науки та навчальної дисципліни "Громадське здоров'я" на сучасному етапі; формуванням політики громадського здоров'я в Україні, його нормативно-правовою базою; основними оперативними функціями громадського здоров'я. Все перераховане слугуватиме підготовці спеціаліста нової формації відповідно до сучасних світових освітніх стандартів.

Основні розділи:

 1. Принципи формування та основні оперативні функції громадського здоров’я
 2. Концепція здоров’я населення: чинники, що його зумовлюють, основні показники та методи оцінки
 3. Екологічне здоров’я. Оцінка екологічних ризиків і управління ними
 4. Епідеміологія інфекційних та неінфекційних захворювань
 5. Основи біостатистики в громадському здоров'ї
 6. Електронна охорона здоров’я. Комунікації у громадському здоров’ї.

Заплановані види активності

Проблемне навчання у малих групах ("кейси"), підготовка та презентація курсового проекту, навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу. 


Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Чітке розуміння процесу розбудови та стратегічні напрями розвитку системи громадського здоров’я в Україні;
 • Відповідний обсяг знань у сфері громадського здоров'я, що надасть можливість ефективно виконувати професійні обов'язки та приймати необхідні управлінські рішення;
 • Поглиблення практичних навичок щодо здійснення епідеміологічних досліджень у сфері неінфекційних захворювань, екологічного здоров’я, визначення провідних факторів ризику;
 • Удосконалення практичних навичок з фахової комунікації, у тому числі в кризових ситуаціях, профілактики професійного вигорання.

Види навчальної діяльності 

 • Теоретична (30%)
 • практична (40%)
 • презентація курсового проекту (20%)
 • індивідуальна робота (10%).

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 560 с.: іл.
2. ВООЗ. Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения. Режим доступу до ресурсу: http://www.euro.who.int.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р. – «Про схвалення концепції розвитку системи громадського здоров'я». Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80
4. Pencheon, David; Guest, Charles; Melzer, David; Gray, JA Muir. Pencheon, David, ed. Oxford Handbook of Public Health Practice. Oxford University Press. OCLC 663666786. - 2015.
5. Edited by Rogers Detels, Martin Gulliford, Quarraisha Abdool Karim, and Chorh Chuan Tan. Oxford Textbook of Global Public Health. OxfordUniversity Press. Published: 26 April 2015. - 1854 Pages