Search

Форма підготовки Назва циклу Дата

ТУ

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах

08.01-06.02

ТУ

Актуальні питання екогігієни

09.01-07.02

ТУ

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні

09.01-07.02

ТУ

Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства . В.

10.01-08.02

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Гігієна харчування»

08.02-12.03

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища»

11.02-13.03

ТУ

Методи визначення і оцінки фізичного здоров'я дітей. В.

11.02-13.03

ТУ

Цикл тематичного удосконалення «Громадське здоров’я в Україні: стратегія розвитку»

18.02-04.03

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Загальна гігієна»

11.03-09.04

ТУ

Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу. В.

14.03-12.04

ТУ

Актуальні питання гігієни харчування.

18.03-16.04

Спеціалізація

Спеціалізація зі спеціальності "Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища"

18.03-21.05

ТУ

Актуальні питання екогігієни

15.04-17.05

ПАЦ

Передатестаційний цикл з гігієни дітей та підлітків

15.04-17.05

ТУ

Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства. В.

18.04-22.05

ТУ

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах. (Очно-заочний з елементами ДН)

22.04-24.05

ТУ

Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря (для сімейних лікарів)

28.05-12.06

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Загальна гігієна»

23.05-24.06

ТУ

Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей. В.

23.05-24.06

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища»

27.05-26.06

ТУ

Актуальні питання гігієни харчування.

28.05-27.06

ТУ

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні

27.08-25.09

ТУ

Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства. В.

27.08-25.09

Спеціалізація

Спеціалізація зі спеціальності "Загальна гігієна"

29.08-31.12

ТУ

Актуальні питання гігієни харчування.

29.08-27.09

ТУ

Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства. В.

26.09-28.10

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторні досліджень хімічних факторів навколишнього середовища»

26.09-28.10

ТУ

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах

24.09-22.10

ТУ

Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря (для сімейних лікарів)

01.10-16.10

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Гігієни харчування»

29.10-27.11

ТУ

Методи лабораторних досліджень у закладах для дітей (Очно-заочний з елементами дистанційного навчання)

29.10-27.11

Спеціалізація

Спеціалізація зі спеціальності "Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища"

29.10-30.12

ТУ

Цикл тематичного удосконалення «Громадське здоров’я в Україні: стратегія розвитку»

04.11-18.11

ПАЦ

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Комунальна гігієна»

28.11-30.12

ТУ

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах (Очно-заочний з елементами ДН)

28.11-27.12