Search

За 2001–2013 рр. співробітниками кафедри опубліковано:

підручники:

-        «Гематологія і трансфузіологія» (за ред. проф. С.М. Гайдукової);

-        «Внутрішні хвороби» (за ред. проф. В.М. Коваленка, співавтор проф. Гайдукова С.М.);

-        «Госпітальна терапія» (за ред. проф. М.М. Нейка, співавтор проф. Гайдукова С.М.). 

посібники:

-        «Анемії» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Сивак Л.А., Пясецька Н.М.);

-        «Анемии: принципы диагностики и лечения» (Гусева С.А., Дубкова А.Г., Вознюк В.П.);

-        «Анемии» (Гусева С.А., Гончаров Я.П.);

-        «Анемии», 2-е изд. (Гусева С.А., Гончаров Я.П.);

-        «Гемолітична хвороба новонароджених» (Гайдукова С.М., Вдовиченко Ю.П., Романенко Т.Г., Пясецька Н.М., Видиборець С.В., Мороз Г.І.);

-        «Залізодефіцитна анемія» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Колесник І.В.);

-        «Залізодефицитні стани» (Гусєва С.А., Бруслова К.М., Гончаров Я.П., Скрипник І.М., Філоненко І.А.);

-        «Імуногематологія гемолітичної хвороби новонароджених» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Пясецька Н.М.);

-        «Клінічна імуногематологія» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В.);

-        «Керівництво з приготування, використання та забезпечення якості компонентів крові. Рекомендація №R(95)15.–11-те видання» ( за заг. ред. В.П. Івасюка, В.Л. Новака, С.М. Гайдукової, С.В. Видиборця);

-        «Основи організації трансфузіологічної допомоги у лікувальних закладах» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В.);

-        «Практикум з внутрішньої медицини» (Передерій В.Г., Клименко С.В., Карнабеда О.А.);

-        «Наследственные и приобретенные гематологические синдромы в клинической практике» (Гусева С.А., Дубкова А.Г., Вознюк В.П. и др.);

-        «Синдромна діагностика гематологічних захворювань у практиці сімейного лікаря» (Гусєва С.А., Бусло О.О.);

-        «Трансфузіологія: еталони практичних навичок» (Гайдукова С.М., Ковалкіна Л.О., Видиборець С.В., Сивак Л.А.);

-        «Трансфузіологія: еталони практичних навичок», 2-е видання (Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Ковалкіна Л.О.);

-        «Трансфузіологія: Трансфузійна імунологія» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В.);

-        «Трансфузіологія:Гемофілії» (Мороз Г.І., Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Кучер О.В., Авер’янов Є.В., Гартовська І.Р., Дербеньова Н.О.);

-        «Трансфузіологічна допомога у лікувальних закладах» (Гайдукова С.М., Коломоєць М.Ю., Видиборець С.В., Антофійчук М.П., Ковалкіна Л.О., Попович Ю.Ю.);

-        «Діагностика та лікування захворювань системи крові», в 2-х ч. (Свінціцький А.С., Гусєва С.А., Скрипниченко С.В., Родіонова І.О.);

-        «Діагностика та лікування захворювань системи крові» (Свінціцький А.С., Гусєва С.А., Скрипниченко С.В., Родіонова І.О.);

-        «Трансфузіологія. Навчальний посібник для студентів медичних університетів та лікарів в 4 кн. Кн. 3, ч. 3: Гемофілії» (Мороз Г.І., Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Кучер О.В, Авер’янов Є.В., Гартовська І.Р., Дербоньова Н.О.);

-        «Залізодефіцитна анемія», 2-ге вид. (Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Черноброва О.І., Кучер О.В., Мороз Г.І., Сергієнко О.В., Поповчи Ю.Ю);

-        «Основи клінічної гемостазіології» (Видиборець С.В., Мороз Г.І., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Попович Ю.Ю.);

-        «Лабораторна діагностика гемофілій та хвороби Віллебранда» (Мороз Г.І., Красівська В.В., Видиборець С.В, Новак В.Л.). 

керівництва:

-        Основи законодавчого забезпечення діяльності фахівців в службі крові та гематології (Видиборець С.В., Михайличенко Б.В., Хміль І.Ю., Гайдукова С.М., Заневська Л.Й., Сергієнко О.В., Кучер О.В., Попович Ю.Ю.). 

монографії:

-        «Реальдирон (альфа-интерферон): возможности применения в гематологической и инфекционной клинике» (Гусева С.А., Телегеев Г.Д., Топольницкий С.В.);

-        «Рекомбинантный эритропоэтин (Эпокрин): применение в клинической практике» (Гусева С.А., Гончаров Я.П., Курищук К.В., Петруша А.О.);

-        «Эритроцитозы: дифференциальная диагностика и лечение» (Гусева С.А., Бессмельцев С.С., Гончаров Я.П., Петруша А.О., Ткаченко О.В.);

-        «Истинная полицитемия» (Гусева С.А., Бессмельцев С.С., Абдулкадыров К.М., Гончаров Я.П.);

-        «Эритропоэтин. Биологические свойства и клиническое применение» (Под ред. С.А. Гусевой и В.Г. Бебешко);

-        «Діагностика та корекція прихованих порушень метаболізму еритроцитів у донорів крові» (Сергієнко О.В., Видиборець С.В.);

-        «Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12» (Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Черноброва О.І.).

-        «Донорство крові та метаболізм заліза» (Видиборець С.В., Дерпак Ю.Ю., Сергієнко О.В.);

-        «Мегалобластні анемії» (Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Черноброва О.І.).;

-        «Реінфузія крові» (Заневська Л.Й., Сергієнко О.В., Гайдукова С.М., Видиборець С.В.);

-        «Кучер Е.В., Гайдукова С.Н., Мороз Г.И., Выдыборец С.В., Сергиенко А.В. Роль генетических факторов в возникновении и развитии острой лейкемии у детей» (Кучер О.В., Гайдукова С.М., Мороз Г.І., Видиборець С.В., Сергієнко о.В.);

-        «Прогностичне значення клініко-гематологічних та імунологічних особливостей перебігу множинної мієломи» (Гайдукова С.М., Шірінян Т.С., Сергієнко О.В., Кучер О.В., Видиборець С.В.). 

довідники:

-        «Болезни системы крови» (Гусева С.А., Вознюк В.Г., Бальшин М.Д.);

-        «Болезни системы крови» (Гусева С.А., Вознюк В.П.). 

Кучер Е.В., Гайдукова С.Н., Мороз Г.И., Выдыборец С.В., Сергиенко А.В. Роль генетических факторов в диагностике и прогнозировании течения острой лейкемии у детей» (Кучер О.В., Гайдукова С.М., Мороз Г.І., Видиборець С.В., Сергієнко О.В.)

методичні рекомендації:

-        Лікування анемічного синдрому у онкологічних хворих: методичні рекомендації (Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Карнабеда О.А., Сивак Л.А., Глушко Н.Л.);

-        Методичні вказівки по профілактичному лікуванні при гемофілії з курсу «Фізіологія і патологія системи гемостазу». Розділ «Гемофілія, спадкові механізми, клініка, діагностика, лікування» (Мороз Г.І.). 

Видавнича діяльність:

З 2015 р. співробітниками кафедри видається фаховий журнал «Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа» (Международный научно-практический журнал).

Науково-дослідна робота кафедри гематології та трансфузіології спрямована на вивчення та впровадження в практичну роботу нових методів діагностики та лікування хворих з анемією та системною патологією крові.

В 1974 р. перший аспірант кафедри В.Т. Іщенко захистив кандидатську дисертацію «Состояние желчевыделительной и желчеобразовательной функций печени у больных хроническими лейкозами и лимфогранулематозом».

За період існування кафедри її співробітниками захищено 5 докторських та 23 кандидатських дисертацій, виконуються 1 докторська та 3 кандидатські дисертації. Викладачі кафедри підвищували свій професійний рівень в науково-дослідних установах країни та за її межами – в Німеччині, Швейцарії, Японії, Франції, Австрії.

На кафедрі гематології та трансфузіології проводиться науково-дослідна робота «Вивчення закономірностей формування та удосконалення методів діагностики, лікування хронічних лімфопроліферативних, мієлопроліферативних захворювань і депресій кровотворення та їх трансфузійне забезпечення» (термін виконання – 2016–2019 рр.)». Проводиться вивчення клініко-гематологічних та імунологічних особливостей перебігу лімфопроліферативних та мієлопроліферативних захворювань, уточнення діагностики депресій кровотворення, вивчення вторинних порушень метаболізму що їх супроводжують та виділення прогностичних критеріїв для розробки індивідуального підходу до їх лікування.

Слід відмітити постійне зростання кількості наукових розробок кафедри. За роки існування кафедри її співробітниками отримано понад 60 патентів на винаходи, видано понад 30 методичних рекомендацій. Співробітниками кафедри опубліковано 3 підручники, 26 посібників, 1 керівництво, 2 довідники, 13 монографій та понад 2000 наукових праць.