Search

За 2001–2013 рр. співробітниками кафедри опубліковано:

підручники:

-        «Гематологія і трансфузіологія» (за ред. проф. С.М. Гайдукової);

-        «Внутрішні хвороби» (за ред. проф. В.М. Коваленка, співавтор проф. Гайдукова С.М.);

-        «Госпітальна терапія» (за ред. проф. М.М. Нейка, співавтор проф. Гайдукова С.М.). 

посібники:

-        «Анемії» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Сивак Л.А., Пясецька Н.М.);

-        «Анемии: принципы диагностики и лечения» (Гусева С.А., Дубкова А.Г., Вознюк В.П.);

-        «Анемии» (Гусева С.А., Гончаров Я.П.);

-        «Анемии», 2-е изд. (Гусева С.А., Гончаров Я.П.);

-        «Гемолітична хвороба новонароджених» (Гайдукова С.М., Вдовиченко Ю.П., Романенко Т.Г., Пясецька Н.М., Видиборець С.В., Мороз Г.І.);

-        «Залізодефіцитна анемія» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Колесник І.В.);

-        «Залізодефицитні стани» (Гусєва С.А., Бруслова К.М., Гончаров Я.П., Скрипник І.М., Філоненко І.А.);

-        «Імуногематологія гемолітичної хвороби новонароджених» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Пясецька Н.М.);

-        «Клінічна імуногематологія» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В.);

-        «Керівництво з приготування, використання та забезпечення якості компонентів крові. Рекомендація №R(95)15.–11-те видання» ( за заг. ред. В.П. Івасюка, В.Л. Новака, С.М. Гайдукової, С.В. Видиборця);

-        «Основи організації трансфузіологічної допомоги у лікувальних закладах» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В.);

-        «Практикум з внутрішньої медицини» (Передерій В.Г., Клименко С.В., Карнабеда О.А.);

-        «Наследственные и приобретенные гематологические синдромы в клинической практике» (Гусева С.А., Дубкова А.Г., Вознюк В.П. и др.);

-        «Синдромна діагностика гематологічних захворювань у практиці сімейного лікаря» (Гусєва С.А., Бусло О.О.);

-        «Трансфузіологія: еталони практичних навичок» (Гайдукова С.М., Ковалкіна Л.О., Видиборець С.В., Сивак Л.А.);

-        «Трансфузіологія: еталони практичних навичок», 2-е видання (Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Ковалкіна Л.О.);

-        «Трансфузіологія: Трансфузійна імунологія» (Гайдукова С.М., Видиборець С.В.);

-        «Трансфузіологія:Гемофілії» (Мороз Г.І., Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Кучер О.В., Авер’янов Є.В., Гартовська І.Р., Дербеньова Н.О.);

-        «Трансфузіологічна допомога у лікувальних закладах» (Гайдукова С.М., Коломоєць М.Ю., Видиборець С.В., Антофійчук М.П., Ковалкіна Л.О., Попович Ю.Ю.);

-        «Діагностика та лікування захворювань системи крові», в 2-х ч. (Свінціцький А.С., Гусєва С.А., Скрипниченко С.В., Родіонова І.О.);

-        «Діагностика та лікування захворювань системи крові» (Свінціцький А.С., Гусєва С.А., Скрипниченко С.В., Родіонова І.О.);

-        «Трансфузіологія. Навчальний посібник для студентів медичних університетів та лікарів в 4 кн. Кн. 3, ч. 3: Гемофілії» (Мороз Г.І., Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Кучер О.В, Авер’янов Є.В., Гартовська І.Р., Дербоньова Н.О.);

-        «Залізодефіцитна анемія», 2-ге вид. (Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Черноброва О.І., Кучер О.В., Мороз Г.І., Сергієнко О.В., Поповчи Ю.Ю);

-        «Основи клінічної гемостазіології» (Видиборець С.В., Мороз Г.І., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Попович Ю.Ю.);

-        «Лабораторна діагностика гемофілій та хвороби Віллебранда» (Мороз Г.І., Красівська В.В., Видиборець С.В, Новак В.Л.). 

керівництва:

-        Основи законодавчого забезпечення діяльності фахівців в службі крові та гематології (Видиборець С.В., Михайличенко Б.В., Хміль І.Ю., Гайдукова С.М., Заневська Л.Й., Сергієнко О.В., Кучер О.В., Попович Ю.Ю.). 

монографії:

-        «Реальдирон (альфа-интерферон): возможности применения в гематологической и инфекционной клинике» (Гусева С.А., Телегеев Г.Д., Топольницкий С.В.);

-        «Рекомбинантный эритропоэтин (Эпокрин): применение в клинической практике» (Гусева С.А., Гончаров Я.П., Курищук К.В., Петруша А.О.);

-        «Эритроцитозы: дифференциальная диагностика и лечение» (Гусева С.А., Бессмельцев С.С., Гончаров Я.П., Петруша А.О., Ткаченко О.В.);

-        «Истинная полицитемия» (Гусева С.А., Бессмельцев С.С., Абдулкадыров К.М., Гончаров Я.П.);

-        «Эритропоэтин. Биологические свойства и клиническое применение» (Под ред. С.А. Гусевой и В.Г. Бебешко);

-        «Діагностика та корекція прихованих порушень метаболізму еритроцитів у донорів крові» (Сергієнко О.В., Видиборець С.В.);

-        «Особливості перебігу та лікування анемії, що зумовлена комбінацією дефіциту заліза і вітаміну В12» (Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Черноброва О.І.).

-        «Донорство крові та метаболізм заліза» (Видиборець С.В., Дерпак Ю.Ю., Сергієнко О.В.);

-        «Мегалобластні анемії» (Видиборець С.В., Гайдукова С.М., Сергієнко О.В., Черноброва О.І.).;

-        «Реінфузія крові» (Заневська Л.Й., Сергієнко О.В., Гайдукова С.М., Видиборець С.В.);

-        «Кучер Е.В., Гайдукова С.Н., Мороз Г.И., Выдыборец С.В., Сергиенко А.В. Роль генетических факторов в возникновении и развитии острой лейкемии у детей» (Кучер О.В., Гайдукова С.М., Мороз Г.І., Видиборець С.В., Сергієнко о.В.);

-        «Прогностичне значення клініко-гематологічних та імунологічних особливостей перебігу множинної мієломи» (Гайдукова С.М., Шірінян Т.С., Сергієнко О.В., Кучер О.В., Видиборець С.В.). 

довідники:

-        «Болезни системы крови» (Гусева С.А., Вознюк В.Г., Бальшин М.Д.);

-        «Болезни системы крови» (Гусева С.А., Вознюк В.П.). 

Кучер Е.В., Гайдукова С.Н., Мороз Г.И., Выдыборец С.В., Сергиенко А.В. Роль генетических факторов в диагностике и прогнозировании течения острой лейкемии у детей» (Кучер О.В., Гайдукова С.М., Мороз Г.І., Видиборець С.В., Сергієнко О.В.)

методичні рекомендації:

-        Лікування анемічного синдрому у онкологічних хворих: методичні рекомендації (Гайдукова С.М., Видиборець С.В., Карнабеда О.А., Сивак Л.А., Глушко Н.Л.);

-        Методичні вказівки по профілактичному лікуванні при гемофілії з курсу «Фізіологія і патологія системи гемостазу». Розділ «Гемофілія, спадкові механізми, клініка, діагностика, лікування» (Мороз Г.І.). 

Видавнича діяльність:

З 2015 р. співробітниками кафедри видається фаховий журнал «Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа» (Международный научно-практический журнал).