Search

Науково-дослідна робота кафедри гематології та трансфузіології спрямована на вивчення та впровадження в практичну роботу нових методів діагностики та лікування хворих з анемією та системною патологією крові.

В 1974 р. перший аспірант кафедри В.Т. Іщенко захистив кандидатську дисертацію «Состояние желчевыделительной и желчеобразовательной функций печени у больных хроническими лейкозами и лимфогранулематозом».

За період існування кафедри її співробітниками захищено 5 докторських та 23 кандидатських дисертацій, виконуються 1 докторська та 3 кандидатські дисертації. Викладачі кафедри підвищували свій професійний рівень в науково-дослідних установах країни та за її межами – в Німеччині, Швейцарії, Японії, Франції, Австрії.

На кафедрі гематології та трансфузіології проводиться науково-дослідна робота «Вивчення закономірностей формування та удосконалення методів діагностики, лікування хронічних лімфопроліферативних, мієлопроліферативних захворювань і депресій кровотворення та їх трансфузійне забезпечення» (термін виконання – 2016–2019 рр.)». Проводиться вивчення клініко-гематологічних та імунологічних особливостей перебігу лімфопроліферативних та мієлопроліферативних захворювань, уточнення діагностики депресій кровотворення, вивчення вторинних порушень метаболізму що їх супроводжують та виділення прогностичних критеріїв для розробки індивідуального підходу до їх лікування.

Слід відмітити постійне зростання кількості наукових розробок кафедри. За роки існування кафедри її співробітниками отримано понад 60 патентів на винаходи, видано понад 30 методичних рекомендацій. Співробітниками кафедри опубліковано 3 підручники, 26 посібників, 1 керівництво, 2 довідники, 13 монографій та понад 2000 наукових праць.