Search

Професор, доктор медичних наук

У 1972 році закінчила лікувальний факультет Івано-Франківського медичного інституту.

В 1982 році  захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. Після закінчення клінічної ординатури працювала старшим лаборантом кафедри, з 1984 року асистентом, доцентом кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

В 1992 році захистила докторську дисертацію та отримала науковий ступінь доктора медичних наук

У 1994 році отримала наукове звання професора кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

Нагороди

За досягнення в галузі науки та охорони здоров’я  неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами МОЗ України та Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

В 2004 році нагороджена медаллю Гіппократа  міжнародною академією  «Забезпечення безпеки життєдіяльності»  при ООН. 

В 2007 році присвоєно звання «Заслужений лікар України».

Лікувальна і наукова діяльність

Проводить велику профілактичну та лікувальну роботу, консультує хворих гастроентерологічного профілю та із різноманітними захворюваннями внутрішніх органів, опорно-рухового апарату,  нервової системи та інших з питань лікувального та профілактичного харчування. Є визнаним фахівцем з дієтології в Україні.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності стосуються розробки методів  індивідуального раціонального та лікувального харчування хворих із різноманітною патологією.

Г.А.Анохіна є провідним фахівцем та засновником наукового напрямку – нутріціологія.

Приймає активну участь в наукових, практичних конференціях та з’їздах, Національній Школі гастроентерологів, гепатологів України, Академії здорового харчування.

Під керівництвом  професора   Г.А. Анохіної  виконано і захищено 3 кандидатських і одна докторська дисертація.

Г.А.Анохіна є автором понад 250 наукових робіт, серед яких монографії, посібники, підручник «Дієтологія» (2011 ), (2012 ), «Гастроентерологія» (2007), «Гастроентерологія»  у П томах (2016- 2017рр.). 

Асистент кафедри (сумісник),  лікар-гастроентеролог, кандидат медичних наук

З 1980 по 1986 рр. навчалась в Івано-Франківському державному медичному інституті на лікувальному факультеті за спеціальністю «Лікувальна справа». В 1986-1987 рр. пройшла інтернатуру за спеціальністю «терапія» на базі клінічної лікарні № 22 м. Києва.

1987-1992 р. – працювала терапевтом клінічної лікарні № 10 м. Києва

1992 – 2001 р. працювала терапевтом, потім гастроентерологом клінічної лікарні № 12 м. Києва та ТМО Печерського р-ну м. Києва.

2002 – 2017 р. – лікар-гастроентеролог центральної поліклініки ВМУ СБ України

2018 р – лікар-гастроентеролог клініки Олімед, з грудня по теперішній час – універсальної клініки Оберіг.

У 2016 р. працювала викладачем з погодинною оплатою на кафедрі гастрентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика. З 2018 р. – асистент кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика (за сумісництвом на 0,25 ст.)

Загальний стаж роботи – 33 роки.

Професійні досягнення та звання:

В 1998 р. пройшла спеціалізацію з ультразвукової діагностики на кафедрі  променевої діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика, з 1999 р. працюю за двома спеціальностями, на теперішній час – лікар  1ої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Ультразвукова діагностика».

З 2007 по 2010 р. як пошукач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика працювала над кандидатською дисертацією на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування виразкової хвороби ДПК у військовослужбовців», науковий керівник зав.каф. гастроентерології, дієтології та ендоскопії професор, д.м.н., Харченко Н.В. Захистилася у 2010 році.

Основні напрямки діяльності.

Ведення пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракту за  сучасними  міжнародними  та вітчизняними рекомендаціями   та  протоколами. Профілактика та діагностика передракових станів та онкозахворювань шлунково-кишкового тракту. Ведення пацієнтів з коморбідною патологією. Ведення пацієнтів з патологією печінки та підшлункової залози, кишківника, кислотозалежними захворюваннями, функціональними порушеннями шлунково-кишкового тракту.

Друковані роботи: загальна кількість - 20, з них патенти – 5, рацпропозиція – 1, статті – 14.