Search

Завідувач кафедри, член-кореспондент НАМН України, професор, доктор медичних наук

У 1976 році закінчила з відзнакою Луганський медичний інститут.

В 1983 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. Після закінчення аспірантури працювала асистентом на кафедрі внутрішніх хвороб, лікарем-інспектором Управління освіти та науки МОЗ України.

З 1987 року працює асистентом, доцентом, професором кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

У 1994 році захистила докторську дисертацію та отримала науковий ступінь доктора медичних наук.

З 1996 року працює завідувачем кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

Нагороди

За досягнення в галузі науки та охорони здоров’я у 1999, 2002, 2008 та 2010 р. нагороджено Почесними грамотами МОЗ України.

Присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», «Відмінник освіти».

Лікувальна і наукова діяльність

Проводить велику профілактичну та лікувальну роботу, консультує хворих з складними випадками захворювань органів травлення та поєднаної патології. Є визнаним фахівцем з гастроентерології та дієтології в Україні.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності стосуються розробки та вивчення нових ефективних методів профілактики, діагностики та лікування хворих гастроентерологічного профілю, розробки та вивчення впливу дієтотерапії при різній патології внутрішніх органів, а також питань профілактичного харчування з метою покращення якості життя та профілактики захворювань внутрішніх органів.

Н.В.Харченко є засновником в Україні наукового напрямку – клінічна дієтологія.

Під керівництвом Н.В.Харченко в Україні започатковано проведення Міжнародних конгресів «День здорового травлення», які проходять в більшості країн під патронатом Всесвітньої гастроентерологічної асоціації, а також 20 років успішно працює Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України, яка щорічно приймає на своїх сесіях понад 1000 лікарів різних спеціальностей.

Є членом редколегії багатьох профільних журналів.

З 2003 року по теперішній час – Голова консультативно-експертної групи «Гастроентерологія. Лікарські засоби» ДП «Державний експертний центр МОЗ України». 

З 2009 по 2017рр. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гастроентерологія».

Здійснює великий обсяг роботи по розробці, затвердженню та впровадженню Настанов та Протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю.

Під керівництвом професора Харченко Н.В. і при її консультуванні захищено 14 кандидатських і дві докторські дисертації.

Н.В.Харченко є автором понад 450 наукових робіт, серед яких монографії, посібники, підручники «Дієтологія» (2011), (2012), «Гастроентерологія» (2007), «Гастроентерологія» у ІІ томах (2016-2017рр.) та ін.

Н.В.Харченко є лідером Української Гастроентерологічної Асоціації, членом Всесвітніх та Об’єднаних Європейських асоціацій.

Міжнародна співпраця

Неодноразово представляла українських фахівців на міжнародних заходах та робила доповіді.

Разом з членами Комітету з освіти  Європейської асоціації гастроентерології, ендоскопії і нутриціології (EAGEN) проводить навчальні цикли для лікарів України та приймає участь в проведенні циклів післядипломної освіти для лікарів інших країн.

Співробітники кафедри під керівництвом Н.В.Харченко проводять міжнародні клінічні дослідження лікарських засобів згідно принципам GCP.