Search

 

Ассистент,  лікар-дієтолог, кандидат медичних наук

У 1995-2002 рр. - навчалася в Тернопільському державному медичному університеті ім. І Я. Горбачевського: закінчила з відзнакою лікувальний факультет за спеціальністю "Лікувальна справа" лікар загальної практики - сімейної медицини.

З 2002 по 2004. - лікар-інтерн ревматологічного відділення Тернопільської комунальної лікарні №2.

2004-2007 рр. Аспірант кафедри нормальної фізіології Тернопільського державного медичного університету ім. І Я. Горбачевського.

З 2007 - асистент кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики (Тернопільський державний медичний університет);

З 2012 року - на посаді лікаря-дієтолога Тернопільського районного територіального медичного об'єднання;

У 2013 року - асистент кафедри функціональної діагностики на базі Тернопільської обласної університетської лікарні;

З вересня 2015 року і по теперішній час – на посаді лікаря-дієтолога ДУ «Інститут серця» МОЗ України;

З вересня 2016 року – викладач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика.

Науково-педагогічний стаж - 11 років;

Загальний стаж роботи - 20 років.

Професійні досягнення та звання:

У червні 2008 року захистила кандидатську дисертацію «Психофізіологічні особливості осіб 15-20 років з підвищеним артеріальним тиском» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук;

У квітні 2012 року присвоєно звання лікаря за фахом «Дієтологія» (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедра гастроентерології, дієтології та ендоскопії).

Основні напрямки діяльності:

Консультування, ведення пацієнтів з питань раціонального харчування, зниження ваги, оздоровлення та омолодження організму;

Складання програми харчування, підбір індивідуальних схем, на підставі медичних показників організму, а також індивідуальної сприйнятливості продуктів харчування;

Контроль дотримання рекомендацій та моніторинг змін стану здоров'я людини;

Оцінка композитного складу тіла

Проведення освітньої роботи щодо здорового способу життя (тренінги, семінари, участь в телепередачах і радіопрограмах).

Друковані роботи:

Загальна кількість - 35 робіт;

Співавтор 1 підручника, 2 посібників, автор 2 авторських свідоцтв (Психодіагностичні комп'ютерні програми «Методика діагностики рівня особистісної тривожності» і «Методика діагностики темпераменту Я.Стреляу»).

Завідувач кафедри, член-кореспондент НАМН України, професор, доктор медичних наук

У 1976 році закінчила з відзнакою Луганський медичний інститут.

В 1983 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. Після закінчення аспірантури працювала асистентом на кафедрі внутрішніх хвороб, лікарем-інспектором Управління освіти та науки МОЗ України.

З 1987 року працює асистентом, доцентом, професором кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

У 1994 році захистила докторську дисертацію та отримала науковий ступінь доктора медичних наук.

З 1996 року працює завідувачем кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

Нагороди

За досягнення в галузі науки та охорони здоров’я у 1999, 2002, 2008 та 2010 р. нагороджено Почесними грамотами МОЗ України.

Присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», «Відмінник освіти».

Лікувальна і наукова діяльність

Проводить велику профілактичну та лікувальну роботу, консультує хворих з складними випадками захворювань органів травлення та поєднаної патології. Є визнаним фахівцем з гастроентерології та дієтології в Україні.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності стосуються розробки та вивчення нових ефективних методів профілактики, діагностики та лікування хворих гастроентерологічного профілю, розробки та вивчення впливу дієтотерапії при різній патології внутрішніх органів, а також питань профілактичного харчування з метою покращення якості життя та профілактики захворювань внутрішніх органів.

Н.В.Харченко є засновником в Україні наукового напрямку – клінічна дієтологія.

Під керівництвом Н.В.Харченко в Україні започатковано проведення Міжнародних конгресів «День здорового травлення», які проходять в більшості країн під патронатом Всесвітньої гастроентерологічної асоціації, а також 20 років успішно працює Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України, яка щорічно приймає на своїх сесіях понад 1000 лікарів різних спеціальностей.

Є членом редколегії багатьох профільних журналів.

З 2003 року по теперішній час – Голова консультативно-експертної групи «Гастроентерологія. Лікарські засоби» ДП «Державний експертний центр МОЗ України». 

З 2009 по 2017рр. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гастроентерологія».

Здійснює великий обсяг роботи по розробці, затвердженню та впровадженню Настанов та Протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю.

Під керівництвом професора Харченко Н.В. і при її консультуванні захищено 14 кандидатських і дві докторські дисертації.

Н.В.Харченко є автором понад 450 наукових робіт, серед яких монографії, посібники, підручники «Дієтологія» (2011), (2012), «Гастроентерологія» (2007), «Гастроентерологія» у ІІ томах (2016-2017рр.) та ін.

Н.В.Харченко є лідером Української Гастроентерологічної Асоціації, членом Всесвітніх та Об’єднаних Європейських асоціацій.

Міжнародна співпраця

Неодноразово представляла українських фахівців на міжнародних заходах та робила доповіді.

Разом з членами Комітету з освіти  Європейської асоціації гастроентерології, ендоскопії і нутриціології (EAGEN) проводить навчальні цикли для лікарів України та приймає участь в проведенні циклів післядипломної освіти для лікарів інших країн.

Співробітники кафедри під керівництвом Н.В.Харченко проводять міжнародні клінічні дослідження лікарських засобів згідно принципам GCP.

У 1998 році закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

В 1998-1999 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Терапія» на базі кафедри сімейної медицини Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (очний цикл), заочний цикл – у відділенні гастроентерології КМКЛ № 8.

В 1999-2001 рр. займав посаду лікаря-гастроентеролога Київської міської клінічної лікарні № 8.

 В 2000 р. отримав сертифікат лікаря-спеціаліста зі спеціальності “Гастроентерологія”.

З 2013 року по 2015 рік працював на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика асистентом, а з 2015 року – доцент кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика

В 2004 році захистив кандидатську дисертацію, отримав диплом кандидата медичних наук зі спеціальності “Внутрішні хвороби”.

В  2013 захистив докторську дисертацію та отримав диплом доктора наук зі спеціальності “Внутрішні хвороби”.

В.В.Харченко є автором понад 90 наукових робіт, 7 патентів. Співавтор підручника з гастроентерології, підручника з дієтології, навчально-методичного посібника по лікуванню вірусних гепатитів. Співавтор клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів із надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю, які затверджені МОЗ України.   

Постійно приймає участь в підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, щорічної Національної школи гастроентерологів, гепатологів України, підвищує кваліфікацію за спеціальністю на науково-практичних конференціях, семінарах, які проходять в Україні та за кордоном.

В.В.Харченко єчленом Української Гастроентерологічної Асоціації, Європейської асоціації гастроентерологів, дієтологів, ендоскопістів.

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

Сфера професійних інтересів: профілактика, діагностика та лікування захворювань органів травлення.

В 1985 році закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

В 1985-1986 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «терапія» на базі Київської міської клінічної лікарні №12 та Київської  станції швидкої і невідкладної медичної допомоги.

У 1986-1990рр. працював лікарем Київської  станції швидкої і невідкладної медичної допомоги.

У 1990-2008рр. - працював  лікарем відділення гастроентерології Київської міської клінічної  лікарні №8.

В 1997 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук.

У 2008-2012рр. працював на посаді асистента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, в травні 2012р. переведений на посаду доцента цієї ж кафедри, де продовжує працювати і в теперішній час.

У 2014р.  було присвоєно вчене звання доцента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л.Шупика. 

І.Я.Лопух є автором 47 наукових робіт. Співавтор підручника з гастроентерології, підручника з дієтології, навчально-методичного посібника по лікуванню вірусних гепатитів. Співавтор клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів із надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю, які затверджені МОЗ України.   

З січня 2008 року відповідає за наукову роботу кафедри.

Сфера професійних інтересів: профілактика, діагностика та лікування захворювань органів травлення.

У 1999 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

В 1999-2000 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія» на базі кафедри сімейної медицини Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (очний цикл), заочний цикл – у відділенні гастроентерології КМКЛ № 6. В 2000 р. отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Гастроентерологія».

В 2001-2003 рр. проходила підготовку в клінічній ординатурі на кафедрі гастроентерології і дієтології КМАПО імені П.Л. Шупика.

В 2006 році закінчила очну аспірантуру на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата медичних наук зі спеціальності внутрішні хвороби.

У 2006-2011 рр. працювала на посаді асистента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика. В грудні 2011 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри, на якій продовжує працювати по теперішній час.

У 2013 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії.

Автор 45 наукових праць. Співавтор підручника з гастроентерології, підручника з дієтології, навчально-методичного посібника по лікуванню вірусних гепатитів, деклараційного патенту на винахід. Співавтор клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів із надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю, які затверджені МОЗ України. 

З березня 2008 року є завучем кафедри.

Сфера професійних інтересів: профілактика, діагностика та лікування захворювань органів травлення.


Асистент кафедри

Закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця у 2001 р. за спеціальністю «Лікувальна справа».

Пройшла клінічну ординатуру за спеціальністю «терапія» у 2002-2004 рр. на базі ДУ «Інститут геронтології НАМН України», у 2004 році вступила до аспірантури за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі ДУ «Інститут геронтології НАМН України».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «гастроентерологія».

 У 2015 році пройшла спеціалізацію з дієтології на кафедрі гастроентерології, дієтології і ендоскопії НМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2015 року працює асистентом кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії  НМАПО імені П.Л. Шупика.

М.С.Романенко є автором понад 70 наукових робіт, співавтором 2 патентів на корисну модель, 2 методичних рекомендацій, 1 підручника.

Сфера професійних інтересів: харчування, геронтологія, біоритмологія.