Search

Захищені дисертації:

П.І.Б.

Тема. Спеціальність.

Рік захисту

Анохіна Світлана Валеріївна

Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої дієтотерапії в лікуванні хворих  на цукровий діабет 2-го типу , поєднаний з гіпертонічною хворобою.

14.01.02 – внутрішні хвороби

2008

 

 

Гнатенко Оксана  Петрівна

Особливості  перебігу та лікування хворих з гастроезофагеальною рефлексною хворобою, що  зазнали впливу іонізуючого  випромінювання.

14.01.36 – гастроентерологія

2009

Михайліченко  Ірина Сергіївна

Патогенетичне обґрунтування  розробленої терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит , поєднаний з хронічним панкреатитом та цукровим діабетом 2-го типу.

14.01.02 – внутрішні хвороби

2010

 

 

Власюк Світлана Борисівна

Особливості клінічного перебігу та лікування виразкової хвороби 12-палої кишки у військовослужбовців.

14.01.36 – гастроентерологія

2010

Герасименко Оксана Миколаївна

Функціональні порушення кишково-шлункового тракту: частота виявлення, діагностика, підвищення ефективності лікування

14.01.02 – внутрішні хвороби

2010

Пілецький  Анатолій Михайлович

Вивчення порушень імунного статусу у хворих на бронхіальну астму с синдромом хронічної втоми та розробка способів системної та  локальної імуномодуляції в комплексній терапії.

14.03.08-імунологія та алергологія.

2011

Пентюк Наталія Олександрівна

Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з нею метаболічні та судинні фактори прогресування фіброзу і цирозу печінки: можливості патогенетичної терапії.

14.01.36-гастроентерологія.

  2011

        

Гарник Кирило Володимирович

Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з остеопорозом.

14.01.02.-внутрішні хвороби.

2011

Харченко Вячеслав Вікторович

Неалкогольний стеатогепатит: клінічні, метаболічні, імунологічні аспекти перебігу, лікування при поєднанні із гіпертонічною хворобою.

14.01.02 – внутрішні хвороби

2013

Джанелідзе Давид Теймуразович

«Підвищення ефективності діагностики та лікування хворих з неерозійною рефлюксною хворобою, поєднаною з функціональною диспепсією», 14.01.36 – гастроентерологія

2014 

Виконують дисертації. 

П.І.Б.

Тема. Спеціальність.

Романенко Мар’яна Станіславівна

«Вплив харчування на біомаркери старіння та маркери десинхронозу у людей з факторами ризику метаболічних розладів», 14.01.02 – внутрішні хвороби

Носко Наталія Олексіївна

«Обгрунтування онтологічної моделі медичної допомоги хворим з неалкогольною жировою хворобою печінки»,14.01.36 - гастроентерологія