Search

Захищені дисертації:

П.І.Б.

Тема. Спеціальність.

Рік захисту

Анохіна Світлана Валеріївна

Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої дієтотерапії в лікуванні хворих  на цукровий діабет 2-го типу , поєднаний з гіпертонічною хворобою.

14.01.02 – внутрішні хвороби

2008

 

 

Гнатенко Оксана  Петрівна

Особливості  перебігу та лікування хворих з гастроезофагеальною рефлексною хворобою, що  зазнали впливу іонізуючого  випромінювання.

14.01.36 – гастроентерологія

2009

Михайліченко  Ірина Сергіївна

Патогенетичне обґрунтування  розробленої терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит , поєднаний з хронічним панкреатитом та цукровим діабетом 2-го типу.

14.01.02 – внутрішні хвороби

2010

 

 

Власюк Світлана Борисівна

Особливості клінічного перебігу та лікування виразкової хвороби 12-палої кишки у військовослужбовців.

14.01.36 – гастроентерологія

2010

Герасименко Оксана Миколаївна

Функціональні порушення кишково-шлункового тракту: частота виявлення, діагностика, підвищення ефективності лікування

14.01.02 – внутрішні хвороби

2010

Пілецький  Анатолій Михайлович

Вивчення порушень імунного статусу у хворих на бронхіальну астму с синдромом хронічної втоми та розробка способів системної та  локальної імуномодуляції в комплексній терапії.

14.03.08-імунологія та алергологія.

2011

Пентюк Наталія Олександрівна

Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з нею метаболічні та судинні фактори прогресування фіброзу і цирозу печінки: можливості патогенетичної терапії.

14.01.36-гастроентерологія.

  2011

        

Гарник Кирило Володимирович

Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з остеопорозом.

14.01.02.-внутрішні хвороби.

2011

Харченко Вячеслав Вікторович

Неалкогольний стеатогепатит: клінічні, метаболічні, імунологічні аспекти перебігу, лікування при поєднанні із гіпертонічною хворобою.

14.01.02 – внутрішні хвороби

2013

Джанелідзе Давид Теймуразович

«Підвищення ефективності діагностики та лікування хворих з неерозійною рефлюксною хворобою, поєднаною з функціональною диспепсією», 14.01.36 – гастроентерологія

2014 

Виконують дисертації. 

П.І.Б.

Тема. Спеціальність.

Романенко Мар’яна Станіславівна

«Вплив харчування на біомаркери старіння та маркери десинхронозу у людей з факторами ризику метаболічних розладів», 14.01.02 – внутрішні хвороби

Носко Наталія Олексіївна

«Обгрунтування онтологічної моделі медичної допомоги хворим з неалкогольною жировою хворобою печінки»,14.01.36 - гастроентерологія

 

Міжнародні

 1. David Janelidze, Nataliya Kharchenko, Igor Lopukh. Possible uses of essential phospholipids in patients with inflammatory bowel disease // Falk symposium 188. Inflammatory bowel diseases: Microbiota versus the barrier. Німеччина, Штутгарт. 7-8 червня 2013 р. Постерний доклад
 2. Nataliya Kharchenko, Igor Lopukh, David Janelidze. Helicobacter pylori immediate detection with helic breath test: diagnostic value comparison with 13C breath test and PCR DNA in feces //. Asia Pacific Оcean  gastroenterology week. Бангкок,  грудень 2012 р. Постерний доклад
 3. David Janelidze. Helicobacter pylori infection and depression level correlation in patients with functional dyspepsia // Asia Pacific Оcean  gastroenterology week. Бангкок,  грудень 2012р. Постерний доклад 
 4. N. Pentyuk, N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze. The effect of hyperhomocysteinemia and associated metabolic disturbances on liver fibrosis in patients with chronic hepatitis // Falk symposium 191. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Лондон, 2-5 жовтня 2013р. Постерний доклад 
 5. N. Kharchenko, G. Anokhina, V. Kharchenko, D. Janelidze. Treatment peculiarities of non-alcoholic steatohepatitis in patients with diabetes mellitus // Falk symposium 191. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Лондон, 2-5 жовтня 2013р.  Постерний доклад
 6. V. Kharchenko, I. Korulya, D. Janelidze. New approaches to the correction of lipid exchange disorders in patients with metabolic syndrome // Falk symposium 191. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Лондон, 2-5 жовтня 2013р. Постерний доклад
 7. N. Kharchenko, G. Anokhina, V. Kharchenko, D. Janelidze. Energy metabolism in patient with non-alcoholic fatty liver desease in combination with arterial hypertension // 21 UEG Week.-  Berlin. -  12-16 жовтня 2013р.  Постерний доклад N.Kharchenko. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы. Современные методы лечения. IV конгресс гастроэнтерологов гепатологов  Молдовы. Кишинев 25-26 июня. 2015.
 8. N. Kharchenko, I. Korulya, D. Janelidze // H.pylori eradication (sequential) therapy influence on motor function of the stomach in patients with overlap-syndrome, functional dyspepsia combined with non-erosive reflux disease  // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Мюнхен, 29.-30.01. 2015р.
 9. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // The relationship between acid gastroesophageal reflux and depression level in Hp negative patients with overlap-syndrome (functional dyspepsia/non-erosive reflux disease) // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Мюнхен, 29-30.01. 2015р.
 10. N. Kharchenko, V. Kharchenko, D. Janelidze // A diagnostic algorithm of overlap-syndrome’s (functional dyspepsia/non-erosive reflux disease) different variants // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Мюнхен, 29-30.01. 2015р.
 11. M. Romanenko., Eating Regimen In Elderly People With Metabolic Syndrome /L. Sineok, M. Romanenko, Yu. Gavalko, N. Melnychuk / Unlocking the demographic dividend: IAGG-ER 8th Congress, 23-27 April 2015, Dublin:
 12. M. Romanenko, Influence Of Bacterial Cultures Nu-Trish®LA-5 And Nu-Trish®BB-12 On Lipid And Glucose Metabolism In Elderly People With Metabolic Syndrome / L.Sineok, О. Chaharovskyi, Y. Gavalko, M. Romanenko / Unlocking the demographic dividend: IAGG-ER 8th Congress, 23-27 April 2015, Dublin:
 13. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // Inflammatory bowel disease patients’ group with hepatobiliary manifestation. Results of 5-year experience. // Evolving Therapies in Clinical practice in IBD. Falk symposium 202. April 2016. P50. (Прага, Чехия).
 14. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // Helicobacter pylori infection influence on depression level in patients with functional dyspepsia // New treatment targets in Gut and Liver Diseases. Falk symposium 205. October 2016. P45. (Люцерна, Швейцария)
 15. Харченко Н.В. Харчування пацієнтів з хронічним панкреатитом: що важливо? Науково-практична конференція з міжнародною участю «Панкреатологія: минуле, теперішнє і майбутнє. Діагностика та лікування». Київ. 26-27.05.2016р.
 16. S. Mouzyka. The difficulties in differential diagnosis of focal inflamed colon. Quality in endoscopy. IBD and nutrition. Dublin. 31.03.2017.
 1. N.V.Kharchenko, I.Lopukh, D. Janelidze / Extraintestinal manifestation prevalence in patients with inflammatory bowel disease / Falk symposium 209. IBD 2017 – Therapeutic and Biological Barriers. October 6-7,   2017, Berlin  Germany
 2. V.Kharchenko, I.Lopukh, D. Janelidze / Comparison of depression level in patients group with inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome / Falk symposium 209.  IBD 2017 – Therapeutic and Biological Barriers. October 6-7,   2017, Berlin  Germany . P74.
 3. The difficulties of eosinophilic esophagitis diagnosis in case of combined pathology (gastroesophageal reflux disease & eosinophilic esophagitis). Case report. / S. Mouzyka, Janelidze Falk symposium 208. Eosinophilic esophagitis – Medical and dietary treatment. Falk symposium 208 October 4-5,   P37. 2017, Berlin  Germany.
 4. Poliakov O.A. , Gavalko Y. , Romanenko M., Sineok L. Late bedtime and exposure to light at night are associated with metabolic disorders in elderly. Poster Abstracts #2577327 from the 21st International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) World Congress// Innovation in Aging, San Francisko, 23.07.2017.
 1.  

Державні

 1. Харченко Н.В. Причини порушення моторики гастродуоденальної зони. Шляхи корекції XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 2. Лопух І. Я. Сучасні стандарти ведення хворих із стравоходом Барретта.  XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 3. ХарченкоН.В. Лекція майстер-класу Жировий обмін і печінка: Корекція метаболічних порушень. XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 4. Харченко Н.В. про і пребіотики в комплексному лікуванні хворих з порушенням біоценозу кишечника.  XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 5. Коруля І.А. Ураження печінки при гельмінтозах. XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 6. Анохіна Г.А. Корекція дисмоторних і метаболічних порушень у хворих після холецистектомії.  XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 7. Музика С.В. Критерії оцінки відповідності ендоскопічного скринінгу сучасним вимогам. XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 8. ХарченкоН.В. надання медичної допомоги хворим із запальними захворюваннями кишечника в Україні. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біологічна терапія запальних захворювань кишечника»., м.Київ, 18 квітня 2014р.
 9. Лопух І.Я. Клінічні ефекти адалімумаба при хворобі Крона, виразковому коліті. Доказова база. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біологічна терапія запальних захворювань кишечника»., м.Київ, 18 квітня 2014р.
 10. Харченко Н.В. Порушення моторики гастродуоденальной зони. Шляхи корекції. Сесія національної школи гастроентерологів і гепатологів «Вихід з трикутника: Функціональна диспепсія – Хронічний гастрит – ГЕРХ». Київ. 15 травня 2014р.
 11. Музика С.В.Що сьогодні доступно огляду ендоскопіста у верхніх відділах травного каналу.  Сесія національної школи гастроентерологів і гепатологів «Вихід з трикутника: Функціональна диспепсія – Хронічний гастрит – ГЕРХ». Київ. 15 травня 2014р.
 12. Харченко Н.В. Кишкова мікробі ота та розвиток неінфекційних захворювань. Принципи корекції. Міжнародний форум «День здорового травлення». Одеса. 30 травня 2014р.
 13. Харченко Н.В. Інформація з всесвітнього конгресу «Йогурт-саміт 2014р.» . Міжнародний форум «День здорового травлення». Одеса. 30 травня 2014р.
 14. Харченко Н.В. Лекція майстер класу «Гепатопротектори. Спірні питання, визначення та ефективності». V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 15. Лопух І.Я. Перехресний синдром ФД/ГЕРХ. Сучасна тактика лікування.  V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 16. Коруля І.А. Корекція моторних порушень гастродуоденальної зони на тлі хронічного гастриту та зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози. V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 17. Харченко Н.В. Корекція порушень кишкового травлення. V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 18. Анохіна Г.А. Синдром інсулінорезистентності в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки та шляхи корекції. V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 19. Анохіна Г.А. Лекція майстер-класу «Ефективні дієтичні інтервенції при деяких захворювань гепатобіліарної ситеми». V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 20. Харченко Н.В. Підвищення ефективності лікування хворих на хронічний гепатит. V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 21. Харченко Н.В. Л-глутатіон в системі захисту печінки. V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 22. Харченко Н.В. Проблема ГЕРХ в Україні. Національні протоколи лікування. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інгібітори протонної помпи: майбутнє починається сьогодні». 14 березня 2015р.
 23. Музика С.В. Ведення пацієнтів з ГЕРХ: успіх залежить від командної роботи гастроентерологів та ендоскопістів. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інгібітори протонної помпи: майбутнє починається сьогодні». 14 березня 2015р.
 24. ХарченкоН.В. Сучасний погляд на проблему ГЕРХ. Міжнародна конференція з прямою відео трансляцією «Мультидисциплінарний підхід до діагностики і лікування стравоходу Барретта. Київ. 07 березня 2015р.
 25. Музика С.В.  Радіочастотна абляція стравоходу Барретта. Особливості методу і перший досвід в україні Міжнародна конференція з прямою відео трансляцією «Мультидисциплінарний підхід до діагностики і лікування стравоходу Барретта. Київ. 07 березня 2015р.
 26. Харченко Н.В. Лекція майстер класу. Лікування хворих з СПК з порушенням біоценозу тонкої кишки. Місце сорбційної терапії та різних класів пробіотиків. XVІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Результати доказової медицини в клінічну практику». Київ 16-17 квітня 2015 р.
 27. Анохіна Г.А. Печінкові та системні впливи де яких гепатопротекторів. XVІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Результати доказової медицини в клінічну практику». Київ 16-17 квітня 2015 р.
 28. Анохіна Г.А. Біохімічні маркери функціонального стану печінки у пацієнтів з метаболічним синдромом. XVІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Результати доказової медицини в клінічну практику». Київ 16-17 квітня 2015 р.
 29. Харченко Н.В. Лікування хворих алкогольним гепатитом. Ефективні поєднання. XVІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Результати доказової медицини в клінічну практику». Київ 16-17 квітня 2015 р.
 30. Анохіна Г.А. Особливості ведення пацієнтів з синдромом надмірної кишкової проникності зі шкірними проявами. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти раціонального харчування « 15 травня 2015р.
 31. Лопух І.Я. Сучасна стратегія ведення хворих на Стравохід Барретта. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Помилки та небезпеки лапароскопічної хірургії» 21-23 травня 2015р.
 32. Харченко Н.В.Огляд основних новин EASL 2015. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Всесвітній день здорового травлення» 29.05.2015р.
 33. Анохіна Г.А. Ферментні препарати в корекції поліферментної недостатності.  IV зїзд сімейних лікарів України з міжнародною участю 11-12 червня 2015р.
 34. Лопух І.Я. Позакишкові ураження при запальних захворюваннях кишечника. Діагностика, лікування. Сессия национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання кишечника. Роль  га строентеролога і ендоскопіста». Київ. 20 лютого  2015р.
 35. Музика С.В. Современная підготовка к колоноскопии . Сессия национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання кишечника. Роль гастроентеролога і ендоскопіста». 20 лютого  2015р.
 36. Музика С.В. Єндоскопический скрининг коло ректального рака. Возможности и ограничения. Сессия национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання кишечника. Роль гастроентеролога і ендоскопіста». Київ.  20 лютого  2015р.
 37. Коруля І.А. Функціональна диспепсія. Сучасні підходи до лікування. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Сессия национальной школы гастроэнтерологов и гепатологов Украины. Київ  26 лютого 2015р.
 38. Анохіна Г.А. Голод та насичення. Патофізіологічні особливості та корекція порушень. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гепатологів України. 10-11 вересня 2015р.
 39. Коруля І.А. Нутритивно-цитопротективна терапія при виразково ерозійних ураженнях верхніх відділів ШКТ. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гепатологів України. 10-11 вересня 2015р.
 40. Харченко Н.В. Корекція порушень калцієвого обміну. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 41. Харченко В.В. Енерготропна терапія неалкогольної жирової хвороби печінки. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гепатологів України. 10-11 вересня 2015р.
 42.  Анохіна Г.А. Діабетична ентеро та колонопатія. Особливості перебігу та лікування. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гепатологів України. 10-11 вересня 2015р.
 43. Харченко Н.В. Харчування та мікрофлора кишечника. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 44.  Лопух І.Я. Особливості харчування хворих пептичною виразкою на тлі анти секреторної терапії. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 45. Романенко М.С. Продукти харчування в комплекснеому лікуванні та профілактиці порушень біоценозу кишечника. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 46. Романенко М.С. Залежність метаболічних порушень від зміни біоритмів. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 47. Харченко Н.В. основні питання розробки та впровадження настанов та протоколів надання медичної допомоги хворим з різною патологією ШКТ. Відповідність локальних протоколів загальнодержавним. Протоколи та настанови надання медичної допомоги при хронічних гепатитах. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 48. Коруля І.А. Протоколи та настанови надання медичної допомоги при диспепсії. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 49. Харченко В.В. Протоколи та настанови надання медичної допомоги при ГЕРХ. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 50. Харченко Н.В. ІПП в лікуванні пацієнтів з ГЕРХ. Результати дослідження. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 51. Лопух І.Я. Протоколи та настанови надання медичної допомоги при виразковій хворобі. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 52. Харченко Н.В. Рослинний спазмолітин гіосцину бутил бромід, доказова база ефективності Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р. 
 53. Музика С.В. Сучасні індикатори якості колоноскопії. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 54. Лопух І.Я. Успехи, недостатки и направления усовершенствования современной терапии язвенного колита.  Клиническая сессия Национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання пищеварительного тракта. Роль  га строентеролога і ендоскопіста». Київ. 20 лютого  2015р.
 55. Музыка С.В.  Практическое значение методов эндоскопической визуализации слизистой оболочки пищеварительного тракта. Клиническая сессия Национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання пищеварительного тракта. Роль  га строентеролога і ендоскопіста». Київ. 20 лютого  2015р.
 56. Музыка С.В. Роль зубчатых полипов при скрининге колоректального рака. Состояние проблемы на сегодня. Клиническая сессия Национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання пищеварительного тракта. Роль  га строентеролога і ендоскопіста». Київ. 20 лютого  2015р.
 57. Харченко Н.В. Стан гастроентерологічної служби в Україні. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 58. Харченко Н.В. Порушення ліпідного обміну та захворювання шлунково-кишкового тракту. Корекція та профілактика. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 59. Харченко Н.В. Профілактика передракових станів шлунка. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 60.  Музика C.В. Практичне значення ендоскопії з високою роздільною здатністю. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 61. Анохіна Г.А. парадокси ожиріння. Нові погляди на проблему. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 62. Лопух І.Я. Досягнення і проблеми в лікуванні хворих з неспецифічним виразковим колітом. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 63. Коруля І.А. Проблеми прихильності до терапії у гастроентерологічних хворих. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 64.  Анохіна Г.А. Особливості лікувальної тактики при коморбідних формах жирової хвороби печінки. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 65. Харченко Н.В. Сучасні підходи до корекції дисбіотичних порушень. Правила і помилки. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицина – фундамент охорони здоровя України».  Київ. 22-23 жовтня 2015р.
 66. Харченко Н.В. Роль печінки у розвитку серцево-судинних захворювань.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицина – фундамент охорони здоровя України».  Київ. 22-23 жовтня 2015р.
 67. Харченко В.В. протоколи діагностики та лікування пацієнтів з ГЕРХ.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицина – фундамент охорони здоровя України».  Київ. 22-23 жовтня 2015р.
 68. Харченко Н.В.  Питание и микробиота. Міжнародна  науково-практична конференція в форматі телемосту «Інноваційні підходи в гастроентерології» Київ. 30 жовтня 2015р.
 69. Харченко Н.В. П’ята науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічні випробування лікарських засобів в Україні». Київ 19-20 листопада 2015р.
 70. Анохіна Г.А. Гепатоболік – де токсикант в практиці лікаря дерматовенеролога. Науково-практична конференція «Спадкові та екологічні чинники в дерматовенерології». Київ 29-3-.03.2016р.
 71. Анохіна Г.А. Лекція майстер-класу. Корекція порушень травного конвеєру. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 72. Анохіна Г.А. Печінкові та системні ефекти деяких гепатоболіків.  XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 73. Харченко Н.В. Лекція майстер-класу. Мікробіом людини. Як нам взаємовигідно існувати? XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 74. Музика С.В. Комплексний підхід в лікуванні і профілактиці кровотеч з варикозно розширених вен шлунка та стравоходу. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 75. Анохіна Г.А. Вплив деяких нутрієнтів на епігоном:  чого можна досягнути? XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 76. Харченко Н.В. Сучасні аспекти корекції порушень кальцієвого обміну. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 77. Харченко Н.В. Особливості харчування в профілактиці та корекції дисбіотичних порушень. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 78. Анохіна Г.А. Основні помилки в дієтичному харчуванні хворих на цукровий діабет. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 79. Лопух І. Я. Особливості харчування при хронічних панкреатитах. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 80. Романенко М.С. Вплив режиму харчування на показники енергетичного обміну. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 81. Харченко Н.В. Профілактика коло ректального раку, поглад гастроентеролога. Клінічна сесія Національної школи гастроентерологів, гепатологів  України. Гастроцентр Олімед. Київ. 27.02.2016р.
 82. Музика С.В. Як зробити  первинну колоноскопію ефективною? Клінічна сесія Національної школи гастроентерологів, гепатологів  України. Гастроцентр Олімед. Київ. 27.02.2016р.
 83. Музика С.В. Персоніфікована ендоскопічна діагностика запальних захворювань кишківника. Нуково-практична конференція Українського товариства терапевтів. Київ. 21-22.04.2016р.
 84. Коруля І.А. Функціональна диспепсія. Кіотський протокол. Клінічна сесія Національної школи гастроентерологів, гепатологів  України «Заболевание кишечника: роль гастроентеролога и ендоскописта». Гастроцентр Олімед. Київ. 23.04.2016р.
 85. Романенко М.С. Зв'язок фактичного харчування і метаболічних факторів ризику: вікові та гендерні особливості. Нуково-практична конференція з міжнародною участю «Здоровя, харчування, довголіття. Київ. 16-17.05.2016р.
 86. Анохіна Г.А. Мікронутрієнти – кофактори енергетичного обміну в лікуванні хворих з метаболічним синдромом. ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 87. Харченко В.В. Сучасні підходи до корекції неалкогольного стеатогепатиту. ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 88. Коруля І.А. Функціональна диспепсія. Що нам рекомендувати хворому? ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 89. Лопух І.Я. Нутритивна підтримка для хворого НВК та Хворобою Крона. ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 90. Романенко М.С. Рекомендації щодо раціонального харчування осіб літнього віку та реалії українського сьогодення. ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 91. Анохіна Г.А. Вода у збереженні здоровя та профілактиці захворювань людини. ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 92. Коруля і.А. Функціональна диспепсія і Гелікобактер пілорі. Клінічна сесія Національної школи гастроентерологів, гепатологів  України «Заболевание желудочнокишечного тракта: роль гастроентеролога и ендоскописта». Гастроцентр Олімед. Київ. 03.06.2016р.
 93. Музика С.В. Можливості ендосонографії підшлункової залози. Клінічна сесія Національної школи гастроентерологів, гепатологів  України «Заболевание желудочнокишечного тракта: роль гастроентеролога и ендоскописта». Гастроцентр Олімед. Київ. 03.06.2016р.
 94. Лопух І.Я. Стравохід Барретта: минуле, сьогодення, майбутнє. Науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у гастроентерології: в центрі уваги – пацієнт». м.Львів. 09.06.2016р.
 95. Анохіна Г.А. Особливості лікувальної тактики при ГЕРХ, яка обумовлена дуодено-гастральним рефлюксом. ІV наукова сесія Інститу гастроентерології НАМН України. «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології». Дніпро. 16-17.06.2016р.
 96. Коруля І.А. Проблема прихильності до терапії у гастроентерологічних хворих. ІV наукова сесія Інститу гастроентерології НАМН України. «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології». Дніпро. 16-17.06.2016р.
 97. Харченко Н.В. Диспепсія. Сучасні підходи до визначення, діагностики та лікування. Наково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 98. Харченко Н.В. Сучасні підзоди до лікування комор бідних станів. Наково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 99. Анохіна Г.А. Гіперхолестеринемія в практиці лікаря-гастроентеролога. Наково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 100. Анохіна Г.А. Корекція холестатичного синдрому у хворих хронічними дифузними захворюваннями печінки. Наково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 101. Музика С.В. Ендосонографія підшлункової залози. Наково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 102. Харченко Н.В. Шляхи підвищення ефективності протихелікобактерної терапії з позицій доказової медицини. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 103. Коруля І.А. Можливість впливу на регенераторні можливості СО гстродуоденальної зони. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 104. Харченко Н.В. Особливості корекції дисбіотичних змін у хворих на СПК. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 105.  Харченко Н.В. Нове в лікуванні запальних захворювань кишечника. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 106. Романенко М.С. непереносимість лактози: Шляхи її корекції. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 107. Харченко Н.В. Актуальні питання лікування хворих з токсичним ураженням печінки. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 108. Лопух І.Я. Сучасні підходи до лікування функціональних порушень шлунково-кишкового тракту. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики і лікуванні захворювань внутрішніх органів». Тернопіль. 13.10.2016р.
 109. Харченко Н.В. Сучасні аспекти лікування дисбіозу. Науково-практична конференція «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність».  Київ. 17-18 листопада 2016 р.
 110. Харченко Н.В. Проблеми коморбідності в практиці лікаря-інтерніста. Огдяд міжнародних наукових подій. Національна міждисциплінарна науково-практична конференція в форматі телемосту «Проблема коморбідної патології в практиці лікаря-інтерніста». Київ. 24.11.2016 р.
 111. Коруля І.А. Гельмінтози. Клінічна сесія з прямою відеотрансляцією з операційнї гастроцентру «Олімед» 02.12.2016 р.
 112. Харченко Н.В. Синдром здуття кишківника. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здоров’я українців в руках сімейного лікаря».  Київ. 08-09 грудня 2016 р.
 113. Харченко Н.В. Стан організації медичної допомоги пацієнтам із запальними захворюваннями кишківника в Україні та нагальні заходи для її удосконалення. Круглий стіл. Впровадження сучасних методів діагностики та лікування хворих на запальні захворювання кишківника з метою зниження непрацездатності та інвалідизації хворих шляхом реалізації міждисциплінарного підходу. Київ. 14.12.2016 р.
 114. Харченко Н.В. Функціональна диспепсія. Що нового у світі та в Україні? (лекція майстер-клас). XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 115. Харченко Н.В. НАСГ за матеріалами EASL та NICE (лекція майстер-клас). XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 116. Харченко Н.В. Проблеми запальних захворювань кишечника в світі та в Україні. Новий підхід до контролю запалення при ВЗК. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 117. Харченко Н.В. Причини невдач в лікуванні дисбіозу кишечника. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 118. Харченко Н.В. Особливості білкових дієт. 10 причин зменшити вживання тваринного білку. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 07.04.2017 р.
 119. Анохіна Г.А. Дисліпідемії: від хвороби Вольмана до гострого панкреатиту. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 120. Анохіна Г.А. Особливості розвитку, лікування та профілактики нейродегенеративних захворювань ЦНС (лекція майстер-клас). XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 07.04.2017 р.
 121. Анохіна Г.А. Що ефективніше – дієтичне чи медикаментозне лікування при СПК? XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 07.04.2017 р.
 122. Анохіна Г.А. Глутамат – два обличчя однієї речовини. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 07.04.2017 р.
 123. Харченко В.В. Шляхи підвищення ефективності протихелікобактерної терапії. Маастрихт-V. Український досвід. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 124. Музика С.В. Чи існує опортуністичний скринінг ШКТ в Україні? XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 125. Романенко М.С. Вплив штучного освітлення вночі на метаболічний профіль. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 07.04.2017 р.
 126. Харченко Н.В. Новий підхід по контролю запалення при ЗЗК. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р. 
 127. Харченко Н.В. СПК та запалення. Чи перетинаються ці стани? Основні підходи до корекції. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 128. Лопух І.Я. Вимоги та принципи «підтримуючої» терапії ЗЗК. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 129. Анохіна Г.А. Особливості порушень травлення при ЗЗК. Принципи корекції. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 130. Анохіна Г.А. Парентеральне та ентеральне харчування при ЗЗК. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 131. Анохіна Г.А. Захворювання кишечника та депресія. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 132. Романенко М.С. Целіакія та запалення. Особливості використання аглютенової дієти. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 133. Анохіна Г.А. Особливості дієтичного харчування хворих із хронічними захворюваннями кишечнику на фоні депресивних розладів. X науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 30.05.2017 р.
 134. Музика С.В. Ендоскопія стравоходу Барретта. Виявленя, характеристика, спостереження, лікування. V наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології. Дніпро. 08.06.2017 р.
 135. Анохіна Г.А. Лікування хворих на НАСГ з високим кардіоваскулярним ризиком. V наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології. Дніпро. 09.06.2017 р. 
 1. Анохіна Г.А. Актуальність профілактики НПЗП-гастропатії в реальній практиці сімейного лікаря. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 28 вересня 2017р.
 2. Харченко В.В, Гастропротекція та підвищення ефективності ерадикації Н.р. у пацієнтів з патологією гастродуоденальної зони. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 28 вересня 2017р.
 3. Н.В.Харченко. Чи можливо зменшити ймовірність (запобігти) розвитку ЦП і ГКЦ. Результати міжнародних досліджень. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 28 вересня 2017р.
 4. Н.В.Харченко. Чи впливає мікрофлора на нашу поведінку. Шляхи корекції дисбіозу. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 29 вересня 2017р.
 5. Н.В.Харченко. Лекція майстер-клас. Дисбіоз і порушення кишечної проникності.Шляхи корекції. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 29 вересня 2017р.
 6. Анохіна Г.А. Шлунково-кишкові прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини: особливості нутрітивної підтримки. 29 вересня 2017р.
 7. Харченко В.В. Результати рандомізованих контрольованих досліджень препарату Холелесан у хворих хронічним холециститом, гіпотонічною дискинезією жовчного міхура. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 29 вересня 2017р.
 8. Анохіна Г.А. НАЖХП як предиктор високого кардіоваскулярного ризику.
 9. І.А.Коруля. Порушення моторики гастродуоденальної зони та жовчовивідних шляхів. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 29 вересня 2017р.
 10. Н.В.Харченко Результати клінічного вивчення препарату Колікіт при підготовці до колоноскопії. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 29 вересня 2017р.
 11. С.В.Музика. Індикатори якості ендоскопії верхніх відділів травного тракту - версія 2017.  «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ.  29 вересня 2017р.
 12. Анохіна Г.А. Лекція майстер-клас. Синдром емоційного вигорання та харчування. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ.  29 вересня 2017р.
 13. Анохіна Г.А. Вплив високо олеїнової олії «Данкен» на стан жовчовивідної ситеми та ліпідний профіль. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 29 вересня 2017р.
 14. Романенко М.С. Лікування функціональних закрепів з позицій доказової медицини. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 29 вересня 2017р.
 15. І.А.Коруля. Синергічні та антагоністичні взаємодії макро- та мікроелементів. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 29 вересня 2017р.
 16. Суслова Н.О. Основні підходи до лікувального харчування дітей з аутизмом. «VІ З’їзд Української Гастроентерологічної Асоціації» м. Київ. 29 вересня 2017р.
 17. Анохіна Г.А. Значення та особливості в харчуванні жінок після операції, та інших супутніх видів лікування РМЗ. Всеукраїнський форум «Здоров’я жінки та його небезпека». м. Київ. 20 жовтня 2017р.
 18. Харченко Н.В. Дисбіоз – коморбідність патології. Корекція з позиції доказової медицини  Конференція «12-ті Київські дерматологічні дні» (м. Київ, 11  жовтня 2017 р.
 19. Проблеми канцеропровенції захворювань стравоходу та шлунку в Україні майстер-клас по верхній ендоскопії, Засідання Київського товариства гастроентерологів (Київського осередку УГА).   м. Київ, 19 жовтня 2017 р.
 20. Харченко Н.В. Диспепсія: сучасні підходи до визначення, діагностики та лікування., Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні», м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
 21. Харченко Н.В. Гастропротекція у пацієнтів з патологією гастродуоденальної зони» науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні» (м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
 22. Харченко Н.В. Старіння і антиоксиданти. Раціональне втручання. XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 23. Анохіна Г.А. Лікувальна тактика при дисфункції жовчного міхура у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки. XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 24. Музика С.В. ГЕРХ і стравохід Барретта: клініко-морфологічні паралелі і вибір тактики лікування. Погляд ендоскопіста. XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 25. Музика С.В. Ендоскопія запальних змін слизової оболонки травного тракту. XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 26. Харченко В.В. Деякі помилки в оцінці та веденню пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки. XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 27. Харченко Н.В. Основні питання діагностики та лікування хворих з СПК. Думка гастроентеролога. XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 28. Лопух І.Я. Сучасні можливості об’єктивної діагностики та стандарти корекції зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози. XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 29. Харченко Н.В. Актуальні питання мікробіому людини. (За результатами конференції «Gut microbiota», Рим, 2018) (лекція майстер-клас). XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 30. Анохіна Г.А., Харченко В.В. До чого готуватись людині – їжа найближчого майбутнього (лекція майстер-клас). XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 31. Анохіна Г.А. Роль харчування у підвищенні ефективності лікування хворих на рак молочної залози. XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 32. Романенко М.С. Харчування в системі стабілізації біоритмів. XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 33. Суслова Н.О. Функціональний підхід до відновлення роботи шлунково-кишкового тракту. XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 29-30 березня 2018р.
 34. Харченко Н.В. Чи можливо зменшити ймовірність розвитку (запобігти) ЦП і ГЦК? Результати міжнародних досліджень. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 35. Харченко Н.В. Роль мікробіоти шлунково-кишкового тракту. Чому не завжди вдається відкорегувати порушення. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 36. Лопух І.Я. Кислотозалежні захворювання. Результати клінічних досліджень. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 37. Анохіна Г.А. Дисліпідемії ассоційовані із НАЖХП. Дієтична та медикаментозна корекція. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 38. Коруля І.А. Шляхи покращення ефективності профілактики та лікування пацієнтів з диспепсією. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 39. Харченко Н.В. Нове в лікуванні запальних захворювань кишечника. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 40. Анохіна Г.А. Роль дієтичного харчування в комплексній терапії онкологічних хворих. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 41. Харченко Н.В. Особливості білкових дієт. 10 причин зменшити споживання тваринного білка. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 42. Анохіна Г.А. Особливості розвитку лікування та профілактики нейродегенеративних захворювань центральної нервової системи. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів».  Київ. 19-20 квітня 2018р.
 43. Романенко М.С. Вплив режиму харчування на метаболічні процеси в організмі людини. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 44. Суслова Н.О. Все про сіль: еволюція виживання чи народження проблеми?! Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 45. Романенко М.С. Непереносимість лактози. Як вірно відкоригувати вживання молочних продуктів? Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». Київ. 19-20 квітня 2018р.
 46. Лопух І.Я. Як подолати труднощі в діагностиці ЗЗК. Науково-практична конференція до міжнародного дня боротьби із запальним захворюванням кишечника «Запальні захворювання кишечника: сучасні підходи до діагностики та лікування ». Київ. 18 травня 2018р.
 47. Харченко Н.В. Стеатогепатит. Сучасні підходи до ведення хворих. І он-лайн сесії Національної школи гастроентерологів, гепатологів України «Захворювання печінки. Сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ. 12 червня 2018р.
 48. Анохіна Г.А Питання харчування при захворюваннях печінки. І он-лайн сесії Національної школи гастроентерологів, гепатологів України «Захворювання печінки. Сучасні підходи до діагностики та лікування» Київ. 12 червня 2018р.
 49. Харченко Н.В. Новини гастроентерології. Огляд матеріалів останніх медичних форумів. ІІ он-лайн сесії Національної школи гастроентерологів, гепатологів України "Новини гастроентерології. Імплементація в клінічну практику. Суперечливі питання дієтології". Київ. 18 вересня 2018р.
 50. Анохіна Г.А Суперечливі питання дієтології. ІІ он-лайн сесії Національної школи гастроентерологів, гепатологів України "Новини гастроентерології. Імплементація в клінічну практику. Суперечливі питання дієтології". Київ. 18 вересня 2018р.
 51. Харченко Н.В. Диспепсія: сучасні підходи щодо визначення, діагностики та лікування. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стан та перспективи розвитку сімейної медицини в Україні» (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Київ. 25 жовтня 2018р.
 52. Харченко Н.В. Диспепсія: сучасні підходи щодо визначення, діагностики та лікування. Науково-практичний семінар у форматі телемосту (Київ – Івано-Франківськ – Ужгород - Чернівці) «Міждисциплінарний підхід до терапії внутрішніх хвороб». Київ. 31 жовтня 2018р.
 53. Анохіна Г.А. Харчова залежність та як її подолати? ІІІ он-лайн сесії Національної школи гастроентерологів, гепатологів України «Складні питання сучасної гастроентерології та дієтології» Київ. 13 листопада 2018р.

Обласні 

 1. Лопух І.Я. Позакишкові ураження при запальних захворювань кишечника. Семінар «Захворювання товстої кишки. Роль гастроентеролога і ендоскопіста». 05 квітня 2014р.
 2. Музика С.В. Сучасна підготовка до колоноскопії. . Семінар «Захворювання товстої кишки. Роль гастроентеролога і ендоскопіста». 05 квітня 2014р.
 3. Лопух І.Я. Клініко-лабораторна діагностика захворювань тонкої кишки. Семінар «Захворювання кишечника. Роль гастроентеролога і ендоскопіста». 04 липня 2014р.
 4. Анохіна Г.А. Постхолецистектомічний синдром та профілактика міліарного рефлексу. Х Міжрегіональна науково-практична конференція «Загальна практика-сімейна медицина: організація, сучасні стандарти діагностики, лікування, профілактика». Вінниця. 08.10.2015р.
 5. Анохіна Г.А. Постхолецистектомічний синдром та профілактика міліарного рефлексу. Х Міжрегіональна науково-практична конференція «Загальна практика-сімейна медицина: організація, сучасні стандарти діагностики, лікування, профілактика». Вінниця. 08.10.2015р.
 6. Анохіна Г.А. УДХК – місце в лікуванні гастроентерологічної патології. Засідання Київського товариства гастроентерологів. (Київського осередку УГА). Київ. 10.03.2016р.
 7. Анохіна Г.А. Роль дієтичного харчування та метаболічної терапії у лікуванні та профілактиці цукрового діабету ІІ типу. Науково-практична конференція «Сучасні досягнення клінічної ендокринології». Івано Франківськ. 26-27.05.2016р.
 8. Лопух І.Я. Синдром подразненого кишечника: сучасні підходи до лікування. Міжобласна науково-практична конференція – «Новітні рекомендації в діагностці та лікуванні внутрішніх хвороб. Житомир. 12.10.2016 р.
 9. Харченко Н.В. Настанови і Протоколи надання медичної допомоги хворим хронічними гепатитами. Основні положення з позиції доказової медицини. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії», Дніпро. 28.10.2016 р.
 10. Анохіна Г.А. Гіперхолестеринемія в практиці лікаря-гастроентеролога (лекція майстер-клас). Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 11. Харченко В.В. Римські критерії IV – сучасні підходи до діагностики та лікування хворих на диспепсію. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 12. Харченко Н.В. Шляхи підвищення ефективності протихелікобакткерної терапії з позиції доказової медицини (лекція майстер-клас). Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 13. Харченко В.В. Настанови і Протоколи надання медичної допомоги хворим з ГЕРХ. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 14. Харченко Н.В. ІПП в лікуванні хворих на ГЕРХ. Результати доказової медицини. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 15. Анохіна Г.А. Сучасні підходи до дієтичного та медикаментозного лікування хворих СПК. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 16. Харченко Н.В. Особливості корекції дисбіотичних змін у хворих на СПК (лекція майстер-клас). Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 17. Лопух І.Я.  Сучасні стандарти лікування хворих НВК і ХК. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 18. Харченко Н.В. Нове в лікуванні запальних захворювань кишечника. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 19. Харченко Н.В. Сучасні підходи до лікування та діагностики функціональних порушень. Засідання Київського товариства гастроентерологів (Київського осередку УГА). Київ. 08.12.2016 р.
 20. Коруля І.А. Можливості впливу на регенераторну здатність СО гастродуоденальної зони. Засідання Київського товариства гастроентерологів (Київського осередку УГА). Київ. 08.12.2016 р.
 21. Лопух І.Я. Сучасні про біотичні препарати у профілактиці антибіотикоасоційованої діареї. Засідання Київського товариства гастроентерологів (Київського осередку УГА). Київ. 08.12.2016 р.
 22. Лопух І.Я. Синдром роздратованого кишечника: сучасні підходи до лікування. «Шості медичні зустрічі на Десні». Обласна науково-практична конференція «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів». Чернігів. 23.03.2017 р.
 1. Харченко Н.В.Лікування пацієнтів з фіброзом та цирозом печінки. Що нового. Результати міжнародних досліджень» науково-практична конференція з міжнародною участю «Поліморбідна патологія органів травлення в практиці сімейного лікаря», м. Дніпро, 9-10 листопада 2017р.
 2. Харченко Н.В. Вісь кишечник-головний мозок: шляхи корекції порушень.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Поліморбідна патологія органів травлення в практиці сімейного лікаря»  м. Дніпро, 9-10 листопада 2017р.
 3. Романенко М.С. Харчування та біоритми. Напрями взаємодії. Міжнародний день здорового травлення. Одеса, 25 травня 2018 р.
 4. Романенко М.С. Шляхи оптимізації вживання молочних продуктів при непереносимості лактози. Міжнародний день здорового травлення. Одеса, 25 травня 2018 р.
 5. Анохіна Г.А. Мікробіота та синдром підвищеної проникності кишечника. Шляхи корекції. VI наукова сесія Інституту гастроентерології. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології. Дніпро. 14-15 червня 2018р.
 6. Анохіна Г.А. Розлади харчової поведінки. Що нового в дієтології? Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності». Чернівці. 13-14 вересня 2018р.
 7. Анохіна Г.А Гастроентерологічні та системні ефекти ферментних препаратів. Науково-практична конференція з міжнародною участю: Х Український гастроентерологічний тиждень, Дніпро. 27 вересня 2018р.
 8. Лопух І.Я. Як подолати труднощі в діагностиці ЗЗК. Науково-практична конференція до міжнародного дня боротьби із запальним захворюванням кишечника «Запальні захворювання кишечника: сучасні підходи до діагностики та лікування ». Полтава. 31 серпня 2018р.
 9. Романенко М.С. Добові коливання температури тіла у людей літнього віку. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації». Чернівці. 04-05 жовтня 2018р.

 

 

 1. David Janelidze, Nataliya Kharchenko, Igor Lopukh. Possible uses of essential phospholipids in patients with inflammatory bowel disease // Falk symposium 188. Inflammatory bowel diseases: Microbiota versus the barrier. – Abstract #20.
 2. Nataliya Kharchenko, Igor Lopukh, David Janelidze. Helicobacter pylori immediate detection with helic breath test: diagnostic value comparison with 13C breath test and PCR DNA in feces // Journal of gastroenterology and hepatology. - Volume 27. - Supplement 5. - December 2012. - ISSN: 0815-9319. - p297.
 3. David Janelidze. Helicobacter pylori infection and depression level correlation in patients with functional dyspepsia // Journal of gastroenterology and hepatology. - Volume 27. - Supplement 5. - December 2012. - ISSN: 0815-9319. - p409.
 4. N. Pentyuk, N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze. The effect of hyperhomocysteinemia and associated metabolic disturbances on liver fibrosis in patients with chronic hepatitis // Falk symposium 191 Abstract book. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Abstract  #68.
 5. N. Kharchenko, G. Anokhina, V. Kharchenko, D. Janelidze. Treatment peculiarities of non-alcoholic steatohepatitis in patients with diabetes mellitus // Falk symposium 191 Abstract book. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Abstract #44.
 6. V. Kharchenko, I. Korulya, D. Janelidze. New approaches to the correction of lipid exchange disorders in patients with metabolic syndrome // Falk symposium 191 Abstract book. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Abstract #45.
 7. N. Kharchenko, G. Anokhina, V. Kharchenko, D. Janelidze. Energy metabolism in patient with non-alcoholic fatty liver desease in combination with arterial hypertension // UEGJournal. – Abstract Issue. – Volume 1. – Supplement 1. – October 2013. – P.A149.
 8. Романенко М.С. Споживання вітамінів та мінералів особами похилого віку з метаболічним синдромом /Л.Л. Синєок, Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Є.Д. Осьмак, І.В. Сапожніков / Збірник матеріалів  ХV Нац. конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.)// УКЖ. –  2014. – дод.4. – С. 65-66.
 9. М.С. Романенко, Возрастные особенности пищевых привычек у людей с метаболическим синдромом / Л.Л. Синеок, Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Н. А. Мельничук, Л. Д. Иваненко, Л. М. Жевага // Мат. наук.-практ конф з міжнародн. участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті» (Харків, 27-28 листопада 2014 р.). – Харків, 2014. - С. 80-81.
 10. N. Kharchenko, I. Korulya, D. Janelidze // H.pylori eradication (sequential) therapy influence on motor function of the stomach in patients with overlap-syndrome, functional dyspepsia combined with non-erosive reflux disease  // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Abstract book.p.17. Мюнхен, січень 2015р.
 11. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // The relationship between acid gastroesophageal reflux and depression level in Hp negative patients with overlap-syndrome (functional dyspepsia/non-erosive reflux disease) // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Abstract book. p.18. Мюнхен, січень 2015р.
 12. N. Kharchenko, V. Kharchenko, D. Janelidze // A diagnostic algorithm of overlap-syndrome’s (functional dyspepsia/non-erosive reflux disease) different variants // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Abstract book. p.19. Мюнхен, січень 2015р.
 13. Романенко М.С., Вплив геродієтичного м’ясного паштету на показники ліпідного обміну у людей літнього віку /Ю. В. Гавалко, Л.В.  Пешук, Л. Л. Синєок, О.І.  Гашук, М. С.Романенко // Мат. VIII міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (Ужгород, 17-18 квітня 2015 року). -Ужгород, 2015. – С. 51-52.
 14. Романенко М.С., Гавалко Ю. В. Пробиотики как средства антиэйджинг терапии / Ю. В. Гавалко, М. С. Романенко, Л. Л. Синеок // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики ХХІ сторіччя» (Харків, 23-24 квітня 2015 року). -Ужгород, 2015. – С. 56.
 15. M. Romanenko., Eating Regimen In Elderly People With Metabolic Syndrome /L. Sineok, M. Romanenko, Yu. Gavalko, N. Melnychuk / Unlocking the demographic dividend: IAGG-ER 8th Congress, 23-27 April 2015, Dublin: abstracts // Irish Ageing studies review. – Vol. 6 (1). -  P.212.
 16. M. Romanenko, Influence Of Bacterial Cultures Nu-Trish®LA-5 And Nu-Trish®BB-12 On Lipid And Glucose Metabolism In Elderly People With Metabolic Syndrome / L.Sineok, О. Chaharovskyi, Y. Gavalko, M. Romanenko / Unlocking the demographic dividend: IAGG-ER 8th Congress, 23-27 April 2015, Dublin: abstracts // Irish Ageing studies review. – Vol. 6 (1). - P. 277.
 17. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // Inflammatory bowel disease patients’ group with hepatobiliary manifestation. Results of 5-year experience. // Evolving Therapies in Clinical practice in IBD. Falk symposium 202 Abstract book. April 2016. P50. (Прага, Чехия).
 18. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // Helicobacter pylori infection influence on depression level in patients with functional dyspepsia // New treatment targets in Gut and Liver Diseases. Falk symposium 205 Abstract book. October 2016. P45. (Люцерна, Швейцария)
 19. Романенко М.С., Гавалко Ю.В., Синеок С.С., Иваненко Л.Д. // Особенности рациона питания пожилых людей. // Материалы 22 российской гастроэнтерологической недели. Москва. 03-05 октября. 2016г. // Российский журнал гстроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2016. - №5., прил.48. – С.95
 20. Koliada A., Romanenko M. Et al. // Association between body mass and Furmicutes/Bacteroidetes ratio in an adult Ukrainian population // BMC Microbiology  P. 6
 21. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // Inflammatory bowel disease patients’ group with hepatobiliary manifestation. Results of 5-year experience. // Evolving Therapies in Clinical practice in IBD. Falk symposium 202. April 2016. P50. (Прага, Чехия).
 22. N.V.Kharchenko,  I.Lopukh,  D. Janelidze // Extraintestinal  manifestation prevalence in patients with inflammatory  bowel disease / / Falk symposium 209.   IBD 2017 – Therapeutic and Biological Barriers. October 6-7,  2017, Berlin  Germany. Abstract  Book.  P73.
 23. S.Mouzyka,  D. Janelidze . The difficulties of eosinophilic esophagitis diagnosis in case of combined pathology (gastroesophageal reflux disease & eosinophilic esophagitis). Case report. / / Eosinophilic esophagitis – Medical and dietary treatment.  Falk symposium 208. October 4-5,  2017, Berlin  Germany. Abstract Book.  P37.
 24.  Romanenko M., Gavalko Yu., Sineok L., Demydenko L., Shapoval I. Bilberry paste supplementation decreases insulin resistance in patients with diabetes type II. Материалы VIII междунар. конф «Современные аспекты реабилитации в медицине» (Ереван,13-15 сентября 2017). – 2017.- С.343.
 25. Poliakov O.A. , Gavalko Y. , Romanenko M., Sineok L. Late bedtime and exposure to light at night are associated with metabolic disorders in elderly. Program Abstracts from the 21st International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) World Congress// Innovation in Aging, 2017, Vol. 1, No. S1. P. 219.

 

 1. Н. В. Харченко, И.Н. Скрипник, В.В.Харченко, Н. Д. Опанасюк, И. Я. Лопух, С.В.Музика, Д. Т. Джанелидзе //Обзор материалов 21 ежегодной Европейской гастроэнтерологической недели // Здоров’я Україні, - № 01-02 (326-327), січень 2014. – С.34-35.
 2. Харченко Н.В., Коруля Г.А.,  Анохіна Г.А., //  Отимизация лечения больных с хронической абдоминальной болью // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №1 (75). – С. 43-48
 3. Анохина Г.А., Харченко В.В., Опанасюк Н.Д., Лопух И.Я., Якубовская И.А. // Некоторые аспекты применения препаратов урсодезоксихолевой кислоты в сочетании с эктрактами растений в лечении заболеваний гепатобилиарной системы // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №1 (75). – С. 49-54
 4. Анохина Г.А., Харченко В.В., Лопух И.Я., Коруля И.А.,  Герасименко О.Н., Джанелидзе Д.Т. //Спорные вопросы лечения больных функциональной диспепсией  (Лекція) // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №1 (75). – С. 141-146
 5. Харченко Н.В., // Проблемы и успехи украинской гастроэнтерологии: итоги года и планы на будущее// Здоров’я Україні, - № 1(31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С5.
 6. Харченко Н.В., //Спазмолитическая терапия в гастроэнтерологии: возможности мебеверина// Здоров’я Україні, - № 1(31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С3.
 7. Харченко Н.В., //S-аденозилметіонін при захворюваннях печінки: механізми дії і клінічна активність  // Здоров’я Україні, - № 1(31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С.26-27.
 8. Коруля І.А., Марухно І.С., Герасименко О.М.  //Проблеми діагностики і лікування пацієнтів з хронічним гастритом  // Здоров’я України, - № 1(31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С.28-29.
 9. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Харченко В.В. // Особливості харчування хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні із гіпертрофічною кардіоміопатією // Здоров’я Україні, - № 1 (31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С.38-39.
 10. Музика С.В. // Заболевание толстой и прямой кишки: роль гастроентеролога и ендоскописта // Здоров’я Україні, - № 1 (31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С.6
 11. Коруля І.А., Опанасюк Н.Д., Герасименко О.М. // Медикаментозне ураження печінки: причини. Труднощі діагностики та можливості профілактики // «Участковий врач» №3, березень 2014р. – С.30-35
 12. Харченко Н.В., Бабак О.Я., Звягінцева Т.Д.// Нарушение моторики в рамках функциональных расстойств и при органических заболеваниях органов  пищеварения: современные возможности терапии. Здоров’я Україні, - № 2 (32) Тем. номер Гастроентерологія, травень  2014. – С.19-20
 13. Харченко Н.В., Джанелидзе Д. Т., Марухно І.С., Герасименко О.М. // Применение препаратов альгинововй кислоты в терапии больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №2 (76). – С. 47-52
 14. Харченко Н.В., Герасименко О.М. // Клиническая эффективность, переносимость и безопасность применения лекарственного средства (Домрид) при лечении пациентов с нарушением моторно-эвакуаторной функции гастродуоденальной зоны   // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №2 (76). – С. 97-104
 15. Коруля И.А., Марухно І.С., Герасименко О.М. // Дігноз хронічний гастрит. Проблемні питання сучасні підходи до діагностики та лікування.  // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №2 (76). – С. 133-138
 16. Харченко Н.В. // Адеметеонін і його роль в антиоксидантному захисті при хронічних дифузних захворюваннях печінки  // Здоров’я Україні, - № 2(32) Тем. номер Гастроентерологія, травень 2014. – С.16-17.
 17. Харченко Н.В., // Чем раньше, тем лучше. Билиарный сладж и первичная профилактика желчнокаменной болезни  // Здоров’я Україні, - № 11-12 (336-337) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С.26-27.
 18. Харченко Н.В., Лопух І.Я. // Оптимальні підходи до лікування болю при синдромі подразненого кишечника  // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №3 (77). – С. 43-47
 19. Харченко Н.В., Бабак О.Я., Крамарев С.А.// День здорового пищеварения – 2014: роль микрофлоры кишечника в поддержании здоровья человека  // Здоров’я Україні, - № 13-14 (338-339) липень 2014. – С.7-8.
 20. Харченко Н.В.// Диететика в жизни и жизнь в диетологии. // Здоров’я Україні, - № 13-14 (338-339) липень 2014. – С.22-23.
 21. Анохіна Г.А., Харченко В.В., Коруля І.А., Якубовська І.А. // Инсулинорезистентность, ее роль в развитии неалкогольной жировой болезни печени  убольных с метаболическим синдромом, пути коррекции.//  Гастроентерологія, - №3(53), 2014. – С.79-84
 22. Харченко Н.В., Фадєєнко Г.Д., Скрипник І.М., Курінна Е.Г. // Міжнародний конгрес по захворюванням печінки Європейської асоціації з вивчення печінки. Огляд матеріалів  // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №3 (77). – С. 107-112
 23. Джанелидзе Д. Т. Оптимизация диагностики и лечения больных с неэрозивной рефлюксной болезнью, сочетанной с функциональной диспепсией // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2014р. - випуск 23 - книга ІІ –С 84-94.
 24. Харченко Н.В. Вороненко Ю.В,, Зозуля і.С., Гош Р.І. Гойда Н.Г., і співав.  Результати наукових досліджень співробітників академії та впровадження їх в практичну охорону здоровя  // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2014р. - випуск 23 - книга 3 –С 3-22.
 25. Харченко Н.В., Анохіна Г.А. Національна піраміда харчування // Медична газета «Здоров’я України». – 2014р. –  № 46-47, С.22-23
 26. Харченко Н.В. Нерешенные проблемы здорового питания. Науковий  журнал МОЗ України. – 2014р. – №2 (6), С. 46-53.
 27. Харченко Н.В. Диететика в жизни и жизнь в диетологии. // Медична газета «Здоров’я України». – вересень 2014р. –  № 4(34) , С.8-10
 28. Музика С.В. Как преодолеть скрининг-резистентность при подготовке к колоноскопии. // Медична газета «Здоров’я України». – вересень 2014р. –  № 4(34), С.13
 29. Харченко Н.В. Європейська Україна неможлива без контролю за якістю продуктів. // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №4 (78). – С.136-138
 30. Харченко Н.В., Анохина Г.А., Коруля И.А., Червак И.Н.,  Современные возможности метаболической терапии в комплексном лечении пациентовс хроническим токсическим гепатитом. // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №4 (78). – С.136-138
 31. Харченко Н.В., Опанасюк Н.Д. Синдром раздраженного кишечника: механізмі развития и пути коррекции.  // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №6 (80). – С. 68-75
 32. Харченко Н.В., і співавтори  Обзор материалов 22-й Европейской гастроэнтерологической недели. // Медична газета «Здоров’я України». – листопад 2014р. –  № 3(33) , С.34-35
 33. Харченко Н.В., Анохіна Г.А. Харченко В.В. Соціально еволюційне та патогенетичне обґрунтування національної піраміди харчування.  // Медична газета  «Здоров’я України». – листопад 2014р. –  № 4(34) , С.18-20
 34. Коруля І.А., Власюк С.Б. Лікувальна тактика при різних типах хронічного гастриту. // Медична газета «Здоров’я України». – листопад 2014р. –  № 4(34) , С.28-29
 35. Харченко Н.В., і співавтори  Обзор материалов 22-й Европейской гастроэнтерологической недели. // Медична газета «Здоров’я України». – листопад 2014р. –  № 4(34) , С.8-10
 36. Don C. Rockey, John M. Vierling,  Parvez Mantry,3 Marwan Ghabril, Robert S. Brown, Jr., Olga Alexeeva, Igor A. Zupanets, Vladimir Grinevich, Andrey Baranovsky, Larysa Dudar,  Galyna Fadieienko, Nataliya Kharchenko, Iryna Klaryts’ka,  Vyacheslav Morozov,  Priya Grewal,  Timothy McCashland, K. Gautham Reddy,  K. Rajender Reddy,  Vasyl Syplyviy,  Nathan M. Bass,  Klara Dickinson,  Catherine Norris,  Dion Coakley,  Masoud Mokhtarani, Bruce F. Scharschmidt,  for the HALT-HE Study Group // Randomized, Double-Blind, Controlled Study of Glycerol Phenylbutyrate in Hepatic Encephalopathy //  HEPATOLOGY, Vol. 59, No. 3, 2014. Р. 1073-1083.
 37. Харченко Н.В. Обзор актуальних вопросов гастроэнтерологии в 2014 году. //  Медична газета «Здоров’я України». – січень  2015р. –  № 2(351) , С.11
 38. Харченко Н.В., Возможности применения эссенциальных фосфолипидов в комплексном лечении вирусных гепатитов. // Медична газета «Здоров’я України». – березень  2015р. –  № 1(35) , С.19
 39. Харченко Н.В., і співавтори  Обзор материалов 22-й Европейской гастроэнтерологической недели. // Медична газета «Здоров’я України». – березень  2015р. –  № 1(35), С.25-27
 40. Харченко Н.В., К-Д. Гундерман.   Эссенциальные фосфолипиды при заболеваниях печени: научные данные и практические аспекты  // Медична газета «Здоров’я України». – березень  2015р.–  № 1(35), С.28-29
 41. Харченко Н.В., Нарушение микробиоценоза кишечника: поиск оптимального пробиотика  // Медична газета «Здоров’я України». – травень  2015р.–  № 2(36), С.6-7
 42. Харченко Н.В., Скрипник І.М. 50 Международній конгресс Европейской ассоциации по изучению печени  // Медична газета «Здоров’я України». – травень  2015р.–  № 2(36), С.4-5
 43. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Харченко В.В. печінкові та поза печінкові ефекти лікувального комплексу з L-аргініном та бетаїном у хворих з метаболічним синдромом  // Сучасна гастроентерологія, 2015. - №3 (83). – С. 42-49
 44. Анохіна Г.А., Харченко Н.В., Харченко В.В. Біотин: незаслужено забутий вітамін та його роль у корекції метаболічних порушень при цукровому діабеті 2-го типу. // Сімейна медицина. – №2 (58). 2015. – С.8-11
 45. Романенко М.С., Особенности режимов сна-бодрствования и приема пищи у людей различного возраста с метаболическим синдромом / Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко, Н.А. Мельниченко, Л.М. Жевага // Проблемы старения и долголетия. –2014. –№3. – 286-296.
 46. Романенко М.С. Харчування осіб літнього віку з метаболічним синдромом: видимі та приховані ризики / М.С. Романенко // Кровообіг та гемостаз. — 2014. — № 3-4(45-46) — С.112-117.
 47. Романенко М.С., Пат. 100905 Україна, МПК (2015.01) А61K 35/74 А61P 3/00. Спосіб корекції дисліпідемій у людей літнього віку з метаболічним синдромом та дисбактеріозом кишечнику / Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синеок, М.С. Романенко; власник ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». — № u 201502516; заявл. 20.03.15; надрук. 10.08.15, Бюл. № 15.
 48. Романенко М.С., Вплив пробіотиків на реактивність і резистентність організму осіб похилого віку з метаболічним синдромом / Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Синєок Л.Л., Н.С. Наумчук, І.В. Сапожніков // Сучасна гастроентерологія. — 2015. — № 3 (83) — С. 22-28.
 49. Харченко Н. В., Анохина Г. А., Харченко В. В., Джанелидзе Д. Т. // Новые стратегии коррекции инсулинорезистентности у больных с метаболическим синдромом // Инновационные технологии производства продуктов питания функционального назначения. Апрель 2015 г. Глава 1. с.182-186. (Тбилиси, Грузия).
 50. Харченко Н.В., Кожен лікар має бути дієтологом для своїх пацієнтів // Медична газета України «Ваше здоров’я». – 27.11.2015р. –  № 47-48, С.19
 51. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Скляров Є.Я., Аксентійчук Х.Б. // Роль порушень кишкового мікробіоценозу в розвитку гіперхолестеринемії // Сучасна гастроентерологія, 2015. - №5 (85). – С. 76-82
 52. Харченко Н.В.Лопух І.Я., Коруля І.А., Скрипник І.М.  Новости Европейской гастронедели. // Медична газета «Здоров’я України». – листопад  2015р. –  № 4(38), С.15-17.
 53. Харченко Н.В., Степанов Ю.М., Фадєєнко Г.Д. Цитопротекція і канцеропревенція в гастроентерології: слово ведучим експертам // Медична газета «Здоров’я України».  – листопад  2015р. –  № 4(38) , С.28-29.
 54. Харченко Н.В. Лопух І.Я., Коруля І.А., Скрипник І.М.   Новости Европейской гастронедели. // Медична газета «Здоров’я України». – грудень  2015р. –  № 23(372) , С.35-37
 55. Харченко Н.В. Проблема ГЭРБ с годами будет усугубляться. // Медична газета «Здоров’я України». – лютий 2016р    –  № 4(377) , С.24-25
 56. Анохіна Г.А., Харченко В.В., // Вплив препаратів жовчних кислот на ліпідний обмін у хворих з післяхолецистектомічним  синдромам.  // Сучасна гастроентерологія, 2016. - №2 (88). – С. 29-34.
 57. Харченко Н.В.. Степанов Ю.М., Ткач С.М. 18 Национальная школа гастроентерологов и гепатологов Украины: событие, которого ждали. // Медична газета «Здоров’я України». – квітень 2016р. –  № 8 (381) , С.35-37
 58. Харченко В.В., Коруля І.А. // Применение тримебутина в лечении пациентов с функциональной патологией желудочно-кишечного тракта.  // Сучасна гастроентерологія, 2016. - №3 (89). – С. 35-39.
 59. Харченко В.В. // Вплив Lаргініну та бетаїну на структурно-функціональний стан еритроцитів, вміст ліпідів та гомо цистеїну в крові хворих на неалкогольний стеатогепатит.  // Сучасна гастроентерологія, 2016. - №4 (90). – С. 69-75.
 60. Анохіна Г.А., Харченко В.В., Пілецький А.М., Власюк С.Б., Червак І.М. // Патогенетичні підходи вибору інгібітора протонної помпи для ефективної та безпечної терапії кислотозалежних захворювань. // Участковый врач. 2016, №7 (48) жовтень, С. 42-44.
 61. Харченко Н.В. // ХVІІІ Национальная школа гастроэнтерологов, гепатологов Украины // Участковый врач. 2016, березень. № 3 (44) С.5-7
 62. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Харченко В.В., Якубовська І.А.Вплив персоніфікованого харчування та дозованих фізичних навантажень в лікуванні хворих із хронічними захворюваннями жовчного міхура на фоні ожиріння. // Проблемы старения и долголетия. 2016 р., Т. 25. С.173-179
 63. Харченко Н.В.  // Хронічні захворювання печінки: гепатопротекторна фармакотерапія в умовах реальної клінічної практики // Сучасна гастроентерологія, 2016. - №6 (92). – С. 70-75
 64. Харченко Н.В. Харченко В.В, Лопух І.Я., Коруля І.А., Бабак О.Я.,  Скрипник І.М.   24-я Объединенная  Европейская  гастроэнтерологическая неделя: разивая науку и объединяя людей. // Медична газета «Здоров’я України». – листопад  2016р. –  № 22(395) , С.12-15
 65. Харченко Н.В. Звягінцева Т.Д., Дорофєєв А.Е., Кравченко Т.Г.   ЕССО 2017: Мировое событие в гастроэнтерологии и колопроктологии, посвященное воспалительным заболеваниям кишечника. // Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер – березень  2017р. –  № 1(43) , С.7
 66. Н. В. Харченко,  Дорофєєв А.Е., Руденко Н.Н., Кирьян Е.А., Дорофєєва А.А., Ревко О.П., Деркач І.А. // Особенности генетического  профиля пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в Украине и их влияние на тактику ведения // Сучасна гастроентерологія, №1 (93), 2017, стр. 22-29. ISSN 1727-5725.
 67. Н. В. Харченко, С. В. Музыка, Д. Т. Джанелидзе // Эндоскопическая характеристика стелющихся зубчатых полипов проксимальных отделов толстой кишки хромоэндоскопии раствором индигокармина // Сучасна гастроентерологія, №2 (94), 2017, стр. 9-14. ISSN 1727-5725.
 68. Н. В. Харченко, И. А. Коруля, В. В. Харченко, И. Н. Червак //Синдром раздраженного кишечника. Современные подходы к диагностике и лечению // Сучасна гастроентерологія, №2 (94), 2017, стр. 56-60. ISSN 1727-5725.
 69. В.В.Харченко, Т.М.Мартинюк // Себорейний дерматит та порушення стану слизової оболонки та біоценозу кишечника // Дерматовенерологія/Косметологія/ Сексопатологія, №1-2(5), 2017, С43-47
 70. Харченко Н.В., Скрипник І.М.,  Харченко В.В, Лопух І.Я. // Неалкогольная жировая болезнь печени: терапевтические возможности  L-карнитина // Медична газета «Здоров’я України».Тематичний номер – березень  2017р. –  № 1(43) , С 28-30.
 71. Харченко Н.В., Коруля И.А.,  Харченко В.В, Червак І.М. // Сидром раздраженного кишечника: современные подходы к диагностике и лечению // Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер – березень  2017р. –  № 1(43) , С 52-53.
 72. Ivanova T., Romanenko M. еt al.  // Effect of meat product with anion skin extract on metabolic profile in SHR // Ukrainian food Journal/ 2017. Vol. 6, Issue 1. P.84-90
 1. Харченко Н.В. // Ведолизумаб: за рамками возможностей стандартной терапии воспалительных заболеваний кишечника // Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер – травень 2017р. –  № 2(44) , С
 2. Харченко Н.В. // ХІХ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України - знакова подія для галузі.   // Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер – травень  2017р. –  № 2(44) , С 8-10.
 3. Харченко Н.В., Харченко В.В., Скрипник І.М. // Новости гепатологии 2017 // Медична газета «Здоров’я України». липень 2017р. – № 13-14 (410411) , С 50-53.
 4. Харченко Н.В. // Розумне та якісне харчування – основа основ. Інтерв’ю з експертом // Участковий врач. серпень 2017р. – №6 (57), С 7-10
 5. Ivanova T.,  Goshovska Y., Peshuk L., Romanenko M., Fedichkina R., Sagach V., Sineok L., Shapoval I. Effect of meat product with onion skin extract on мetabolic profile in SHR // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Vol. 6. – Issue 1. – P. 85-92.
 6. Kurytsia K., Romanenko M., Shapoval I. Diet’s features of elderly people with metabolic syndrome/XIII international scientific conference for students and PhD students “Youth and progress of biology” (Lviv, 25-27 April 2017).2017, P.63
 7. Ivanova T., Goshovska Y., Fedickina R., Sagach V., Peshuk L., Shapoval I., Gavalko Y., Romanenko M./ Effect of meat raw containing onion skin extract at blood glucose and heart function of spontaneously hypertensive rats kept at high-fructose diet / 25th Annual Conference “Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology” and 2nd Conference for Young Scientist of Division of Biochemistry, Physiology and Molecular Biology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, 6-9 June 2017) //Ukr. Biochem. J.- 2017.– Vol. 89, N 3.– P. 97.
 8. Романенко М.С., Синєок Л.Л., Наумчук Н.С., Сапожніков І.В., Іваненко Л.Д. Особливості харчування людей різного віку з метаболічним синдромом та їх зв'язок з антропометричними показниками ожиріння // Проблемы старения и долголетия. — 2017. — Т.26, №1-2. — С. 158-168.
 9. Kharchenko NV., Kvit KB. Gut microbiota changes as a risk factor for obesity/ NV. Kharchenko, KB. Kvit // Wiadomosci Lekarskie. - 2017.- №70.- Vol.2.- Р. 231-235
 10. Kharchenko N. Rebamipide and Pantoprazole Combination in NSAIDs-Gastropathy Treatment / N. Kharchenko, E. Sklyarov, M. Mbarki, H. Sklyarova, K. Aksentiychuk //Journal of Pharmacy and Pharmacology.- 2017. - Vol. 5 (3). - P. 153-157
 11. D'Haens GRSandborn WJZou GStittLWRutgeerts PJGilgen DJairath VHindryckx PShackelton LMVandervoortMKParker CE,Muller CPai RKLevchenko OMarakhouski YHorynskiMMikhailova EKharchenko NPimanov SFeagan BG. // Randomised non-inferiority trial: 1600 mg versus 400 mg tablets of mesalazine for the treatment of mild-to-moderate ulcerative colitis/  //  Pharmacol. Ther.– 2017. –Vol. 46(3):292-302. doi: 10.1111/apt.14164.
 12. V.Kharchenko, I.Lopukh,  D. Janelidze // Comparison of depression level in patients group with inflammatory  bowel disease and irritable bowel syndrome // Falk symposium 209.  IBD 2017 – Therapeutic and Biological Barriers. October 6-7,  2017, Berlin  Germany.   Abstract  Book. P74.
 13. Association between body mass index and Firmicutes/Bacteroidetes ratio in an adult Ukrainian population /A. Koliada, G. Syzenko, V. Moseiko, L. Budovska, K. Puchkov, V. Perederiy, Y. Gavalko, A. Dorofeyev, M. Romanenko et al. // BMC Microbiology (2017) 17:120, P 1-6,  DOI 10.1186/s12866-017-1027-1
 14. Харченко Н.В. //Особенности белковых диет: 10 причин уменьшить потребление животного белка // Участковий врач, №1 (62), январь, 2018, С.16-19.
 15. Анохіна Г.А., Харченко В.В., Червак І.М. //Особливості впливу рослинних засобів на функціональний стан кишечника при лікуванні хворих із запором// Сучасна гастроентерологія, №1 (99), 2018,С. 61-66. ISSN 1727-5725.
 16. О.К. Коляда, Г.К. Сизенко, В.В. Мосейко, Л. О. Будовська, К. С. Пучков, Ю. В. Гавалко, О.М. Вайсерман, М.С. Романенко //Зв’язок між індексом маси тіла та співвідношенням Firmicutes і Bacteroidetes у мікробіомі кишечника дорослого населення України// Сучасна гастроентерологія, №1 (99), 2018, С. 39-44. ISSN 1727-5725.
 17. Харченко Н.В. //ИПП с немедленным высвобождением: ключевые аспекты применения //Участковий врач, №2 (дайджест) 2018, С.11-13.
 18. Харченко Н.В. //Украинская гастроэнтерологическая ассоциация: что нового // Участковий врач, №2 (дайджест) 2018, С.14-15.
 19. Харченко Н.В., Лопух И.Я. //Колоноскопия: рациональный подход к подготовке// Здоров’я України, №1 (47) березень, 2018, С. 14-15
 20. Харченко Н.В. //Національна школа гастроентерологів, гепатологів України відзначила 20-й ювілей // Здоров’я України, №8 (429) квітень, 2018, С. 68
 21. Анохіна Г.А. //Крихітки, що здатні зробити нас щасливими або нещасними // Участковий врач, №4 (64), квітень, 2018, С.8-10.
 22. Харченко В.В., Анохіна Г.А. //Вибір гепатопротектора при мультиморбідних захворюваннях гепатобіліарної системи// Сучасна гастроентерологія, №4 (102), 2018, С. 36-42. ISSN 1727-5725.
 23. Анохіна Г.А. //Синдром підвищеної кишкової проникності: акцент на мікробіоту// Сучасна гастроентерологія, №4 (102), 2018, С. 85-89. ISSN 1727-5725.
 24. Харченко Н.В., Музика С.В., Зак М.Ю. //Предраковые изменения слизистой оболочки желудка: междисциплинарный взгляд на проблему// Сучасна гастроентерологія, №4 (102), 2018, С. 96-104. ISSN 1727-5725.
 25. Н.В.Харченко //Лекарственно-индуцированные поражения печени// Участковий врач, №6-7 (67) 2018, С.4-7
 26. Г.А.Анохіна, В.В.Харченко, О.Б.Динник Роль запалення та метаболічних порушень у прогресуванні хронічних захворювань печінки: профілактика та лікування // медична газета Здоров’я України №15-16 (436-437) серпень, 2018 С. 60-62.
 27. Романенко М.С., Синєок Л.Л. Добові коливання температури тіла у людей літнього віку. Метераіли науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю  «Вiковi та хронобiологiчнi аспекти медицини i фармації» (Чернівці, 4-5 жовтня, 2018 р.). Чернівці, 2018. С 94.-95.
 1. Kvit K., Kharchenko V. Role of gut microbiota in lipid metabolism / K. Kvit, V. Kharchenko// Asian journal of pharmaceutical and clinical research.- 2018.- Vol. 11(4).- P.4-8 

Науковий напрямок роботи кафедри – діагностика, лікування та профілактика розвитку виразкової хвороби, хронічних гастритів, панкреатитів, дифузних захворювань печінки, хвороб кишечника та інших захворювань органів травлення, вивчення ефективності дієтичного харчування при різній патології внутрішніх органів.

В теперішній час проводяться наукові дослідження в рамках виконання науково-дослідної роботи кафедри на тему «Профілактика, діагностика, та лікування захворювань печінки та кишечника, поєднаних з патологією інших органів та систем». Метою проведення НДР є розробка і удосконалення методів профілактики, підвищення інформативності ранньої діагностики, розробка і впровадження нових методів комплексної медикаментозної терапії у хворих із  захворюваннями печінки та кишечника, поєднаних з патологією інших органів та систем, розробка та обґрунтування комплексної диференційованої терапії з урахуванням етіологічних чинників захворювання та супутньої патології, оцінка можливостей медикаментозної терапії в профілактиці прогресування захворювань печінки та кишечника.