Search

Захищені дисертації:

П.І.Б.

Тема. Спеціальність.

Рік захисту

Анохіна Світлана Валеріївна

Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої дієтотерапії в лікуванні хворих  на цукровий діабет 2-го типу , поєднаний з гіпертонічною хворобою.

14.01.02 – внутрішні хвороби

2008

 

 

Гнатенко Оксана  Петрівна

Особливості  перебігу та лікування хворих з гастроезофагеальною рефлексною хворобою, що  зазнали впливу іонізуючого  випромінювання.

14.01.36 – гастроентерологія

2009

Михайліченко  Ірина Сергіївна

Патогенетичне обґрунтування  розробленої терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит , поєднаний з хронічним панкреатитом та цукровим діабетом 2-го типу.

14.01.02 – внутрішні хвороби

2010

 

 

Власюк Світлана Борисівна

Особливості клінічного перебігу та лікування виразкової хвороби 12-палої кишки у військовослужбовців.

14.01.36 – гастроентерологія

2010

Герасименко Оксана Миколаївна

Функціональні порушення кишково-шлункового тракту: частота виявлення, діагностика, підвищення ефективності лікування

14.01.02 – внутрішні хвороби

2010

Пілецький  Анатолій Михайлович

Вивчення порушень імунного статусу у хворих на бронхіальну астму с синдромом хронічної втоми та розробка способів системної та  локальної імуномодуляції в комплексній терапії.

14.03.08-імунологія та алергологія.

2011

Пентюк Наталія Олександрівна

Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з нею метаболічні та судинні фактори прогресування фіброзу і цирозу печінки: можливості патогенетичної терапії.

14.01.36-гастроентерологія.

  2011

        

Гарник Кирило Володимирович

Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з остеопорозом.

14.01.02.-внутрішні хвороби.

2011

Харченко Вячеслав Вікторович

Неалкогольний стеатогепатит: клінічні, метаболічні, імунологічні аспекти перебігу, лікування при поєднанні із гіпертонічною хворобою.

14.01.02 – внутрішні хвороби

2013

Джанелідзе Давид Теймуразович

«Підвищення ефективності діагностики та лікування хворих з неерозійною рефлюксною хворобою, поєднаною з функціональною диспепсією», 14.01.36 – гастроентерологія

2014 

Виконують дисертації. 

П.І.Б.

Тема. Спеціальність.

Музика Сергій Валерійович

«Розповсюдженість колоректальних аденом та оцінка методів ендоскопічної і морфологічної діагностики у хворих на кислотозалежні захворювання» 14.01.36 – гастроентерологія

Романенко Мар’яна Станіславівна

«Вплив харчування на біомаркери старіння та маркери десинхронозу у людей з факторами ризику метаболічних розладів», 14.01.02 – внутрішні хвороби

Міжнародні

 1. David Janelidze, Nataliya Kharchenko, Igor Lopukh. Possible uses of essential phospholipids in patients with inflammatory bowel disease // Falk symposium 188. Inflammatory bowel diseases: Microbiota versus the barrier. Німеччина, Штутгарт. 7-8 червня 2013 р. Постерний доклад
 2. Nataliya Kharchenko, Igor Lopukh, David Janelidze. Helicobacter pylori immediate detection with helic breath test: diagnostic value comparison with 13C breath test and PCR DNA in feces //. Asia Pacific Оcean  gastroenterology week. Бангкок,  грудень 2012 р. Постерний доклад
 3. David Janelidze. Helicobacter pylori infection and depression level correlation in patients with functional dyspepsia // Asia Pacific Оcean  gastroenterology week. Бангкок,  грудень 2012р. Постерний доклад 
 4. N. Pentyuk, N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze. The effect of hyperhomocysteinemia and associated metabolic disturbances on liver fibrosis in patients with chronic hepatitis // Falk symposium 191. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Лондон, 2-5 жовтня 2013р. Постерний доклад 
 5. N. Kharchenko, G. Anokhina, V. Kharchenko, D. Janelidze. Treatment peculiarities of non-alcoholic steatohepatitis in patients with diabetes mellitus // Falk symposium 191. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Лондон, 2-5 жовтня 2013р.  Постерний доклад
 6. V. Kharchenko, I. Korulya, D. Janelidze. New approaches to the correction of lipid exchange disorders in patients with metabolic syndrome // Falk symposium 191. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Лондон, 2-5 жовтня 2013р. Постерний доклад
 7. N. Kharchenko, G. Anokhina, V. Kharchenko, D. Janelidze. Energy metabolism in patient with non-alcoholic fatty liver desease in combination with arterial hypertension // 21 UEG Week.-  Berlin. -  12-16 жовтня 2013р.  Постерний доклад N.Kharchenko. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы. Современные методы лечения. IV конгресс гастроэнтерологов гепатологов  Молдовы. Кишинев 25-26 июня. 2015.
 8. N. Kharchenko, I. Korulya, D. Janelidze // H.pylori eradication (sequential) therapy influence on motor function of the stomach in patients with overlap-syndrome, functional dyspepsia combined with non-erosive reflux disease  // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Мюнхен, 29.-30.01. 2015р.
 9. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // The relationship between acid gastroesophageal reflux and depression level in Hp negative patients with overlap-syndrome (functional dyspepsia/non-erosive reflux disease) // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Мюнхен, 29-30.01. 2015р.
 10. N. Kharchenko, V. Kharchenko, D. Janelidze // A diagnostic algorithm of overlap-syndrome’s (functional dyspepsia/non-erosive reflux disease) different variants // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Мюнхен, 29-30.01. 2015р.
 11. M. Romanenko., Eating Regimen In Elderly People With Metabolic Syndrome /L. Sineok, M. Romanenko, Yu. Gavalko, N. Melnychuk / Unlocking the demographic dividend: IAGG-ER 8th Congress, 23-27 April 2015, Dublin:
 12. M. Romanenko, Influence Of Bacterial Cultures Nu-Trish®LA-5 And Nu-Trish®BB-12 On Lipid And Glucose Metabolism In Elderly People With Metabolic Syndrome / L.Sineok, О. Chaharovskyi, Y. Gavalko, M. Romanenko / Unlocking the demographic dividend: IAGG-ER 8th Congress, 23-27 April 2015, Dublin:
 13. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // Inflammatory bowel disease patients’ group with hepatobiliary manifestation. Results of 5-year experience. // Evolving Therapies in Clinical practice in IBD. Falk symposium 202. April 2016. P50. (Прага, Чехия).
 14. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // Helicobacter pylori infection influence on depression level in patients with functional dyspepsia // New treatment targets in Gut and Liver Diseases. Falk symposium 205. October 2016. P45. (Люцерна, Швейцария)
 15. Харченко Н.В. Харчування пацієнтів з хронічним панкреатитом: що важливо? Науково-практична конференція з міжнародною участю «Панкреатологія: минуле, теперішнє і майбутнє. Діагностика та лікування». Київ. 26-27.05.2016р.
 16. S. Mouzyka. The difficulties in differential diagnosis of focal inflamed colon. Quality in endoscopy. IBD and nutrition. Dublin. 31.03.2017.

Державні

 1. Харченко Н.В. Харчування і довголіття.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичні стандарти – шлях до забезпечення якісної та ефективної загально лікарської практики» М. Київ. 25-26 жовтня 2012р.
 2. Анохіна Г.А. Сучасні можливості та перспективи вживання продуктів функціонального харчування при запальних захворюваннях кишечника та їх ускладненнях. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Європейські стандарти в діагностиці та лікуванні запальних захворювань кишечника в Україні» м. Харків. 1-2 листопада 2012 р.
 3. Лопух І.Я. Современные подходы к диагностике и лечению внешнесекреторной недостаточности поджелужочной железы. Научно-практический семинар «Актуальные вопросы развития семейной медицины в Украине». Г. Киев. 18 декабря 2012г.
 4. Лопух І.Я. Функціональні біліарні розлади.  Научно-практический семинар в формате телемоста «Актуальные вопросы развития семейной медицины в Украине». м. Київ. 18 вересня  2012г.
 5. Лопух І.Я. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Сучасний стан проблеми.  Научно-практический семинар в формате телемоста «Актуальные вопросы развития семейной медицины в Украине». м. Київ. 18 вересня  2012г.
 6. Лопух І.Я. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.  Научно-практический семинар в формате телемоста «Актуальные вопросы развития семейной медицины в Украине». м. Київ. 28 листопада  2012г.
 7. Анохіна Г.А. Сучасні аспекти лікування функціональної диспепсії. Науково-практична конференція «Дні гастроентерології в Києві». М. Київ 15-16 листопада 2012р.
 8. Харченко Н.В. Современные подходы к лечению кислотозависимых заболеваний: функциональная диспепсия. ІІ международный симпозиум «Актуальность применения инновационных комбинированных препаратов и высоких доз ИПП в гастроэнтерологии. Г. Одесса. 30ноября -1 декабря 2012г.
 9. Лопух І.Я. Функціональні біліарні розлади.  Научно-практический семинар в формате телемоста «Актуальные вопросы развития семейной медицины в Украине». м. Київ. 18 вересня  2012г.
 10. Лопух І.Я. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Современное состояние проблемы.  Научно-практический семинар в формате телемоста «Актуальные вопросы развития семейной медицины в Украине». г. Киев. 7 ноября  2012г.
 11. Харченко Н.В. Харчування при патології печінки. Науокво-практична конференція інфекціоністів України. 21березня 2013р.
 12. Харченко Н.В. Тонка кишка. Особливості діагностики та лікування. XV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань органів травлення. Результати міжнародних клінічних досліджень – в практику». Київ 18-19 квітня 2013 р.
 13. Лопух І. Я. Оптимізація лікування хворих на ГЕРХ в поєднанні з функціональною диспепсією. XV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань органів травлення. Результати міжнародних клінічних досліджень – в практику». Київ 18-19 квітня 2013 р.
 14. ХарченкоН.В. Захворювання печінки та амінокислотні гепатопротектори. Особливості застосування. XV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань органів травлення. Результати міжнародних клінічних досліджень – в практику». Київ 18-19 квітня 2013 р.
 15. Опанасюк Н.Д. Корекція ендогенної інтоксикації при хронічних захворюваннях печінки. XV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань органів травлення. Результати міжнародних клінічних досліджень – в практику». Київ 18-19 квітня 2013 р.
 16. Коруля І.А. Шляхи покращення нутритивного статусу у пацієнтів із синдромом мальабсорбції. XV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань органів травлення. Результати міжнародних клінічних досліджень – в практику». Київ 18-19 квітня 2013 р.
 17. Анохіна Г.А. Антродуоденальна дисмоторика: аспекти терапевтичного лікування та профілактики. XV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань органів травлення. Результати міжнародних клінічних досліджень – в практику». Київ 18-19 квітня 2013 р.
 18. Харченко Н.В. Корекція дезінтоксикаційної функції печінки у пацієнтів з патологією внутрішніх органів. Науково-практична конференція «Від клінічних настанов до уніфікованих протоколів діагностики та лікування в дерматовенерології». М.Київ. 21-22 березня 2013р.
 19. Харченко Н.В. Харчування при патології печінки. Іноваційні підходи до діагностики та лікування сучасних інфекційних хвороб. Науково- практична конференція з міжнародною участю. 21-22 березня.
 20. Опанасюк Н.Д. Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози. Українська науково-практична конференція з міжнародною участю з сімейної медицини від науки до практики. М. Дніпропетровськ. 30-31 травня 2013р.
 21. Опанасюк Н.Д. Сучасні напрямки терапії синдрому подразненого кишківника. Українська науково-практична конференція з міжнародною участю з сімейної медицини від науки до практики. М. Дніпропетровськ. 30-31 травня 2013р.
 22. Харченко Н.В. Функціональний стан еритроцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит в поєднанні з гіпертонічною хворобою. І наукова сесія інституту гастроентерології НАМНУ. «Новітні технології в клінічній та теоретичній гастроентерології». Дніпропетровськ. 20-21 червня 2013 р.
 23. Харченко Н.В. Адеметіонін в лікуванні внутрішньо печінкового холестазу. І наукова сесія інституту гастроентерології НАМНУ. «Новітні технології в клінічній та теоретичній гастроентерології». Дніпропетровськ. 20-21 червня 2013 р.
 24. Марухно І.С. Синдром мальабсорбції. Шляхи корекції. І наукова сесія інституту гастроентерології НАМНУ. «Новітні технології в клінічній та теоретичній гастроентерології». Дніпропетровськ. 20-21 червня 2013 р.
 25. Коруля І.А. Місце прокінетиків в лікуванні хронічної дуоденальної дисмоторики. І наукова сесія інституту гастроентерології НАМНУ. «Новітні технології в клінічній та теоретичній гастроентерології». Дніпропетровськ. 20-21 червня 2013 р.
 26. Харченко Н.В. Стан гастроентерологічної служби в Україні та шлях її розвитку. Наково-практична конференція з міжнародною участю VІ український гастроентерологічний тиждень. Полтава 18-19 вересня 2013 р.
 27. Харченко Н.В. Шляхи підвищення ефективності лікування кислото залежних захворювань. Наково-практична конференція з міжнародною участю VІ український гастроентерологічний тиждень. Полтава 18-19 вересня 2013 р.
 28. Музика С.В. сучасні досягнення ендоскопії в допомогу лікарю гастроентерологу. Наково-практична конференція з міжнародною участю VІ український гастроентерологічний тиждень. Полтава 18-19 вересня 2013 р.
 29. ХарченкоН.В. Пегільовані інтерферони у лікуванні хронічних вірусних гепатитів. Питання доступності і ефективності. Наково-практична конференція з міжнародною участю VІ український гастроентерологічний тиждень. Полтава 18-19 вересня 2013 р.
 30. Анохіна Г.А. Особливості корекції метаболічного гомеостазу у хворих на стеатоз печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою. Наково-практична конференція з міжнародною участю VІ український гастроентерологічний тиждень. Полтава 18-19 вересня 2013 р.
 31. Лопух І.Я. Як підвищити ефективність антигелікобактерної терапії в умовах зростання резистентності. Наково-практична конференція з міжнародною участю VІ український гастроентерологічний тиждень. Полтава 18-19 вересня 2013 р.
 32. Коруля. І.А. Побічні ефекти антигелікобактерної терапії. Можливості попередження і шляхи корекції. Наково-практична конференція з міжнародною участю VІ український гастроентерологічний тиждень. Полтава 18-19 вересня 2013 р.
 33. Харченко Н.В. Дисбіотичні порушення кишечника. Проблема мальнутриції. Наково-практична конференція з міжнародною участю VІ український гастроентерологічний тиждень. Полтава 18-19 вересня 2013 р.
 34. Анохіна. Синдром підвищеної кишкової проникливості: гастроентерологічні та загальні прояви, шляхи корекції. Наково-практична конференція з міжнародною участю VІ український гастроентерологічний тиждень. Полтава 18-19 вересня 2013 р.
 35. Анохіна  Г.А. Корекція дисмоторних та метаболічних порушень у хворих на жовчокамяну хворобу у різні періоди після холецистектомії. Наково-практична конференція з міжнародною участю VІ український гастроентерологічний тиждень. Полтава 18-19 вересня 2013 р.
 36. ХарченкоН.В. Кишечний дісбіоз і алергічні реакції. Міжрегіональна науково-практична конференція з міжнародною участю «Імунологія та алергологія: перспективи розвитку». Київ. 3-4 жовтня 2013р.
 37. Анохіна Г.А. Раціональна фармакотерапія хронічних дифузних захворювань печінки з холестазом. Науково-практична конференція «Дні гематології і гастроентерології в Криму». Сімферополь. 4 жовтня 2013 року.
 38. Харченко Н.В. Лекція майстер-класу. Цироз печінки: розповсюдженість, причини, профілактика прогресування. Міжрегіональна науково-практична конференція «Зниження ризику захворюваності цирозами у жителів України».  Львів. 24 вересня 2013р.
 39. Харченко Н.В. Лекція майстер-класу. Медикаментозно індуковані ураження печінки. Міжрегіональна науково-практична конференція «Зниження ризику захворюваності цирозами у жителів України».  Львів. 24 вересня 2013р.
 40. Харченко Н.В. Здорове харчування - запорука здоровя. Науково-практична конференція «Імунітет. Всі способи профілактики та зміцнення організму». М. Київ. 18-20 листопада 2011р.
 41. Анохіна Г.А. сучасні пробіотики в лікуванні хворих з кишковим дисбактеріозом. Дніпропетровськ, 1-2 грудня 2011.
 42. Анохіна Г.А. сучасні підходи до лікування функціональної диспепсії: прокінетики чи ферменти?. V національний конгрес «Людина та ліки Україна». Київ 20-22 березня 2012р.
 43. Анохіна Г.А. Поліфункціональні гепатопротектори в лікуванні хворих з хронічними гепатитами. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми захворювань шлунково-кишкового тракту». Донецьк. 29-30 березня 2012р.
 44. Лопух І.Я., Джанелідзе Д.Т. Неерозійна рефлюксна хвороба/ ФД – можливост оптимізації лікування поєднаних кислото залежних захворювань. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми захворювань шлунково-кишкового тракту». Донецьк. 29-30 березня 2012р.
 45. Харченко Н.В. Методи обстеження функцій печінки. Наскільки ми озброєні. Порівняльна діагностична цінність. Інструментальні методи обстеження.  XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 46. Анохіна Г.А. Стан енергетичного обміну у хворих з хронічним захворюваннями печінки різної етіології, шляхи корекції. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 47. Анохіна Г.А.  Чи можливо зменшити (побороти) побічні ефекти тривалої стероїдної терапії у хворих з аутоімунними захворюваннями печінки. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 48. Харченко Н.В. лекція майстер класу: недооцінені аспекти ролі кишкової мікрофлори. Дисбіоз і печінка. Проблеми, шляхи вирішення. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 49. Лопух І.Я. Гепаторенальний синдром. Критерії діагности, як вести хворого. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 50. Опанасюк Н.Д. Питання портальної гіпертензії. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 51. Харченко Н.В. Нові лікарські засоби на ринку України в арсеналі лікаря гастроентеролога. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 52.  Коруля І.А. печінка та продукти харчування. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 53. Харченко Н.В. Чи є потреба в зменшенні квоти жиру у хворих з зовнішньо секреторною недостатністю підшлункової залози. Нові дані доказової медицини. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 54. Анохіна Г.А. Особливості харчування при диспепсії. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 55. Опанасюк Н.Д. Сучасні підходи до дієтичного харчування при поліморфній анемії у хворих з захворюваннями печінки. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 56. Марухно І.С. Дієтотерапія при стресі. XIV національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Патологія печінки: Профілактика розвитку, діагностика, лікування. Актуальні питання дієтології. Новини медицини». Київ 5-6 квітня 2012 р.
 57. Харченко Н.В. Особливості харчування в профілактиці і лікування цукрового діабету та іншої ендокринної патології. ІІ конгрес асоціації ендокринологів України. Київ. 18 квітні 2012р.
 58. Харченко Н.В. Особливості харчування в профілактиці й лікуванні цукрового діабету та іншої ендокринної патології. Науково-практична конференція з міжнародною участю. Міжнародний день здорового травлення. Харків. 25 травня 2012р.
 59. Лопух І.Я. Фукціональна патологія шлунково-кишкового тракту в практиці сімейного лікаря.  Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україна». Київ. 30 травня  2012р.
 60.  Лопух І.Я. Фукціональні біліарні розлади. Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні». Київ. 18 вересня  2012р.
 61. Лопух І.Я. Гастроезофагеальна рефлексна хвороба. Сучасний стан проблеми. Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні». Київ. 18 вересня  2012р.
 62. Харченко Н.В. Новини інфектології. Нон інтерферон-терапія. V український гастроентерологічний тиждень. Дніпропетровськ. 19-20 вересня 2012р.
 63. Харченко Н.В. Метаболічний ефект деяких гепатопротекторів при поєднаній патології.  V український гастроентерологічний тиждень. Дніпропетровськ. 19-20 вересня 2012р.
 64. Харченко Н.В. проективна роль масляної кислоти при захворюваннях кишечнику. V український гастроентерологічний тиждень. Дніпропетровськ. 19-20 вересня 2012р.
 65. Коруля І.А. Сучасні можливості корекції порушень мікробіоценозу кишечника. V український гастроентерологічний тиждень. Дніпропетровськ. 19-20 вересня 2012р.
 66. Харченко Н.В. Питання безпеки застосування ІПП у пацієнтів з кислото залежними захворюваннями.  V український гастроентерологічний тиждень. Дніпропетровськ. 19-20 вересня 2012р.
 67. Анохіна Г.А. Патогенетичні механізми функціональної диспепсії та ефективні методи її лікування. V український гастроентерологічний тиждень. Дніпропетровськ. 19-20 вересня 2012р.
 68. Лопух І.Я. Альгінати в комплексному лікуванні захворювань, що супроводжуються печією. V український гастроентерологічний тиждень. Дніпропетровськ. 19-20 вересня 2012р.
 69. Харченко Н.В. Сучасні стандартизовані підходи до діагностики та лікування хронічного панкреатиту. V український гастроентерологічний тиждень. Дніпропетровськ. 19-20 вересня 2012р.
 70. Анохіна Г.А. Особливості парентерального харчування у гастроентерологічних хворих. V український гастроентерологічний тиждень. Дніпропетровськ. 19-20 вересня 2012р.
 71. Харченко Н.В. «Новости инфектологии. Нон-интерферон терапия». Выездная сессия Школы гастроэнтерологов и гепатологов  Украины «Современна я гастроэнтерология. Настоящее и будущее». Ялта, 12 октября 2012г.
 72. Харченко Н.В. «Хронический панкреатит. Стандарти медицинской помощи 2012г.». Выездная сессия Школы гастроэнтерологов и гепатологов  Украины «Современна я гастроэнтерология. Настоящее и будущее». Ялта, 12 октября 2012г.
 73. Харченко Н.В. Проблеми дисбіозу. Шляхи вирішення. Науково-практична конференція «Сучасний стан та проблеми інфекційної захворюваності в Україні». Київ. 10 жовтня 2012 р
 74. Анохіна Г.А. Жирова хвороба печінки як фактор погіршення перебігу вірусних гепатитів. Науково-практична конференція «Сучасний стан та проблеми інфекційної захворюваності в Україні». Київ. 10 жовтня 2012 р.
 75. Анохіна Г.А. Дисмоторика шлунка та асоційовані з нею симптоми та захворювання. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сімейної медицини в Україна»  м. Київ. 25 жовтня  2013г.
 76. Лопух І.Я. Сучасні можливості підвищення ефективності натигелікобактерної терапіхю. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сімейної медицини в Україна»  м. Київ. 25 жовтня  2013г.
 77. Харченко Н.В. Причини порушення моторики гастродуоденальної зони. Шляхи корекції XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 78. Лопух І. Я. Сучасні стандарти ведення хворих із стравоходом Барретта.  XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 79. ХарченкоН.В. Лекція майстер-класу Жировий обмін і печінка: Корекція метаболічних порушень. XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 80. Харченко Н.В. про і пребіотики в комплексному лікуванні хворих з порушенням біоценозу кишечника.  XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 81. Коруля І.А. Ураження печінки при гельмінтозах. XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 82. Анохіна Г.А. Корекція дисмоторних і метаболічних порушень у хворих після холецистектомії.  XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 83. Музика С.В. Критерії оцінки відповідності ендоскопічного скринінгу сучасним вимогам. XVІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості лікування гастроентерологічних хворих». Київ 03-04 квітня 2014 р.
 84. ХарченкоН.В. надання медичної допомоги хворим із запальними захворюваннями кишечника в Україні. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біологічна терапія запальних захворювань кишечника»., м.Київ, 18 квітня 2014р.
 85. Лопух І.Я. Клінічні ефекти адалімумаба при хворобі Крона, виразковому коліті. Доказова база. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біологічна терапія запальних захворювань кишечника»., м.Київ, 18 квітня 2014р.
 86. Харченко Н.В. Порушення моторики гастродуоденальной зони. Шляхи корекції. Сесія національної школи гастроентерологів і гепатологів «Вихід з трикутника: Функціональна диспепсія – Хронічний гастрит – ГЕРХ». Київ. 15 травня 2014р.
 87. Музика С.В.Що сьогодні доступно огляду ендоскопіста у верхніх відділах травного каналу.  Сесія національної школи гастроентерологів і гепатологів «Вихід з трикутника: Функціональна диспепсія – Хронічний гастрит – ГЕРХ». Київ. 15 травня 2014р.
 88. Харченко Н.В. Кишкова мікробі ота та розвиток неінфекційних захворювань. Принципи корекції. Міжнародний форум «День здорового травлення». Одеса. 30 травня 2014р.
 89. Харченко Н.В. Інформація з всесвітнього конгресу «Йогурт-саміт 2014р.» . Міжнародний форум «День здорового травлення». Одеса. 30 травня 2014р.
 90. Харченко Н.В. Лекція майстер класу «Гепатопротектори. Спірні питання, визначення та ефективності». V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 91. Лопух І.Я. Перехресний синдром ФД/ГЕРХ. Сучасна тактика лікування.  V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 92. Коруля І.А. Корекція моторних порушень гастродуоденальної зони на тлі хронічного гастриту та зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози. V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 93. Харченко Н.В. Корекція порушень кишкового травлення. V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 94. Анохіна Г.А. Синдром інсулінорезистентності в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки та шляхи корекції. V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 95. Анохіна Г.А. Лекція майстер-класу «Ефективні дієтичні інтервенції при деяких захворювань гепатобіліарної ситеми». V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 96. Харченко Н.В. Підвищення ефективності лікування хворих на хронічний гепатит. V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 97. Харченко Н.В. Л-глутатіон в системі захисту печінки. V зїзд гастроентерологів України. М.Київ. 18-19 вересня 2014р.
 98. Харченко Н.В. Проблема ГЕРХ в Україні. Національні протоколи лікування. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інгібітори протонної помпи: майбутнє починається сьогодні». 14 березня 2015р.
 99. Музика С.В. Ведення пацієнтів з ГЕРХ: успіх залежить від командної роботи гастроентерологів та ендоскопістів. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інгібітори протонної помпи: майбутнє починається сьогодні». 14 березня 2015р.
 100. ХарченкоН.В. Сучасний погляд на проблему ГЕРХ. Міжнародна конференція з прямою відео трансляцією «Мультидисциплінарний підхід до діагностики і лікування стравоходу Барретта. Київ. 07 березня 2015р.
 101. Музика С.В.  Радіочастотна абляція стравоходу Барретта. Особливості методу і перший досвід в україні Міжнародна конференція з прямою відео трансляцією «Мультидисциплінарний підхід до діагностики і лікування стравоходу Барретта. Київ. 07 березня 2015р.
 102. Харченко Н.В. Лекція майстер класу. Лікування хворих з СПК з порушенням біоценозу тонкої кишки. Місце сорбційної терапії та різних класів пробіотиків. XVІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Результати доказової медицини в клінічну практику». Київ 16-17 квітня 2015 р.
 103. Анохіна Г.А. Печінкові та системні впливи де яких гепатопротекторів. XVІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Результати доказової медицини в клінічну практику». Київ 16-17 квітня 2015 р.
 104. Анохіна Г.А. Біохімічні маркери функціонального стану печінки у пацієнтів з метаболічним синдромом. XVІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Результати доказової медицини в клінічну практику». Київ 16-17 квітня 2015 р.
 105. Харченко Н.В. Лікування хворих алкогольним гепатитом. Ефективні поєднання. XVІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Результати доказової медицини в клінічну практику». Київ 16-17 квітня 2015 р.
 106. Анохіна Г.А. Особливості ведення пацієнтів з синдромом надмірної кишкової проникності зі шкірними проявами. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти раціонального харчування « 15 травня 2015р.
 107. Лопух І.Я. Сучасна стратегія ведення хворих на Стравохід Барретта. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Помилки та небезпеки лапароскопічної хірургії» 21-23 травня 2015р.
 108. Харченко Н.В.Огляд основних новин EASL 2015. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Всесвітній день здорового травлення» 29.05.2015р.
 109. Анохіна Г.А. Ферментні препарати в корекції поліферментної недостатності.  IV зїзд сімейних лікарів України з міжнародною участю 11-12 червня 2015р.
 110. Лопух І.Я. Позакишкові ураження при запальних захворюваннях кишечника. Діагностика, лікування. Сессия национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання кишечника. Роль  га строентеролога і ендоскопіста». Київ. 20 лютого  2015р.
 111. Музика С.В. Современная підготовка к колоноскопии . Сессия национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання кишечника. Роль гастроентеролога і ендоскопіста». 20 лютого  2015р.
 112. Музика С.В. Єндоскопический скрининг коло ректального рака. Возможности и ограничения. Сессия национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання кишечника. Роль гастроентеролога і ендоскопіста». Київ.  20 лютого  2015р.
 113. Коруля І.А. Функціональна диспепсія. Сучасні підходи до лікування. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Сессия национальной школы гастроэнтерологов и гепатологов Украины. Київ  26 лютого 2015р.
 114. Анохіна Г.А. Голод та насичення. Патофізіологічні особливості та корекція порушень. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гепатологів України. 10-11 вересня 2015р.
 115. Коруля І.А. Нутритивно-цитопротективна терапія при виразково ерозійних ураженнях верхніх відділів ШКТ. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гепатологів України. 10-11 вересня 2015р.
 116. Харченко Н.В. Корекція порушень калцієвого обміну. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 117. Харченко В.В. Енерготропна терапія неалкогольної жирової хвороби печінки. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гепатологів України. 10-11 вересня 2015р.
 118.  Анохіна Г.А. Діабетична ентеро та колонопатія. Особливості перебігу та лікування. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гепатологів України. 10-11 вересня 2015р.
 119. Харченко Н.В. Харчування та мікрофлора кишечника. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 120.  Лопух І.Я. Особливості харчування хворих пептичною виразкою на тлі анти секреторної терапії. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 121. Романенко М.С. Продукти харчування в комплекснеому лікуванні та профілактиці порушень біоценозу кишечника. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 122. Романенко М.С. Залежність метаболічних порушень від зміни біоритмів. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 123. Харченко Н.В. основні питання розробки та впровадження настанов та протоколів надання медичної допомоги хворим з різною патологією ШКТ. Відповідність локальних протоколів загальнодержавним. Протоколи та настанови надання медичної допомоги при хронічних гепатитах. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 124. Коруля І.А. Протоколи та настанови надання медичної допомоги при диспепсії. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 125. Харченко В.В. Протоколи та настанови надання медичної допомоги при ГЕРХ. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 126. Харченко Н.В. ІПП в лікуванні пацієнтів з ГЕРХ. Результати дослідження. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 127. Лопух І.Я. Протоколи та настанови надання медичної допомоги при виразковій хворобі. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 128. Харченко Н.В. Рослинний спазмолітин гіосцину бутил бромід, доказова база ефективності Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р. 
 129. Музика С.В. Сучасні індикатори якості колоноскопії. Сесія Академії здорового харчування Національної школи гастроентерологів та гематологів України. 10-11 вересня 2015р.
 130. Лопух І.Я. Успехи, недостатки и направления усовершенствования современной терапии язвенного колита.  Клиническая сессия Национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання пищеварительного тракта. Роль  га строентеролога і ендоскопіста». Київ. 20 лютого  2015р.
 131. Музыка С.В.  Практическое значение методов эндоскопической визуализации слизистой оболочки пищеварительного тракта. Клиническая сессия Национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання пищеварительного тракта. Роль  га строентеролога і ендоскопіста». Київ. 20 лютого  2015р.
 132. Музыка С.В. Роль зубчатых полипов при скрининге колоректального рака. Состояние проблемы на сегодня. Клиническая сессия Национальной школы гастроэнтерологов и гепатологв Украины «Захворювання пищеварительного тракта. Роль  га строентеролога і ендоскопіста». Київ. 20 лютого  2015р.
 133. Харченко Н.В. Стан гастроентерологічної служби в Україні. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 134. Харченко Н.В. Порушення ліпідного обміну та захворювання шлунково-кишкового тракту. Корекція та профілактика. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 135. Харченко Н.В. Профілактика передракових станів шлунка. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 136.  Музика C.В. Практичне значення ендоскопії з високою роздільною здатністю. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 137. Анохіна Г.А. парадокси ожиріння. Нові погляди на проблему. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 138. Лопух І.Я. Досягнення і проблеми в лікуванні хворих з неспецифічним виразковим колітом. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 139. Коруля І.А. Проблеми прихильності до терапії у гастроентерологічних хворих. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 140.  Анохіна Г.А. Особливості лікувальної тактики при коморбідних формах жирової хвороби печінки. Науково-практична конференція з міжнародною участю «VIII  Український гастроентерологічний тиждень» Дніпропетровськ 24-25 вересня 2015р.
 141. Харченко Н.В. Сучасні підходи до корекції дисбіотичних порушень. Правила і помилки. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицина – фундамент охорони здоровя України».  Київ. 22-23 жовтня 2015р.
 142. Харченко Н.В. Роль печінки у розвитку серцево-судинних захворювань.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицина – фундамент охорони здоровя України».  Київ. 22-23 жовтня 2015р.
 143. Харченко В.В. протоколи діагностики та лікування пацієнтів з ГЕРХ.  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицина – фундамент охорони здоровя України».  Київ. 22-23 жовтня 2015р.
 144. Харченко Н.В.  Питание и микробиота. Міжнародна  науково-практична конференція в форматі телемосту «Інноваційні підходи в гастроентерології» Київ. 30 жовтня 2015р.
 145. Харченко Н.В. П’ята науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічні випробування лікарських засобів в Україні». Київ 19-20 листопада 2015р.
 146. Анохіна Г.А. Гепатоболік – де токсикант в практиці лікаря дерматовенеролога. Науково-практична конференція «Спадкові та екологічні чинники в дерматовенерології». Київ 29-3-.03.2016р.
 147. Анохіна Г.А. Лекція майстер-класу. Корекція порушень травного конвеєру. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 148. Анохіна Г.А. Печінкові та системні ефекти деяких гепатоболіків.  XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 149. Харченко Н.В. Лекція майстер-класу. Мікробіом людини. Як нам взаємовигідно існувати? XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 150. Музика С.В. Комплексний підхід в лікуванні і профілактиці кровотеч з варикозно розширених вен шлунка та стравоходу. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 151. Анохіна Г.А. Вплив деяких нутрієнтів на епігоном:  чого можна досягнути? XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 152. Харченко Н.В. Сучасні аспекти корекції порушень кальцієвого обміну. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 153. Харченко Н.В. Особливості харчування в профілактиці та корекції дисбіотичних порушень. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 154. Анохіна Г.А. Основні помилки в дієтичному харчуванні хворих на цукровий діабет. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 155. Лопух І. Я. Особливості харчування при хронічних панкреатитах. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 156. Романенко М.С. Вплив режиму харчування на показники енергетичного обміну. XVІІІ національна школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні досягнення в області профілактики і лікування захворювань органів травлення». Київ 7-8 квітня 2016 р.
 157. Харченко Н.В. Профілактика коло ректального раку, поглад гастроентеролога. Клінічна сесія Національної школи гастроентерологів, гепатологів  України. Гастроцентр Олімед. Київ. 27.02.2016р.
 158. Музика С.В. Як зробити  первинну колоноскопію ефективною? Клінічна сесія Національної школи гастроентерологів, гепатологів  України. Гастроцентр Олімед. Київ. 27.02.2016р.
 159. Музика С.В. Персоніфікована ендоскопічна діагностика запальних захворювань кишківника. Нуково-практична конференція Українського товариства терапевтів. Київ. 21-22.04.2016р.
 160. Коруля І.А. Функціональна диспепсія. Кіотський протокол. Клінічна сесія Національної школи гастроентерологів, гепатологів  України «Заболевание кишечника: роль гастроентеролога и ендоскописта». Гастроцентр Олімед. Київ. 23.04.2016р.
 161. Романенко М.С. Зв'язок фактичного харчування і метаболічних факторів ризику: вікові та гендерні особливості. Нуково-практична конференція з міжнародною участю «Здоровя, харчування, довголіття. Київ. 16-17.05.2016р.
 162. Анохіна Г.А. Мікронутрієнти – кофактори енергетичного обміну в лікуванні хворих з метаболічним синдромом. ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 163. Харченко В.В. Сучасні підходи до корекції неалкогольного стеатогепатиту. ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 164. Коруля І.А. Функціональна диспепсія. Що нам рекомендувати хворому? ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 165. Лопух І.Я. Нутритивна підтримка для хворого НВК та Хворобою Крона. ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 166. Романенко М.С. Рекомендації щодо раціонального харчування осіб літнього віку та реалії українського сьогодення. ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 167. Анохіна Г.А. Вода у збереженні здоровя та профілактиці захворювань людини. ІХ науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 2-3.06.2016р.
 168. Коруля і.А. Функціональна диспепсія і Гелікобактер пілорі. Клінічна сесія Національної школи гастроентерологів, гепатологів  України «Заболевание желудочнокишечного тракта: роль гастроентеролога и ендоскописта». Гастроцентр Олімед. Київ. 03.06.2016р.
 169. Музика С.В. Можливості ендосонографії підшлункової залози. Клінічна сесія Національної школи гастроентерологів, гепатологів  України «Заболевание желудочнокишечного тракта: роль гастроентеролога и ендоскописта». Гастроцентр Олімед. Київ. 03.06.2016р.
 170. Лопух І.Я. Стравохід Барретта: минуле, сьогодення, майбутнє. Науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у гастроентерології: в центрі уваги – пацієнт». м.Львів. 09.06.2016р.
 171. Анохіна Г.А. Особливості лікувальної тактики при ГЕРХ, яка обумовлена дуодено-гастральним рефлюксом. ІV наукова сесія Інститу гастроентерології НАМН України. «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології». Дніпро. 16-17.06.2016р.
 172. Коруля І.А. Проблема прихильності до терапії у гастроентерологічних хворих. ІV наукова сесія Інститу гастроентерології НАМН України. «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології». Дніпро. 16-17.06.2016р.
 173. Харченко Н.В. Диспепсія. Сучасні підходи до визначення, діагностики та лікування. Наково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 174. Харченко Н.В. Сучасні підзоди до лікування комор бідних станів. Наково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 175. Анохіна Г.А. Гіперхолестеринемія в практиці лікаря-гастроентеролога. Наково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 176. Анохіна Г.А. Корекція холестатичного синдрому у хворих хронічними дифузними захворюваннями печінки. Наково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 177. Музика С.В. Ендосонографія підшлункової залози. Наково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 178. Харченко Н.В. Шляхи підвищення ефективності протихелікобактерної терапії з позицій доказової медицини. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 179. Коруля І.А. Можливість впливу на регенераторні можливості СО гстродуоденальної зони. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 180. Харченко Н.В. Особливості корекції дисбіотичних змін у хворих на СПК. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 181.  Харченко Н.В. Нове в лікуванні запальних захворювань кишечника. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 182. Романенко М.С. непереносимість лактози: Шляхи її корекції. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 183. Харченко Н.В. Актуальні питання лікування хворих з токсичним ураженням печінки. Науково-практична конференція ІХ Український гастроентерологічний тиждень. Харків. 29-30.09.2016р.
 184. Лопух І.Я. Сучасні підходи до лікування функціональних порушень шлунково-кишкового тракту. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики і лікуванні захворювань внутрішніх органів». Тернопіль. 13.10.2016р.
 185. Харченко Н.В. Сучасні аспекти лікування дисбіозу. Науково-практична конференція «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність».  Київ. 17-18 листопада 2016 р.
 186. Харченко Н.В. Проблеми коморбідності в практиці лікаря-інтерніста. Огдяд міжнародних наукових подій. Національна міждисциплінарна науково-практична конференція в форматі телемосту «Проблема коморбідної патології в практиці лікаря-інтерніста». Київ. 24.11.2016 р.
 187. Коруля І.А. Гельмінтози. Клінічна сесія з прямою відеотрансляцією з операційнї гастроцентру «Олімед» 02.12.2016 р.
 188. Харченко Н.В. Синдром здуття кишківника. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здоров’я українців в руках сімейного лікаря».  Київ. 08-09 грудня 2016 р.
 189. Харченко Н.В. Стан організації медичної допомоги пацієнтам із запальними захворюваннями кишківника в Україні та нагальні заходи для її удосконалення. Круглий стіл. Впровадження сучасних методів діагностики та лікування хворих на запальні захворювання кишківника з метою зниження непрацездатності та інвалідизації хворих шляхом реалізації міждисциплінарного підходу. Київ. 14.12.2016 р.
 190. Харченко Н.В. Функціональна диспепсія. Що нового у світі та в Україні? (лекція майстер-клас). XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 191. Харченко Н.В. НАСГ за матеріалами EASL та NICE (лекція майстер-клас). XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 192. Харченко Н.В. Проблеми запальних захворювань кишечника в світі та в Україні. Новий підхід до контролю запалення при ВЗК. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 193. Харченко Н.В. Причини невдач в лікуванні дисбіозу кишечника. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 194. Харченко Н.В. Особливості білкових дієт. 10 причин зменшити вживання тваринного білку. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 07.04.2017 р.
 195. Анохіна Г.А. Дисліпідемії: від хвороби Вольмана до гострого панкреатиту. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 196. Анохіна Г.А. Особливості розвитку, лікування та профілактики нейродегенеративних захворювань ЦНС (лекція майстер-клас). XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 07.04.2017 р.
 197. Анохіна Г.А. Що ефективніше – дієтичне чи медикаментозне лікування при СПК? XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 07.04.2017 р.
 198. Анохіна Г.А. Глутамат – два обличчя однієї речовини. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 07.04.2017 р.
 199. Харченко В.В. Шляхи підвищення ефективності протихелікобактерної терапії. Маастрихт-V. Український досвід. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 200. Музика С.В. Чи існує опортуністичний скринінг ШКТ в Україні? XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 06.04.2017 р.
 201. Романенко М.С. Вплив штучного освітлення вночі на метаболічний профіль. XIX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні наукові і практичні досягнення в гастроентерології з позиції доказової медицини», науковий симпозіум з міжнародною участю. Київ. 07.04.2017 р.
 202. Харченко Н.В. Новий підхід по контролю запалення при ЗЗК. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р. 
 203. Харченко Н.В. СПК та запалення. Чи перетинаються ці стани? Основні підходи до корекції. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 204. Лопух І.Я. Вимоги та принципи «підтримуючої» терапії ЗЗК. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 205. Анохіна Г.А. Особливості порушень травлення при ЗЗК. Принципи корекції. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 206. Анохіна Г.А. Парентеральне та ентеральне харчування при ЗЗК. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 207. Анохіна Г.А. Захворювання кишечника та депресія. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 208. Романенко М.С. Целіакія та запалення. Особливості використання аглютенової дієти. Всесвітній день здорового травлення «Запальні захворювання кишечника: оптимальне використання вдосконаленого лікування». Київ. 25.05.2017 р.
 209. Анохіна Г.А. Особливості дієтичного харчування хворих із хронічними захворюваннями кишечнику на фоні депресивних розладів. X науково-практична конференція «Сучасні аспекти раціонального харчування». Київ. 30.05.2017 р.
 210. Музика С.В. Ендоскопія стравоходу Барретта. Виявленя, характеристика, спостереження, лікування. V наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології. Дніпро. 08.06.2017 р.
 211. Анохіна Г.А. Лікування хворих на НАСГ з високим кардіоваскулярним ризиком. V наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології. Дніпро. 09.06.2017 р. 

Обласні 

 1. Харченко Н.В. Новини сучасної гастроентерології за матеріалами 19-го європейського гастроентерологічного тижня. Наково-практична конференція «Актуальні питання сучасної гастроентерології». М.Луганськ. 17 листопада 2011 р.
 2. Харченко Н.В. сучасні стандарти корекції зовнішньо-секреторної недостатності підшлункової залози. Наково-практична конференція «Актуальні питання сучасної гастроентерології». М.Луганськ. 17 листопада 2011 р.
 3. Харченко Н.В. Поєднані кислото залежні захворювання. Наково-практична конференція «Актуальні питання сучасної гастроентерології». М.Луганськ. 17 листопада 2011 р.
 4. Анохіна Г.А. Дифузні захворювання пеінки. Загальні механізми патогенезу та особливості лікування окремих захворювань. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів «Актуальні питання захворювань печінки та жовчовивідних шляхів». Мюнхен. 17-18 грудня 2011р.
 5. Харченко Н.В. Огляд захворювань печінки. Проблеми сучасності та перспективи. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів «Актуальні питання захворювань печінки та жовчовивідних шляхів». Мюнхен. 17-18 грудня 2011р.
 6. Харченко Н.В. В чому небезпека синдрому СПК.  Засідання Київського міського товариства гастроентерологів «Актуальні питання захворювань печінки та жовчовивідних шляхів». Мюнхен. 17-18 грудня 2011р.
 7. Анохіна Г.А. Сучасні підходи до комплексної терапії хворих з функціональною диспепсією. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів «Актуальні питання захворювань печінки та жовчовивідних шляхів». Мюнхен. 17-18 грудня 2011р.
 8. Харченко Н.В. Неалкогольний стеатогепатит. Особливості патогенезу, результати лікування. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів«Актуальні питання захворювань печінки та жовчовивідних шляхів» . Мюнхен. 17-18 грудня 2011р.
 9. Анохіна Г.А. Дієтичні рекомендації в лікуванні захворювань ШКТ. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів «Актуальні питання захворювань печінки та жовчовивідних шляхів». Мюнхен. 17-18 грудня 2011р.
 10. Лопух І.Я.  Сучасні підходи до лікування закрепу. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів «Актуальні питання захворювань печінки та жовчовивідних шляхів». Мюнхен. 17-18 грудня 2011р.
 11. Лопух І.Я.  Сучасні підходи до діагностики та лікування патології жовчовивідних шляхів. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів «Актуальні питання захворювань печінки та жовчовивідних шляхів». Мюнхен. 17-18 грудня 2011р.
 12. Анохіна Г.А.Поліфункціональні гепатопротектори в корекції метаболічних порушень у жінок з ожирінням. ІІ Дискусійний клуб гастроентерологів. Жінофе здоровя. Питання краси і харчування. Київ. 02 березня 2012р.
 13. Харченко Н.В. Кислотозалежні захворювання в гастроентерології. Стан проблеми. Науково-практична конференція та засідання Луганського відділення Української гастроентерологічної асоціації.  Луганськ 15 березня 2012р.
 14. Харченко Н.В. Лікарські гепатити. Особливості перебігу, оптимізація лікування та запобігання в сучасних умовах. Науково-практична конференція та засідання Луганського відділення Української гастроентерологічної асоціації.  Луганськ 15 березня 2012р
 15. Д.Т. Джанелідзе. Corelation between Helicobacter pyleri infection and depression level in patients with functional dyspepsia Науково-практична конференція «Актуальні питання медицини в науковій та практичній діяльності молодих вчених» 25 квітня 2012р.
 16. Анохіна Г.А.  Пробиотики в коррекции синлрома повышенной кишечной проницаемости. Наково практична конференція «Дни гепатологии и гастроэнтерологии в Криму». Симферополь. 4-5 жовтня 2012р.
 17. Харченко Н.В. Безпека застосування ІПП у хворих з кислотозалежними захворюваннями. Науково-практична конференція та засідання Луганського відділення Української гастроентерологічної асоціації «Актуальні питання сучасної гастроентерології. М. Луганськ. 15 листопада 2012 р. 
 18.   Харченко Н.В. Причини невдач у лікуванні пацієнтів з дисбіозом кишечника. Науков-практична конференція та засідання Луганського відділення Української гастроентерологічної асоціації «Актуальні питання сучасної гастроентерології. М. Луганськ. 15 листопада 2012 р.
 19. Харченко Н.В. Современные подходы к коррекции кишечного микробиоценоза. Заседание общества терапевтов «Современные методы лечения в терапевтической практике». Киев. 21 ноября 2012 г.
 20. Опанасюк Н.Д.  Особенности антисекреторной терапии и ее эффективность «Современные методы лечения в терапевтической практике». Киев. 21 ноября 2012г.
 21. Лопух І.Я. Кислотозалежні захворювання. Сучасний стан проблеми. Науково-практична конференція «Дні геронтології та геріатрії в Київській області. М. Біла Церква. 12 лютого 2013 року.
 22. Анохіна Г.А. Метаболічний синдром. Сучасний погляд на проблему. Лікування з позицій доказової медицини. Науково-практична конференція «Актуальні питання захворювань органів травлення. Впровадження досягнень науки в практику». Рівне. 23 травня 2013р.
 23. Лопух І.Я. Синдром подразненого кишечника. Пошук оптимальних методів лікування. Науково-практична конференція «Актуальні питання захворювань органів травлення. Впровадження досягнень науки в практику». Рівне. 23 травня 2013р.
 24. Лопух І.Я. Сучасні принципи лікування зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози. Науково-практична конференція «Актуальні питання захворювань органів травлення. Впровадження досягнень науки в практику». Рівне. 23 травня 2013р.
 25. Анохіна Г.А. Сучасні аспекти лікування та профілактики НПЗП-гастропатій. Науково-практична конференція «Актуальні питання захворювань органів травлення. Впровадження досягнень науки в практику». Рівне. 23 травня 2013р.
 26. Джанелідзе Д.Т. ФД/НЕРХ оверлап синдром. Як допомогти хворому. Наукова та інноваційна діяльність молодих вчених: сьогодення та перспективи. Науково-практична конференція молодих вчених НМАПО ім.. П.Л.Шупика. Київ. 25 квітня 2013р.
 27. Лопух І.Я. Можливості підвищення ефективності антигелікобактерної терапії в умовах зростання антибіотикорезистентності. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів. 13 червня 2013р
 28. Лопух І.Я. Канцеропревенція шлунка. Завдання гастроентеролога. Засідання Донецького обласного товариства гастроентерологів. 25 вересня 2013р.
 29. Харченко Н.В. СРК – Влияние на качество жизни, этиология, патогенез. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування гастроентерологічних захворювань». Київ. Листопад 2013р. 
 30.   Харченко Н.В. Серцево судинна патологія і печінка. Науково-практичний семінар для лікарів інтерністів «Новини Європейського гастроентерологічного  тижня». М.Київ. 08.листопада 2013р.
 31.   Лопух І.Я. Новини Європейського Гастроентерологічного тижня. Науково-практичний семінар для лікарів інтерністів «Новини Європейського гастроентерологічного  тижня». М.Київ. 08.листопада 2013р.
 32.    Анохіна Г.А. Абдомінальний біль: причини, види, можливості лікування. Науково-практичний семінар для лікарів інтерністів «Новини Європейського гастроентерологічного  тижня». М.Київ. 08.листопада 2013р.
 33. Харченко Н.В. Алкогольна хвороба печінки як соціальна проблема.  Телеконференція «Алкогольна хвороба печінки, її ускладнення» м. Київ. 29.10.2014р.
 34. Лопух І.Я. «ГЕРХ – сучасний стан проблеми. Оптимізація лікування» Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання гастроентерології». М. Черкаси. 12.11.2013р. 12 лютого 2013 року.
 35. Анохіна Г.А. Прокінетики та урсодезоксихолева кислота при постхолецистектомічному синдромі. Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання гастроентерології». М. Черкаси. 12.11.2013р. 12 лютого 2013 року.
 36. Лопух І.Я. Синдром подразненого кишечника. Науков-практична конференція. «Актуальні питання гастроентерології і нутріціології в практиці лікаря-педіатра». м.Луганськ, 30 жовтня 2013р.
 37. Лопух І.Я.  Діагностика і лікування хронічного панкреатиту Науков-практична конференція. «Актуальні питання гастроентерології і нутріціології в практиці лікаря-педіатра». м.Луганськ, 30 жовтня 2013р.
 38.  Харченко Н.В. Сучасні підходи до лікування ГЕРХ. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів. М.Київ, 19 листопада 2013р.
 39. Харченко Н.В. СПК – вплив на якість життя, етіологія, патогенез, сучасні підходи до лікування. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів. М.Київ, 19 листопада 2013р.
 40. Лопух І.Я. Новини європейського гастротижня. Берлін. 2013р. Засідання Київського міського товариства гастроентерологів. М.Київ, 19 листопада 2013р.
 41. Харченко Н.В. Неалкогольний стеатогепатит і серцево-судинна патологія, фактори ризику. Шляхи корекції. Науково-практична конференція та засідання Луганської обласної гастроентерологічної асоціації «Актуальні питання сучасної гастроентерології», Луганськ, 21 листопада 2013р.
 42. Харченко Н.В., Порушення біоценозу кишечника, причини і наслідки.  Науково-практична конференція та засідання Луганської обласної гастроентерологічної асоціації «Актуальні питання сучасної гастроентерології», Луганськ, 21 листопада 2013р.
 43. Лопух І.Я. Позакишкові ураження при запальних захворювань кишечника. Семінар «Захворювання товстої кишки. Роль гастроентеролога і ендоскопіста». 05 квітня 2014р.
 44. Музика С.В. Сучасна підготовка до колоноскопії. . Семінар «Захворювання товстої кишки. Роль гастроентеролога і ендоскопіста». 05 квітня 2014р.
 45. Лопух І.Я. Клініко-лабораторна діагностика захворювань тонкої кишки. Семінар «Захворювання кишечника. Роль гастроентеролога і ендоскопіста». 04 липня 2014р.
 46. Анохіна Г.А. Постхолецистектомічний синдром та профілактика міліарного рефлексу. Х Міжрегіональна науково-практична конференція «Загальна практика-сімейна медицина: організація, сучасні стандарти діагностики, лікування, профілактика». Вінниця. 08.10.2015р.
 47. Анохіна Г.А. Постхолецистектомічний синдром та профілактика міліарного рефлексу. Х Міжрегіональна науково-практична конференція «Загальна практика-сімейна медицина: організація, сучасні стандарти діагностики, лікування, профілактика». Вінниця. 08.10.2015р.
 48. Анохіна Г.А. УДХК – місце в лікуванні гастроентерологічної патології. Засідання Київського товариства гастроентерологів. (Київського осередку УГА). Київ. 10.03.2016р.
 49. Анохіна Г.А. Роль дієтичного харчування та метаболічної терапії у лікуванні та профілактиці цукрового діабету ІІ типу. Науково-практична конференція «Сучасні досягнення клінічної ендокринології». Івано Франківськ. 26-27.05.2016р.
 50. Лопух І.Я. Синдром подразненого кишечника: сучасні підходи до лікування. Міжобласна науково-практична конференція – «Новітні рекомендації в діагностці та лікуванні внутрішніх хвороб. Житомир. 12.10.2016 р.
 51. Харченко Н.В. Настанови і Протоколи надання медичної допомоги хворим хронічними гепатитами. Основні положення з позиції доказової медицини. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії», Дніпро. 28.10.2016 р.
 52. Анохіна Г.А. Гіперхолестеринемія в практиці лікаря-гастроентеролога (лекція майстер-клас). Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 53. Харченко В.В. Римські критерії IV – сучасні підходи до діагностики та лікування хворих на диспепсію. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 54. Харченко Н.В. Шляхи підвищення ефективності протихелікобакткерної терапії з позиції доказової медицини (лекція майстер-клас). Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 55. Харченко В.В. Настанови і Протоколи надання медичної допомоги хворим з ГЕРХ. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 56. Харченко Н.В. ІПП в лікуванні хворих на ГЕРХ. Результати доказової медицини. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 57. Анохіна Г.А. Сучасні підходи до дієтичного та медикаментозного лікування хворих СПК. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 58. Харченко Н.В. Особливості корекції дисбіотичних змін у хворих на СПК (лекція майстер-клас). Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 59. Лопух І.Я.  Сучасні стандарти лікування хворих НВК і ХК. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 60. Харченко Н.В. Нове в лікуванні запальних захворювань кишечника. Навчальний семінар «Впровадження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю на первинному та вторинному рівнях», «Питання профілактичної дієтології та дієтотерапії». Дніпро. 28.10.2016 р.
 61. Харченко Н.В. Сучасні підходи до лікування та діагностики функціональних порушень. Засідання Київського товариства гастроентерологів (Київського осередку УГА). Київ. 08.12.2016 р.
 62. Коруля І.А. Можливості впливу на регенераторну здатність СО гастродуоденальної зони. Засідання Київського товариства гастроентерологів (Київського осередку УГА). Київ. 08.12.2016 р.
 63. Лопух І.Я. Сучасні про біотичні препарати у профілактиці антибіотикоасоційованої діареї. Засідання Київського товариства гастроентерологів (Київського осередку УГА). Київ. 08.12.2016 р.
 64. Лопух І.Я. Синдром роздратованого кишечника: сучасні підходи до лікування. «Шості медичні зустрічі на Десні». Обласна науково-практична конференція «Особливості лікування коморбідної патології внутрішніх органів». Чернігів. 23.03.2017 р.
 1. David Janelidze, Nataliya Kharchenko, Igor Lopukh. Possible uses of essential phospholipids in patients with inflammatory bowel disease // Falk symposium 188. Inflammatory bowel diseases: Microbiota versus the barrier. – Abstract #20.
 2. Nataliya Kharchenko, Igor Lopukh, David Janelidze. Helicobacter pylori immediate detection with helic breath test: diagnostic value comparison with 13C breath test and PCR DNA in feces // Journal of gastroenterology and hepatology. - Volume 27. - Supplement 5. - December 2012. - ISSN: 0815-9319. - p297.
 3. David Janelidze. Helicobacter pylori infection and depression level correlation in patients with functional dyspepsia // Journal of gastroenterology and hepatology. - Volume 27. - Supplement 5. - December 2012. - ISSN: 0815-9319. - p409.
 4. N. Pentyuk, N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze. The effect of hyperhomocysteinemia and associated metabolic disturbances on liver fibrosis in patients with chronic hepatitis // Falk symposium 191 Abstract book. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Abstract  #68.
 5. N. Kharchenko, G. Anokhina, V. Kharchenko, D. Janelidze. Treatment peculiarities of non-alcoholic steatohepatitis in patients with diabetes mellitus // Falk symposium 191 Abstract book. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Abstract #44.
 6. V. Kharchenko, I. Korulya, D. Janelidze. New approaches to the correction of lipid exchange disorders in patients with metabolic syndrome // Falk symposium 191 Abstract book. Liver diseases in 2013: Advances in pathogenesis and treatment. – Abstract #45.
 7. N. Kharchenko, G. Anokhina, V. Kharchenko, D. Janelidze. Energy metabolism in patient with non-alcoholic fatty liver desease in combination with arterial hypertension // UEGJournal. – Abstract Issue. – Volume 1. – Supplement 1. – October 2013. – P.A149.
 8. Романенко М.С. Споживання вітамінів та мінералів особами похилого віку з метаболічним синдромом /Л.Л. Синєок, Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Є.Д. Осьмак, І.В. Сапожніков / Збірник матеріалів  ХV Нац. конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.)// УКЖ. –  2014. – дод.4. – С. 65-66.
 9. М.С. Романенко, Возрастные особенности пищевых привычек у людей с метаболическим синдромом / Л.Л. Синеок, Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Н. А. Мельничук, Л. Д. Иваненко, Л. М. Жевага // Мат. наук.-практ конф з міжнародн. участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті» (Харків, 27-28 листопада 2014 р.). – Харків, 2014. - С. 80-81.
 10. N. Kharchenko, I. Korulya, D. Janelidze // H.pylori eradication (sequential) therapy influence on motor function of the stomach in patients with overlap-syndrome, functional dyspepsia combined with non-erosive reflux disease  // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Abstract book.p.17. Мюнхен, січень 2015р.
 11. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // The relationship between acid gastroesophageal reflux and depression level in Hp negative patients with overlap-syndrome (functional dyspepsia/non-erosive reflux disease) // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Abstract book. p.18. Мюнхен, січень 2015р.
 12. N. Kharchenko, V. Kharchenko, D. Janelidze // A diagnostic algorithm of overlap-syndrome’s (functional dyspepsia/non-erosive reflux disease) different variants // Viral Hepatitis – from bench to bedside. Falk workshop. Abstract book. p.19. Мюнхен, січень 2015р.
 13. Романенко М.С., Вплив геродієтичного м’ясного паштету на показники ліпідного обміну у людей літнього віку /Ю. В. Гавалко, Л.В.  Пешук, Л. Л. Синєок, О.І.  Гашук, М. С.Романенко // Мат. VIII міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини» (Ужгород, 17-18 квітня 2015 року). -Ужгород, 2015. – С. 51-52.
 14. Романенко М.С., Гавалко Ю. В. Пробиотики как средства антиэйджинг терапии / Ю. В. Гавалко, М. С. Романенко, Л. Л. Синеок // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики ХХІ сторіччя» (Харків, 23-24 квітня 2015 року). -Ужгород, 2015. – С. 56.
 15. M. Romanenko., Eating Regimen In Elderly People With Metabolic Syndrome /L. Sineok, M. Romanenko, Yu. Gavalko, N. Melnychuk / Unlocking the demographic dividend: IAGG-ER 8th Congress, 23-27 April 2015, Dublin: abstracts // Irish Ageing studies review. – Vol. 6 (1). -  P.212.
 16. M. Romanenko, Influence Of Bacterial Cultures Nu-Trish®LA-5 And Nu-Trish®BB-12 On Lipid And Glucose Metabolism In Elderly People With Metabolic Syndrome / L.Sineok, О. Chaharovskyi, Y. Gavalko, M. Romanenko / Unlocking the demographic dividend: IAGG-ER 8th Congress, 23-27 April 2015, Dublin: abstracts // Irish Ageing studies review. – Vol. 6 (1). - P. 277.
 17. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // Inflammatory bowel disease patients’ group with hepatobiliary manifestation. Results of 5-year experience. // Evolving Therapies in Clinical practice in IBD. Falk symposium 202 Abstract book. April 2016. P50. (Прага, Чехия).
 18. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // Helicobacter pylori infection influence on depression level in patients with functional dyspepsia // New treatment targets in Gut and Liver Diseases. Falk symposium 205 Abstract book. October 2016. P45. (Люцерна, Швейцария)
 19. Романенко М.С., Гавалко Ю.В., Синеок С.С., Иваненко Л.Д. // Особенности рациона питания пожилых людей. // Материалы 22 российской гастроэнтерологической недели. Москва. 03-05 октября. 2016г. // Российский журнал гстроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2016. - №5., прил.48. – С.95
 20. Koliada A., Romanenko M. Et al. // Association between body mass and Furmicutes/Bacteroidetes ratio in an adult Ukrainian population // BMC Microbiology  P. 6
 21. N. Kharchenko, I. Lopukh, D. Janelidze // Inflammatory bowel disease patients’ group with hepatobiliary manifestation. Results of 5-year experience. // Evolving Therapies in Clinical practice in IBD. Falk symposium 202. April 2016. P50. (Прага, Чехия).
 1. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Харченко В.В., Опанасюк Н.Д., Лопух И.Я. Патогенетическое обоснование применения препарата «Гепадиф» у больных неалкогольным стеатогепатитом.  // Ж. Сучасна гастроентерологія. № 6 (62) 2011. С66-72.
 2. Харченко Н.В., Дорофеев А.Э., Опанасюк Н.Д., Лопух И.Я., Коруля И.А.  Новости ХІХ Объединенной европейской гастроэнтерологической недели.// Ж. Здоров»я України. № 4(22) 2011р. С.8-11.
 3. Харченко Н.В., Анохина Г.А., Коруля И.А. Современные подходы к диетическому питанию больных хроническим панкреатитом. .// Ж. Здоров»я України. № 4(22) 2011р. С.17-18.
 4. Харченко Н.В., Лапина Т.Л., Ткач С.М. Как повысить эффективность лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки ? .// Ж. Здоров»я України. № 4(22) 2011р. С.18-19.
 5. Харченко Н.В., Шапошников А.В. От науки к практике: новое в лечении заболеваний печени и толстого кишечника. .// Ж. Здоров»я України. № 4(22) 2011р. С.34.
 6.  Харченко Н.В., Анохина Г.А., Харченко В.В. Коррекция трофологической недостаточности у пациентов с заболеваниями печени. .// Ж. Здоров»я України. № 4(22) 2011р. С.54-55.
 7. Харченко Н.В. Новости Х1Х Объединенной европейской гастроэнтерологической недели. Участие в работе конгресса.// Ж. «Здоров»я України», № 2 (279) січень 2012. С.31-60.
 8. Харченко Н.В, Опанасюк Н.Д., Марухно И.С. Современные подходы к медикаментозной коррекции внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы  Ж. «Здоров”я України» № 2 (24) травень 2012. С. 43
 9. Харченко Н.В. Новые знания врача-гастроэнтеролога. // Ж. Участковый врач.№ 4. 2012 С.4-6.
 10. Анохина Г.А., Харченко В.В. Митохондриальные нарушения, их роль в патогенезе жировой болезни печени и особенности лечения. Ж. «Здоров”я України» № 1 (23) березень 2012. С.58-59.
 11. Харченко Н.В., Анохіна Г.А. Харченко В.В. Харчування хворих на функціональні розлади шлунково-кишкового тракту. Ж. «Здоров”я України» № 1 (23) березень 2012. С.27-29.
 12. Харченко Н.В.,  Марухно І.С., Харченко В.В., Коруля І.А. Оцінка ефективності і переносимості препарату «Лаціум» у лікуванні хворих на дисбактеріоз кишечнику. // Ж. Сучасна гастроентерологія. № 2 (64) 2012. С100-106. 
 13. Харченко Н.В. Воспалительный процесс слизистой  желудка. Место фитопрепаратов лечении и профилактике.// Ж. «Здоров”я України» Medikal Nature. Природна медицина № 2 (10) травень 2012. С.61-63.
 14. Харченко Н.В., Анохина Г.А. Современные подходы к диетическому питанию больных хроническим панкреатитом с внешнескреторной недостаточностью поджелудочной железы. Ж. «Здоров”я України» № 2 (24) травень 2012. С.14-16.
 15. Анохіна Г.А. Сучасні підходи до лікування функціональної диспепсії: прокінетикти чи ферменти? .// Ж. Здоров'я України. 2 (24). Травень 2012. С. 38.
 16. Харченко Н.В., Анохина Г.А. Рациональный  выбор гепатопрортектора для лечения неалкогольного и алкогольного стеатогепатита. .// Ж. Здоров'я України. 2 (24). Травень 2012. С. 44-45.
 17. Харченко Н.В., Джанелидзе Д.Т. Эффективность использоварния мебикара для коррекции депрессивно-тревожного состояния у больных с неэрозивной рефлюксной болезнью сочетанной с функциональной диспепсией.//Збірник наукових праць співробітників  НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 21. Кн. 2 Київ. 2012. С.308-313.
 18. Харченко Н.В., Джанелидзе Д.Т. Эффективность  использования  Итоприда гидрохлорида для коррекции нарушений двигательной функции  желудка у больных с перекрестным синдромом функциорнальной диспепсией  и неэрозивной рефлюксной болезнью.// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія» Випуск 46, м. Дніпропетровськ. 2012. С.424-429.
 19. Харченко Н.В., Лопух І,Я. Стукало В.М. Изменения показателей у Фибро Макс теста  у больных неалкогольной  жировой болезнью печени под влиянием  лечения  гепатопротектором. Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія» Випуск 46, м. Дніпропетровськ. 2012. С.430-436.
 20. Коруля І.А., Лопух І.Я. Лямбліоз. Лекція. Збірник наукових праць співробітників  НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. 21. Кн. 1. Київ. 2012 С.565-572.
 21. Н. В. Харченко, Г. А. Анохина, И. А. Коруля, О. Н. Кисла, Д. Т. Джанелидзе // Оптимизация лечения больных функциональной диспепсией // Сучасна гастроентерологія, 2012. - №4 (66). – С. 63-66
 22. Н. В. Харченко, Н. Д. Опанасюк, И. Я. Лопух, И А. Коруля, Д. Т. Джанелидзе // Европейская гастроэнтерологическая неделя: обзор материалов // Здоров’я Україні, 2012. - №    . – С. 2-4.
 23. Н. В. Харченко, Н. Д. Опанасюк особенности лечения больных с синдромом раздраженного кишечника // Сучасна гастроентерологія, 2013. - №1 (69). – С. 105-111.
 24. Н. В. Харченко // Современные принципи диетотерапии при заболеваниях печени: от общих рекомендаций к индивидуальному подходу.  // Мед. газета Здоровя України, № 1 (27), березень 2013р. С.10-11.
 25. Н.В.Харченко і співав. // Диспепсія. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги. // Ж. Новости медицины и фармации. № 446. – 2013р. С. 43-49
 26. Н. В. Харченко // Современные возможности диагностики и лечения заболеваний тонкой кишки // Мед. газета Здоровя України, № 2 (28), червень 2013р.
 27. Н. В. Харченко // Современные аспекты гепатологии: взгляд ведущих специалистов. Круглый стол «Гепатология 360» // Мед. газета Здоровя України, № 8 (309), квітень 2013р. С.46-47
 28. Харченко Н.В., Лопух І.Я.,  Коруля І.А., Баранніков К.В. Сучасні можливості застосування препаратів вісмуту у хворих із гастродуоденальною патологією. // Гастроентерологія. № 1 (47) 2013. С48-53.  
 29. Джанелидзе Д. Т. Повышение эффективности лечения больных с перекрёстным синдромом функциональной диспепсией и неэрозивной рефлюксной болезнью без наличия Нelicobacter Pylori // Гастроентерологія. – Днепропетровск. – 2013г. - №3 (49). – С21- 24.
 30. Джанелидзе Д. Т. Взаимосвязь между инфекцией Нelicobacter Pylori и уровнем депрессии у больных с перекрестным синдромом, функциональной диспепсией и неэрозивной рефлюксной болезнью // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2013р. - випуск 22 - книга ІІ С 21-26.
 31. Лопух І.Я. Оцінка ефективності застосування терліпресину у лікуванні хворих з гепаторенальним синдромом 2 типу.// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2013г.  - випуск 22 - книга ІІ С 56-61
 32. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Марухно І.С., Герасименко О.М. Коррекция антродуоденальной дисмоторики у больных с постхолецистэктомическим синдромом  // Сучасна гастроентерологія, 2013. - №4 (72). – С. 12-17
 33. Коруля І.А., Лопух І.Я. Герасименко О.М. Сучасні можливості лікування пацієнтів із синдромом подразненого кишечнику з діареєю. // Сучасна гастроентерологія. № 3 (71) 2013. С59-62. 
 34. Анохіна Г.А., Харченко В.В., Патогенетические аспекты профилактики и лечения фиброза печени у больных неалкогольным стеатогепатитом // Сучасна гастроентерологія, 2013. - №4 (72). – С. 82-86
 35. Харченко Н. В. Современная панкреатология в вопросах и ответах // Мед. газета Здоровя України, № 3 (29), вересень 2013р. – С. 11.
 36. Н. В. Харченко, И.Н. Скрипник, В.В.Харченко, Н. Д. Опанасюк, И. Я. Лопух, С.В.Музика, Д. Т. Джанелидзе //Обзор материалов 21 ежегодной Европейской гастроэнтерологической недели // Здоров’я Україні, - № 4(30),   листопад 2013.  – С. 6-11.
 37. Н.В. Харченко, Ю.М. Степанов, И.Н. Скрипник // 6 Украинская гастрэнтерологическая неделя: актуальные проблемы гастроэнтеролгии 21 века и пути их решения//  Здоров’я Україні, - № 4(30), листопад 2013.  – С. 24-25.
 38. Н. В. Харченко, // Харчування хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою // Здоров’я Україні, - № 4(30),    листопад 2013.  – С. 40-41.
 39. Н. В. Харченко, С.М.Ткач, О.Б.Дынник  // Современные подходы к лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта //  Здоров’я Україні, - № 4(30),    листопад 2013.  – С. 26-29.
 40. Харченко Н.В. //  Адеметеонини в лечении внутрипечёночного холестаза в рутинной клинической практике в Украине. Проспективное постмаркетинговое обсервационное исследование // Сучасна гастроентерологія, 2013. - №5 (73). – С. 60-69
 41. Н. В. Харченко, И.Н. Скрипник, В.В.Харченко, Н. Д. Опанасюк, И. Я. Лопух, С.В.Музика, Д. Т. Джанелидзе //Обзор материалов 21 ежегодной Европейской гастроэнтерологической недели // Здоров’я Україні, - № 01-02 (326-327), січень 2014. – С.34-35.
 42. Харченко Н.В., Коруля Г.А.,  Анохіна Г.А., //  Отимизация лечения больных с хронической абдоминальной болью // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №1 (75). – С. 43-48
 43. Анохина Г.А., Харченко В.В., Опанасюк Н.Д., Лопух И.Я., Якубовская И.А. // Некоторые аспекты применения препаратов урсодезоксихолевой кислоты в сочетании с эктрактами растений в лечении заболеваний гепатобилиарной системы // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №1 (75). – С. 49-54
 44. Анохина Г.А., Харченко В.В., Лопух И.Я., Коруля И.А.,  Герасименко О.Н., Джанелидзе Д.Т. //Спорные вопросы лечения больных функциональной диспепсией  (Лекція) // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №1 (75). – С. 141-146
 45. Харченко Н.В., // Проблемы и успехи украинской гастроэнтерологии: итоги года и планы на будущее// Здоров’я Україні, - № 1(31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С5.
 46. Харченко Н.В., //Спазмолитическая терапия в гастроэнтерологии: возможности мебеверина// Здоров’я Україні, - № 1(31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С3.
 47. Харченко Н.В., //S-аденозилметіонін при захворюваннях печінки: механізми дії і клінічна активність  // Здоров’я Україні, - № 1(31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С.26-27.
 48. Коруля І.А., Марухно І.С., Герасименко О.М.  //Проблеми діагностики і лікування пацієнтів з хронічним гастритом  // Здоров’я України, - № 1(31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С.28-29.
 49. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Харченко В.В. // Особливості харчування хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні із гіпертрофічною кардіоміопатією // Здоров’я Україні, - № 1 (31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С.38-39.
 50. Музика С.В. // Заболевание толстой и прямой кишки: роль гастроентеролога и ендоскописта // Здоров’я Україні, - № 1 (31) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С.6
 51. Коруля І.А., Опанасюк Н.Д., Герасименко О.М. // Медикаментозне ураження печінки: причини. Труднощі діагностики та можливості профілактики // «Участковий врач» №3, березень 2014р. – С.30-35
 52. Харченко Н.В., Бабак О.Я., Звягінцева Т.Д.// Нарушение моторики в рамках функциональных расстойств и при органических заболеваниях органов  пищеварения: современные возможности терапии. Здоров’я Україні, - № 2 (32) Тем. номер Гастроентерологія, травень  2014. – С.19-20
 53. Харченко Н.В., Джанелидзе Д. Т., Марухно І.С., Герасименко О.М. // Применение препаратов альгинововй кислоты в терапии больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №2 (76). – С. 47-52
 54. Харченко Н.В., Герасименко О.М. // Клиническая эффективность, переносимость и безопасность применения лекарственного средства (Домрид) при лечении пациентов с нарушением моторно-эвакуаторной функции гастродуоденальной зоны   // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №2 (76). – С. 97-104
 55. Коруля И.А., Марухно І.С., Герасименко О.М. // Дігноз хронічний гастрит. Проблемні питання сучасні підходи до діагностики та лікування.  // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №2 (76). – С. 133-138
 56. Харченко Н.В. // Адеметеонін і його роль в антиоксидантному захисті при хронічних дифузних захворюваннях печінки  // Здоров’я Україні, - № 2(32) Тем. номер Гастроентерологія, травень 2014. – С.16-17.
 57. Харченко Н.В., // Чем раньше, тем лучше. Билиарный сладж и первичная профилактика желчнокаменной болезни  // Здоров’я Україні, - № 11-12 (336-337) Тем. номер Гастроентерологія, березень 2014. – С.26-27.
 58. Харченко Н.В., Лопух І.Я. // Оптимальні підходи до лікування болю при синдромі подразненого кишечника  // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №3 (77). – С. 43-47
 59. Харченко Н.В., Бабак О.Я., Крамарев С.А.// День здорового пищеварения – 2014: роль микрофлоры кишечника в поддержании здоровья человека  // Здоров’я Україні, - № 13-14 (338-339) липень 2014. – С.7-8.
 60. Харченко Н.В.// Диететика в жизни и жизнь в диетологии. // Здоров’я Україні, - № 13-14 (338-339) липень 2014. – С.22-23.
 61. Анохіна Г.А., Харченко В.В., Коруля І.А., Якубовська І.А. // Инсулинорезистентность, ее роль в развитии неалкогольной жировой болезни печени  убольных с метаболическим синдромом, пути коррекции.//  Гастроентерологія, - №3(53), 2014. – С.79-84
 62. Харченко Н.В., Фадєєнко Г.Д., Скрипник І.М., Курінна Е.Г. // Міжнародний конгрес по захворюванням печінки Європейської асоціації з вивчення печінки. Огляд матеріалів  // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №3 (77). – С. 107-112
 63. Джанелидзе Д. Т. Оптимизация диагностики и лечения больных с неэрозивной рефлюксной болезнью, сочетанной с функциональной диспепсией // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2014р. - випуск 23 - книга ІІ С 84-94.
 64. Харченко Н.В. Вороненко Ю.В,, Зозуля і.С., Гош Р.І. Гойда Н.Г., і співав.  Результати наукових досліджень співробітників академії та впровадження їх в практичну охорону здоровя  // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2014р. - випуск 23 - книга 3 С 3-22.
 65. Харченко Н.В., Анохіна Г.А. Національна піраміда харчування // Медична газета «Здоров’я України». – 2014р. –  № 46-47, С.22-23
 66. Харченко Н.В. Нерешенные проблемы здорового питания. Науковий  журнал МОЗ України. – 2014р. – №2 (6), С. 46-53.
 67. Харченко Н.В. Диететика в жизни и жизнь в диетологии. // Медична газета «Здоров’я України». – вересень 2014р. –  № 4(34) , С.8-10
 68. Музика С.В. Как преодолеть скрининг-резистентность при подготовке к колоноскопии. // Медична газета «Здоров’я України». – вересень 2014р. –  № 4(34), С.13
 69. Харченко Н.В. Європейська Україна неможлива без контролю за якістю продуктів. // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №4 (78). – С.136-138
 70. Харченко Н.В., Анохина Г.А., Коруля И.А., Червак И.Н.,  Современные возможности метаболической терапии в комплексном лечении пациентовс хроническим токсическим гепатитом. // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №4 (78). – С.136-138
 71. Харченко Н.В., Опанасюк Н.Д. Синдром раздраженного кишечника: механізмі развития и пути коррекции.  // Сучасна гастроентерологія, 2014. - №6 (80). – С. 68-75
 72. Харченко Н.В., і співавтори  Обзор материалов 22-й Европейской гастроэнтерологической недели. // Медична газета «Здоров’я України». – листопад 2014р. –  № 3(33) , С.34-35
 73. Харченко Н.В., Анохіна Г.А. Харченко В.В. Соціально еволюційне та патогенетичне обґрунтування національної піраміди харчування.  // Медична газета  «Здоров’я України». – листопад 2014р. –  № 4(34) , С.18-20
 74. Коруля І.А., Власюк С.Б. Лікувальна тактика при різних типах хронічного гастриту. // Медична газета «Здоров’я України». – листопад 2014р. –  № 4(34) , С.28-29
 75. Харченко Н.В., і співавтори  Обзор материалов 22-й Европейской гастроэнтерологической недели. // Медична газета «Здоров’я України». – листопад 2014р. –  № 4(34) , С.8-10
 76. Don C. Rockey, John M. Vierling,  Parvez Mantry,3 Marwan Ghabril, Robert S. Brown, Jr., Olga Alexeeva, Igor A. Zupanets, Vladimir Grinevich, Andrey Baranovsky, Larysa Dudar,  Galyna Fadieienko, Nataliya Kharchenko, Iryna Klaryts’ka,  Vyacheslav Morozov,  Priya Grewal,  Timothy McCashland, K. Gautham Reddy,  K. Rajender Reddy,  Vasyl Syplyviy,  Nathan M. Bass,  Klara Dickinson,  Catherine Norris,  Dion Coakley,  Masoud Mokhtarani, Bruce F. Scharschmidt,  for the HALT-HE Study Group // Randomized, Double-Blind, Controlled Study of Glycerol Phenylbutyrate in Hepatic Encephalopathy //  HEPATOLOGY, Vol. 59, No. 3, 2014. Р. 1073-1083.
 77. Харченко Н.В. Обзор актуальних вопросов гастроэнтерологии в 2014 году. //  Медична газета «Здоров’я України». – січень  2015р. –  № 2(351) , С.11
 78. Харченко Н.В., Возможности применения эссенциальных фосфолипидов в комплексном лечении вирусных гепатитов. // Медична газета «Здоров’я України». – березень  2015р. –  № 1(35) , С.19
 79. Харченко Н.В., і співавтори  Обзор материалов 22-й Европейской гастроэнтерологической недели. // Медична газета «Здоров’я України». – березень  2015р. –  № 1(35), С.25-27
 80. Харченко Н.В., К-Д. Гундерман.   Эссенциальные фосфолипиды при заболеваниях печени: научные данные и практические аспекты  // Медична газета «Здоров’я України». – березень  2015р.–  № 1(35), С.28-29
 81. Харченко Н.В., Нарушение микробиоценоза кишечника: поиск оптимального пробиотика  // Медична газета «Здоров’я України». – травень  2015р.–  № 2(36), С.6-7
 82. Харченко Н.В., Скрипник І.М. 50 Международній конгресс Европейской ассоциации по изучению печени  // Медична газета «Здоров’я України». – травень  2015р.–  № 2(36), С.4-5
 83. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Харченко В.В. печінкові та поза печінкові ефекти лікувального комплексу з L-аргініном та бетаїном у хворих з метаболічним синдромом  // Сучасна гастроентерологія, 2015. - №3 (83). – С. 42-49
 84. Анохіна Г.А., Харченко Н.В., Харченко В.В. Біотин: незаслужено забутий вітамін та його роль у корекції метаболічних порушень при цукровому діабеті 2-го типу. // Сімейна медицина. – №2 (58). 2015. – С.8-11
 85. Романенко М.С., Особенности режимов сна-бодрствования и приема пищи у людей различного возраста с метаболическим синдромом / Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко, Н.А. Мельниченко, Л.М. Жевага // Проблемы старения и долголетия. –2014. –№3. – 286-296.
 86. Романенко М.С. Харчування осіб літнього віку з метаболічним синдромом: видимі та приховані ризики / М.С. Романенко // Кровообіг та гемостаз. — 2014. — № 3-4(45-46) — С.112-117.
 87. Романенко М.С., Пат. 100905 Україна, МПК (2015.01) А61K 35/74 А61P 3/00. Спосіб корекції дисліпідемій у людей літнього віку з метаболічним синдромом та дисбактеріозом кишечнику / Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синеок, М.С. Романенко; власник ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». — № u 201502516; заявл. 20.03.15; надрук. 10.08.15, Бюл. № 15.
 88. Романенко М.С., Вплив пробіотиків на реактивність і резистентність організму осіб похилого віку з метаболічним синдромом / Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Синєок Л.Л., Н.С. Наумчук, І.В. Сапожніков // Сучасна гастроентерологія. — 2015. — № 3 (83) — С. 22-28.
 89. Харченко Н. В., Анохина Г. А., Харченко В. В., Джанелидзе Д. Т. // Новые стратегии коррекции инсулинорезистентности у больных с метаболическим синдромом // Инновационные технологии производства продуктов питания функционального назначения. Апрель 2015 г. Глава 1. с.182-186. (Тбилиси, Грузия).
 90. Харченко Н.В., Кожен лікар має бути дієтологом для своїх пацієнтів // Медична газета України «Ваше здоров’я». – 27.11.2015р. –  № 47-48, С.19
 91. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Скляров Є.Я., Аксентійчук Х.Б. // Роль порушень кишкового мікробіоценозу в розвитку гіперхолестеринемії // Сучасна гастроентерологія, 2015. - №5 (85). – С. 76-82
 92. Харченко Н.В.Лопух І.Я., Коруля І.А., Скрипник І.М.  Новости Европейской гастронедели. // Медична газета «Здоров’я України». – листопад  2015р. –  № 4(38), С.15-17.
 93. Харченко Н.В., Степанов Ю.М., Фадєєнко Г.Д. Цитопротекція і канцеропревенція в гастроентерології: слово ведучим експертам // Медична газета «Здоров’я України».  – листопад  2015р. –  № 4(38) , С.28-29.
 94. Харченко Н.В. Лопух І.Я., Коруля І.А., Скрипник І.М.   Новости Европейской гастронедели. // Медична газета «Здоров’я України». – грудень  2015р. –  № 23(372) , С.35-37
 95. Харченко Н.В. Проблема ГЭРБ с годами будет усугубляться. // Медична газета «Здоров’я України». – лютий 2016р    –  № 4(377) , С.24-25
 96. Анохіна Г.А., Харченко В.В., // Вплив препаратів жовчних кислот на ліпідний обмін у хворих з післяхолецистектомічним  синдромам.  // Сучасна гастроентерологія, 2016. - №2 (88). – С. 29-34.
 97. Харченко Н.В.. Степанов Ю.М., Ткач С.М. 18 Национальная школа гастроентерологов и гепатологов Украины: событие, которого ждали. // Медична газета «Здоров’я України». – квітень 2016р. –  № 8 (381) , С.35-37
 98. Харченко В.В., Коруля І.А. // Применение тримебутина в лечении пациентов с функциональной патологией желудочно-кишечного тракта.  // Сучасна гастроентерологія, 2016. - №3 (89). – С. 35-39.
 99. Харченко В.В. // Вплив Lаргініну та бетаїну на структурно-функціональний стан еритроцитів, вміст ліпідів та гомо цистеїну в крові хворих на неалкогольний стеатогепатит.  // Сучасна гастроентерологія, 2016. - №4 (90). – С. 69-75.
 100. Анохіна Г.А., Харченко В.В., Пілецький А.М., Власюк С.Б., Червак І.М. // Патогенетичні підходи вибору інгібітора протонної помпи для ефективної та безпечної терапії кислотозалежних захворювань. // Участковый врач. 2016, №7 (48) жовтень, С. 42-44.
 101. Харченко Н.В. // ХVІІІ Национальная школа гастроэнтерологов, гепатологов Украины // Участковый врач. 2016, березень. № 3 (44) С.5-7
 102. Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Харченко В.В., Якубовська І.А.Вплив персоніфікованого харчування та дозованих фізичних навантажень в лікуванні хворих із хронічними захворюваннями жовчного міхура на фоні ожиріння. // Проблемы старения и долголетия. 2016 р., Т. 25. С.173-179
 103. Харченко Н.В.  // Хронічні захворювання печінки: гепатопротекторна фармакотерапія в умовах реальної клінічної практики // Сучасна гастроентерологія, 2016. - №6 (92). – С. 70-75
 104. Харченко Н.В. Харченко В.В, Лопух І.Я., Коруля І.А., Бабак О.Я.,  Скрипник І.М.   24-я Объединенная  Европейская  гастроэнтерологическая неделя: разивая науку и объединяя людей. // Медична газета «Здоров’я України». – листопад  2016р. –  № 22(395) , С.12-15
 105. Харченко Н.В. Звягінцева Т.Д., Дорофєєв А.Е., Кравченко Т.Г.   ЕССО 2017: Мировое событие в гастроэнтерологии и колопроктологии, посвященное воспалительным заболеваниям кишечника. // Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер – березень  2017р. –  № 1(43) , С.7
 106. Н. В. Харченко,  Дорофєєв А.Е., Руденко Н.Н., Кирьян Е.А., Дорофєєва А.А., Ревко О.П., Деркач І.А. // Особенности генетического  профиля пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в Украине и их влияние на тактику ведения // Сучасна гастроентерологія, №1 (93), 2017, стр. 22-29. ISSN 1727-5725.
 107. Н. В. Харченко, С. В. Музыка, Д. Т. Джанелидзе // Эндоскопическая характеристика стелющихся зубчатых полипов проксимальных отделов толстой кишки хромоэндоскопии раствором индигокармина // Сучасна гастроентерологія, №2 (94), 2017, стр. 9-14. ISSN 1727-5725.
 108. Н. В. Харченко, И. А. Коруля, В. В. Харченко, И. Н. Червак //Синдром раздраженного кишечника. Современные подходы к диагностике и лечению // Сучасна гастроентерологія, №2 (94), 2017, стр. 56-60. ISSN 1727-5725.
 109. В.В.Харченко, Т.М.Мартинюк // Себорейний дерматит та порушення стану слизової оболонки та біоценозу кишечника // Дерматовенерологія/Косметологія/ Сексопатологія, №1-2(5), 2017, С43-47
 110. Харченко Н.В., Скрипник І.М.,  Харченко В.В, Лопух І.Я. // Неалкогольная жировая болезнь печени: терапевтические возможности  L-карнитина // Медична газета «Здоров’я України».Тематичний номер – березень  2017р. –  № 1(43) , С 28-30.
 111. Харченко Н.В., Коруля И.А.,  Харченко В.В, Червак І.М. // Сидром раздраженного кишечника: современные подходы к диагностике и лечению // Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер – березень  2017р. –  № 1(43) , С 52-53.
 112. Ivanova T., Romanenko M. еt al.  // Effect of meat product with anion skin extract on metabolic profile in SHR // Ukrainian food Journal/ 2017. Vol. 6, Issue 1. P.84-90

Науковий напрямок роботи кафедри – діагностика, лікування та профілактика розвитку виразкової хвороби, хронічних гастритів, панкреатитів, дифузних захворювань печінки, хвороб кишечника та інших захворювань органів травлення, вивчення ефективності дієтичного харчування при різній патології внутрішніх органів.

В теперішній час проводяться наукові дослідження в рамках виконання науково-дослідної роботи кафедри на тему «Профілактика, діагностика, та лікування захворювань печінки та кишечника, поєднаних з патологією інших органів та систем». Метою проведення НДР є розробка і удосконалення методів профілактики, підвищення інформативності ранньої діагностики, розробка і впровадження нових методів комплексної медикаментозної терапії у хворих із  захворюваннями печінки та кишечника, поєднаних з патологією інших органів та систем, розробка та обґрунтування комплексної диференційованої терапії з урахуванням етіологічних чинників захворювання та супутньої патології, оцінка можливостей медикаментозної терапії в профілактиці прогресування захворювань печінки та кишечника.