Search

Адреса проведення: вул. Кондратюка, 8, Київська міська клінічна лікарня № 8, 8 поверх, кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії

Контактні дані: доцент кафедри Коруля Ірина Анатоліївна (+38044 432 04 73, gastro_endo@ukr.net)

Сторінка кафедри  на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика


Мета циклу:

Удосконалення знань та умінь лікарів-дієтологів, терапевтів, гастроентерологів, кардіологів, пульмонологів, фтизіатрів, ендокринологів, акушерів- гінекологів, хірургів, анестезіологів, ортопедів, травматологів, урологів, онкологів, неврологів, психіатрів, дерматовенерологів, лікарів зі спеціальності спортивна медицина, педіатрів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів з питань раціонального харчування та дієтотерапії.


Опис курсу, його структура

Цикл тематичного удосконалення «Основи раціонального та дієтичного харчування» проводиться для удосконалення теоретичних знань та практичних умінь лікарів різних спеціальностей в галузі раціонального та дієтичного харчування, ознайомлення з сучасними досягненнями у галузі профілактики та лікування захворювань, обумовлених нераціональним харчуванням. Навчальний план та програма циклу побудована за системою блоків. Блоками є 9 курсів з раціонального харчування та дієтології, десятий блок складають додаткові програми. Курс є відносно самостійною частиною програми, в якій подана значна за обсягом теоретична та практична інформація з певної галузі раціонального харчування та дієтології. Курси розбито на розділи, кожний з яких включає кілька тем, а тема складається з окремих елементів. Зміст програми охоплює значний обсяг теоретичних знань і практичних навиків, необхідних лікарю для призначення профілактичного та лікувального харчування на сучасному рівні. Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари. Для виявлення рівня знань і навиків слухачів передбачено проведення заключного заліку.

Основні розділи:

 1. Фізіологія і біохімія харчування
 2. Раціональне харчування
 3. Технологія приготування лікувальних страв
 4. Харчування при захворюваннях органів травлення
 5. Дієтотерапія при захворюваннях серцево-судинної системи
 6. Дієтотерапія при захворюваннях нирок
 7. Дієтотерапія при порушеннях обміну речовин
 8. Харчування при деяких хірургічних захворюваннях
 9. Харчування при захворюваннях інших органів і систем

 

Заплановані види активності

В процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари. Навчання реалізується з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.

 

Після закінчення циклу слухач отримає:

 • відповідний обсяг теоретичних знань в сфері раціонального та дієтичного харчування;
 • поглиблення практичних знань та умінь щодо призначення профілактичного та лікувального харчування при захворюваннях різних органів та систем;
 • інформацію щодо найсучасніших вітчизняних та світових досягнень в галузі дієтології;
 • посвідчення встановленого зразка щодо проходження циклу ТУ «Основи раціонального та дієтичного харчування».

 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (лекції) – 26 %
 • теоретична (семінари) – 32 %
 • практична (практичні заняття) – 42 %

 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Вибрані питання нутріціології / Л. Андріюк, О. Зав’ялова, С. Федяєва та ін. – Львів – Дрогобич : Коло, 2015. 118 с.
 2. Гастроентерологія: підручник у 2-х томах / За редакцією Харченко Н.В., Бабака О.Я. – 2-е вид., переробл., доповн. – Кіровоград.: Поліум, 2016. – Т. 2. – 432 с.
 3. Григоренко А. Методичні рекомендації для лікарів загальної практики - сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування, згідно наказу МОЗ № 16 від 14.01.13 /А. Григоренко.  К., 2013. 30 с.
 4. Дієтологія : підручник / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, О.Я. Бабак та ін.; за ред.: Н.В. Харченко, Г.А. Анохіної. К.: МЕРИДІАН, 2012. 527 с.
 5. Наказ МОЗ України від 29 жовтня 2013 року № 931 "Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні" URL: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20131029_0931.html
 6. Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України/ за ред. О.В. Швеця. К.: КІМ, 2016. 368 с.
 7. Advanced nutrition and dietetics in gastroenterology / Ed. M. Lomer. Oxford : Wiley Blackwell, 330 p.