Search

 1. Павлюк В.І., Жарінов О.Й., Понич Н.В. Аортальний стеноз // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2014. – №2. – С. 9-16.
 2. Жарінов О.Й., Куць В.О., Несукай В.А., Вершигора А.В. Основи електрокардіографії. – К.: МС, 2012. – 130 с. Друге видання – 2014.
 3. Жарінов О.Й., Куць В.О. (ред.) Основи електрокардіографії. – Львів.: МС, 2017. – 240 с.
 4. Жарінов О.Й., Куць В.О., Вєрєжнікова Г.П., Сєрова О.Д. Практикум з електрокардіографії. – Львів-Київ, 2014. – 268 с. Друге видання – 2015.
 5. Жарінов О.Й., Куць В.О., Мохначова Н.О., Грицай О.М. Діагностика атріовентрикулярних блокад. Показання до кардіостимуляції // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2015. – №1. – С. 43-56.
 6. Вєрєжнікова Г.П., Куць В.О., Жарінов О.Й. Електрокардіографічна діагностика гіпертрофії міокарда // Мистецтво лікування. – 2015. – №5-6. – С.4-14.
 7. Жарінов О.Й., Іванів Ю.А., Целуйко В.Й., Куць В.О., Орищин Н.Д., Вєрєжнікова Г.П., Жадан А.В., Єпанчінцева О.А., Мохначова Н.О., Васильєва Н.Ю., Логвінов Я.М., Понич Н.В. Тести з функціональної діагностики. Навчальний посібник для слухачів циклів спеціалізації та передатестаційних циклів. Видання 4-тє, доповнене і перероблене. – К.: Четверта хвиля, 2015. – 256 с.
 8. Жарінов О.Й., Куць В.О., Єпанчінцева О.А., Вєрєжнікова Г.П., Ткаченко Л.О., Мохначова Н.А., Васильєва Н.Ю. Післядипломне навчання лікарів з методів функціональної діагностики // Український кардіологічний журнал. – 2016. – №3. – С. 116-117.
 9. Вєрєжнікова Г.П., Куць В.О., Жарінов О.Й. Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда // Мистецтво лікування. – 2016. – №3-4. – С. 26-38.
 10. Вєрєжнікова Г.П., Куць В.О., Жарінов О.Й. ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньошлуночкової провідності // Мистецтво лікування. – 2016. – №5-6. – С. 23-32.
 11. Жарінов О.Й., Куць В.О. (редактори) Основи електрокардіографії (третє видання, перероблене і доповнене). – Львів.: МС, 2017. – 240 с.
 12. Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2017) / Л.Г. Воронков, К.М. Амосова, Г.В. Дзяк, О.Й. Жарінов, В.М. Коваленко, О.В. Коркушко, О.Г. Несукай, О.С. Сичов, Ю.С. Рудик, О.М. Пархоменко, у складі Робочої групи // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. – Додаток 1. – С.3-66.
 13. Куць В.О., Жарінов О.Й., Грицай О.М. Інтерпретація даних ЕКГ при постійній електрокардіостимуляції // Therapia. – 2017. – №2. – С. 12-17.
 14. Жарінов О.Й., Куць В.О. Електрокардіографічні особливості і принципи ведення пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь // Therapia. – 2017. – №7-8. – С. 14-19.
 15. Жарінов О.Й., Іванів Ю.А., Куць В.О. (редактори) та співавтори. Функціональна діагностика. – К.: Четверта хвиля, 2018. – 736 с.
 16. Навчальні DVD з ультразвукових методів дослідження:
 • «Основи ехокардіографії»
 • «Сонні та хребтові артерії. Техніка та підходи до ультразвукового дослідження»
 • «Оптимізація параметрів ультразвукового апарата для ехокардіографічного обстеження»
 • «Ехокардіографічна оцінка систолічної функції лівого шлуночка»
 • «Ехокардіографічна оцінка мітральної недостатності».