Search

Навчально-методична робота кафедри включає післядипломну підготовку лікарів з функціональної діагностики на циклах спеціалізації та передатестаційних циклах. Крім того, кафедра проводить низку циклів тематичного удосконалення лікарів, які переважно охоплюють методи функціональної діагностики серцево-судинних хвороб. Ці цикли адресовані лікарям функціональної діагностики, кардіологам, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейним лікарям. Кафедра є опорною в Україні за спеціальністю «Функціональна діагностика», активно працює над виданням навчальної літератури з різних аспектів функціональної діагностики, постійно оновлює тести з функціональної діагностики. 

  1. Абдуллаев Р.Я., Соболь Ю.С., Шилер Н.Б. и др. Современная эхокардиография. - Харьков: Фортуна-Пресс, 1998- 248 с., ил.
  2. Амосова Е. Н. Клиническая  кардиология- Т. 1.- К.:Здоров'я,1998. - 704 c.
  3. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце. - К.: Здоров"я, 1975.-255 с.
  4. Амосов Н.М. Бендет Я.А. Терапевтические аспекты кардиохирургии. К.: Здоров"я, 1983.- 295 с.
  5. Аронов Д.М., Лупанов В.П., Михеева Т.Г. Функциональные пробы в кардиологии. – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 296 с.

  1. Павлюк В.І., Жарінов О.Й., Понич Н.В. Аортальний стеноз // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2014. – №2. – С. 9-16.
  2. Жарінов О.Й., Куць В.О., Несукай В.А., Вершигора А.В. Основи електрокардіографії. – К.: МС, 2012. – 130 с. Друге видання – 2014.
  3. Жарінов О.Й., Куць В.О. (ред.) Основи електрокардіографії. – Львів.: МС, 2017. – 240 с.
  4. Жарінов О.Й., Куць В.О., Вєрєжнікова Г.П., Сєрова О.Д. Практикум з електрокардіографії. – Львів-Київ, 2014. – 268 с. Друге видання – 2015.
  5. Жарінов О.Й., Куць В.О., Мохначова Н.О., Грицай О.М. Діагностика атріовентрикулярних блокад. Показання до кардіостимуляції // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2015. – №1. – С. 43-56.

Виховна робота кафедри здійснюється при повсякденній роботі з клінічними ординаторами та слухачами, через обговорення аспектів лікарської етики та деонтології, відвідання театрів, музеїв та перегляди кінофільмів. Презентація третього видання навчального посібника «Основи електрокардіографії» проходила на базі Національного музею медицини України.

Співробітники кафедри регулярно відвідують гуртожитки, де проживають слухачі та клінічні ординатори НМАПО імені П.Л. Шупика.