Search

Доцент кафедри функціональної діагностики, відповідальна за наукову роботу кафедри.

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 1995 році. У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Дифтерійний міокардит: клінічний перебіг, функціональний стан міокарду та наслідки." Працювала асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з 2000 року, доцентом – з 2014 року. Вчене звання доцента присвоєно 25 лютого 2016 року.

З 2016 року – доцент кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика, старший науковий співробітник ДУ «Інститут серця МОЗ України». Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "кардіологія" з 2007 року, пройшла спеціалізацію з функціональної діагностики. Автор 63 наукових робіт, в т.ч. розділів підручника «Функціональна діагностика» та навчального посібника «Основи електрокардіографії». Сфера наукових інтересів: венозний тромбоемболізм, діагностика та лікування різних варіантів легеневої гіпертензії, перебіг та лікування хронічної серцевої недостатності при коронарогенних та некоронарогенних хворобах міокарда. Член Асоціації кардіологів України, Всеукраїнської асоціації фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології.