Search

Доцент кафедри функціональної діагностики

Закінчила НМУ імені О.О.Богомольця в 1996 році, працювала науковим співробітником відділення аритмій серця Інституту кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію “Діагностичне та прогностичне значення інтервалу QT у хворих ішемічною хворобою серця”. З січня 2008 р. – завідувач консультативно-діагностичного відділення КМКЛ «Київський міський центр серця» (з 2013 року – ДУ «Інститут серця МОЗ України»). З 2009 р. – доцент кафедри функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика. Автор близько 240 наукових праць, виконує докторську дисертацію «Прогнозування змін структурно-функціонального стану міокарда та якості життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда». Секретар правління «Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології і електрофізіології серця». Заслужений лікар України. Завідувач відділу діагностики патології серця і магістральних судин ДУ «Інститут серця МОЗ України». Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «кардіологія» і «функціональна діагностика».