Search

ЖАРІНОВ Олег Йосифович 

Завідувач кафедри функціональної діагностики, доктор медичних наук, професор. 

Жарінов О. Й. після закінчення Львівського державного медичного інституту навчався в клінічній ординатурі і аспірантурі у ВКНЦ АМН СРСР (м. Москва), де захистив кандидатську дисертацію. У 1992-1996 рр. працював асистентом кафедри внутрішніх хвороб Львівського державного медичного інституту.

У 1996 р. захистив докторську дисертацію з проблеми аритмогенного впливу дисфункції лівого шлуночка.

З 1996 р. – старший науковий співробітник Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска, з 1997 р. – доцент, з 2001 р. – професор кафедри кардіології і функціональної діагностики Київської (з 2007 р. – Національної) медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

З січня 2014 р. – завідувач кафедри функціональної діагностики.

Підготував 15 кандидатів медичних наук. Заступник головного редактора журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», Голова правління Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології і електрофізіології серця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з функціональної діагностики (2012-2017), член спеціалізованої ради з кардіології і ревматології при ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України. Автор і редактор національного підручника «Функціональна діагностика», монографій і навчальних посібників «Шлуночкові аритмії», «Холтерівське та фрагментарне моніторування ЕКГ», «Амбулаторне моніторування ЕКГ», «Навантажувальні проби в кардіології», «Фібриляція передсердь», «Артеріальна гіпертензія і серцево-судинний ризик», «Основи електрокардіографії» (три видання), «Практикум з електрокардіографії» (два видання), «Електрокардіографія для сімейного лікаря», загалом – більш ніж 600 публікацій. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Кардіологія» і «Функціональна діагностика».

Доцент кафедри функціональної діагностики

Закінчила НМУ імені О.О.Богомольця в 1996 році, працювала науковим співробітником відділення аритмій серця Інституту кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію “Діагностичне та прогностичне значення інтервалу QT у хворих ішемічною хворобою серця”. З січня 2008 р. – завідувач консультативно-діагностичного відділення КМКЛ «Київський міський центр серця» (з 2013 року – ДУ «Інститут серця МОЗ України»). З 2009 р. – доцент кафедри функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика. Автор близько 240 наукових праць, виконує докторську дисертацію «Прогнозування змін структурно-функціонального стану міокарда та якості життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда». Секретар правління «Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології і електрофізіології серця». Заслужений лікар України. Завідувач відділу діагностики патології серця і магістральних судин ДУ «Інститут серця МОЗ України». Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «кардіологія» і «функціональна діагностика».

Доцент кафедри функціональної діагностики, відповідальна за міжнародну діяльність кафедри та роботу з клінічними ординаторами. 

У 1992 р. закінчила Російський державний медичний університет імені М.І.Пирогова (м. Москва) за спеціальністю “лікувальна справа”. У 1992-1998 рр. працювала в кардіологічному відділенні територіального медичного об`єднання № 2 м. Керч. У 2000 р. закінчила клінічну ординатуру з кардіології, в 2003 р – аспірантуру на кафедрі кардіології і функціональної діагностики. В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію з кардіології на тему „Клініко-функціональна характеристика хворих на ішемічну хворобу серця з ангіографічно незміненими вінцевими артеріями: своєрідність перебігу, внутрішньосерцева гемодинаміка та контрактильна активність міокарда”. З 2003 р. – асистент кафедри кардіології і функціональної діагностики, з 2014 р. – асистент, з 2015 р. - доцент кафедри функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика. Автор 46 наукових праць з ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, порушень серцевого ритму, співавтор посібника з функціональної діагностики відповідних розділів. Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії, лікар з функціональної діагностики першої категорії. 

Контактний телефон: (067) 5008736

E-mail: anna.verezhnikova@gmail.com

Асистент кафедри функціональної діагностики, відповідальна за лікувальну роботу кафедри. 

Закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа" у 2000 році. Навчалася в аспірантурі на кафедрі кардіології і функціональної діагностики, у 2007 році захистила кандидатську дисертацію "Особливості структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з персистуючою та постійною формами фібриляції передсердь". З 2006 року – асистент кафедри кардіології і функціональної діагностики, з 2014 р. – асистент кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика. Опублікувала 38 робіт, із них 18 журнальних статей у фахових виданнях. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "кардіологія".

Асистент кафедри функціональної діагностики, секретар засідань кафедри.  

У 1994 р. закінчила лікувальний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. У 1997-2013 рр. працювала на посадах лікаря функціональної діагностики медичних закладів у Полтаві і Києві. У 2007-2009 рр. навчалася в клінічній ординатурі з функціональної діагностики на кафедрі кардіології та функціональної діагностики. З 2009 р. – старший лаборант, з 2014 р. – асистент кафедри функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика. Лікар функціональної діагностики ДУ „Інститут серця МОЗ України”, займається електроенцефалографією, дослідженням викликаних потенціалів головного мозку, дослідженням функції зовнішнього дихання. Має вищу кваліфікаційну категорію з функціональної діагностики. Виконує кандидатську дисертацію ”Структурно-функціональні зміни брахіоцефальних артерій та когнітивні порушення у пацієнтів з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом”. Має 5 опублікованих праць, неодноразово робила доповіді на науково-практичних конференціях національного рівня. Сфера наукових та практичних інтересів – нейрофізіологія, судинна сонографія. 

Е-mail: nataliiavasylieva28@gmail.com

Доцент кафедри функціональної діагностики, відповідальна за наукову роботу кафедри.

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 1995 році. У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Дифтерійний міокардит: клінічний перебіг, функціональний стан міокарду та наслідки." Працювала асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з 2000 року, доцентом – з 2014 року. Вчене звання доцента присвоєно 25 лютого 2016 року.

З 2016 року – доцент кафедри функціональної діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика, старший науковий співробітник ДУ «Інститут серця МОЗ України». Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "кардіологія" з 2007 року, пройшла спеціалізацію з функціональної діагностики. Автор 63 наукових робіт, в т.ч. розділів підручника «Функціональна діагностика» та навчального посібника «Основи електрокардіографії». Сфера наукових інтересів: венозний тромбоемболізм, діагностика та лікування різних варіантів легеневої гіпертензії, перебіг та лікування хронічної серцевої недостатності при коронарогенних та некоронарогенних хворобах міокарда. Член Асоціації кардіологів України, Всеукраїнської асоціації фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології.