Search

Адреса проведення: вул. Братиславська 5а, Державна Установа “Інститут серця МОЗ України”, кафедра функціональної діагностики

Контактні даніасистент Васильєва Наталія Юріївна (nataliiavasylieva28@gmail.com),  завуч кафедри Куць Віктор Олександрович  (+38044 291 61 28)

Сторінка кафедри: на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика: https://nmapo.edu.ua/s/np/k/funktsionalnoi-diahnostyky

Мета вивчення курсу

Отримання теоретичних знань, умінь та практичних навичок з методології проведення та клінічної інтерпретації електроенцефалографії — неинвазивного методу дослідження головного мозку, а також диференціальної діагностики захворювань у пацієнтів з патологією центральної нервової  та серцево-судинної систем.

 

Опис курсу, його структура

Нейрофізіологічні дослідження, з яких електроенцефалографія є основним,  широко застосовуються в неврологічних,  багатопрофільних, нейрохірургічних, кардіологічних  клініках, Основне місце в програмі і в навчальному плані відводиться оволодінню методикою проведення електроенцефалографії, засвоєнню принципів комп`ютерного аналізу та клінічної інтерпретації електроенцефалограми при ураженні мозку на різних рівнях. Значна увага приділяється розгляду епілептичних розладів з вивченням ЕЕГ-паттернів та диференціальній діагностиці при синкопальних станах різного походження, впливу медикаментів на ЕЕГ. Приділено увагу віковим особливостям ЕЕГ, зокрема, у дітей раннього віку та немовлят.  

Основні розділи:

Програма циклу тематичного удосконалення «Основи електроенцефалографії» складається з 5 основних курсів:

 1. „Анатомія та фізіологія головного мозку. Нормальна біоелектрична активність мозку  дорослої людини.  Семіотика ЕЕГ. Вікові особливості.”
 2.  „Техніка та методика  проведення ЕЕГ”
 3.  „Загальні принципи аналізу та клінічної інтерпретації ЕЕГ.”
 4.  “ Епілептичні розлади та епілептичні ЕЕГ-патерни”
 5.  “ Зміни ЕЕГ при інших захворюваннях та станах”.


Заплановані види активності

Крім теоретичної підготовки, у програмі передбачено також самостійне здійснення дослідження, комп`ютерна обробка та аналіз ЕЕГ.


Після закінчення курсу слухач
оволодіє наступними навичками:

 • Проведення запису електроенцефалографії з використанням міжнародної системи електродів 10-20% та виконанням функціональних навантажувальних проб.
 • Здійснення комп`ютерної обробки та аналізу електроенцефалограми з використанням відповідних до конкретного клінічного випадку монтажів.
 • Написання протоколу дослідження та електроенцефалографічного заключення відповідно до міжнародніх рекомендацій.

 

Види навчальної діяльності 

 • Теоретична (40%)
 • практична (50%)
 • індивідуальна робота (10%).

Рекомендована література

 1. Євтушенко С.К., Омельяненко  А.А.  „Клінічна електроенцефалографія у дітей / Керівництво для лікарів” – Донецк  „Донеччина”, 2005, 860 с., 555 ил.
 2. Зенков Л.Р. Клінічна епілептологія з елементами нейрофізіології. М. ООО „Медичне інформаційне агентство”, 2009, 416 с.
 3. Зенков Л.Р., Ронкін М.А. Функціональна діагностика нервових хвороб. Керівництво для лікарів. М. „Медицина” , 2008, 512 с.
 4. Іванов Л.Б., Шалигін В.С. Розпізнавання артефактів та складності практичного аналізу комп`ютерної ЕЕГ. Москва НМФ МБН, 2007, 112 с.
 5. Мухін К.Ю., Петрухин А.С., Глухова Л.Ю. Епілепсія. Атлас електроклінічної діагностики. М. Альварес Паблішинг,  2004, 440 с.
 6. Захаров С.М., Скоморохов А.А. Практичне використання комп`ютерної електроенцефалографії. Медиком – МТД, medikom-mtd.сom.
 7. Авакян Г.Н., Анісімова А.В., Айвазян С.О., Генералов В.О. Відео –ЕЕГ- моніторинг у сучасній діагностиці та контролі лікування епілепсії. Посібник для лікарів. М. 2006, 40 с.
 8. Воронкова К.В., Петрухін А.С., Пилаева О.А., Холин О.О. Раціональна антиепілептична фармакотерапія. Керівництво для лікарів. М. БИНОМ, 2008, 192 с.