Search

Фах „функціональна діагностика” входить до номенклатури лікарських спеціальностей в Україні. Він охоплює неінвазивні методи інструментальної діагностики захворювань серцево-судинної, нервової і дихальної систем. Кафедра функціональної діагностики Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ) була створена на базі НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска і почала працювати з січня 1979 року. Першим завідувачем кафедри був тодішній директор НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска, видатний організатор кардіологічної служби в Україні професор Фуркало Микола Кузьмич, який працював на кафедрі до 1999 року. У 1972-1974 рр. професор М.К. Фуркало був проректором з навчальної роботи КІУЛ. На кафедрі викладали професори Стаднюк Л.А., Тодоренко А.Д., доценти Білинський Є.О., Романенко О.І., Лещенко А.І., Вихованюк І.В., Тхор Н.В., асистенти Миронова О.В., Хоменко В.М., Логвінов Я.М., Шкурат І.А. 

Професор М.К. Фуркало – засновник кафедри функціональної діагностики Київського Інституту вдосконалення лікарів – серед співробітників та слухачів кафедри (1982).  

У 1993-2013 роках викладання функціональної діагностики здійснювалося у складі кафедри кардіології і функціональної діагностики, яку очолював член-кореспондент НАН і НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н., професор Бобров Володимир Олексійович. У 1994-1995 роках В.О.Бобров працював на посаді Міністра охорони здоров’я України, у 1989-1998 роках – директора НДІ кардіології імені М.Д. Стражеска. 

 

Член-кореспондент НАН і АМН України, професор Бобров В.О.  

З квітня 2008 року викладання циклів удосконалення лікарів з розділу „Функціональна діагностика” здійснюється на базі КМКЛ «Київський міський центр серця» (з 2013 року – ДУ «Інститут серця МОЗ України»). У цей період підрозділом кафедри була здійснена значна робота з впровадження в навчальні програми та викладання сучасних методів функціональної діагностики, підготовки нових циклів тематичного удосконалення лікарів, видання навчально-методичної літератури, зокрема, підручника «Функціональна діагностика», проведення науково-практичних конференцій, виконання наукових досліджень, підготовки резерву науково-педагогічних кадрів. У 2008-2016 рр. на кафедрі працював генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Тодуров, який особисто доклав величезних зусиль для створення та розвитку нової клінічної бази кафедри.

 

Колектив кафедри (2017).  

З січня 2014 року кафедра функціональної діагностики знову працює як самостійна структурна одиниця Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Завідувачем новоствореної кафедри був обраний доктор медичних наук, професор Жарінов Олег Йосифович, який у 2012-2017 рр. був головним позаштатним спеціалістом з функціональної діагностики МОЗ України. На кафедрі працюють доценти Куць Віктор Олександрович, Єпанчинцева Ольга Анатоліївна, Вєрєжнікова Ганна Петрівна, Ткаченко Лілія Олександрівна, асистенти Мохначова Наталія Олександрівна, Васильєва Наталія Юріївна, Понич Наталія Вікторівна, Іванюк Наталія Борисівна. На кафедрі навчаються також іноземні клінічні ординатори за спеціальністю «Кардіологія». Кафедра є опорною за спеціальністю «Функціональна діагностика».