Search

Виховна робота проводиться згідно загального плану з виховної роботи  факультету.

Відповідальний за виховну роботу є доцент Власенко І.О., яка є членом комісії з виховної роботи факультету.

Відвідування гуртожитку проводиться відповідальним згідно затвердженого плану по факультету.

На кафедрі проходить очна частина інтернатури, тому виховна робота спрямована на провізорів-інтернів.

Кафедра ініціює відвідування Аптеки-музею та музею Медицини для знайомства з історією медицини та фармації.

Провізори-інтерни залучаються до участі в семінарах, конференціях, акціях, флеш-мобах, які стосуються громадського здоров’я: Всесвітній День Діабету, День раку молочної залози, День здоров’я тощо. До Всесвітнього дня діабету вже традиційно проводяться на науковій базі кафедри - КП «Бориспільска центральна районна аптека № 24»- соціальні акції, в яких активну участь приймають провізори-інтерни.

Проводяться круглі столи з етики та деонтолії молоді з викладачами та спеціалістами практичної фармації.

Перелік рекомендованої літератури з курсу Фармацевтичної технології

 1. Державна фармакопея України.1-е видання /Державне підприємство «Науково-експертний центр».- Х-в, Piper, 2001.- 556 с., Доповнення 1.-2004.- 520 с., Доповнення 2.-2008.- 620 с., Доповнення 3.-2009.- 280 с.,Доповнення 4.-2011.- 540 с.
 2. Закон України від 04.01.96р.”Про лікарські засоби” //Нормативные документы .- 1998. –спец. вып.- с.72-76.
 3. Надлежащая производственная практика лекарственных средств. Активные фармацевтические ингредиенты. Готовые лекарственные средства. Руководство по качеству. Рекомендации PIC/S Под ред.Н.А.Ляпунова, В.А.Загория, Георгиевского В.П., Е.П.Безуглой  - К.:  Морион, 2001. – 472с.
 4. "Україна. Закон "Про рекламу" від 03.07.96 №270/96-ВР.
 5. " Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 360  «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень
 6. Настанова 42-3.1:2004. Лікарські засоби. Фармацевтична  розробка.
 7. Фармацевтическая технология экстемпоральных лекарственных средств: учебник для фармац. вузов и факультетов /Гладышева В. В. Давтян Л. Л. // Днепропетровск, 2014. - 374 с.
 8. Технологія ліків навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації. / Марчук О. С. Андрощук Н. Б. // К.: «Медицина», 2008.— 488 с.
 9. Клінічна фармація для провізорів-інтернів зі спеціальності "Загальна фармація"/ Білай І. Рижов О.А. Войтенко Г. М. // Запоріжжя, 2015-136 с.
 10. Належні практики у фармації. Практикум для студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації спеціальності «Фармація» / Гудзь Н. І. Калинюк Т. Г. Білоус С. Б. // Вінниця: «НОВА КНИГА», 2013— 368 с.
 11. Несумісні та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального застосування довідник- учбовий посібник / Давтян Л.Л. // Київ,2012- 76 с.
 12. Биофармация: учебник / Гладишев В.В. Соколова Л.В. Давтян Л.Л. // Днепропетровск, 2015. - 124 с.
 13. Практикум з технології лікарських коместичних засобів: навч. посібник. / Калинюк Т. Г. // Київ, 2008- 184 с.
 14. Аромозасоби для аромотерапії та косметології: навч. посібник. / Головкін В. О. // Запоріжжя, 2007- 225 с.
 15. Реология: концепции, методы, приложения. Пер. С англ. / Малкин А.Я. Исаев А. И. // ‒ СПб.: Профессия, СПб, 2007- 560 с.
 16. Практикум з аптечної технології ліків: навч. gосіб. / Тихонов О. І., Тихонова С. О. Гудзенко О. П. // - Харьков, 2014, 448 c.
 17. Технологія ліків промислового виробництва у двох частинах Ч.1: підручник / Чуешов В. І. Гладуї Є. В. Сайко І. В. // Харьков, 2012. - 694 с
 18. Технологія ліків промислового виробництва у двох частинах Ч.2: підручник / Чуешов В. І. Гладуї Є. В. Сайко І. В. // Харьков, 2013. - 638 с
 19. Тверді лікарські форми, екстемпоральна рецептура (технологія, застосування). Методичні рекомендації/ Під ред. О.І. Тихонова. – Харків: Вид-во НФАУ “Золоті сторінки”, 2003. – 175 с.
 20. Основні тренди розвитку фармацевтичного ринку України по фармакотерапевтичних групах / Давтян Л. Л. Коритнюк Р. С. Войтенко Г. М. // – Київ,2015 - 130 с.
 21. Фармацевтическая технология. Экстемпоральное изготовление лекарств: уч.пособие / Быков В. А. // – Воронеж, 2011-684 с.
 22. Производство инъекционных и инфузионных лекарственных форм:  уч. пособие / Мизина П. Г.//  Москва, 2013- 159 с
 23. Введение в технологію лекарств: уч. пособие / Мизина П. Г. // – Москва, 2013- 33с.
 24. Збірник основних нормативних актів фармацевтичної галузі/ Практичний посібник// Під заг. ред. М.Ф.Пасічника.-К., 2004.-312 с.
 25. Лікарська взаємодія та безпека ліків: посібник / Давтян Л.Л. Загорій Г.В. Вороненко Ю.В. // - Київ, 2011- 744 с.
 26. Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: підручник / Олійник П. В. Калиннюк Т. Г. // - Київ, 2010.- 448 с.
 27. Фармацевтична опіка: навч. посібник. / Хухліна В. С. // - Вінниця, 2011/- 424 с.
 28. Фармацевтичні аспекти вагінальних лікарських засобів антимікробної дії / Дроздова А. О// Київ, 2015.- 160 с.
 29. Швабе В. Гомеопатические лекарственные средства. Руководство по описанию и изготовлению., 1967. – 375 с.
 30. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків /За ред. І.М.Перцева. Видання друге, перероблене та доповнене –Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 728c.
 31. Безопасность лекарств. Руководство по фармаконадзору / Под ред..А.П.Викторова, В.И.Мальцева, Ю.Б.Белоусова.-К.:МОРИОН, 2007.  240 с.
 32. Несумісності та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального застосування. За редак. Л.Л.Давтян ,Р.С.Коритнюк, Г.М.Войтенко та інш. Довідник –учбовий посібник, - Київ.- «НВП Інтерсервіс», 2012.-76с.
 33. Лікарська взаємодія та безпека ліків. Посібник, за заг. ред.. Л.Л.Давтян, Г.В.Загорія. Ю.В.Вороненка, Р.С.Коритнюк, Г.М.Войтенка.- К.:ЧП «Блудчий М.І.», 2011.-744 с.
 34. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підручник для фарм. вузів та факультетів.- Х.: РВП “Оригінал”, 2004.--503 С.
 35. Фармацевтическая опека. Курс лекций. Под редак.чл.кор.НАН Укр., проф.. В.П.Черных, проф. И.А.Зупанца.-Харьков.-«Фармитэк»,2006.-536с.
 36. Ответственнное самолечение. Справочник безрецептурных препаратов./Под ред. Зупанеца И.А, Чекмана И.С..-3 изд, К.-Фармацевт Практик,2006.-320с.
 37. А.И.Тихонов, Тихонова С.А., В.А.Соболева, Т.Г.Ярных и др. Основы гомеопатической фармации. Харьков. Из-во НФАУ «Золотые страницы»,2002.-574с.
 38. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии: Справочное пособие для врачей и фармацевтов / Л.В. Деримедведь, И.М.Перцев, Е.В. Шуванова; Под ред. проф. И.М. Перцева. - Х.- Х.: Изд-во «Мегаполис», 2002.-784с.
 39. Фармакокінетичні дослідження стоматологічних лікарських плівок пролонгованоі дії. О.Я.Коритнюк, Л.Л.Давтян, Р.С.Коритнюк –Київ: Вид-во УВМА, 2007.-34с.
 40.  Драговоз С.М., Страшний В.В. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту: Підручник-довідник.-Х.: Изд.центр ХАИ, 2002.-479с.
 41. Технологія та біофармацевтичні аспекти лікарських плівок антимікробної дії: Учбовий посібник / Під ред. Проф. Р.С.Коритнюк.- Київ, 2005.-90с.
 42. Наказ МОЗ України від 17.10.2012 № 812. Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках.
 43. Фармацевтична енциклопедія /Голова ред.ради В.П.Черних.-К.: «МОРІОН», 2005.- 848 с.
 44. Технологія та біофармацевтичні аспекти лікарських плівок антимикробної дії: Учбовий посібник / Під ред. Проф. Р.С.Коритнюк.- Київ, 2005.-90с.
 45. Лікарські засоби. Належна виробнича практика .- Київ : МОЗ України , 2001. – 82 с.

За затвердженими МОЗ України програмами та планами на бюджетній та позабюджетній основі на кафедрі проводяться такі цикли:

Спеціалізації: інтернатура - за спеціальністю «Загальна фармація» терміном 4 місяці.

Передатестаційні (ПАЦ): за спеціальністю «Загальна фармація» терміном 1 місяць.

Стажування: за спеціальністю «Загальна фармація» тривалістю 1 місяць.

Цикл удосконалення:: “Актуальні питання фармакодинаміки та фармакокінетики фармакологічно активних речовин у лікарських формах” (для провізорів і лікарів) тривалістю 4 тижня; «Актуальні питання навчання провізорів-інтернів в заочній частині на базах стажування» (для провізорів) тривалістю 2 тижня, «Сучасні питання фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів» очно-заочної форми з елементами дистанційного навчання тривалістю 2 тижня, «Фармакотерапія шкірних захворювань екстемпоральними лікарськими засобами» тривалістю 2 тижня.

Для фармацевтів – цикл удосконалення фармацевтів «Фармація» тривалістю 4 тижня.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на всіх циклах, у тому числі: провізори-інтерни з фаху «Загальна фармація» з 01.11.17 р. – 28.02.18 р. та 01.03.2018р. -28.06.2018р.

Кафедра здійснює методичне керівництво заочною частиною підготовки провізорів-інтернів на базах стажування. 

РОБОЧИЙ ПЛАН Нормативної навчальної дисципліни «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» підготовки докторів філософії (Р1іЕ>) в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (Переглянути у PDF)