Search

Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри.

 

Доктор фармацевтичних наук, професор

Давтян Лена Левонівна

Працює на кафедрі з 1998 р., завідує кафедрою з 2009 р.

Професор Давтян Л.Л. очолює напрямок науково-дослідної роботи з теоретично-експериментального обгрунтування технології створення лікарських засобів різних дисперсійних систем. Вона працює в галузі створення аерозольних препаратів, твердих та м'яких лікарських засобів, у тому числі і стоматологічних лікарських плівок. Давтян Л.Л. вперше запропонувала новий спосіб введення діючих речовин в м’які тканини пародонту, що забезпечує високу терапевтичну ефективність при лікуванні запальних захворювань пародонту. Під її керівництвом проводяться дослідження по створенню препаратів з наночастками срібла та міді.

Професор Давтян Л.Л. є автором більше 400 наукових робіт, в тому числи 18 патентів, 3 підручників, 3 монографій, 4 учбових посібників та 9 методичних рекомендацій, 2 авторських свідоцтва на твір.

Під керівництвом професора Давтян Л.Л. захищено 1 докторська та 10 кандидатських дисертацій і в даний час виконується 1 кандидатська робота.

Заступник головиСпеціалізованої вченої ради Д  26.613.04 за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Головний редактор (по Україні) Міжнародного науково-практичного журналу «Рецепт»

Член редакційної колегії науково-практичних видань: «Фрмацевтичний журнал», Український науково-медичний молодіжний журнал та спеціалізованого видання «Современная фармація».

Член атестаційної комісії з атестації провізорів і фармацевтів при Державній службі з лікарських засобів в Київській області.

Бере участь в розробці у підготовці законодавчо-нормативної документації.

Доктор фармацевтичних наук, профессор.

Працює на кафедрі з 1967 року.

В рамках НДР кафедри виконує роботу «Науково-практичне обґрунтування технології парентеральних лікарських засобів»

Професор Коритнюк Р.С. започаткувала в Україні наукову школу по створенню багатокомпонентних інфузійних розчинів.

Під керівництвом професора. Коритнюк Р.С. вперше в Україні розроблено промислова і аптечна технологія виготовлення комбінованих енергополііонних розчинів для інфузій та розчинів для перитонеального діалізу.

Вона є автором більш як 300 наукових праць, в тому числі 16 патентів, 6 монографій і 25 методичних рекомендацій, 8 учбових посібників. Вона підготувала 1 доктора наук, 12 кандидатів наук і 8 магістрів фармації.  

В даний час під її керівництвом виконується 1 докторська робота.

Коритнюк Р. С. є академіком Міжнародної академії інформатизації при Організації Об’єднаних Націй з 1995р.

Член Спеціалізованої вченої ради Д  26.613.04 за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація та член Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 - офтальмологія

Член редакційної колегії науково-практичного видання «Фрмацевтичний журнал», збірника наукових праць НМАПО імені П.Л. Шупика.

Бере участь в розробці у підготовці законодавчо-нормативної документації. 

Кандидат фармацевтичних наук.

Працює на кафедрі з 1992 року

В рамках НДР кафедри виконує роботу «Науково-практичне обґрунтування технології м’яких лікарських засобів»

Старший викладач Оліфірова Т.Ф. працює над створенням м’яких лікарських форм антимікробної та ранозагоюючої дії, є автором 12 наукових праць і 2 патентів.