Search

Гнатенко Тетяна Миколаївна у 2001 році закінчила перший медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря-спеціаліста. З 2001 по 2002 рік навчалася в інтернатурі за фахом «Психіатрія» на кафедрі психіатрії  НМАПО імені П.Л. Шупика, після закінчення інтернатури працювала за фахом.

В 2009 році пройшла курс спеціалізації на кафедрі дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «Педіатрія», в 2010 році - «Дитяча гастроентерологія», за отриманою спеціальністю працювала в дитячій поліклініці.

В 2013-2016 рр. успішно навчалася в очній аспірантурі за спеціальністю 14.01.10 – «Педіатрія» на кафедрі дитячих і підліткових захворювань. Проявляла активну суспільну позицію: була Головою Ради Студентського самоврядування педіатричного факультету та учасником волонтерського руху Ради студентського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика.

В 2017 році захистила дисертаційну роботу на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування протирецидивного лікування синдрому ацетонемічного блювання у дітей з соматичною патологією» та здобула науковий ступень кандидата медичних наук. Працює на посаді асистента кафедри дитячих та підліткових захворювань з 2016 року.

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: загальна педіатрія, дитяча гастроентерологія.