Search

Алексєєнко Наталія Василівна закінчила Ярославський медичний інститут у 1976 році. Більш 20 років працювала неонатологом. У 1987 - 1989 роках навчалася в клінічній ординатурі  в КГІУВ на кафедрі неонатології.

В 1992 році під керівництвом професора Світлани Петрівни Катоніної захистила кандидатську дисертацію, яка була присвячена питанням гормональної адаптації новонароджених.

Доцент Алексєєнко Н.В. – викладає з 1993 року.

З 1998 по 2009 рік працювала асистентом кафедри педіатрії № 5 НМУ імені О.О. Богомольця. На кафедрі дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика – з 2009 року. В 2011 році отримала вчене звання «доцент». Основний напрямок наукової і практичної роботи – неонатологія та ведення здорових і хворих дітей раннього віку. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та неонатології. Автор 40 публікацій та 3 патентів. Виконує обов'язки завуча кафедри.