Search

Завідуюча кафедри – Бекетова Галина Володимирівна, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України, голова асоціації педіатрів м.Києва, член правління Всеукраїнської асоціації дитячих гастроентерологів і нутриціологів, член Всесвітнього Европейського та Українського клубу панкреатологів, член правління асоціації педіатрів України.

Бекетова Галина Володимирівна (1959) - доктор медичних наук (2003), професор (2009), завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань (з 2008). Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця (1982). У 2003 р. захистила докторську дисертацію «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої терапії хронічних гастродуоденітів у дітей (клініко-експериментальне дослідження)». Вихованка професора Г.М. Тебенчук. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Підліткова терапія» (2009-2014), «Педіатрія» (з 2014). Голова асоціації педіатрів м.Києва (з 2012). Заслужений лікар України (2010). Автор понад 300 наукових праць, у тому числі 3 Національних підручників, 9 навчально-методичних посібників, 2 монографій (в т.ч. закордонний), 1 довідника. Автор 26 патентів України на винахід та корисну модель, 20 раціоналізаторських пропозицій, 11 авторських свідоцтв на твір, 7 галузевих нововведень, 2 методичних рекомендацій, 6 інформаційних листів, понад 20 навчальних програм та учбових планів, 6 збірників тестових завдань. Науковий напрям - педіатрія, дитяча гастроентерологія, підліткова терапія. Під її керівництвом захищена 1 докторська, 2 кандидатські дисертації, 5 магістерських робіт. Нагороджена 3 Почесними грамотами МОЗ України, 2 грамотами мера м.Києва, 2 грамотами ректора, пам’ятним знаком “Відзнака НМАПО імені П.Л.Шупика”, Орден за заслуги ІІІ ступеню.

Нехаєнко Марія Іванівна закінчила Український державний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю «педіатрія» в 1994 році. Після закінчення інтернатури за фахом «Педіатрія» з 01.07.1996 р. по 07.12.2004 р. працювала дільничним педіатром Ново-Петрівської дільничної лікарні. 

З 1998 р. по 2002 р. за сумісництвом працювала викладачем медичної підготовки в Ново-Петрівській ЗОШ №1. З 2004 р. по 2007 р. працювала на посаді неонатолога пологового відділення Вишгородської районної лікарні, а з 2007 р. по 2009 р. - на посаді завідуючого педіатричним відділенням та виконувала обов’язки заступника головного лікаря з медичних питань дитячої поліклініки №5 Шевченківського району м. Києва.

З 04.04.2008 р. Нехаєнко М.І. зарахована на посаду асистента кафедри дитячих і підліткових захворювань за сумісництвом, 2014 р. на постійній основі за основним місцем роботи.

Вища кваліфікаційна лікарська категорія за фахом «Педіатрія», спеціалізація «Дитяча гастроентерологія».

Захистила в 2019 році дисертаційну роботу «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хронічного гастродуоденіту у підлітків)» під керівництвом д.м.н., професора Бекетової Г.В., кандидат медичних наук з 2019 року.

Із 24.09.2019 року зарахована на посаду доцента кафедри дитячих і підліткових захворювань.

Солдатова Оксана Володимирівна закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету  імені О.О.Богомольця в 1994 році. З 1997 р. по 1999 р. навчалась в магістратурі, а з 2000 р. по 2003 р. - в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2003 році захистила дисертаційну роботу „Особливості вегетативного гомеостазу та лікування дітей з пролапсом мітрального клапана”. З 1999 року по 2002 рік працювала асистентом кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2004 р. по 2007 р. працювала лікарем денного стаціонару, а  з 2007 р. по 2009 р. - головним лікарем дитячої поліклініки № 5 Шевченківського району м. Києва.

З 2009 р. працювала на посаді асистента, а з 2015 р. - доцент кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія».

Автор та співавтор більше 60 наукових робіт у фахових вітчизняних та закордонних виданнях. Має 2 патенти на винахід. Постійно бере участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах педіатрів.

Горячева Ірина Павлівна закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету імені О.О.Богомольця в 1994 році.  В магістратуру на кафедру педіатрії №3 КМАПО за фахом "Педіатрія" поступила в 1994 р. За період навчання виконала та захистила в 1996 р. науково-дослідну роботу за темою «Мікробіоценоз кишечника та імунний гомеостаз у дітей з поєднаною патологією травної системи». Після завершення магістратури в 1996 р. за конкурсом була зарахована в аспірантуру на кафедру педіатрії №3 КМАПО. Захистила в 2000 році дисертаційну роботу «Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту у дітей (клініко-експериментальне дослідження)» під керівництвом д.м.н., професора Казак С.С. Кандидат медичних наук з 13 червня 2001 року.

На посаді асистента кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика працювала з 1999 року, з 2012 р. - доцент кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика. Вчене звання доцента з 2014 р.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія», спеціалізація «Дитяча гастроентерологія».

Автор та співавтор більше 80 наукових робіт у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

Алексєєнко Наталія Василівна закінчила Ярославський медичний інститут у 1976 році. Більш 20 років працювала неонатологом. У 1987 - 1989 роках навчалася в клінічній ординатурі  в КГІУВ на кафедрі неонатології.

В 1992 році під керівництвом професора Світлани Петрівни Катоніної захистила кандидатську дисертацію, яка була присвячена питанням гормональної адаптації новонароджених. З 1998 по 2009 рік працювала асистентом кафедри педіатрії № 5 НМУ імені О.О. Богомольця. На кафедрі дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика – з 2009 року. В 2011 році отримала вчене звання «доцент». Основний напрямок наукової і практичної роботи – неонатологія та ведення здорових і хворих дітей раннього віку. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та неонатології. Автор 40 публікацій та 3 патентів. Виконує обов'язки завуча кафедри.