Search

Основні напрямки роботи:

  • післядипломна підготовка лікарів педіатрів та дитячих гастроентерологів на циклах спеціалізації, стажування, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення
  • післядипломна підготовка з педіатрії лікарів-інтернів
  • післядипломна підготовка з педіатрії лікарів-інтернів суміжних кафедр (лікарі загальної практики сімейної медицини)
  • післядипломна підготовка педіатрів з питань фізіології та  патології дітей та підлітків, надання невідкладної допомоги в педіатрії
  • створення навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення, стажування з педіатрії та дитячої гастроентерології
  • лікувально-консультативна допомога дітям та підліткам м. Києва
виконання наукових досліджень з питань захворювань дітей та підлітків та їх профілактики, впровадження сучасної міжнародної програми інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, розробка і впровадження сучасних принципів роботи клінік, дружніх до молоді.