Search

З 2019 року розпочато виконання ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи по темі: „Клініко-патогенетичні та психологічні особливості формування соматичної патології у дітей і підлітків та удосконалення лікувально-профілактичних заходів” на наступні 5 років (2019-2023 рр.).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • „Структурно-функціональний стан кісткової тканини, фізичний розвиток та статус вітаміну Д у дітей шкільного віку”.
 • „Клініко-метаболічне обґрунтування ранньої діагностики і прогнозування артеріальної гіпертензії у підлітків”.
 • „Метаболічно-нутритивні аспекти програми збереження здоров’я дітей, які займаються спортом”.
 • „Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої терапії підлітків з ГЕРХ”.
 • „Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування і профілактики рецидивуючих бронхітів у дітей-сиріт, які проживають в радіаційно забруднених регіонах України”.

Співробітниками кафедри за останні 5 років видані 2 підручники, опубліковано більше 200 друкованих праць в різних періодичних виданнях, з них - 4 навчально-методичних посібників, 1 довідник, 2 методичні рекомендації. Опубліковані 3 статті у міжнародному фаховому журналі, що включений до науково-метричної бази даних WEB of SCIENCE.

Завдяки наукових розробкам співробітниками кафедри отримано 9 патентів України на корисну модель, 2 нововведення.

За результатами наукових досліджень кафедри за останні 3 роки захищено 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, продовжується виконання ще 6 робіт. Виконані дослідження охоплюють актуальні сучасні напрями: „Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хронічного гастродуоденіту у підлітків”, Медико-психологічні аспекти здоров'язберігаючих і здоров'яформуючих технологій у дітей молодшого шкільного віку”.

Силами співробітників кафедри з 2017 року започатковано проведення Академічної школи педіатрії двічі на рік. На даний час успішно проведено 6 заходів з міжнародною участю в м. Трускавець, Львів та Одеса. За останні 5 років проведено 7 науково-практичних конференцій з міжнародною участю, що присвячені актуальним питанням педіатрії, неонатології та соціальної педіатрії.

Викладачі кафедри протягом року активно беруть участь у проведені науково-практичних семінарів в рамках реалізації Національної концепції МОЗ України по безперервній професійній освіті лікарів (в усіх регіонах України).

За останні роки зроблено більше 500 доповідей на наукових форумах, з них 32 міжнародного рівня, 47 – майстер-класів, 65 – у форматі телемостів, в тому числі  міжнародних за участю країн СНД та Євросоюзу.

Клінічні бази кафедри акредитовані як бази для проведення клінічних досліджень. Співробітники пройшли відповідну підготовку та мають сертифікати. Наукові дослідження кафедри проводяться у тісній співпраці з провідними науковими установами НАМН України: Харківським спеціалізованим медико-генетичним центром (генеральний директор доктор медичних наук, професор Гречаніна О.Я.), Українським науково-медичним центром проблем остеопорозу Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова (генеральний директор доктор медичних наук, професор Поворознюк В.В.). З 2019 року заключено угоду про співпрацю  з КНП «Центр спортивної медицини м. Києва» (директор Манжалій В.В.), морфологічною лабораторією Інституту патології Карл-Тім-Клінікум академічної школи "Шаріте" ( м. Котбус, Німеччина).

До наукової діяльності кафедри залучаються молоді спеціалісти та лікарі-інтерни, які виконують науково-пошукові фрагменти дослідних робіт згідно пріоритетних напрямків досліджень, беруть участь в конференціях молодих вчених та отримують відзнаки.

Основні напрямки роботи:

 • післядипломна підготовка лікарів педіатрів та дитячих гастроентерологів на циклах спеціалізації, стажування, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення
 • післядипломна підготовка з педіатрії лікарів-інтернів
 • післядипломна підготовка з педіатрії лікарів-інтернів суміжних кафедр (лікарі загальної практики сімейної медицини)
 • післядипломна підготовка педіатрів з питань фізіології та  патології дітей та підлітків, надання невідкладної допомоги в педіатрії
 • створення навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення, стажування з педіатрії та дитячої гастроентерології
 • лікувально-консультативна допомога дітям та підліткам м. Києва
виконання наукових досліджень з питань захворювань дітей та підлітків та їх профілактики, впровадження сучасної міжнародної програми інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, розробка і впровадження сучасних принципів роботи клінік, дружніх до молоді.