Search

Пріоритетні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • „Клініко-патогенетичне обґрунтування протирецидивного лікування синдрому ацетонемічної блювоти у дітей із соматичними захворюваннями”.
 • „Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хронічного гастродуоденіту у підлітків”.
 • „Медико-психологічні аспекти здоров'язберігаючих і здоров'яформуючих технологій у дітей молодшого шкільного віку”.
 • „Структурно-функціональний стан кісткової тканини, фізичний розвиток та статус вітаміну Д у дітей шкільного віку”.
 • „Клініко-метаболічне обґрунтування ранньої діагностики і прогнозування артеріальної гіпертензії у підлітків”.
 • „Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування і профілактики рецидивуючих бронхітів у дітей-сиріт, які проживають в радіаційно забруднених регіонах України”.

На сьогодні кафедра завершує виконання ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи по темі: „Передумови формування соматичної патології у дітей і підлітків та удосконалення лікувально-реабілітаційних заходів” (2014-2018 рр.). На наступні 5 років планується виконання НДР „Клініко-патогенетичні та психологічні особливості формування соматичної патології у дітей і підлітків та удосконалення лікувально-профілактичних заходів”.

За результатами НДР опубліковано 149 друкованих праць в різних періодичних виданнях, з них 5 навчально-методичних посібників, 2 методичні рекомендації, 10 інформаційних листів. Завдяки наукових розробкам співробітниками кафедри отримано 9 патентів України на корисну модель, 2 нововведення. За результатами наукових досліджень кафедри захищено 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, 1 - подана до захисту, продовжується виконання ще 6 робіт.

Силами співробітників кафедри з 2017 року започатковано проведення щорічної Академічної школи педіатрії. Успішно проведено 2 заходи в м.Трускавець. За останні 5 років проведено 7 науково-практичних конференцій з міжнародною участю, що присвячені актуальним питанням педіатрії, неонатології та соціальної педіатрії.

Викладачі кафедри протягом року активно беруть участь у проведені науково-практичних семінарів в рамках реалізації Національної концепції МОЗ України по безперервній професійній освіті лікарів (в усіх регіонах України).

За останні роки зроблено більше 600 доповідей на наукових форумах, з них 34 міжнародного рівня, 46 – майстер-класів, 62 – у форматі телемостів, в тому числі  2 міжнародних за участю країн СНД та Євросоюзу).

Клінічні бази кафедри акредитовані як бази для проведення клінічних досліджень. Співробітники пройшли відповідну підготовку та мають сертифікати.

Наукові дослідження кафедри проводяться у тісній співпраці з провідними науковими установами НАМН України: Харківським спеціалізованим медико-генетичним центром (генеральний директор доктор медичних наук, професор Гречаніна О.Я.), Українським науково-медичним центром проблем остеопорозу Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова (генеральний директор доктор медичних наук, професор Поворознюк В.В.).

До наукової діяльності кафедри залучаються також клінічні ординатори та лікарі-інтерни, які виконують науково-пошукові фрагменти дослідних робіт згідно пріоритетних напрямків досліджень, беруть участь в конференціях молодих вчених та отримують відзнаки.

Основні напрямки роботи:

 • післядипломна підготовка лікарів педіатрів та дитячих гастроентерологів на циклах спеціалізації, стажування, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення
 • післядипломна підготовка з педіатрії лікарів-інтернів
 • післядипломна підготовка з педіатрії лікарів-інтернів суміжних кафедр (лікарі загальної практики сімейної медицини)
 • післядипломна підготовка педіатрів з питань фізіології та  патології дітей та підлітків, надання невідкладної допомоги в педіатрії
 • створення навчальних планів та програм циклів тематичного удосконалення, стажування з педіатрії та дитячої гастроентерології
 • лікувально-консультативна допомога дітям та підліткам м. Києва
виконання наукових досліджень з питань захворювань дітей та підлітків та їх профілактики, впровадження сучасної міжнародної програми інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, розробка і впровадження сучасних принципів роботи клінік, дружніх до молоді.