Search

Клінічні бази кафедри:

1. Дитяча клінічна лікарня № 9 м. Києва. Стаціонар ДКЛ  № 9 розраховано на 170 ліжок та має 8 відділень: приймальне, діагностичне, відновного лікування та 5 відділень  для стаціонарного лікування.

2. Багатопрофільна Київська обласна дитяча лікарня м. Боярка.  Лікарня розрахована на 400 ліжок та має відділення різних профілів: приймальне, кардіологічне, неврологiчне, гастроентерологічне, нефрологічне, єндокринологічне, пульмонологічне, реанімаційне, хірургічне, оториноларингологічне, інфекційне, неонаталогічне та відділення молодшого дитинства. На базі Київської обласної дитячої лікарні працює неонатологічна бригада та пересувна діагностична консультативна амбулаторія.

3. Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної Академії медичних наук України» - відділ хвороб печінки та органів травлення, відділ медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів, відділення неонатології.

 4. Приватне  акціонерне товариство «Медичний центр «Добробут».  В своєму складі дитячий центр має 6 поліклінічних та 3 стаціонарних відділення, більша половина яких відкрита в 2016-2017 роках  та оснащена найсучаснішою діагностичною  та лікувальною апаратурою.