Search

Основною клінічною базою є  дитяча клінічна лікарня № 9 м. Києва. Стаціонар ДКЛ  № 9 розраховано на 170 ліжок та має 8 відділень: приймальне, діагностичне, відновного лікування та 5 відділень для стаціонарного лікування. 

Дитяча клінічна лікарня № 9, крім того, працює як спеціалізований консультативний міський клінічний заклад гастроентерологічного профілю.

На базі клініки працює міський дитячий гастроентерологічний консультативний центр та міський центр профілактики та лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини та пародонту. З ініціативи кефедри та підтримки міжнародного дитячого фонду  ЮНІСЕФ, МОЗ України та НМАПО імені П. Л. Шупика з 2010 року на базі ДКЛ № 9 працює « Клініка, дружня до молоді». За розпорядженням УОЗ м. Києва ДКЛ № 9 є базовою лікарнею як «Дозорна станція епідемічного нагляду при грипі».

На базі використовується пульсоксиметр і спірометр для діагностики ступеню важкості дихальної недостатності, проводиться добове холтеровське моніторування ЕКГ та АТ.

За останні роки впроваджена математична модель прогнозування розвитку хелікобактерної інфекції в дітей (інформаційна значущість медико-біологічних та соціально-гігієнічних факторів), математична модель прогнозування рецидивного перебігу синдрому ацетонемічної блювоти у дітей, математичні моделі прогнозування підвищеного або високого ризику виникнення множинних ерозивних уражень СОШ і СО ДПК та гіпоацидості шлунку при ХГД у підлітків, що потребує диференційованого лікування і проведення профілактичних заходів.

З 01.01.2010 р. підписана угода про співпрацю  між  Державною установою «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ Національної Академії медичних наук України» (відділення хвороб печінки та органів травлення – керівник доктор медичних наук, професор Денисова М. Ф.; відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів – керівник доктор медичних наук, професор, національний тренер ВООЗ з інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, головний підлітковий терапевт НАМН Квашніна Л. В.; відділення неонатології – керівник  доктор медичних наук, професор, Президент асоціації неоатологів України, заслужений лікар України Знаменська Т. К.). Вище вказані керівники відділень є за сумісництвом співробітниками кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П. Л. Шупика.

З приватним  акціонерним товариством «Медичний центр «Добробут» була підписана угода про співпрацю з 01.07.2010 р. В своєму складі центр має 6 поліклінічних та 3 стаціонарних відділення, оснащені сучасною діагностичною  та лікувальною апаратурою.

Лікувально-діагностичні можливості розширені шляхом співпраці з «Харківським спеціалізованим медико-генетичним центром» (генеральний директор доктор медичних наук, професор Гречаніна О.Я.), «Українським науково-медичним центром проблем остеопорозу» Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова (генеральний директор центру доктор медичних наук, професор Поворознюк В.В.), угоди з якими підписані в 2015 та 2016 роках.

Морфологічні, морфометричні, імуногістохімічні дослідження проводились за вкладеними угодами в 2016, 2017, 2018 роках в лабораторії кафедри патологічної анатомії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під керівництвом д. мед. н., професора Гички С.Г., завідувача кафедри патологічної анатомії № 2, який є президентом Асоціації патологів України і має тісну співпрацю із Інститутом патології Карл-Тім - Клінікум Котбус гГмбХ (академічна школа Шаріте, м. Котбус, Німеччина).

Лікувально-навчальний процес проводиться із використанням нових форм, методів та досягнень медичної науки з впровадженням у практику закладів охорони здоров'я. Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі міської, обласної та Української асоціацій педіатрів, Української асоціації неонатологів, Української асоціації дитячих гастроентерологів та нутриціологів, Українського, Європейського та Всесвітнього клубу панкреатологів. Асистенти постійно курують хворих у поліклінічних та стаціонарних відділеннях.

Кафедра впроваджує нові методи лікування у відділеннях. На кафедрі проводиться розробка та експертна оцінка ефективних методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих; апробація і впровадження в практику лікарських засобів, медичних інструментів та апаратури (Біоптрон  і апарат УЗД, пульсоксиметр, спірометр, добове холтеровське моніторування ЕКГ та АТ).

Співробітники кафедри організують та беруть участь в проведенні семінарів, клінічних, науково-практичних конференцій, роботі експертних комісій, консиліумів, медичних рад та заходів по контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу. Зав. кафедри професор Бекетова Г. В., професор Квашніні Л.В. та професор Знаменська Т.К. в складі групи провідних фахівців України за розпорядженням МОЗ України бере участь у реалізації національного проекту по безперервній освіті лікарів-педіатрів, сімейних лікарів та спеціалістів в різних областях країни.

Зав. кафедри професор Бекетова Г.В. є членом координаційних рад по впровадженню стратегії ВОЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня доброзичлива до дитини»,  з питань надання медико-соціальної допомоги підліткам і молоді та «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку» (педіатрія). Також професор Бекетова Г.В.: є заступником голови постійної робочої групи МОЗ України по ДЦП.

Професор Квашніна Л.В. - член координаційної ради  по впровадженню стратегії ВОЗ/ЮНІСЕФ «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку» (педіатрія).

Професор Знаменська Т.К. - член експертної комісії МОЗ України з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді.

Асистент Голоцван О.А – експерт-консультант МОЗ України та міжнародного дитячого фонду ВОЗ/ЮНІСЕФ з питань надання медико-соціальної допомоги підліткам і молоді та член комісії по сертифікації клінік, дружніх до молоді.

Зав. кафедри професор Бекетова Г.В. є членом центральної атестаційної комісії МОЗ України, а професор Квашніна Л.В. - член атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я  м.Києва.

За період з 12.2018 по 04.2019 р. працівниками кафедри проліковано в умовах стаціонару 53 хворих, проконсультовано – 177 стаціонарних та 389 амбулаторних хворих, проведено 63 консиліума та 54 обхода на клінічних базах кафедри, а також було проведено 133 діагностичні обстеження.

Співробітники кафедри брали участь у 13 клінічних конференціях та 5 експертних комісіях МОЗ України, а також провели 45 виступів та лекцій на засіданнях асоціацій педіатрів м. Києва та неонатологів України.