Search


Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П.Л. Шупика, 

Моісеєнко Р.О. 14.12.1963 року народження, освіта вища медична за фахом „педіатрія”, закінчила Донецький медичний інститут ім. М.Горького педіатричний факультет у 1987 році; вища з державного управління у 2004 році закінчила Національну Академію державного управління при Президентові України, спеціальність „державне управління”.

З 1987 року працювала лікарем-педіатром у м. Донецьку, з 1995 по 2013 роки працювала у Міністерстві охорони здоров’я України на посадах від провідного спеціаліста до Першого заступника Міністра.

Протягом роботи в Міністерстві охорони здоров’я особисто здійснено заходи по підготовці до прийняття та реалізації Законів України, загальнодержавних та цільових програм в охороні здоров’я, наказів, протоколів та стандартів МОЗ України, регламентуючих діяльність служби організації надання медичної допомоги населенню, охорони материнства і дитинства зокрема.

Визначалась координатором ряду успішно втілених у життя проектів міжнародної гуманітарної та технічної допомоги, зокрема, проекти з Урядом Японії, Швейцарської Конфедерації, Кубою, Німеччиною, ЮНІСЕФ, USAID, Агентства міжнародного розвитку США, тощо. Неодноразово брала участь, як доповідач та учасник у нарадах високого рівня: ВООЗ, ЮНІСЕФ, Світового банку, Генеральної Асамблеї ООН з питань охорони здоров’я.

Стажувалась у США, Швеції, Швейцарії з питань епідеміології в охороні здоров’я, медико-соціальної реабілітації, імунопрофілактики та телекомунікацій.

Атестована на вищу категорію з педіатрії та з організації управління охороною здоров’я.

Нагороджена почесними грамотами Кабінету Міністрів України, МОЗ України, ЮНІСЕФ, неодноразово місцевих органів влади за допомогу при ліквідації надзвичайних ситуацій. Присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». У 2004 році захищено дисертаційну роботу за спеціальністю 14.02.03 “соціальна медицина” за темою «Наукове обґрунтування системи медико-соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у державних інтернатних закладах» та присвоєно науковий ступень кандидата медичних наук. У 2013 році захищено дисертаційну роботу за спеціальністю 14.02.03 “соціальна медицина” за темою «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги дітям і матерям» та присвоєно науковий ступень доктора медичних наук. З 2005 року асистент, доцент та в 2013-2016рр. завідувач кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти лікарів імені П.Л.Шупика. У 2015 році присвоєно вчене звання професор кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації. Є співредактором журналу „Здоров’я жінки”, першим заступником головного редактора «Реабілітація та паліативна медицина», головою редакційної колегії журналу „Сучасна педіатрія”, членом редакційних колегій 4-х всеукраїнських наукових журналів.

Має 307 друкованих наукових праць, брала участь у роботі над 94 монографіями та навчальними  посібниками.

Основний напрямок наукової діяльності: організація медичної допомоги населенню України, передусім охорона материнства і дитинства, питання перинатальної допомоги, система контролю якості надання допомоги, соціальна педіатрія, медико-соціальна допомога дітям з особливими потребами, реабілітація, паліативна медицина в педіатрії.