Search

Мартинюк В.Ю.- Завідувач кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л. Шупика

Освіта- вища. Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1974 р, факультет «Лікувальна справа»

Директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України.

Кандидат медичних наук.  Доцент. Заслужений лікар України. Почесний професор Алмаaтинського інституту удосконалення лікарів.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Дійсний член Європейської академії дитячої інвалідності (EACD) та Міжнародної асоціації дитячих неврологів  (ICNA)
Доктор філософії.

Директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України.

Головний дитячий невролог МОЗ України.
Автор понад 500 наукових робіт, в т.ч. навчальних посібників та монографій.

В. Ю. Мартинюк — співголова Міжнародного об'єднання дитячих фахівців «Україна-Баварія» «Баварія-Україна» NUCLEUS. Під егідою проведено 11 Українсько-Баварських симпозіумів «Медико — соціальна реабілітація дітей з обмеженнями життєдіяльності». У 2015 р. В. Ю. Мартинюк розробив Концепцію соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності). Основна мета Концепції — забезпечення формування життєвого простору дитини та підлітка в суспільстві з урахування стану їх здоров'я.

З 2019 року голова Правління Української академії дитячої інвалідності.

З 2020 року експерт МОЗ України за напрямком «Дитяча неврологія».

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П.Л. Шупика, 

Моісеєнко Р.О. 14.12.1963 року народження, освіта: вища медична за фахом „педіатрія” - Донецький медичний інститут ім. М.Горького педіатричний факультет (1987); вища з державного управління – Національна Академія державного управління при Президентові України (2004), спеціальність „державне управління”.

З 1987 року працювала лікарем-педіатром у м. Донецьку, з 1995 по 2010 рр та з 2011 по 2013 рр працювала у Міністерстві охорони здоров’я України на посадах від провідного спеціаліста до Першого заступника Міністра, з 2010 по 2011 роки - директор Департаменту охорони здоров’я КМДА.

З 2005 року - асистент, доцент, з 2013 по 2016рр. - завідувач кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л.Шупика. У 2015 році присвоєно вчене звання професор кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації.

З 2016 року - проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П.Л. Шупика

УМОЗ України працювала над підготовкою та реалізацією Законів України, постанов Уряду, загальнодержавних та цільових програм в охороні здоров’я, нормативно-правових актів, регламентуючих діяльність служби організації медичної допомоги населенню, охорони материнства і дитинства, зокрема.

Визначалась координатором ряду успішно втілених в Україні проектів міжнародної гуманітарної та технічної допомоги, зокрема, проектів з Урядом Японії, Швейцарської Конфедерації, Кубою, Німеччиною, ЮНІСЕФ, USAID, Агентства міжнародного розвитку США, тощо. Неодноразово брала участь, як доповідач та учасник від України, у нарадах високого рівня: ВООЗ, ЮНІСЕФ, Світового банку, Генеральної Асамблеї ООН з питань охорони здоров’я.

Стажувалась у США, Швеції, Швейцарії з питань епідеміології в охороні здоров’я, медико-соціальної реабілітації, імунопрофілактики та телекомунікацій.

У 2004 році захистила дисертаційну роботу за темою «Наукове обґрунтування системи медико-соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у державних інтернатних закладах», присвоєно науковий ступень кандидата медичних наук. У 2013 році захистила дисертаційну роботу за темою «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги дітям і матерям», присвоєно науковий ступень доктора медичних наук. Має 360 друкованих наукових праць, брала участь у роботі над 104 монографіями та навчальними  посібниками.

Основний напрямок наукової діяльності: організація медичної допомоги населенню, охорона материнства і дитинства, соціальна педіатрія, медико-соціальна допомога дітям з особливими потребами, реабілітація, паліативна медицина. 


Кандидат медичних наук, доцент Назар Оксана Василівна, 07.09.1978р.н., освіта вища медична за фахом „Педіатрія”, закінчила Вінницький національний медичний університет, педіатричний факультет у 2002 році. У 2004 році спеціалізація зі спеціальності «Дитяча неврологія», у 2015 році зі спеціальності «Організаціяі управління охороною здоров’я», у 2020 році – зі спеціальності «Фізична та реабілітаційна медицина» 

З 2004 року старший лаборант на кафедрі та лікар дитячий невролог ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України».Очна аспірантура за спеціальністю «Нервові хвороби» у НМАПО імені П.Л. Шупика (2007-2011р.). У 2012 році захищено дисертаційну роботу за темою «Покращення ефективності комплексної реабілітації дітей з церебральним паралічем» та присвоєно науковий ступень кандидата медичних наук. 

З 2011р. асистент кафедри. З 2014 року – заступник директора з організаційно-методичної роботи, лікар дитячий невролог Державного закладу «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України». З 2018р доцент кафедри.

Автор 43 друкованих наукових праць. Приймала участь в адаптації клінічних настанов та розробці клінічного протоколу надання медичної допомоги та медичної реабілітації «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями» (наказ МОЗ України № №286 від 09.04.2013р.).

Атестована на вищу категорію зі спеціальності «Дитяча неврологія» 

Основний напрямок наукової діяльності: соціальна педіатрія, неврологія розвитку, діагностика та лікування захворювань нервової системи, організація медико-соціальної допомога дітям з обмеженням життєдіяльності, реабілітація.

Дійсний член Європейської академії дитячої інвалідності (EACD), Європейського товариства дитячих неврологів (EPNS). З 2019 року – Національний представник від Європейської академії дитячої інвалідності.Секретар журналу «Соціальна педіатрія та реабілітологія»

Кандидат медичних наук, доцент

Свистільник В.О  закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця в 1993 році.

Після закінчення інтернатури по спеціальності Дитяча неврологія - з 1997 року працювала на посаді лікаря - невролога для надання ургентної допомоги в неврологічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні №1 м. Києва.

В 1999 році - пройшла стажування по епілептології в клініці Kidron в Бієлефельді (ФРН),

З 2002 по 2006 роки – навчалася в аспірантурі за спеціальністю Нервові хвороби на кафедрі неврології №2 НМАПО імені П.Л.Шупика (Науковий керівник – профессор, доктор медичних наук, А.Ю.Руденко).

В 2007 році після закінчення аспірантури захистила дисертацію за темою: Роль співвідношення метаболітів головного мозку в перебігу епілепсій та епілептичних синдромів у дітей та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 2007 року – асистент кафедри дитячої неврології та медико – соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2013 року - завуч кафедри, автор понад 70 публікацій наукового та навчально – методичного характеру, в тому числі має опубліковані роботи в Web of Science та Scopus.

З 2015 року – працює доцентом на даній кафедри.

Основними напрямками наукової та практичної діяльності є: діагностика та терапія епілепсій, епілептичних синдромів, неепілептичних пароксизмальних станів, діагностика нейрогенетичних синдромів, зокрема нервово – м'язових хвороб та інших захворювань нервової системи.

в 2016 році – стажування в Університетській клініці м. Варшави.

З 2018 року є асоційованим членом Європейської Академії Неврології (EAN).

Кандидат медичних наук, доцент.

Стеценко Тетяна Іванівна, 1972 року народження, українка, закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 1996 році. Після закінчення інтернатури по дитячій неврології на базі КМАПО імені П.Л. Шупика   працювала 6 років дитячим неврологом відділення неврології МДКЛ №1 м. Києва.    

З 2002 по 2006 роки навчалась в заочній аспірантурі за фахом „нервові хвороби”. З 2005 року працювала асистентом кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені П.Л. Шупика. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за фахом „нервові хвороби” на тему: «Вроджені вади розвитку головного мозку як фактор виникнення епілепсії у дітей раннього віку». З 2013 року працює на посаді доцента вищевказаної кафедри. У 2015 року отримала вчене звання «доцент».

З 2010 року веде лікувальну роботу в неврологічному відділенні НДСЛ „Охматдит”.

Здійснює консультативну роботу в лікувальних закладах України за викликом санітарної авіації МОЗ України.

У 2007 році присвоєна вища атестаційна категорія з дитячої неврології.

Стеценко Т.І. – автор 40 наукових робіт, в тому числі в зарубіжних журналах. Деякі наукові роботи: 1) Стеценко Т.І. Фокальні форми епілепсії у дітей.// Український медичний часопис. 2(100). 2014. 2) Стеценко Т.І. Острый рассеянный энцефаломиелит у детей. Этиопатогенез. Клиника. Современные принципы терапии (Лекция). Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. 2014р. 3) Стеценко Т.І , Савченко О.І.  Гетеротопія сірої речовини  як фактор виникнення структурної епілепсії у дітей. Клінічна кореляція // Міжнародний неврологічний журнал 3.2014, с.173. 4) Стеценко Т.І. Миотоническая дистрофия. современное представление и собственное наблюдение / / Современная педиатрия  №1 2014. с.64-67.

Доцент Стеценко Т.І. членом Міжнародної асоціації дитячих неврологів ICNA та Європейської спільноти дитячих неврологів EPNS.

Кандидат медичних наук, доцент.

Народився 17 квітня 1958 року в м. Рівне. Закінчив у 1981 році педіатричний факультет Київського медичного інституту, інтернатура за спеціальністю «педіатрія» в ДКЛ №2 м. Києва. Працював лікарем невідкладної допомоги, а з 1983 року - дитячим неврологом.

1989 ‑ 1992 рр навчання в очній аспірантурі на кафедрі неонатології КМАПО. Працював на кафедрі неонатології, дитячої психоневрології, неврології №2, дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації.

В 2006 році захистив кандидатську дисертацію «Особливості клініко-метаболічних порушень при перинатальних гіпоксичних ураженнях головного мозку у новонароджених та дітей грудного віку». Наукові керівники: д.мед.н., професори С.П. Катоніна, А.Ю.Руденко, С.К. Євтушенко, В. І. Козявкін.

Пройшов стажування та навчання в ЦОЛІУЛ в Москві, в університеті Альберта в м. Едмонтон (Канада) та в КІУЛ на кафедрах неврології та рефлексотерапії у Є. Л. Мачерет та у В.І.Козявкіна , Донецькому ДМУ ім. М.Горького у С.К. Євтушенко. Пройшов повний курс навчання з краніо-сакральної терапії у Розмарі Цімерлі, Ірени Ньюсбаум, Каріни Чікареллі,Карнелії Массай, з якими співпрацює по теперішній час.

Автор більше 60 науково-методичних праць, співавтор трьох навчально-методичних посібників та патентів на винахід. Нагороджений грамотами МОЗ України та Яготинської районної державної адміністрації.

Наукові інтереси - діагностика та лікування органічних уражень головного мозку у дітей, спадкова патологія.

Консультативна робота - в профільних відділеннях дитячої клінічної лікарні №1 м. Києва, постійний консультант служби санітарної авіації при МОЗ України.