Search

Закінчена НДР кафедри: «Оптимізація надання медичної допомоги дітям з епілепсією: діагностика, лікування, реабілітація, соціальна адаптація». Термін виконання 2013-2017рр.

Виконання дисертаційних робіт.

Захищено дисертаційні роботи.

У 2013 році була захищена доцентом Моісеєнко Р. О. докторська дисертація зі спеціальності 14.02.03 – соціальна медицина за темою „Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги дітям і матерям”

Науковий консультант академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Вороненко Ю. В.

У 2006 році була захищена кандидатська дисертація доцента Невірковця А. А.«Особливості клініко-метаболічних порушень при перинатальних гіпоксичних ураженнях головного мозку у новонароджених та дітей грудного віку».

Науковий керівник: доктор медичних наук,  професор Руденко А. Ю.

У 2007р. була захищена кандидатська дисертація асистента Свистільник В. О.«Роль співвідношення метаболітів головного мозку в перебігу епілепсії та епілептичних синдромів у дітей»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Руденко А. Ю.

У 2007 році була захищена кандидатська дисертація доцента Стеценко Т. І.«Вроджені вади розвитку головного мозку як фактор виникнення епілепсії у дітей раннього віку». Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Зозуля І. С. 

У 2011 році була захищена кандидатська дисертація асистента Пянтковської Н. С.«Клінічні та електрофізіологічні характеристики діабетичних полінейропатій у дітей».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Ткаченко О. В.

У 2012 році на кафедрі була захищена кандидатська дисертація доцента Назар О.В. «Покращення ефективності комплексної реабілітації дітей зі спастичним варіантом церебрального паралічу». Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Мартинюк В. Ю..