Search

Виконується науково-дослідна (ініціативно-пошукова) робота:

«Клініко-катамнестичне  дослідження розвитку дітей з перенесеним ураженням нервової системи в перинатальному періоді”. Термін виконання: 2018-2022рр

Навчається заочний аспірант Волотко Л.О. та виконує кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-катамнестичне дослідження розвитку дітей з перинатальним гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи, які ускладнились інфекційним процесом» під керівництвом  зав.кафедрою Мартинюка В.Ю., терміни виконання 2018-2021 рр.

З 2020 року навчається заочний аспірант Федушка Галина Михайлівна під керівництвом зав. кафедрою Мартинюка В.Ю.

Надруковані 2 відгуки на автореферати Мартинюком В.Ю., надано 3 рецензії на наукові статті.

Участь в міжнародних конференціях та вебінарах  в 2019-2020рр 

Зав.кафедрою Мартинюк В.Ю. Конференція дитячих неврологів Німеччини 2019р

Доцент Стеценко Т.І. 13 Конгрес Європейського товариства дитячих неврологів 2019р (Греція) з 4 доповідями

Зав.кафедрою Мартинюк В.Ю. та доценти Стеценко Т.І. та Свистільник В.О. Конференція «Розсіяний склероз у дітей та підлітків»  Варшавський медичний університет, Польща

Доцент Свистільник В.О. Майстер-клас по проблемі м'язових дистрофії (Нідерланди та Туреччина) 2019р

Доцент Назар О.В. Стажування  в реабілітаційній клініці з 22.09. по 11.10.2019р. на базі Реабілітаційної лікарні Абромішкес у співпраці з Центром реабілітації, фізичної і спортивної медицини Університетської Лікарні Сантарос Вільнюського університету (Литва)

Доцент Назар О.В. 73rd Annual Meeting (American Academy Cerebral Palsy and Development Medicine), 18.09.-21.09.2019., Anaheim, California, USA

Доцент Назар О.В.31Конференція Європейської академії дитячої інвалідності  (Франція), 2019

Зав.кафедрою Мартинюк В.Ю. та доценти Стеценко Т.І. та Невірковець А.А. XIII Українсько-Баварський симпозіум 2019 (Україна)

Зав.кафедрою Мартинюк В.Ю. та доценти Панасюк Л.О.,Стеценко Т.І. та Свистільник В.О. доповіді на ІІ Конгресс з перинатальної неврології 17-19.10.2019р.м.Київ

Доцент Панасюк Л.О. доповідь на міжнародній конференції «Клінічні випадки в неонатології - мультидисциплінарний підхід» м.Київ 2019р

Зав.кафедрою Мартинюк В.Ю. та доцент Панасюк Л.О. виступили з доповідями на IV Науково-практичній конференції з Міжнародною участю «На межі компетенції психіатрії та неврології. Розлади у немовлят, підлітків та молоді»  Івано-Франківськ 2019р 

На клінічній базі НДСЛ «ОХМАТДИТ» за участю дитячих неврологів та генетиків  м. Києва та педіатрів лікарні в листопаді 2019 року була проведена науково-практична конференція «Нейрогенетичні  синдроми в практиці лікаря. Міждисциплінарний підхід в діагностиці та лікуванні».

Доценти Стеценко Т.І. та Свистільник В.О. Конгрес Європейської академії неврології 2020р (он-лайн) з доповіддю. 

Доцентом Панасюк Л.О. проведено  доповіді на Українській Протиепілептичній Лізі 2019-2020рр. на тему «Епілептичні та не епілептичні пароксизми у новонароджених: диференційний діагноз, лікування». 

Мартинюк В.Ю.Апалічний синдром у дітей - аспекти реабілітаційної та паліативної допомоги // IIІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС З ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ, 9-10 ЖОВТНЯ 2020р. 

Крамчанінова О.Г., Мартинюк В.Ю., Майструк О.А. Мультипрофесійний підхід в реабілітації дітей з порушеннями розвиткухребта та спинного мозку //І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «НЕЙРООРТОПЕДІЯ: Актуальні питання сьогодення та перспективи розвитку» 18 вересня 2020р. 

Назар О., Мартинюк В., Майструк О.СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ // XVIIІ КОНГРЕС СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 1-3 жовтня 2020р. 

12 листопада 2020 року он-лайн конференція «Куративна та паліативна допомога пацієнтам зі спірально-м’язовою атрофією» 

Зав.кафедрою Мартинюк В.Ю. та доцент Стеценко Т.І. провели Он-лайн вебінар-майстер-клас «Основні напрямки лікування епілепсії у дітей» 2020р 

Зав.кафедрою Мартинюк В.Ю. та доценти Свистільник В.О. та Назар О.В. провели вебінар « Актуальні питання організації допомоги дітям з м’язовою дистрофією Дюшена в Україні»

Публікації співробітників кафедри за 2015-2020рр 

Аутизм у дітей.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах// Наказ МОЗ України від 15.06.2015 № 341 / Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при аутизмі. Марценковський І.А., Мартинюк В.Ю. із співав.

Розлади  аутистичного спектра (розлади загального розвитку). Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації // Наказ МОЗ України від 15.06.2015 № 341 / Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при аутизмі. Марценковський І.А., Мартинюк В.Ю. із співав.

Епілепсії у дітей. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказахНаказ МОЗ України від 17.04.2014 № 276 / Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при епілепсії. Мартинюк В.Ю. із співав.

Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку, що супроводжуються руховими порушеннями.Адаптована клінічна настанова, заснована на доказахНаказ МОЗ України від 09.04.2013 № 286 / Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги. Мартинюк В.Ю. із співав. 

Методичні рекомендації

Матюха Л.Ф., Авраменко Т.П., Лісний І.І., Моісеєнко Р.О. інш. Методичні рекомендації. (134.15/195.15)  Розрахунок потреби у лікарських засобах, що містять контрольовані речовини. НМАПО ім. П.Л.Шупика, Укр. центр наук. 
Мед. Інформації та патент.-ліценз. – К, 2015. – 29с.  

Посібники

 1. Моісеєнко Р.О. (гол.редактор), Мартинюк В.Ю. Паліативна допомога: організаційні, фармацевтичні та клінічні аспекти. 2019
 2. Рибальченко В.Ф., Бережний В.В., Русак П.С., Грона В.М, Скиба В.В., Переяслав А.А., Козачук В.Г., Невірковець А.А., Акмолаєв Д.С., Рибальченко І.Г. Синдром закрепів у дітей. Навчально-методичний посібник. За ред.. проф..Рибальченка В.Ф., Бережного В.В., Русака П.С., Грони В.М.. Київ-2015
 3. Бережний, В.В.,Рибальченко, В.Ф.Русак, П.С.Переяслов, А.А.Невірковець, А.А.,Козачук, В.Г.Рибальченко, І.ГСиндром зригування та блювання в дітей. Навчально-методичний посібник.  За ред.проф. Бережного В.В., проф. Рибальченко В.Ф. ФОП Сторожук О.В. Київ – 2017р.
 4. Порушення випорожнень у дітей: закрепи та енкопрез. Навчальний посібник .  За редакцією професорів Рибальченка В.Ф., Бережного В.В., Конопліцького В.С., Русака П.С.  – К.: ПП «ІНПОЛ ЛТМ», ТОВ «Друкарня «Рута»», 2018- 548с. іл. Доцент Невірковець А.А. в складі авторів 

Статті та тези

 1. Stetsenko T. Case of generalized osteopetrosis (marble disease) associated with neurological impairment //European Journal of pediatric neurology 19S1 (2015) S115.
 2. Nechay A., Stetsenko T, Savchenko O. Amiotrophic lateral sclerosis with juvenile onset. Case report //European Journal of pediatric neurology 19S1 (2015) S122-123
 3. Моісеєнко Р.О. Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю у світі та в Україні // Современная педиатрия 3 (67) 2015, с.16-18.
 4. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О. Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні // Український медичний часопис №12 (105), 2015, с.14-18
 5. Моісеєнко Р.О., Мартинюк В.Ю., Панасюк Л.О., Невірковець А.А., Коноплянко Т.В., Стеценко Т.І., Свистільник В.О. Назар О.В. Аналіз епідеміологічних досліджень диспансерної групи дітей з епілепсією з метою оптимізації надання медичної допомоги. Збірник наукових праць НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 24 . Книга 3. С. 334-339.
 6. Моісеєнко Р.О. Проблемні питання розвитку та реабілітації дітей, що народилися передчасно // Перинатологія та педіатрія 4(60) 2014. С. 41-44. (не увійшла в звіт 2014).
 7. Терещенко А.В., Дудіна О.О., Моісеєнко Р.О. Сучасні перинатальні технології-важлива складова поліпшення здоров’я дітей //Современная педиатрия 4 (68) 2015, с.17-22.
 8. Терещенко А.В., Дудіна О.О., Моісеєнко Р.О. Аналіз системи моніторингу і оцінювання  перинатальної допомоги у різних країнах світу (огляд літератури) // Здоровье женщины 10 (96), 2014, с.43-49
 9. Терещенко А.В., Дудіна О.О., Моісеєнко Р.О. Технологія моніторингу і оцінювання  регіоналізації перинатальної допомоги // Здоровье женщины 9 (95), 2014, с.22-27
 10. Вороненко Ю.В., Гойда Н.І., Моісеєнко Р.О. Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні // Современная педиатрия 8 (64) 2014. С. 39-43.
 11. Мартинюк В.Ю., Майструк О.А., Надоненко О.М. Цитофлавін у комплексній терапії дітей раннього віку з перенесеним в пре-перинатальному періоді гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи // Современная педиатрия 2 (66) 2015, с.119-121.
 12. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Міжнародна класифікація функціонування як дороговказ впровадження концепції соціальної педіатрії// Современная педиатрия 3 (67) 2015, с.100-102.
 13. Стеценко Т.І., Савченко О.І., Нечай А.Ф. Ювенільний боковий аміотрофічний склероз. Клінічний випадок.// Современная педиатрия 3 (67) 2015, с.131-132
 14. Свистільник В.О., Стеценко Т.І. Сучасна діагностика епілепсій у дітячому віці .Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 26. 2017р
 15. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (ВООЗ 2001, 2007)// Соціальна педіатрія та реабілітологія 2017р 2(10)
 16. Мартинюк В.Ю., Моісеєнко Р.О., Назар О.В. Засади розвитку соціальної педіатрії в Україні Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 26. 2017р
 17. Стеценко Т.І. Вродженні вади розвитку головного мозку у дітей // Соціальна педіатрія та реабілітологія 2017 1(10)
 18. Моісеєнко Р.О. та інші. Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє країни (частина 1) // Здоровье ребенка Т.13.№1, 2018 с.11-21
 19. Моісеєнко Р.О. із співавт. Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє країни (частина 2) // Здоровье ребенка Т.13.№2, 2018 с.142-152
 20. Моісеєнко Р.О. та інші. Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє країни (частина 1) Новости медицині и фармации. №4 (648). 2018. С.3-6.
 21. Моісєнко Р.О., Мартинюк В.Ю. із співавторами . Актуальні питання та алгоритм впровадження традиційної східної медицини у комплексну медичну допомогу дітям з обмеженням життєдіяльності // Міжнародний журнал « Реабілітація та паліативна медицина» 1-2 (5-6) 2017. С.79-83. Не ввійшла в звіт 2017року.
 22. Р. О. Моісеєнко, H. Г. Гойда, А. В. Царенко Оцінка якості діяльності сімейних лікарів з надання паліативної допомоги // Сучасні медичні технології 1(38), 2018, с.29-36.
 23. Свистільник В.О. із співавт. Пробіотичні комплекси ТМ GOODFOOD як ефективний підхід до корекції порушень харчування у дітей раннього віку. //Cовременная педиатрия 8 (88), 2017 93-99 не ввійшла  в звіт за 2017р
 24. Моісеєнко Р.О., із співавторами. Дитяча інвалідність та питання розбудови системи медико-соціальної реабілітації дітей в Україні //Соціальна педіатрія та реабілітологія. 3-4 (15-16), 2018. С.10-19
 25. Мартинюк В.Ю. Концептуальні засади допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності //Соціальна педіатрія та реабілітологія. 3-4 (15-16), 2018. С.20-30
 26. Стеценко Т.І. Основні стратегії в діагностиці та лікуванню неврологічних хвороб в Європі Соціальна педіатрія та реабілітологія. 1-2 (13-14), 2018. С.23-25
 27. Стеценко Т.І. із співавт. Випадок енцефаліту з антитілами до NMDA рецепторів у дитини //. //Соціальна педіатрія та реабілітологія. 1-2 (13-14), 2018. С.26-28
 28. Крамчанінова О.Г., Мартинюк В.Ю., Майструк О.А. Мультипрофесійний підхід в реабілітації дітей з порушеннями розвиткухребта та спинного мозку// За матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «НЕЙРООРТОПЕДІЯ: Актуальні питання сьогодення та перспективи розвитку» 18 вересня 2020р. – с. 60
 29. Мартинюк В.Ю., Назар О.В Ортопедичний супровід дітей з церебральним паралічем з метоюпрофілактики розвитку звиху стегна (огляд міжнародних програм клінічного спостереження стану кульшового суглобу у дітей з церебральним паралічем)// За матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «НЕЙРООРТОПЕДІЯ: Актуальні питання сьогодення та перспективи розвитку» 18 вересня 2020р. – с. 70 

Статті у базах Scopus , Web of Science

 1. Моісеєнко Р.О. , Рингач Н.О. Calculation of loss of child mortality in Ukraine as an instrument for estimation of achievements of sustainable development goals in Ukraine// Wiadomosci Lekarskie  05.2019 том72. 1145-1149(5 ст)
 2. Radysh, Y.F., Moiseyenko, R.O., Mykhalchuk, V.M. Human health as a philosophic phenomenon and an important component of national security and state sovereignty potential (2020) Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 73 (5), pp. 994-999.
 3. Свистільник В.О., Тріщинська М.О., Галушко О.А Особливості показників добового моніторингу артеріального тиску у осіб з початковими проявами хронічної ішемії головного мозкуISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2019. № 2 (68)
 4. Тріщинська М.А., Свистільник В.О. «Клінічний випадок синдрому сімейних судом з пароксизмальним хореоатетозом, обумовлений мутацією гену РRRТ2» перевірена на плагіат, схвалена рецензентами і готується до публікації в журналі //«Запорожский медицинский журнал», том 21 №6(117) за 2019 рік.Г
 5. Горбунова О.В.,Зарічанска Х.В.,Моісеєнко Р.О. Лечение женщин с вагинальним кандидозом на фоне папиломавирусной инфекции : сравнительные аспекти //East European Science Journal (Восточно Европейское научное издательство ) 5(45) 2019  том 6. 4-11 (8 ст) 

Статті у наукометричних журналах 

 1. Свистільник В.О., Тріщинська М.А. Роль клінічної діагностики неврологічних симптомів при генетичних хворобах. Сучасні медичні технології 2.2019.
 2. Stetsenko T., Savchenko O., Salan N., Holovatuyk I. Huntington’s disease  in child. The first description of the disease in Ukraine. Proper observation.// Сучасна педіатрія. 2019. 4(100). 60-66
 3. Волотко Л.О.  Indicators of nitrosative and oxidative stress as noninvasive markers of bacterial meningitis in preterm infants ,,Журнал,,Здоровьеребёнка,,Том 14,номер 3,2019год.,стр.14-17.
 4. Свистільник В.О. Діагностика та сучасні підходи до терапії прогресуючих м’язових дистрофій у дітей (лекція)Современная педиатрия 1(97) 2019
 5. Мартинюк В.Ю. Концептуальніые основы помощи детям с ограничением жизнедеятельности// Международный неврологический журнал. 1(103)
 6. Мартинюк В.Ю., Знаменская Т.К., Швейкіна В.Ю. Морфофункціональні особливості розвитку головного мозку та системи кровообігу в онтогенезі
 7. Мартинюк В.Ю., Майструк О.А., Борщенко Т.В. Досвід використання препарату «Тенотен дитячий у дітей із мінімальною мозковою дисфункцією // Здоров’я дитини 2019№4.Т.14 27-30с
 8. Свистільник В.О. Сучасна діагностика та підходи до терапії прогресуючих мязових дистрофій у дітей// Соціальна педіатрія та реабілітологія 1(17-18). 14-17
 9. Стеценко Т.І., Мартинюк В.Ю. Матеріали наукової конференції "Розсіяний склероз у дітей та підлітків, нові стратегії в діагностиці та лікування демієлінізуючих хвороб ЦНС у дітей" 29.03.2019. м. Варшава //Соціальна педіатрія та реабілітологія 1(17-18). 45-48 

КЛІНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1.Моісеєнко Р.О. із співавтор. Клінічні рекомендації по діагностиці та лікуванню окремих кардіологічних ,ендокринологічних захворювань при наданні телемедичних послуг(для лікарів загальної практики-сімейної медицини) 16 с. НМАПО. МОЗ України

2.Моісеєнко Р.О.із співавт.  Клінічні рекомендації по діагностиці та лікуванню дерматологічних захворювань при наданні телемедичних послуг(для лікарів загальної практики-сімейної медицини)  НМАПО. МОЗ України. 1-51с

3.Моісеєнко Р.О.із співавт .Клінічні рекомендації по діагностиці та лікуванню пульмонологічних та алергологічних захворювань при наданні телемедичних послуг (для лікарів загальної практики-сімейної медицини) НМАПО. МОЗ України. 1-25с

4.Моісеєнко Р.О.із співавт .Паліативна допомога: організаційні, фармацевтичні та клінічні аспекти знеболення».Міністерство охорони здоров’я України.Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України».ГО «Українська Ліга розвитку паліативної і хоспісної допомоги» 142с.

Тези державні 2019

1.Стеценко Т.І. Іванова Т.П., Савченко О.І., Федушка Г.М.  Випадок аутоімунного енцефаліту з ураженням мозочка, асоційованого з антитілами до глютаматдекарбоксилази у дитини// Український вісник психоневрології. 2019 Т.27. вип 3 (100).С102-103

2.Стеценко Т.І. Випадок фокальної лобної епілепсії у дитини 3 місяців з мутацією гену  NRPL3// Український вісник психоневрології. 2019 Т.27. вип 3 (100).С103-103

3.Невірковець А.А. Краніосакральна терапія в комплексі лікування порушень випорожнення у дітей. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції «Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку. 18-19.10.2019. С.104-105

4.ВолоткоЛ.О. Вміст нітротирозину у сироватці крові передчасно народжених дітей з гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС,яке ускладнилось інфекційним процесом,,Матеріали доповідей ІІ Національного конгресу ,,Актуальні питання перинатальноі неврологіі.Журнал ,,Здобутки та перспективи розвитку перинатальноі неврології в Україні .Частина 1,2019 рік.м .Киів.(17-19 жовтня).Стор.12-13. 

Тези міжнародні 2019р

1.Stetsenko Tetiana.  KCNMA1 mutations  in a child with a clinical diagnosis of Juvenile absence epilepsy in Ukraine. 13 EPNS Congress 2019

2.Stetsenko T. Case of focal frontal epilepsy in a 3 months-child with mutation of the NRPL3 gene 13 EPNS Congress

3.Stetsenko T. A case of autoimmune encephalitis with cerebellar damage associated  with anti-GAD65 antibodies in a child. 13 EPNS Congress

4.Stetsenko T. Fedushka H. Differential diagnosis for X-linked adrenoleukodystrophy. 13 EPNS Congress 

 Патент на корисну модель Мартинюк В.Ю. ,Волотко Л.О. Спосіб ранньої діагностики гнійного менінгіту у передчасно народжених новонароджених 10.10.2019 Бюл. №19