Search

Закінчена НДР кафедри: «Оптимізація надання медичної допомоги дітям з епілепсією: діагностика, лікування, реабілітація, соціальна адаптація». Термін виконання 2013-2017рр.

Виконання дисертаційних робіт.

Захищено дисертаційні роботи.

У 2013 році була захищена доцентом Моісеєнко Р. О. докторська дисертація зі спеціальності 14.02.03 – соціальна медицина за темою „Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги дітям і матерям”

Науковий консультант академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Вороненко Ю. В.

У 2006 році була захищена кандидатська дисертація доцента Невірковця А. А.«Особливості клініко-метаболічних порушень при перинатальних гіпоксичних ураженнях головного мозку у новонароджених та дітей грудного віку».

Науковий керівник: доктор медичних наук,  професор Руденко А. Ю.

У 2007р. була захищена кандидатська дисертація асистента Свистільник В. О.«Роль співвідношення метаболітів головного мозку в перебігу епілепсії та епілептичних синдромів у дітей»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Руденко А. Ю.

У 2007 році була захищена кандидатська дисертація доцента Стеценко Т. І.«Вроджені вади розвитку головного мозку як фактор виникнення епілепсії у дітей раннього віку». Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Зозуля І. С. 

У 2011 році була захищена кандидатська дисертація асистента Пянтковської Н. С.«Клінічні та електрофізіологічні характеристики діабетичних полінейропатій у дітей».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Ткаченко О. В.

У 2012 році на кафедрі була захищена кандидатська дисертація доцента Назар О.В. «Покращення ефективності комплексної реабілітації дітей зі спастичним варіантом церебрального паралічу». Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Мартинюк В. Ю.. 

Meeting of the International Alliance of Academies of Childhood Disability (IAACD), Stockholm 1–4 June 2016. – p. 595

12th European congress on epileptology. 11-15.09.2016. Prague

32 International congress on epilepthology 01-06.09.2017. Barselona

Українська протиепілептична ліга 2017р травень

ХІ Українсько-Баварський симпозіум «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності»  29-30.09.2016р

Аутизм у дітей.  Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах// Наказ МОЗ України від 15.06.2015 № 341 / Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при аутизмі. Марценковський І.А., Мартинюк В.Ю. із співав.

Розлади  аутистичного спектра (розлади загального розвитку). Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації // Наказ МОЗ України від 15.06.2015 № 341 / Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при аутизмі. Марценковський І.А., Мартинюк В.Ю. із співав.

Епілепсії у дітей. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах/ Наказ МОЗ України від 17.04.2014 № 276 / Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при епілепсії. Мартинюк В.Ю. із співав.

Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку, що супроводжуються руховими порушеннями. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах/ Наказ МОЗ України від 09.04.2013 № 286 / Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги. Мартинюк В.Ю. із співав.

Методичні рекомендації

Матюха Л.Ф., Авраменко Т.П., Лісний І.І., Моісеєнко Р.О. інш. Методичні рекомендації. (134.15/195.15)  Розрахунок потреби у лікарських засобах, що містять контрольовані речовини. НМАПО ім. П.Л.Шупика, Укр. центр наук. 
Мед. Інформації та патент.-ліценз. – К, 2015. – 29с. 

Посібники

  • Рибальченко В.Ф., Бережний В.В., Русак П.С., Грона В.М, Скиба В.В., Переяслав А.А., Козачук В.Г., Невірковець А.А., Акмолаєв Д.С., Рибальченко І.Г. Синдром закрепів у дітей. Навчально-методичний посібник. За ред.. проф..Рибальченка В.Ф., Бережного В.В., Русака П.С., Грони В.М.. Київ-2015
  • Бережний, В.В.,Рибальченко, В.Ф., Русак, П.С., Переяслов, А.А., Невірковець, А.А.,Козачук, В.Г., Рибальченко, І.Г Синдром зригування та блювання в дітей. Навчально-методичний посібник.  За ред.проф. Бережного В.В., проф. Рибальченко В.Ф. ФОП Сторожук О.В. Київ – 2017р. 

Статті та тези

1. Stetsenko T. Case of generalized osteopetrosis (marble disease) associated with neurological impairment //European Journal of pediatric neurology 19S1 (2015) S115.

2. Nechay A., Stetsenko T, Savchenko O. Amiotrophic lateral sclerosis with juvenile onset. Case report //European Journal of pediatric neurology 19S1 (2015) S122-123

3. Моісеєнко Р.О. Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю у світі та в Україні // Современная педиатрия 3 (67) 2015, с.16-18.

4. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Моісеєнко Р.О. Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні // Український медичний часопис №12 (105), 2015, с.14-18

5.Моісеєнко Р.О., Мартинюк В.Ю., Панасюк Л.О., Невірковець А.А., Коноплянко Т.В., Стеценко Т.І., Свистільник В.О. Назар О.В. Аналіз епідеміологічних досліджень диспансерної групи дітей з епілепсією з метою оптимізації надання медичної допомоги. Збірник наукових праць НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 24 . Книга 3. С. 334-339.

6. Моісеєнко Р.О. Проблемні питання розвитку та реабілітації дітей, що народилися передчасно // Перинатологія та педіатрія 4(60) 2014. С. 41-44. (не увійшла в звіт 2014).

7.  Терещенко А.В., Дудіна О.О., Моісеєнко Р.О. Сучасні перинатальні технології-важлива складова поліпшення здоров’я дітей //Современная педиатрия 4 (68) 2015, с.17-22.

8. Терещенко А.В., Дудіна О.О., Моісеєнко Р.О. Аналіз системи моніторингу і оцінювання  перинатальної допомоги у різних країнах світу (огляд літератури) // Здоровье женщины 10 (96), 2014, с.43-49

9. Терещенко А.В., Дудіна О.О., Моісеєнко Р.О. Технологія моніторингу і оцінювання  регіоналізації перинатальної допомоги // Здоровье женщины 9 (95), 2014, с.22-27

10. Вороненко Ю.В., Гойда Н.І., Моісеєнко Р.О. Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні // Современная педиатрия 8 (64) 2014. С. 39-43.

11. Мартинюк В.Ю., Майструк О.А., Надоненко О.М. Цитофлавін у комплексній терапії дітей раннього віку з перенесеним в пре-перинатальному періоді гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи // Современная педиатрия 2 (66) 2015, с.119-121.

12. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Міжнародна класифікація функціонування як дороговказ впровадження концепції соціальної педіатрії// Современная педиатрия 3 (67) 2015, с.100-102.

13. Стеценко Т.І., Савченко О.І., Нечай А.Ф. Ювенільний боковий аміотрофічний склероз. Клінічний випадок.// Современная педиатрия 3 (67) 2015, с.131-132

14. Свистільник В.О., Стеценко Т.І. Сучасна діагностика епілепсій у дітячому віці .Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.  Випуск 26. 2017р

15. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (ВООЗ 2001, 2007)//  Соціальна педіатрія та реабілітологія 2017р 2(10)

16. Мартинюк В.Ю., Моісеєнко Р.О., Назар О.В. Засади розвитку соціальної педіатрії в Україні Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.  Випуск 26. 2017р

17. Стеценко Т.І. Вродженні вади розвитку головного мозку у дітей // Соціальна педіатрія та реабілітологія 2017 1(10)