Search


Завідувач кафедри
: заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н.,  професор Руденко Надія Миколаївна, лікар кардіоревматолог дитячий вищої категорії, заступник директора з наукової роботи кардіологічного профілю ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України

Руденко Н.М. створила школу дитячих кардіологів в Україні, постійно займається підвищенням їх кваліфікації та професійного рівня шляхом проведення науково-практичних семінарів і конференцій в регіонах країни, навчання кардіологів на робочому місці в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. З 2011року є завідувачем кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Під керівництвом Руденко Н.М. в 2003 році розпочата і успішно розвивається програма пренатальної діагностики вроджених вад серця, що дозволило удосконалити систему надання високоспеціалізованої кардіологічної і кардіохірургічної допомоги новонародженим, проводиться виконання науково-дослідних робіт по розробці нових сучасних методів діагностики і лікування складних та критичних вроджених вад серця у новонароджених і немовлят. Впровадження результатів наукових досліджень в практику охорони здоров’я сприяло покращенню ранньої діагностики вроджених вад розвитку серцево-судинної системи та результатів їх хірургічної корекції.

Руденко Н.М. автор більше 250 наукових робіт, в т. ч. 3 монографій та 8 патентів на винахід. Своєю багаторічною сумлінною працею, зразковим виконанням службових обов’язків Руденко Н.М. внесла вагомий внесок в розвиток системи охорони здоров’я України, нагороджена «Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеня.

Ємець Ілля Миколайович

Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, професор кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії НМАПО ім. П.Л.Шупика, директор Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», кардіохірург, член правління Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів.

1979 р. – закінчив Київський медичний інститут, спеціальність – педіатрія.

1983 – 1985 рр. – проходив клінічну ординатуру за спеціальністю серцево-судинна хірургія в Інституті серцево-судинної хірургії АМН України.

1985 – 1996 рр. – дитячий кардіохірург Інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

Працював дитячим кардіохірургом у закордонних медичних центрах:

1993 р. – резидент кардіохірург у Children's Hospital (Сідней, Австралія);

1994 р. – штатний кардіохірург у Hospital for Sick Children (Торонто, Канада);

1996 р. – штатний кардіохірург у Royal Children's Hospital (Мельбурн, Австралія);

1998 р. – штатний кардіохірург у Hospital J.Cartier (Париж, Франція).

З 1996 р. – керівник відділення  дитячої реанімації та кардіохірургії Інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

У 1997р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Паліативна хірургія вроджених вад серця у дітей раннього віку", у 2001 р. — докторську дисертацію на тему "Хірургічне лікування транспозиції магістральних судин".

З грудня 2010 р. по травень 2011 р. – Міністр охорони здоров'я України.

У 1993 р. стал засновником і президентом першого Міжнародного благодійного медичного фонду в Україні «Дитяче серце», який допомагає українським дітям з вродженими вадами серця.

З 2003 р. – засновник та керівник Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології  та кардіохірургії МОЗ України».

У 2010 р. став лауреатом національної премії «Гордість  країни»  в номінації «Сенсація року» за світовий винахід в кардіохірургії (вперше у світі впровадив хірургічне лікування перенатально діагностованих складних вроджених вад серця у перші години життя у новонароджених із застосуванням аутологічної пуповинної крові замість донорської.).

Автор понад 250 наукових робіт в галузі кардіохірургії.

Повний кавалер ордена «За заслуги».

Романюк Олександр Миколайович

Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри.

Закінчив у 1994 році Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця.

1994-1996 р. – інтернатура по хірургії.

1997-2003 р. - лікар-хірург Інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

2003-2006 р. - старший науковий співробітник ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

2006-2011 р. - провідний науковий співробітник ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

З 2012р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Реконструкція вихідного тракту правого шлуночка при операції Росса». У 2018 р. — докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування аортальних вад у дітей: операція заміни аортального клапана легеневим аутографтом».

Автор 87 наукових робіт, співавтор 8 патентів на корисну модель.

Основні напрямки навчально-методичної та лікувальної діяльності: завуч кафедри, хірургія вроджених вад серця у дітей, в тому числі хірургія аортального клапана, малоінвазивна кардіохірургія, комплексний підхід до лікування дорослих з вродженими вадами серця.

Доронін Олександр Володимирович

Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри.

Закінчив у 1988 році Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа».1988-1989 р. – інтернатура по хірургії. З 1993 р. - лікар-хірург Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії. З 1997р. обіймав за конкурсом посаду старшого наукового співробітника відділення електрофізіології Інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

З 2007р. працював на посаді провідного наукового співробітника науково-консультативного відділення з рентгенхірургічними методами лікування ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». Займався організацією аритмологічної служби у ДУ «НПМЦДКК МОЗ України», особливістю якої є надання допомоги маленьким дітям, новонародженим та лікування перинатальних аритмій. Освоїв новітні методики лікування тахіаритмій з використанням навігаційної системи “CARTO”, проводить катетерні втручання у дітей віком від 2 місяців, імплантує штучні водії ритму серця маленьким дітям.

В 2003 році захистив дисертаційну роботу за спеціальністю серцево-судинна хірургія на тему «Ріентрі тахікардія АВ вузла. Електрофізіологічні аспекти та лікування методом катетерної деструкції». В 2011р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника. З 2011р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Автор 60 опублікованих наукових праць.

Основні напрямки навчально-методичної, наукової та лікувальної діяльності: відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі, радіочастотна катетерна деструкція фібриляції передсердь, діагностика та лікування аритмій у дітей.

Артеменко Євгенія Олександрівна

Асистент кафедри, лікар кардіоревматолог дитячий вищої категорії.

В 2003 році закінчила третій медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з відзнакою за спеціальністю «Педіатрія».  2003-2004 роки навчалася в інтернатурі за спеціальністю педіатрія та в магістратурі за спеціальністю педіатрія на кафедрі педіатрії № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. В 2004 році виконала та захистила науково-кваліфікаційну роботу на тему “Рівень кальцію крові у дітей з алергічним діатезом та показання до його корекції” та здобула кваліфікацію магістр зі спеціальності «педіатрія».

В 2006 році пройшла спеціалізацію з дитячої кардіоревматології на базі КМАПО ім. П.Л. Шупика. 2013 р – спеціалізація з «Ультразвукової діагностики» в НМАПО імені П.Л. Шупика

З 2004 – лікар кардіоревматолог дитячий ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

З 2011 обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Лікар кардіоревматолог дитячий вищої категорії. Є автором 35 публікацій. Виконує обов’язки секретаря Вченої ради педіатричного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика.

Виконує дисертаційну роботу за спеціальністю променева діагностика на тему «Ультразвукова діагностика патології аортального клапана у дітей».

Основні напрямки навчально-методичної та наукової діяльності: діагностика вроджених вад серця та патології міокарду у дітей, ехокардіографія у дітей.

Серденко Богдан Богданович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчив медичний факультет Ужгородського Національного університету у 2004 році. З 2004 по 2006 навчався у інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Дитяча хірургія» на кафедрі дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика під керівництвом д.мед.н., професора Данилова О.А. З 2006 по 2009 роки навчався в аспірантурі на кафедрі торакальної хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика. З 2006 року працював лаборантом, а потім старшим лаборантом кафедри торакальної хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика.

У 2010 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Закрита торакальна травма у дітей. Клініка, діагностика, лікування» під керівництвом д. мед. н, професора Сокура П.П.

У 2011 році обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика. З 2016 року - доцент кафедри. Автор 15 наукових статей, співавтор 7 патентів на корисну модель та 1 патенту на винахід.

Відповідальний за наукову роботу кафедри.

Напрямки наукової роботи на кафедрі: вроджені вади серця у дітей, мініінвазивні та косметичні хірургічні техніки лікування вроджених вад серця.