Search

Доктор медичних наук, професор. 

Біляєв Андрій Вікторович, 1964 р. народження, закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця з відзнакою у 1987 р. Надалі навчався у клінічній ординатурі при кафедрі анестезіології та реаніматології Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. Кандидат медичних наук з 1992 р., доктор медичних наук з 1999 р. Працював анестезіологом-реаніматологом у Київському окружному військовому госпіталі МО України, анестезіологом-реаніматологом у міському науково-методичному протибольовому центрі МОЗ України, асистентом і надалі доцентом на кафедрі анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Національного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця.

З 2000 р. працює професором, а з 2013 р. – завідувачем кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика. Професор з 2004 р. Понад 100 наукових праць, 10 монографій, співавтор 2 підручників та 3 національних підручників.

Підготував 3 кандидата медичних наук та 1 доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія.

Коло професійних та наукових інтересів – гемостаз, клінічне харчування, штучна вентиляція легень, гемодинаміка і шок, крововтрата.

Стажування і підвищення кваліфікації: 

  1. Конгрес Американської асоціації анестезіологів (ASA). Бостон. США. 2017 р.
  2. Міжнародний конгрес з питань тромбозу та гемостазу (ISTH). Берлін. Німеччина. 2017 р.
  3. Конгрес Європейської асоціації анестезіологів (ESA). Лондон. Великобританія. 2016 р.
  4. Міжнародний конгрес з питань тромбозу та гемостазу (ISTH). Канада. Торонто. 2016 р.
  5. Конгрес Європейської асоціації анестезіологів (ESA). Швеція. Стокгольм. 2014 р.
  6. Конгрес Американської асоціації анестезіологів (ASA). Нью-Орлеан. США. 2014 р.

Кандидат медичних наук, доцент.

Загальний стаж роботи після закінчення медичного інституту 50 років, стаж роботи в НМАПО імені П.Л.Шупика 35 років.

Відразу після закінчення медичного інституту пройшла 9-місячну підготовку з анестезіології, після чого почала трудову діяльність лікаря-анестезіолога в Київській міській лікарні № 14 імені Жовтневої революції м.Києва (натепер – Олександрівська міська лікарня).

З 1982 року – асистент кафедри анестезіології та реанімації Київського державного інституту удосконалення лікарів.

З утворенням кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в 1988 році – асистент, в подальшому з 2000 року – доцент кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії по теперішній час.

Дисертацію на науковий ступінь кандидата медичних наук захистила в 1992 році («Вплив масивної гемотрансфузії на респіраторну функцію легень»).

Підвищувала кваліфікацію з педагогічної майстерності в Москві та в Києві, з інформатики та професійної діяльності – в Києві.

Має вищу кваліфікаційну категорію з фаху «дитяча анестезіологія».

На протязі багатьох років була членом атестаційної комісії Міністерства охорони здоров'я України.

Здійснювала керівництво двома науковими магістерськими роботами.

         Автор більше 100 наукових праць, співавтор керівництв, підручників та посібників  - "Медицина дитинства"(керівництво), "Інтенсивна терапія в педіатрії"(навчальний посібник), "Медицина невідкладних станів"(підручник), "Педіатрія"(національний підручник), автор 1 монографії.

Коло інтересів – анестезія та інтенсивна терапія новонароджених, інтенсивна терапія важкої дихальної недостатності в різних вікових групах.

Дмитрієвій Марині Борисівні присвоєне звання «Відмінник охорони здоров'я».

Асистент

В 1994 році закінчила Дніпропетровський медичний інститут, педіатричний факультет. Інтернатура зі спеціальності “Дитяча анестезіологія” в 1994-1997 рр. Після інтернатури працювала 7 років анестезіологом у районній лікарні, а з 2003 року – в міській дитячій клінічній лікарні №1 м. Київ. Працює викладачем на кафедрі з 2013 року. Автор і співавтор 15 наукових публікацій. В теперішній час працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Коло наукових інтересів: анестезіологія дитячого віку, анестезіологічне забезпечення хворих із тяжкою та рідкісною супутньою патологією, анестезіологічне забезпечення ортопедичних операцій, адаптація програми швидкого відновлення після хірургічних втручань (Fast-track surgery) у дітей, ускладнення анестезії та їх профілактика і лікування у дітей.

Стажування та навчання за кордоном:

2009, 2010 рр. – семінари від Open Medical Institute, м. Зальцбург, Австрія

2010 р. – стажування в University College London Hospitals, Royal National Orthopaedic Hospital (Stanmore), м. Лондон, Великобританія

2012 р. – стажування в Salzburger Landeskliniken, St.Johanns Spital, м. Зальцбург, Австрія

2016 р. – курс Advanced Paediatric Life Support (APLS), м. Брайтон, Великобританія

2017 р. – стажування в University Hospital, м. Грац, Австрія

2017 р. – цикл лекций CEEPUS Summer Academy of Pediatric Medicine, від Medical University, м. Грац, Австрія

Член анестезіологічних спілок: Асоціація анестезіологів України, Асоціація анестезіологів м. Києва, European Society of Anaesthesiology (ESA), European Society of Paediatric Anaesthesiology (ESPA), British Society of Orthopaedic Anaesthetists (B.S.O.A.).

Кандидат медичних наук, доцент

Танцюра Людмила Дмитрієвна навчалась на педіатричному факультеті Дніпропетровської державної медичної академії та в 1988 році, після проходження інтернатури, отримала спеціальність "Неонатологія". Наступні 2 роки навчалась в клінічній ординатурі з неонатології. В 2000 році пройшла спеціалізацію з дитячої анестезіології. Працювала у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії новонароджених в Дніпропетровську та в Києві.

В 2011 році захистила дисертацію на ступінь кандидата медичних наук «Індивідуалізація підбору позитивного тиску наприкінці видиху під час штучної вентиляції легень у новонароджених».

На кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії працює з 2010 року – спочатку асистентом, а з 2016 року –доцентом.

Є куратором базового відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених МДКЛ №1 м.Києва.

Танцюра Л.Д. автор 19 наукових статей у провідних фахових журналах, співавтор глави «Невідкладні стани в педіатрії» підручника «Медицина невідкладних станів». Монографія у співавторстві з проф. Біляєвим А.В. «Бронхолегенева дисплазія в інтенсивній терапії».

Неодноразово стажувалась в провідних закордонних клініках:

- 2001 р перинатальний центр м. Варшава (Польща);

     - 2007 р цикл лекцій Open Medical Institute, м. Зальцбург (Австрія);

     - 2010 р учасник програми французько-українського обміну фахівців в  галузі охорони здоров’я та фармації, Париж.

         В 2018 році пройшла стимуляційний тренінговий курс «Стимуляційні технології у вищій медичній освіті. Тренінг для тренерів», Київ.

Наукові інтереси - анестезія та інтенсивна терапія новонароджених, штучна вентиляція легень, серцево-легенева та церебральна реанімація, постасістолічний синдром.

Кандидат медичних наук, доцент.

Загальний стаж роботи після закінчення медичного інституту 43 роки, стаж роботи в НМАПО імені П.Л.Шупика 32 роки.

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту  імені академіка О.О.Богомольця в 1975 році з відзнакою за спеціальністю «педіатрія». Навчання в медичному інституті поєднувала з роботою – на перших курсах молодшою медичною сестрою у відділенні виходжування новонароджених та недоношених дітей, з четвертого курсу до закінчення навчання – медсестрою в соматично-гематологічному відділенні дитячої клінічної лікарні № 14 м.Києва (ОХМАТДИТ).

Після закінчення інтернатури по педіатрії до 1978 року працювала педіатром в інфекційно-боксованому відділенні МДСКЛ № 14, з 1978 по 1982 рік – завідувач відділення реанімації в тій же лікарні (пройшла спеціалізацію з анестезіології на базі Одеського медичного інституту).

В 1982-1984 р.р. навчалась в клінічній ординатурі з анестезіології в Інституті хірургії імені О.О.Вишневського (м.Москва).

З 1984 по 1986 рік працювала анестезіологом в НДІ серцево-судинної хірургії в м.Києві.

З 1986 року – асистент кафедри анестезіології та реанімації Київського державного інституту удосконалення лікарів.

З утворенням кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в 1988 році – асистент, в подальшому з 2006 року – доцент кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії по теперішній час.

Дисертацію на науковий ступінь кандидата медичних наук захистила в 1999 році («Роль центрально-периферичного температурного градієнта як критерія ступеня компенсації та прогнозу перебігу ендотоксикозів у дітей»).

Підвищувала кваліфікацію з педагогічної майстерності в Москві та в Києві.

З 1988 року має вищу кваліфікаційну категорію з фаху «дитяча анестезіологія».

         Автор більше 70 наукових праць, співавтор керівництв, підручників та посібників ("Медицина дитинства" (керівництво), "Інтенсивна терапія в педіатрії" (навчальний посібник), "Медицина невідкладних станів" (підручник), "Педіатрія" (національний підручник).

Коло інтересів – інфузійна терапія в педіатрії, нутрітивна підтримка дітей в критичних станах, інтенсивна терапія сепсису у дітей.

Кандидат медичних наук, асистент

Ячник Ігор Миколайович навчався в Київському медичному інституті Української асоціації народної медицини і скінчив його в 2004 році за спеціальністю"Лікувальна справа ". Після проходження інтернатури отримав спеціальність "Дитяча анестезіологія", після чого працював у відділенні інтенсивної терапії НДСЛ «ОХМАТДИТ» м.Києва.

В 2009-2011 р.р. навчався в клінічній ординатурі з дитячої анестезіології, після чого вступив до аспірантури з дитячої анестезіології та в 2016 році захистив дисертацію на ступінь кандидата медичних наук «Рання діагностика органної недостатності у дітей з септичними ускладненнями».

З 2016 року працює асистентом кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика, поєднуючи науково – педагогічну діяльність з роботою лікарем  відділення інтенсивної терапії НДСЛ «ОХМАТДИТ».

Ячник І.М. є автором 12 наукових робіт.

Наукові інтереси - інфузійна терапія, симпатоміметики, клінічне харчування, лікування та діагностика сепсису, імунограмма та антибіотикотерапія, знеболення.