Search

Науковими напрямками кафедри протягом багатьох років були вивчення проблем інфекційно-токсичного шоку у дітей та розробка методів профілактики і лікування шоку, розробка нових методів анестезії та інтенсивної терапії у дітей, визначення ролі імунологічного діагнозу в забезпеченні цілеспрямованої терапії гнійно-запальних процесів у дітей, вивчення гормональних функцій у дітей з ускладненнями інфекційних захворювань. Найважливішим науковим дослідженням кафедри є розробка методів діагностики, прогнозування і лікування інфекційно-токсичного шоку у дітей.

Натепер одним провідним напрямком наукової роботи кафедри є профілактика та лікування ускладнень анестезії та інтенсивної терапії у дітей, розробка методів оптимізації та безпеки проведення анестезії та інтенсивної терапії у пацієнтів різних вікових груп.

За час існування кафедри видано 19 учбових посібників, підручників та монографій.

На кафедрі підготовлені і пройшли захист 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій, 3 магістерських роботи.

Протягом 2017 року наукові здобутки кафедри опубліковані у вигляді 11 статей та тез у вітчизняних та закордонних журналах, зроблено 12 доповідей (з них 10 – на міжнародному рівні).