Search

Книжкова полиця – 89 книг, включаючи національний підручник «Дитяча оториноларингологія»:

 1. Е. А. Евдощенко, А. Л. Косаковский. Нейросенсорная тугоухость, 1989. – К.: Здоровья. – 112 с.
 2. А. Л. Косаковський. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей. – К.: КМАПО, 1998. - 152 с.
 3. А. Л. Косаковський, А. А. Лайко, В. В. Синяченко. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом (навчально-методичний посібник). - К.: КМАПО, 1998. - 17 с.
 4. А. Л.Косаковський, А. А.Лайко, В. В.Синяченко. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом (навчально-методичний посібник). - К.: КМАПО, 2003. - 19 с.
 5. А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський, Т. С. Мостова, В. В. Синяченко. Особливості клінічної анатомії ЛОР органів у дітей. - К.: Логос, 2002. - 116 с.
 6. А. А. Лайко. Дитяча оториноларингологія. - К.: Здоров'я, 1998. - 461 с.
 7. А. А. Лайко. Невідкладна допомога в дитячій оториноларингології. - К.: Здоров'я, 1997. - 256 с.
 8. А. А. Лайко, Д. И. Заболотный, В. А. Лайко. Рецидивирующий средний отит.- К.: Логос, 2001. - 149 с.
 9. А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Синяченко. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією. - К.: Логос, 2000. - 137 с.
 10. Бібліографія вчених України. Анатолій Лук’янович Косаковський. – 2002. – Київ. - 88 с.
 11. Лайко А.А., Мостова Т.С., Літвіненко Л.І. Хронічний середній отит. – К.: Логос, 2003. – 237 с.
 12. Вороненко Ю.В., Косаковський А.Л. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Київ, 2003. – 29 с.
 13. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: Допущено ЦМК з вищої освіти МОЗ України як підручник. - К.: Логос, 2004. - 899 с.
 14. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Рекомендовано ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навч. посібник. - К.: Логос, 2004. - 240 с.
 15. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Гладуш Ю.І. Довідник з дитячої отології: Рекомендовано ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навч. посібник.-К.: Логос, 2004. - 152 с.
 16. Трінус К.Ф. Невроотологія: Підручник (електронна версія), 2004 р.
 17. Лайко А.А., Заболотний Д.І. Дитяча амбулаторна оториноларингологія: Рекомендовано ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навч.-метод. посібник. - К.: Логос, 2005. - 458 с.
 18. Косаковський А.Л., Лайко А.А., Чиркова Л.П., Синяченко В.В. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології (навчальний посібник). – К.: КМАПО, 2005. - 264 с.
 19. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В., Шух Л.А. Довідник із захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей: Навч. посібник для лікарів-інтернів.-К.: Логос, 2005. - 176 с.
 20. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Михайлов О.Б. Ендоназальні кортикостероїди: Рекомендовано Міносвіти України як навч. посібник. - Львів: Видавництво Мс, 2005. - 56 с.
 21. Косаковский А.Л., Юрочко Ф.Б., Михайлов А.Б. Эндоназальные кортикостероиды Рекомендовано Минобразования Украины в качестве учебного. пособия. - Львов: Видавництво Мс, 2005. - 60 с.
 22. Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей (справочное пособие для врачей) /под ред. С.П.Кривопустова, Б.К.Шамугия.-К.: Книга плюс, 2005. -144 с. (глава 2 в соавторстве Л.П.Чиркова, В.В.Синяченко).
 23. Косаковський А.Л. та співавт. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Навчально-методичний посібник / За ред. Мартинюка В.Ю., Зінченко С.М. – К.: Інтермед, 2005. – 416 с.
 24.  Лайко А.А., Заболотний Д.І., Горішній І.І. Секреторний середній отит: Рекомендовано ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навч.-метод. посібник. - К.: Логос, 2006. - 120 с.
 25. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Шидловська Т.А., Шух Л.А. Довідник з дитячої оториноларингології: Навч. посібник.-К.: Логос, 2006. - 246 с.
 26. Гуляр С.О., Косаковський А.Л. Застосування БІОПТРОН-ПАЙЛЕР-світла в медицині. За редакцією проф. С.О.Гуляра, проф. А.Л.Косаковського. – Київ: Вид-во ІФБ НАН України та КМАПО МОЗ України, 2006. – 152 с.
 27.  А.Л.Косаковський, Н.Г.Руденко, О.С.Данько, Г.С.Владзієвська Отоларингологічна допомога дітям та підліткам в Україні за 1996-2005 роки (статистичний довідник). – Київ: МОЗ України, ЦМС МОЗ України, АДОУ, 2006. – 112 с.
 28. А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський, А.В.Ткаліна, В.А.Лайко, Л.А.Шух. Аденоїдні вегетації та аденоїдити. - К.: Лотос, 2006. – 171 с.
 29.  Т.В.Шидловська, Д.І.Заболотний, Т.А.Шидловська. Сенсоневральна приглухуватість. – К.: Логос, 2006. – 752 с.
 30.  Косаківський А.Л. та співавт. Історія оториноларингології в Україні. / За ред. Ю.В.Мітіна, Д.І.Заболотного – К.: ТОВ «Фармацевт Практик», 2007. – 144 с.
 31.  А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський, О.Ю.Бредун. Хронічний верхньощелепний синуїт у дітей.– К. – 2007. – 224 с.
 32.  А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський, В.В.Березнюк, Л.М.Качала, Ю.А.Молочек. Інтубація та трахеостомія – К.: Логос, 2007. – 150 с.
 33.  Т.А.Шидловська, А.Л.Косаковський. Актуальні питання фоніатрії: Навчальний посібник для інтернів та лікарів-курсантів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2007. – 232 с.
 34. Т.В.Шидловська, А.Л.Косаковський, Т.А.Шидловська. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості. – К: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2008. – 432 с.
 35. 35. Курсы микрохирургии уха и отонейрохирургии (лекции) / под руководством Сушко Ю.А., Борисенко О.Н. с участием Косаковского А.Л., Сребняк И.А., 2008. – К.: ГУ «ИО им. проф. А.И.Коломийченко АМН Украины», УАООО, EAONO, НМАПО имени П.Л.Шупика. - Электронное издание: DVD-видео 4 диска.
 36. 36. Медицина неотложных состояний: учебник/ И.С. Зозуля … А.Л.Косаковский … А.А.Лайко и др.; под ред. И.С.Зозули. – К.: Медицина, 2008. – 696 с. 
 1. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: підручник для лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІУ рівня акредитації. – К.: Логос, 2008. – 703 с. 
 1. А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський. Історія дитячої оториноларингології в Україні: присвяч. 40-річчю каф. дит. оториноларингології, аудіології та фоніатрії Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К.: Логос, 2009. – 88 с. (монографія) 
 1. Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки / Д.І.Заболотний, А.А.Лайко, О.Ф.Мельников [та ін. (А.Л.Косаковський, В.В.Березнюк, Д.Д.Заболотна, Ю.А.Молочек, Л.А.Шух, В.В.Сегал, І.А.Косаківська)] – К.: Логос, 2009. – 175 с. 
 1. Тканекохрняющая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас./ Под ред. Б.Е. Патона и О.И. Ивановой; (Р.А.Абызов,…А.Л.Косаковский, И.А.Косаковская,…). - К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009. – 200 с. 
 1. Запалення слухової труби у дітей/ А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников [та ін.] – К.: Логос, 2009. – 195 с. 
 1. Гіпертрофія глоткового мигдалика/ А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, П.А. Рауцкіс [та ін.] – К.: Логос, 2010. - 168 с. 
 1. Косаківська І.А., Косаковський А.Л., Лайко А.А. Деформація перегородки носа у дітей. К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 160 с. 
 1. Косаковський А.Л., Шидловська Т.А., Лайко А.А., Синяченко В.В., Бредун О.Ю., Косаківська І.А., Куреньова К.Ю. Сурдологія. Збірник тестових завдань: Навчальний посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с. 
 1. Аденоїдит / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, О.Ф.Мельников [та ін. …І.А.Косаківська…] . – К.: Логос, 2010. – 178 с. 
 1. Папіломатоз гортані та трахеї у дітей / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, В.В.Дячук [та ін.]. – К.: Логос, 2010. – 101 с. 
 1. Функціональні порушення голосу / Т.А.Шидловська – К.: Логос 2011. – 523 с. 
 1. Медико-біологічні аспекти впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС: монографія / Т.А.Шидловська; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль (Київ. обл.): Ін-т проблем безпеки АЕС, 2011. – 216 с. 
 1. Хронічний риніт: катар., гіпертроф., атроф./ А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, Г.І.Гарюк [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 147 с. 
 1. Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїдит/ Д.Д.Заболотна, П.А.Руцкіс, В.В.Березнюк [та ін.]; за заг.ред. А.А.Лайка – К., Логос, 2010. – 146 с. 
 1. Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине (учебно-методическое пособие для студентов и врачей). Издание 2-е, дополненное. – Киев: Изд-во ИФБ НАН Украины и НМАПО МЗ Украины, 2011. – 256 с. Под редакцией проф. С.А.Гуляра и проф. А.Л.Косаковского. 
 1. Ангіофіброма основи черепа / Д.І.Заболотний, Г.Е.Тімен, А.А.Лайко [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 144 с. 
 1. Сфеноїдит / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, В.В.Березнюк [А.Л.Косаковський…І.А.Косаківська та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 155 с. 
 1. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник/ І.С.Зозуля, А.В.Вершигора, В.І.Боброва, … І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с. 
 1. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник/ А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, Д. Д. Заболотна [та ін.]; за ред. проф. А. А. Лайка. – К.: Логос, 2013. – 576с. 
 1. Етмоїдит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський [та ін.]. – К.: Логос, 2013. – 213 с. 
 1. Фронтит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 156 с. 
 1. Голубчиков М. В., Косаківський А. Л., Руденко Н. Г. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2013 рік, 2014. – 103 с. 
 1. Гострий та хронічний риніт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, Ю. В. Мінін [ та ін.]. Монографія. – К. : Логос, 2014. – 231 с. 
 1. Синдром обструктивної зупинки дихання під час сну / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, Ю. В. Мінін [ та ін.]. Монографія. – К. : Логос, 2014. – 183 с. 
 1. Вазомоторний риніт / А. А. Лайко, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський […І. А. Косаківська та ін.]. Монографія. – К.: Логос, 2014. – 175 с. 
 1. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології / А. Л. Косаковський, А. А. Лайко, В. В. Синяченко [та ін.]. Навчальний посібник для інтернів та лікарів-слухачів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015. - 252 с. 
 1. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2014 рік, 2015. – 133 с. 
 1. Гострий та хронічний ларингіт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, В. В. Синяченко, А. Л. Косаковський [та ін. … І. А. Косаківська]. Монографія. – К.: Логос, 2015. – 183 с. 
 1. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2015 рік, 2016. – 125 с. 
 1. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Середній отит. Міні-атлас. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2016. – 50 с.
 2. Алергічний риніт у дітей / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова […А. Л. Косаковський, … І.А.Косаківська…]. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 216 с. 
 1. Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика / Д. І.Заболотний, А. А.Лайко, О. М. Охотнікова, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, Д. Д. Заболотна, В. В. Березнюк, О. М. Науменко, О. В. Ковтуненко, В. В. Синяченко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, Ю. В. Гавриленко, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська, О. І. Усова, О. В. Шарікадзе. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 215 с. 
 1. Основи соціальної педіатрії. Навчально-методичний посібник у 2-х т./ За ред. Мартинюка В. Ю. […А. Л. Косаковський … ]. - Т.1. – К.: ФОП Верес О.І., 2016. – 480 с. 
 1. Діагностика та лікування хвороб зовнішнього вуха у дітей / А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, А. В. Ткаліна, Л. А. Шух // — К.: Логос, 2016 — 92 с. 
 1. Заболотько В. М., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Довідник. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2016 рік, 2017. – 156 с. 
 1. Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, К. А. Хоцяновський, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич, О. Ю. Бредун, М. В. Непритворний. – К.: Логос, 2017. – 183 с. 
 1. Дитяча отологія /під ред. А. Л. Косаковського, Ф. Б.. Юрочка //В. Домка, Л. Клембуковський, М. Черкес, І. Косаківська, В. Синяченко, Ю. Межвінський, Е. Фішман, О. Бредун, О. Покора, В. Шкорботун, Я. Шкорботун, М. Таран, Б. Миронюк, М. Хоменко. Навчально-методичний посібник. – Львів: Мс, 2017. – 288 с. 
 1. Гострий риносинусит у дітей. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич. – К.: Логос, 2017. – 174 с. 
 1. Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська // — К.: Логос, 2017 — 96 с. 
 1. Історія кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика /А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, В. В. Синяченко, Ю. В. Гавриленко. – К.:Логос, 2018. – 102 с. 
 1. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Борисенко О. М., Сребняк І. А., Мельников О. Ф., Науменко О. М., Березнюк В. В., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Косаківська І. А., Гавриленко Ю. В., Ткаліна А. В., Шух Л. А., Юревич Н. О. Хронічні хвороби середнього вуха. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2018. – 326 с. 
 1. Лайко А. А., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Гавриленко Ю. В. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2018. – 170 с. 
 1. Етіологія, патогенез, клініка та лікування хвороб клиноподібної пазухи / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Науменко, О. М. Гончарук, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. Р. Цвірінько, Е. Р. Ісмагілов // — К.: Логос, 2018 — 162 с. (НМП) 
 1. Косаковський А., Юрочко Ф., Копанська Д. «Комп’ютерна томографія носа та приносових пазух. Практика оториноларинголога. : Львів.: Видавництво «МС», 2019. – 72 с. 
 1. Косаковський А. Л., Лайко А. А., Косаківська І. А., Синяченко В. В., Бредун О. Ю., Гавриленко Ю. В., Сапунков О. Д., Мощич О. П. Дитяча оториноларингологія. Збірник тестових завдань: навчальний посібник. -К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2019. -272 с.