1. Гуляр С.А., Косаковский А.Л. Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине: Учебно-методическое пособие. Издание  2-е, дополненное. – Киев: Изд-во ИФБ НАН Украины и НМАПО МЗ Украины, 2011. – 256 с.
 2. Етмоїдит / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський [та ін. І.А.Косаківська…].-К.: Логос, 2013.- 213 с.
 3. Евдощенко Е.А., Косаковский А.Л. Нейросенсорная тугоухость.- К.: Здоров'я, 1989.- 110 с.
 4. Заболотна Д.Д., Рауцкіс П.А., Березнюк В.В. [та ін. І.А.Косаківська…]; за ред. А.А.Лайка. Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїдит. - К., Логос, 2010. – 146 с.
 5. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Навч. посібник.-К.:Логос, 2004.-240 с.
 6. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Мельников О.Ф., Косаковський А.Л., Березнюк В.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Сегал В.В., Косаківська І.А.. Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки.– К.: Логос, 2009. – 176 с.
 7. Заболотний Д.І., Тімен Г.Е., Лайко А.А., Батюк Д.Ф., Писанко В.М., Паламар О.І., Чубко С.П.. Ангіофіброма основи черепа.– К.: Логос, 2011. – 144 с.
 8. Історія хірургії дитячого віку України: навч. посіб. / [О. К. Толстанов, Ю. В. Вороненко, В. Ф. Рибальченко … А. Л. Косаковський… та ін.]; за ред. О. К. Толстанова,  Ю. В. Вороненка, В. Ф. Рибальченка, А. Ф. Левицького, А. А. Переяслова, П. С. Русака. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – 432 с.
 9. Косаковский А.Л. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей: Навч. посібник.-Київ, 1998.-152 с.
 10. Косаковський А.Л., Лайко А.А., Синяченко В.В. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом: Навчально-методичний посібник.-К.:КМАПО, 2003.-19 с.
 11.  Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Михайлов О.Б. Ендоназальні кортикостероїди: Навч. посібник.-Львів: Видавництво Мс, 2005.-56 с.
 12. Косаковський А.Л. , Шидловська Т.А. , Лайко А.А. , Синяченко В.В. , Бредун О.Ю. , Косаківська І.А. , Куреньова К.Ю. ."Сурдологія" збірник тестових завдань: Навчальний посібник.- К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с.
 13.  Косаківська І.А., Косаковський А.Л., Лайко А.А. Деформація перегородки носа у дітей. – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 160 с.
 14.  Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: Підручник. – К.: Логос, 2008.  – 703 с.
 15. Лайко А.А.. Невідкладна допомога в дитячій оториноларингології: Навч. посібник.-К.: Здоров'я, 1997, -256 с.
 16. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л. Історія дитячої оториноларингології в Україні.- К.: Логос, 2009.-88 с.
 17. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В.. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією: Навч. посібник.- К.: Логос, 2000.-137 с.
 18. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Синяченко В.В.. Особливості клінічної анатомії ЛОР органів у дітей: Навч. посібник.-К.: Логос, 2002.-116 с.
 19. Лайко А.А., Заболотный Д.И., Лайко В.А.. Рецидивирующий средний отит.- К.: Логос, 2001.-149 с.
 20. Лайко А.А., Мостова Т.С., Літвіненко Л.І.. Хронічний середній отит: Навч.-метод. посібник.-К.: Логос, 2003.-237 с.
 21. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Горішній І.І. Секреторний середній отит: Навч.-метод. посібник.-К.:Логос, 2006.-120 с.
 22. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Гладуш Ю.І. Довідник з дитячої отології: Навч. посібник.-К.:Логос, 2004.-152 с.
 23. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Шидловська Т.А., Заболотна Д.Д., Шух Л.А. Дитяча оториноларингологія: Довідник.-К.:Логос, 2006.-350 с.
 24. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В., Шух Л.А. Довідник із захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей: Навч. посібник для лікарів-інтернів.-К.:Логос, 2005.-176 с.
 25. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Ткаліна А.В., Лайко В.А., Шух Л.А. Аденоїдні вегетації та аденоїдити.-К.:Логос, 2006.-172 с.
 26. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Рауцкіс П.А., Кулик Я.М., Заболотна Д.Д., Плаксивий О.Г., Шух Л.А. Гіпертрофія глоткового мигдалика.-К.:Логос, 2010.-168 с.
 27. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Березнюк В.В., Качала Л.М., Молочек Ю.А.  Інтубація та трахеостомія.– К.: Логос, 2007. – 150 с.
 28. Лайко А.А., Заболотний Д.І..  Дитяча амбулаторна оториноларингологія: Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2005. – 458 с.
 29. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Бредун О.Ю..  Хронічний верхньощелепний синуїт у дітей.– К. – 2007. – 224 с.
 30. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Самосюк І.З., Ткаліна А.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Калуцький І.В..  Фізіотерапія в дитячій оториноларингологія: Навчальний посібник.– К.: Логос, 2012. – 500 с.
 31. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Мельников О.Ф., Гавриленко Ю.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А. Запалення слухової труби у дітей.– К.: Логос, 2009. – 176 с.
 32. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Дячук В.В., Заболотна Д.Д., Шух Л.А., Хоцяновський К.А. Папіломатоз гортані та трахеї у дітей.– К.: Логос, 2010. – 104 с.
 33. Лайко А. А., Косаковський А. Л., Заболотна Д. Д. [та ін.] Дитяча оториноларингологія: Національний підручник. – К.: Логос, 2013.  – 576 с.
 34. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник/ І.С.Зозуля, А.В.Вершигора, В.І.Боброва, … І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 35. Патон Б. Є. Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия: атлас./ Под ред. Б. Е. Патона и О. Н. Ивановой; (Р. А. Абызов,…   И. А. Косаковская, А. Л. Косаковский…). – К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009. –  200 с.
 36. Сфеноїдит / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, В.В.Березнюк [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 155 с.
 37. Фронтит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний,   А. Л. Косаковський [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 156 с.
 38. Хронічний фарингіт: (катарал., гіпертроф., атроф.) / А.А.Лайко, О.Ф.Мельников, А.С.Журавльов [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 140 с.
 39. Хронічний риніт: (катарал., гіпертроф., атроф.) / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, Г.І.Гарюк [та ін. ]. – К.: Логос, 2011. – 148 с.
 40. Шидловська Т.В., Шидловська Т.А., Косаковський А.Л. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості: Навчальний посібник. – К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2008.  – 432 с.
 41. Шидловська Т.А., Косаковський А.Л.. Актуальні питання фоніатрії: Навчальний посібник. – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2007. – 232 с.
 42. Шидловська Т.А. Функціональні порушення голосу. – К.: Логос, 2011. – 523 с. .
 43. Шидловська Т.В. Сенсоневральна приглухуватість: / Т.В.Шидловська, Д.І.Заболотний, Т. А. Шидловська — К.: Логос, 2006.— 752 с.
 44. Вазомоторний риніт / А. А. Лайко, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський [та ін.]. Монографія. – К.: Логос, 2014. – 175 с.
 45. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2014 рік, 2015. – 133 с.
 46.  Гострий та хронічний ларингіт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, В. В. Синяченко, А. Л. Косаковський [та ін.].Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2015. – 183 с.
 47.  Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології / А. Л. Косаковський, А. А. Лайко,  В. В.Синяченко [та ін.]. Навчальний посібник для інтернів та лікарів-слухачів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015. - 252 с.
 48. Косаковская И. А. Тонзиллопластика / И. А. Косаковская // Оториноларингология. Восточная Европа, № 3(16), 2014. – С. 16-20.
 49.  Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2015 рік, 2016. –    125 с.
 50.  Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Середній отит. Міні-атлас. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2016. – 50 с.
 51.  Алергічний риніт у дітей / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова […А. Л. Косаковський, … І.А.Косаківська…]. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 216 с.
 52.  Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, Д. Д. Заболотна, В. В. Березнюк, О. М. Науменко, О. В. Ковтуненко, В. В. Синяченко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, Ю. В. Гавриленко, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська, О. І. Усова, О. В. Шарікадзе. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 215 с.
 53. Діагностика та лікування хвороб зовнішнього вуха у дітей / А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, А. В. Ткаліна, Л. А. Шух // — К.: Логос, 2016 — 92 с.
 54. Заболотько В. М., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Довідник. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2016 рік, 2017. – 156 с.
 55. Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, К. А. Хоцяновський, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич, О. Ю. Бредун, М. В. Непритворний. – К.: Логос, 2017. – 183 с.
 56. Дитяча отологія /під ред. А. Л. Косаковського, Ф. Б.. Юрочка //В. Домка, Л. Клембуковський, М. Черкес, І. Косаківська, В. Синяченко, Ю. Межвінський, Е. Фішман, О. Бредун, О. Покора, В. Шкорботун, Я. Шкорботун, М. Таран, Б. Миронюк, М. Хоменко. Навчально-методичний посібник. – Львів: Мс, 2017. – 288 с.
 57. Гострий риносинусит у дітей. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич. – К.: Логос, 2017. – 174 с.
 58. Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська // — К.: Логос, 2017 — 96 с.