Search

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації з дитячої отоларингології (тривалість циклу 2 міс та 5 міс) та сурдології (тривалість циклу 2 міс), тематичного удосконалення: «Фоніатрія» (тривалість циклу 1 міс), «Невідкладна допомога в дитячій отоларингології» (тривалість циклу 1 міс), «Граничні стани в педіатрії і дитячій отоларингології» (тривалість циклу 1 міс), «Новітні технології в дитячій отларингології» (тривалість циклу 1 тиждень), «Основи гомеопатії» (тривалість циклу 1-2 тижні),   передатестаційні цикли для лікарів-курсантів з дитячої оториноларингології (тривалість циклу 1 міс), сурдології (тривалість циклу 1 міс), стажування з дитячої оториноларингології (тривалість циклу 1 міс) та з сурдології (тривалість циклу 1 міс), навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі. Кафедра здійснює післядипломну підготовку на циклах ТУ: дитячих отоларингологів, лікарів сурдологів, фоніатрів, педіатрів, сімейних лікарів та лікарів швидкої допомоги.

Методичне забезпечення навчального процесу включає відповідні програми та навчальні плани з інтернатури по дитячій оториноларингології, спеціалізації з дитячої отоларингології та сурдології, стажування з дитячої отоларингології, тематичного удосконалення з дитячої отоларингології, сурдології, фоніатрії та гомеопатії.

На кафедрі розроблені еталони практичних навичок, алгоритми, ситуаційні задачі, тестові питання з дитячої оториноларингології та сурдології, підготовлено лекції з мультимедійним супроводженням та відеофільми, видано 5 підручників, 86 навчально-методичних посібників та довідників, щорічно публікуються статті навчально-методичного характеру.

Кафедра є єдиною в Україні та опорною за двома спеціальностями: з дитячої отоларингології та сурдології.