Search

Книжкова полиця – понад 75 книг, включаючи національний підручник «Дитяча оториноларингологія»:

 1. Е. А. Евдощенко, А. Л. Косаковский. Нейросенсорная тугоухость, 1989. – К.: Здоровья. – 112 с.
 2. А. Л. Косаковський. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей. – К.: КМАПО, 1998. - 152 с.
 3. А. Л. Косаковський, А. А. Лайко, В. В. Синяченко. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом (навчально-методичний посібник). - К.: КМАПО, 1998. - 17 с.
 4. А. Л.Косаковський, А. А.Лайко, В. В.Синяченко. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом (навчально-методичний посібник). - К.: КМАПО, 2003. - 19 с.
 5. А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський, Т. С. Мостова, В. В. Синяченко. Особливості клінічної анатомії ЛОР органів у дітей. - К.: Логос, 2002. - 116 с.
 6. А. А. Лайко. Дитяча оториноларингологія. - К.: Здоров'я, 1998. - 461 с.
 7. А. А. Лайко. Невідкладна допомога в дитячій оториноларингології. - К.: Здоров'я, 1997. - 256 с.
 8. А. А. Лайко, Д. И. Заболотный, В. А. Лайко. Рецидивирующий средний отит.- К.: Логос, 2001. - 149 с.
 9. А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Синяченко. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією. - К.: Логос, 2000. - 137 с.
 10. Бібліографія вчених України. Анатолій Лук’янович Косаковський. – 2002. – Київ. - 88 с.
 11. Лайко А.А., Мостова Т.С., Літвіненко Л.І. Хронічний середній отит. – К.: Логос, 2003. – 237 с.
 12. Вороненко Ю.В., Косаковський А.Л. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Київ, 2003. – 29 с.
 13. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: Допущено ЦМК з вищої освіти МОЗ України як підручник. - К.: Логос, 2004. - 899 с.
 14. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Рекомендовано ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навч. посібник. - К.: Логос, 2004. - 240 с.
 15. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Гладуш Ю.І. Довідник з дитячої отології: Рекомендовано ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навч. посібник.-К.: Логос, 2004. - 152 с.
 16. Трінус К.Ф. Невроотологія: Підручник (електронна версія), 2004 р.
 17. Лайко А.А., Заболотний Д.І. Дитяча амбулаторна оториноларингологія: Рекомендовано ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навч.-метод. посібник. - К.: Логос, 2005. - 458 с.
 18. Косаковський А.Л., Лайко А.А., Чиркова Л.П., Синяченко В.В. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології (навчальний посібник). – К.: КМАПО, 2005. - 264 с.
 19. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В., Шух Л.А. Довідник із захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей: Навч. посібник для лікарів-інтернів.-К.: Логос, 2005. - 176 с.
 20. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Михайлов О.Б. Ендоназальні кортикостероїди: Рекомендовано Міносвіти України як навч. посібник. - Львів: Видавництво Мс, 2005. - 56 с.
 21. Косаковский А.Л., Юрочко Ф.Б., Михайлов А.Б. Эндоназальные кортикостероиды Рекомендовано Минобразования Украины в качестве учебного. пособия. - Львов: Видавництво Мс, 2005. - 60 с.
 22. Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей (справочное пособие для врачей) /под ред. С.П.Кривопустова, Б.К.Шамугия.-К.: Книга плюс, 2005. -144 с. (глава 2 в соавторстве Л.П.Чиркова, В.В.Синяченко).
 23. Косаковський А.Л. та співавт. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Навчально-методичний посібник / За ред. Мартинюка В.Ю., Зінченко С.М. – К.: Інтермед, 2005. – 416 с.
 24. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Горішній І.І. Секреторний середній отит: Рекомендовано ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навч.-метод. посібник. - К.: Логос, 2006. - 120 с.
 25. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Шидловська Т.А., Шух Л.А. Довідник з дитячої оториноларингології: Навч. посібник.-К.: Логос, 2006. - 246 с.
 26. Гуляр С.О., Косаковський А.Л. Застосування БІОПТРОН-ПАЙЛЕР-світла в медицині. За редакцією проф. С.О.Гуляра, проф. А.Л.Косаковського. – Київ: Вид-во ІФБ НАН України та КМАПО МОЗ України, 2006. – 152 с.
 27.  А.Л.Косаковський, Н.Г.Руденко, О.С.Данько, Г.С.Владзієвська Отоларингологічна допомога дітям та підліткам в Україні за 1996-2005 роки (статистичний довідник). – Київ: МОЗ України, ЦМС МОЗ України, АДОУ, 2006. – 112 с.
 28. А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський, А.В.Ткаліна, В.А.Лайко, Л.А.Шух. Аденоїдні вегетації та аденоїдити. - К.: Лотос, 2006. – 171 с.
 29. Т.В.Шидловська, Д.І.Заболотний, Т.А.Шидловська. Сенсоневральна приглухуватість. – К.: Логос, 2006. – 752 с.
 30. Косаківський А.Л. та співавт. Історія оториноларингології в Україні. / За ред. Ю.В.Мітіна, Д.І.Заболотного – К.: ТОВ «Фармацевт Практик», 2007. – 144 с.
 31. А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський, О.Ю.Бредун. Хронічний верхньощелепний синуїт у дітей.– К. – 2007. – 224 с.
 32. А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський, В.В.Березнюк, Л.М.Качала, Ю.А.Молочек. Інтубація та трахеостомія – К.: Логос, 2007. – 150 с.
 33. Т.А.Шидловська, А.Л.Косаковський. Актуальні питання фоніатрії: Навчальний посібник для інтернів та лікарів-курсантів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2007. – 232 с.
 34. Т.В.Шидловська, А.Л.Косаковський, Т.А.Шидловська. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості. – К: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2008. – 432 с.
 35. Курсы микрохирургии уха и отонейрохирургии (лекции) / под руководством  Сушко Ю.А., Борисенко О.Н. с участием Косаковского А.Л., Сребняк И.А., 2008. – К.: ГУ «ИО им. проф. А.И.Коломийченко АМН Украины», УАООО, EAONO, НМАПО имени П.Л.Шупика. - Электронное издание: DVD-видео 4 диска.
 36. Медицина неотложных состояний: учебник/ И.С. Зозуля … А.Л.Косаковский … А.А.Лайко и др.;  под ред. И.С.Зозули. – К.: Медицина, 2008. – 696 с. 
 37. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: підручник для лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІУ рівня акредитації. – К.: Логос, 2008. – 703 с. 
 38. А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський. Історія дитячої оториноларингології в Україні: присвяч. 40-річчю каф. дит. оториноларингології, аудіології та фоніатрії Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К.: Логос, 2009. – 88 с. (монографія) 
 39. Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки / Д.І.Заболотний, А.А.Лайко, О.Ф.Мельников [та ін. (А.Л.Косаковський, В.В.Березнюк, Д.Д.Заболотна, Ю.А.Молочек, Л.А.Шух, В.В.Сегал, І.А.Косаківська)] – К.: Логос, 2009. – 175 с. 
 40. Тканекохрняющая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас./ Под ред. Б.Е. Патона и О.И. Ивановой; (Р.А.Абызов,…А.Л.Косаковский, И.А.Косаковская,…).  - К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009. –  200 с. 
 41. Запалення слухової труби у дітей/ А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников  [та ін.] – К.: Логос, 2009. – 195 с. 
 42. Гіпертрофія глоткового мигдалика/ А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, П.А. Рауцкіс [та ін.] – К.: Логос, 2010. -  168 с. 
 43. Косаківська І.А., Косаковський А.Л., Лайко А.А. Деформація перегородки носа у дітей. К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 160 с. 
 44. Косаковський А.Л., Шидловська Т.А., Лайко А.А., Синяченко В.В., Бредун О.Ю., Косаківська І.А., Куреньова К.Ю. Сурдологія. Збірник тестових завдань: Навчальний посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с. 
 45. Аденоїдит / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, О.Ф.Мельников [та ін. …І.А.Косаківська…] . – К.: Логос, 2010. – 178 с. 
 46. Папіломатоз гортані т а трахеї у дітей / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, В.В.Дячук [та ін.]. – К.: Логос, 2010. – 101 с. 
 47. Функціональні порушення голосу / Т.А.Шидловська – К.: Логос 2011. – 523 с. 
 48. Медико-біологічні аспекти впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС: монографія / Т.А.Шидловська; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль (Київ. обл.): Ін-т проблем безпеки АЕС, 2011. – 216 с. 
 49. Хронічний риніт: катар., гіпертроф., атроф./ А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, Г.І.Гарюк [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 147 с. 
 50. Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїдит/ Д.Д.Заболотна, П.А.Руцкіс, В.В.Березнюк [та ін.]; за заг.ред. А.А.Лайка – К., Логос, 2010. – 146 с. 
 51. Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине (учебно-методическое пособие для студентов и врачей). Издание  2-е, дополненное. – Киев: Изд-во ИФБ НАН Украины и НМАПО МЗ Украины, 2011. – 256 с. Под редакцией проф. С.А.Гуляра и проф. А.Л.Косаковского. 
 52. Ангіофіброма основи черепа / Д.І.Заболотний, Г.Е.Тімен, А.А.Лайко [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 144 с. 
 53. Сфеноїдит / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, В.В.Березнюк [А.Л.Косаковський…І.А.Косаківська та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 155 с. 
 54. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник/ І.С.Зозуля, А.В.Вершигора, В.І.Боброва, … І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 55. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник/   А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, Д. Д. Заболотна [та ін.]; за ред. проф. А. А. Лайка. – К.: Логос, 2013. – 576с. 
 56. Етмоїдит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський [та ін.]. – К.: Логос, 2013. – 213 с. 
 57. Фронтит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський  [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 156 с. 
 58. Голубчиков М. В., Косаківський А. Л., Руденко Н. Г.  Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2013 рік, 2014. – 103 с. 
 59. Гострий та хронічний риніт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, Ю. В. Мінін [ та ін.]. Монографія. – К. : Логос, 2014. – 231 с. 
 60. Синдром обструктивної зупинки дихання під час сну / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, Ю. В. Мінін [ та ін.]. Монографія. – К. : Логос, 2014. – 183 с. 
 61. Вазомоторний риніт / А. А. Лайко, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський […І. А. Косаківська та ін.]. Монографія. – К.: Логос, 2014. – 175 с.
 62. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології / А. Л. Косаковський, А. А. Лайко,  В. В.Синяченко [та ін.]. Навчальний посібник для інтернів та лікарів-слухачів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015. - 252 с.
 63. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2014 рік, 2015. – 133 с.
 64. Гострий та хронічний ларингіт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, В. В. Синяченко, А. Л. Косаковський [та ін. … І. А. Косаківська]. Монографія. – К.: Логос, 2015. – 183 с.
 65. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г.,  Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2015 рік, 2016. –    125 с.
 66. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Середній отит. Міні-атлас. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2016. – 50 с.
 67. Алергічний риніт у дітей / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова […А. Л. Косаковський, … І.А.Косаківська…]. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 216 с.
 68. Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, Д. Д. Заболотна, В. В. Березнюк, О. М. Науменко, О. В. Ковтуненко, В. В. Синяченко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, Ю. В. Гавриленко, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська, О. І. Усова, О. В. Шарікадзе. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 215 с.
 69. Основи соціальної педіатрії. Навчально-методичний посібник у 2-х т./ За ред. Мартинюка В. Ю. […А. Л. Косаковський … ]. - Т.1. – К.: ФОП Верес О.І., 2016. – 480 с.
 70. Діагностика та лікування хвороб зовнішнього вуха у дітей / А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, А. В. Ткаліна, Л. А. Шух // — К.: Логос, 2016 — 92 с.
 71. Заболотько В. М., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Довідник. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2016 рік, 2017. – 156 с.
 72. Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, К. А. Хоцяновський, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич, О. Ю. Бредун, М. В. Непритворний. – К.: Логос, 2017. – 183 с.
 73. Дитяча отологія /під ред. А. Л. Косаковського, Ф. Б.. Юрочка //В. Домка, Л. Клембуковський, М. Черкес, І. Косаківська, В. Синяченко, Ю. Межвінський, Е. Фішман, О. Бредун, О. Покора, В. Шкорботун, Я. Шкорботун, М. Таран, Б. Миронюк, М. Хоменко. Навчально-методичний посібник. – Львів: Мс, 2017. – 288 с.
 74. Гострий риносинусит у дітей. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич. – К.: Логос, 2017. – 174 с.
 75. Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська // — К.: Логос, 2017 — 96 с. 

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2008-2017 роки.

 1. Т.В.Шидловська, А.Л.Косаковський, Т.А.Шидловська. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості. – К: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2008. – 432 с.
 2.  Курсы микрохирургии уха и отонейрохирургии (лекции) / под руководством  Сушко Ю.А., Борисенко О.Н. с участием Косаковского А.Л., Сребняк И.А., 2008. – К.: ГУ «ИО им. проф. А.И.Коломийченко АМН Украины», УАООО, EAONO, НМАПО имени П.Л.Шупика. - Электронное издание: DVD-видео 4 диска.
 3.  Медицина неотложных состояний: учебник/ И.С. Зозуля … А.Л.Косаковский … А.А.Лайко и др.;  под ред. И.С.Зозули. – К.: Медицина, 2008. – 696 с.
 4.  Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: підручник для лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІУ рівня акредитації. – К.: Логос, 2008. – 703 с.
 5.  А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський. Історія дитячої оториноларингології в Україні: присвяч. 40-річчю каф. дит. оториноларингології, аудіології та фоніатрії Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К.: Логос, 2009. – 88 с.
 6.  Тканекохрняющая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас./ Под ред. Б.Е. Патона и О.И. Ивановой; (Р.А.Абызов,…А.Л.Косаковский, И.А.Косаковская,…).  - К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009. –  200 с.
 7.   Косаковський А.Л., Шидловська Т.А., Лайко А.А., Синяченко В.В., Бредун О.Ю., Косаківська І.А., Куреньова К.Ю. Сурдологія. Збірник тестових завдань: Навчальний посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с.
 8.  Функціональні порушення голосу / Т.А.Шидловська – К.: Логос 2011. – 523 с.
 9.  Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине (учебно-методическое пособие для студентов и врачей). Издание  2-е, дополненное. – Киев: Изд-во ИФБ НАН Украины и НМАПО МЗ Украины, 2011. – 256 с. Под редакцией проф. С.А.Гуляра и проф. А.Л.Косаковского.
 10.   Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник/ І.С.Зозуля, А.В.Вершигора, В.І.Боброва, … І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 11.  Дитяча оториноларингологія: Національний підручник/   А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, Д. Д. Заболотна [та ін.]; за ред. проф. А. А. Лайка. – К.: Логос, 2013. – 576с.
 12.  Голубчиков М. В., Косаківський А. Л., Руденко Н. Г.  Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2013 рік, 2014. – 103 с.
 13.  Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2014 рік, 2015. – 133 с.
 14. Гострий та хронічний ларингіт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, В. В. Синяченко, А. Л. Косаковський [та ін.]. Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2015. – 183 с.
 15.  Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології / А. Л. Косаковський, А. А. Лайко,  В. В. Синяченко [та ін.]. Навчальний посібник для інтернів та лікарів-слухачів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015. - 252 с.
 16. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2015 рік, 2016. –    125 с.
 17.  Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Середній отит. Міні-атлас. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2016. – 50 с.
 18. Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, Д. Д. Заболотна, В. В. Березнюк, О. М. Науменко, О. В. Ковтуненко, В. В. Синяченко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, Ю. В. Гавриленко, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська, О. І. Усова, О. В. Шарікадзе. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 215 с.
 19. Діагностика та лікування хвороб зовнішнього вуха у дітей / А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, А. В. Ткаліна, Л. А. Шух // — К.: Логос, 2016 — 92 с.
 20. Заболотько В. М., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Довідник. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2016 рік, 2017. – 156 с.
 21. Дитяча отологія /під ред. А. Л. Косаковського, Ф. Б.. Юрочка //В. Домка, Л. Клембуковський, М. Черкес, І. Косаківська, В. Синяченко, Ю. Межвінський, Е. Фішман, О. Бредун, О. Покора, В. Шкорботун, Я. Шкорботун, М. Таран, Б. Миронюк, М. Хоменко. Навчально-методичний посібник. – Львів: Мс, 2017. – 288 с.
 22. Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська // — К.: Логос, 2017 — 96 с.
 1. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Навч. посібник.-К.:Логос, 2004.-240 с.
 2. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Мельников О.Ф., Косаковський А.Л., Березнюк В.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Сегал В.В., Косаківська І.А.. Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки.– К.: Логос, 2009. – 176 с.
 3. Косаковский А.Л. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей: Навч. посібник.-Київ, 1998.-152 с.
 4. Косаковський А.Л., Лайко А.А., Синяченко В.В.. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом: Навчально-методичний посібник.-К.:КМАПО, 2003.-19 с.
 5. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Михайлов О.Б. Ендоназальні кортикостероїди: Навч. посібник.-Львів: Видавництво Мс, 2005.-56 с.
 6. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: Підручник. – К.: Логос, 2008.  – 703 с.
 7. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В.. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією: Навч. посібник.- К.: Логос, 2000.-137 с.
 8. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Синяченко В.В.. Особливості клінічної анатомії ЛОР органів у дітей: Навч. посібник.-К.: Логос, 2002.-116 с.
 9. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Ткаліна А.В., Лайко В.А., Шух Л.А. Аденоїдні вегетації та аденоїдити.-К.:Логос, 2006.-172 с.
 10. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Рауцкіс П.А., Кулик Я.М., Заболотна Д.Д., Плаксивий О.Г., Шух Л.А.. Гіпертрофія глоткового мигдалика.-К.:Логос, 2010.-168 с.
 11. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Березнюк В.В., Качала Л.М., Молочек Ю.А..  Інтубація та трахеостомія.– К.: Логос, 2007. – 150 с.
 12. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Самосюк І.З., Ткаліна А.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Калуцький І.В..  Фізіотерапія в дитячій оториноларингологія: Навчальний посібник.– К.: Логос, 2012. – 500 с.
 13. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Дячук В.В., Заболотна Д.Д., Шух Л.А., Хоцяновський К.А.. Папіломатоз гортані та трахеї у дітей.– К.: Логос, 2010. – 104 с.
 14. Лайко А. А., Косаковський А. Л., Заболотна Д. Д. [та ін.] Дитяча оториноларингологія: Національний підручник. – К.: Логос, 2013.  – 576 с.
 15. Шидловська Т.А., Косаковський А.Л.. Актуальні питання фоніатрії : Навчальний посібник. – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2007. – 232 с.
 16. Шидловська Т.А. Функціональні порушення голосу. – К.: Логос, 2011. – 523 с.
 1. Евдощенко Е.А., Косаковский А.Л. Нейросенсорная тугоухость.- К.: Здоров'я, 1989.- 110 с.
 2. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Навч. посібник. - К.: Логос, 2004. - 240 с.
 3. Косаковський А.Л. , Шидловська Т.А. , Лайко А.А. , Синяченко В.В. , Бредун О.Ю. , Косаківська І.А. , Куреньова К.Ю. ."Сурдологія" збірник тестових завдань: Навчальний посібник.- К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с.
 4. Косаківська І.А., Косаковський А.Л., Лайко А.А. Деформація перегородки носа у дітей. – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 160 с.
 5. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: Підручник. – К.: Логос, 2008.  – 703 с.
 6. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В.. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією: Навч. посібник.- К.: Логос, 2000. -137 с.
 7. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Синяченко В.В.. Особливості клінічної анатомії ЛОР органів у дітей: Навч. посібник.-К.: Логос, 2002.-116 с.
 8. Лайко А.А., Заболотный Д.И., Лайко В.А.. Рецидивирующий средний отит.- К.: Логос, 2001.-149 с.
 9. Лайко А.А., Мостова Т.С., Літвіненко Л.І.. Хронічний середній отит: Навч.-метод. посібник.-К.: Логос, 2003.-237 с.
 10. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Горішній І.І. Секреторний середній отит: Навч.-метод. посібник.-К.:Логос, 2006.-120 с.
 11. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Гладуш Ю.І. Довідник з дитячої отології: Навч. посібник.-К.:Логос, 2004.-152 с.
 12. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Самосюк І.З., Ткаліна А.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Калуцький І.В..  Фізіотерапія в дитячій оториноларингологія: Навчальний посібник.– К.: Логос, 2012. – 500 с.
 13. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Мельников О.Ф., Гавриленко Ю.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А. Запалення слухової труби у дітей.– К.: Логос, 2009. – 176 с.
 14. Лайко А. А., Косаковський А. Л., Заболотна Д. Д. [та ін.] Дитяча оториноларингологія: Національний підручник. – К.: Логос, 2013.  – 576 с.
 15. Шидловська Т.В., Шидловська Т.А., Косаковський А.Л. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості: Навчальний посібник. – К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2008.  – 432 с.
 16. Шидловська Т.В. Сенсоневральна приглухуватість: / Т.В.Шидловська, Д.І.Заболотний, Т. А. Шидловська — К.: Логос, 2006.— 752 с.
 17. Діагностика та лікування хвороб зовнішнього вуха у дітей / А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, А. В. Ткаліна, Л. А. Шух // — К.: Логос, 2016 — 92 с.
 18. Дитяча отологія /під ред. А. Л. Косаковського, Ф. Б.. Юрочка //В. Домка, Л. Клембуковський, М. Черкес, І. Косаківська, В. Синяченко, Ю. Межвінський, Е. Фішман, О. Бредун, О. Покора, В. Шкорботун, Я. Шкорботун, М. Таран, Б. Миронюк, М. Хоменко. Навчально-методичний посібник. – Львів: Мс, 2017. – 288 с.
 19. Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська // — К.: Логос, 2017 — 96 с.
 1. Гуляр С.А., Косаковский А.Л. Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине: Учебно-методическое пособие. Издание  2-е, дополненное. – Киев: Изд-во ИФБ НАН Украины и НМАПО МЗ Украины, 2011. – 256 с.
 2. Етмоїдит / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський [та ін. І.А.Косаківська…].-К.: Логос, 2013.- 213 с.
 3. Евдощенко Е.А., Косаковский А.Л. Нейросенсорная тугоухость.- К.: Здоров'я, 1989.- 110 с.
 4. Заболотна Д.Д., Рауцкіс П.А., Березнюк В.В. [та ін. І.А.Косаківська…]; за ред. А.А.Лайка. Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїдит. - К., Логос, 2010. – 146 с.
 5. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Навч. посібник.-К.:Логос, 2004.-240 с.
 6. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Мельников О.Ф., Косаковський А.Л., Березнюк В.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Сегал В.В., Косаківська І.А.. Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки.– К.: Логос, 2009. – 176 с.
 7. Заболотний Д.І., Тімен Г.Е., Лайко А.А., Батюк Д.Ф., Писанко В.М., Паламар О.І., Чубко С.П.. Ангіофіброма основи черепа.– К.: Логос, 2011. – 144 с.
 8. Історія хірургії дитячого віку України: навч. посіб. / [О. К. Толстанов, Ю. В. Вороненко, В. Ф. Рибальченко … А. Л. Косаковський… та ін.]; за ред. О. К. Толстанова,  Ю. В. Вороненка, В. Ф. Рибальченка, А. Ф. Левицького, А. А. Переяслова, П. С. Русака. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – 432 с.
 9. Косаковский А.Л. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей: Навч. посібник.-Київ, 1998.-152 с.
 10. Косаковський А.Л., Лайко А.А., Синяченко В.В. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом: Навчально-методичний посібник.-К.:КМАПО, 2003.-19 с.
 11.  Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Михайлов О.Б. Ендоназальні кортикостероїди: Навч. посібник.-Львів: Видавництво Мс, 2005.-56 с.
 12. Косаковський А.Л. , Шидловська Т.А. , Лайко А.А. , Синяченко В.В. , Бредун О.Ю. , Косаківська І.А. , Куреньова К.Ю. ."Сурдологія" збірник тестових завдань: Навчальний посібник.- К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с.
 13.  Косаківська І.А., Косаковський А.Л., Лайко А.А. Деформація перегородки носа у дітей. – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 160 с.
 14.  Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: Підручник. – К.: Логос, 2008.  – 703 с.
 15. Лайко А.А.. Невідкладна допомога в дитячій оториноларингології: Навч. посібник.-К.: Здоров'я, 1997, -256 с.
 16. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л. Історія дитячої оториноларингології в Україні.- К.: Логос, 2009.-88 с.
 17. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В.. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією: Навч. посібник.- К.: Логос, 2000.-137 с.
 18. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Синяченко В.В.. Особливості клінічної анатомії ЛОР органів у дітей: Навч. посібник.-К.: Логос, 2002.-116 с.
 19. Лайко А.А., Заболотный Д.И., Лайко В.А.. Рецидивирующий средний отит.- К.: Логос, 2001.-149 с.
 20. Лайко А.А., Мостова Т.С., Літвіненко Л.І.. Хронічний середній отит: Навч.-метод. посібник.-К.: Логос, 2003.-237 с.
 21. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Горішній І.І. Секреторний середній отит: Навч.-метод. посібник.-К.:Логос, 2006.-120 с.
 22. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Гладуш Ю.І. Довідник з дитячої отології: Навч. посібник.-К.:Логос, 2004.-152 с.
 23. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Шидловська Т.А., Заболотна Д.Д., Шух Л.А. Дитяча оториноларингологія: Довідник.-К.:Логос, 2006.-350 с.
 24. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В., Шух Л.А. Довідник із захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей: Навч. посібник для лікарів-інтернів.-К.:Логос, 2005.-176 с.
 25. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Ткаліна А.В., Лайко В.А., Шух Л.А. Аденоїдні вегетації та аденоїдити.-К.:Логос, 2006.-172 с.
 26. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Рауцкіс П.А., Кулик Я.М., Заболотна Д.Д., Плаксивий О.Г., Шух Л.А. Гіпертрофія глоткового мигдалика.-К.:Логос, 2010.-168 с.
 27. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Березнюк В.В., Качала Л.М., Молочек Ю.А.  Інтубація та трахеостомія.– К.: Логос, 2007. – 150 с.
 28. Лайко А.А., Заболотний Д.І..  Дитяча амбулаторна оториноларингологія: Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2005. – 458 с.
 29. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Бредун О.Ю..  Хронічний верхньощелепний синуїт у дітей.– К. – 2007. – 224 с.
 30. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Самосюк І.З., Ткаліна А.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Калуцький І.В..  Фізіотерапія в дитячій оториноларингологія: Навчальний посібник.– К.: Логос, 2012. – 500 с.
 31. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Мельников О.Ф., Гавриленко Ю.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А. Запалення слухової труби у дітей.– К.: Логос, 2009. – 176 с.
 32. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Дячук В.В., Заболотна Д.Д., Шух Л.А., Хоцяновський К.А. Папіломатоз гортані та трахеї у дітей.– К.: Логос, 2010. – 104 с.
 33. Лайко А. А., Косаковський А. Л., Заболотна Д. Д. [та ін.] Дитяча оториноларингологія: Національний підручник. – К.: Логос, 2013.  – 576 с.
 34. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник/ І.С.Зозуля, А.В.Вершигора, В.І.Боброва, … І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 35. Патон Б. Є. Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия: атлас./ Под ред. Б. Е. Патона и О. Н. Ивановой; (Р. А. Абызов,…   И. А. Косаковская, А. Л. Косаковский…). – К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009. –  200 с.
 36. Сфеноїдит / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, В.В.Березнюк [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 155 с.
 37. Фронтит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний,   А. Л. Косаковський [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 156 с.
 38. Хронічний фарингіт: (катарал., гіпертроф., атроф.) / А.А.Лайко, О.Ф.Мельников, А.С.Журавльов [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 140 с.
 39. Хронічний риніт: (катарал., гіпертроф., атроф.) / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, Г.І.Гарюк [та ін. ]. – К.: Логос, 2011. – 148 с.
 40. Шидловська Т.В., Шидловська Т.А., Косаковський А.Л. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості: Навчальний посібник. – К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2008.  – 432 с.
 41. Шидловська Т.А., Косаковський А.Л.. Актуальні питання фоніатрії: Навчальний посібник. – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2007. – 232 с.
 42. Шидловська Т.А. Функціональні порушення голосу. – К.: Логос, 2011. – 523 с. .
 43. Шидловська Т.В. Сенсоневральна приглухуватість: / Т.В.Шидловська, Д.І.Заболотний, Т. А. Шидловська — К.: Логос, 2006.— 752 с.
 44. Вазомоторний риніт / А. А. Лайко, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський [та ін.]. Монографія. – К.: Логос, 2014. – 175 с.
 45. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2014 рік, 2015. – 133 с.
 46.  Гострий та хронічний ларингіт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, В. В. Синяченко, А. Л. Косаковський [та ін.].Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2015. – 183 с.
 47.  Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології / А. Л. Косаковський, А. А. Лайко,  В. В.Синяченко [та ін.]. Навчальний посібник для інтернів та лікарів-слухачів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015. - 252 с.
 48. Косаковская И. А. Тонзиллопластика / И. А. Косаковская // Оториноларингология. Восточная Европа, № 3(16), 2014. – С. 16-20.
 49.  Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2015 рік, 2016. –    125 с.
 50.  Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Середній отит. Міні-атлас. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2016. – 50 с.
 51.  Алергічний риніт у дітей / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова […А. Л. Косаковський, … І.А.Косаківська…]. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 216 с.
 52.  Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, Д. Д. Заболотна, В. В. Березнюк, О. М. Науменко, О. В. Ковтуненко, В. В. Синяченко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, Ю. В. Гавриленко, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська, О. І. Усова, О. В. Шарікадзе. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 215 с.
 53. Діагностика та лікування хвороб зовнішнього вуха у дітей / А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, А. В. Ткаліна, Л. А. Шух // — К.: Логос, 2016 — 92 с.
 54. Заболотько В. М., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Довідник. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2016 рік, 2017. – 156 с.
 55. Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, К. А. Хоцяновський, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич, О. Ю. Бредун, М. В. Непритворний. – К.: Логос, 2017. – 183 с.
 56. Дитяча отологія /під ред. А. Л. Косаковського, Ф. Б.. Юрочка //В. Домка, Л. Клембуковський, М. Черкес, І. Косаківська, В. Синяченко, Ю. Межвінський, Е. Фішман, О. Бредун, О. Покора, В. Шкорботун, Я. Шкорботун, М. Таран, Б. Миронюк, М. Хоменко. Навчально-методичний посібник. – Львів: Мс, 2017. – 288 с.
 57. Гострий риносинусит у дітей. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич. – К.: Логос, 2017. – 174 с.
 58. Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська // — К.: Логос, 2017 — 96 с.