Search

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації з дитячої отоларингології (тривалість циклу 2 міс та 5 міс) та сурдології (тривалість циклу 2 міс), тематичного удосконалення: «Фоніатрія» (тривалість циклу 1 міс), «Невідкладна допомога в дитячій отоларингології» (тривалість циклу 1 міс), «Граничні стани в педіатрії і дитячій отоларингології» (тривалість циклу 1 міс), «Новітні технології в дитячій отларингології» (тривалість циклу 1 тиждень), «Основи гомеопатії» (тривалість циклу 1-2 тижні),   передатестаційні цикли для лікарів-курсантів з дитячої оториноларингології (тривалість циклу 1 міс), сурдології (тривалість циклу 1 міс), стажування з дитячої оториноларингології (тривалість циклу 1 міс) та з сурдології (тривалість циклу 1 міс), навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі. Кафедра здійснює післядипломну підготовку на циклах ТУ: дитячих отоларингологів, лікарів сурдологів, фоніатрів, педіатрів, сімейних лікарів та лікарів швидкої допомоги.

Книжкова полиця – 89 книг, включаючи національний підручник «Дитяча оториноларингологія»:

 1. Е. А. Евдощенко, А. Л. Косаковский. Нейросенсорная тугоухость, 1989. – К.: Здоровья. – 112 с.
 2. А. Л. Косаковський. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей. – К.: КМАПО, 1998. - 152 с.
 3. А. Л. Косаковський, А. А. Лайко, В. В. Синяченко. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом (навчально-методичний посібник). - К.: КМАПО, 1998. - 17 с.
 4. А. Л.Косаковський, А. А.Лайко, В. В.Синяченко. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом (навчально-методичний посібник). - К.: КМАПО, 2003. - 19 с.
 5. А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський, Т. С. Мостова, В. В. Синяченко. Особливості клінічної анатомії ЛОР органів у дітей. - К.: Логос, 2002. - 116 с.
 6. А. А. Лайко. Дитяча оториноларингологія. - К.: Здоров'я, 1998. - 461 с.
 7. А. А. Лайко. Невідкладна допомога в дитячій оториноларингології. - К.: Здоров'я, 1997. - 256 с.
 8. А. А. Лайко, Д. И. Заболотный, В. А. Лайко. Рецидивирующий средний отит.- К.: Логос, 2001. - 149 с.
 9. А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Синяченко. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією. - К.: Логос, 2000. - 137 с.
 10. Бібліографія вчених України. Анатолій Лук’янович Косаковський. – 2002. – Київ. - 88 с.

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2008-2019 роки.

 1. Т.В.Шидловська, А.Л.Косаковський, Т.А.Шидловська. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості. – К: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2008. – 432 с.
 2. Курсы микрохирургии уха и отонейрохирургии (лекции) / под руководством  Сушко Ю.А., Борисенко О.Н. с участием Косаковского А.Л., Сребняк И.А., 2008. – К.: ГУ «ИО им. проф. А.И.Коломийченко АМН Украины», УАООО, EAONO, НМАПО имени П.Л.Шупика. - Электронное издание: DVD-видео 4 диска.
 3. Медицина неотложных состояний: учебник/ И.С. Зозуля … А.Л.Косаковский … А.А.Лайко и др.;  под ред. И.С.Зозули. – К.: Медицина, 2008. – 696 с.
 4. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: підручник для лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІУ рівня акредитації. – К.: Логос, 2008. – 703 с.
 5. А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський. Історія дитячої оториноларингології в Україні: присвяч. 40-річчю каф. дит. оториноларингології, аудіології та фоніатрії Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. – К.: Логос, 2009. – 88 с.
 6. Тканекохрняющая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас./ Под ред. Б.Е. Патона и О.И. Ивановой; (Р.А.Абызов,…А.Л.Косаковский, И.А.Косаковская,…).  - К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009. –  200 с.
 7. Косаковський А.Л., Шидловська Т.А., Лайко А.А., Синяченко В.В., Бредун О.Ю., Косаківська І.А., Куреньова К.Ю. Сурдологія. Збірник тестових завдань: Навчальний посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с.
 8. Функціональні порушення голосу / Т.А.Шидловська – К.: Логос 2011. – 523 с.
 9. Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине (учебно-методическое пособие для студентов и врачей). Издание  2-е, дополненное. – Киев: Изд-во ИФБ НАН Украины и НМАПО МЗ Украины, 2011. – 256 с. Под редакцией проф. С.А.Гуляра и проф. А.Л.Косаковского.
 10. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник/ І.С.Зозуля, А.В.Вершигора, В.І.Боброва, … І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 1. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Навч. посібник.-К.:Логос, 2004.-240 с.
 2. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Мельников О.Ф., Косаковський А.Л., Березнюк В.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Сегал В.В., Косаківська І.А.. Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки.– К.: Логос, 2009. – 176 с.
 3. Косаковский А.Л. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей: Навч. посібник.-Київ, 1998.-152 с.
 4. Косаковський А.Л., Лайко А.А., Синяченко В.В.. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом: Навчально-методичний посібник.-К.:КМАПО, 2003.-19 с.
 5. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Михайлов О.Б. Ендоназальні кортикостероїди: Навч. посібник.-Львів: Видавництво Мс, 2005.-56 с.
 6. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: Підручник. – К.: Логос, 2008.  – 703 с.
 7. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В.. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією: Навч. посібник.- К.: Логос, 2000.-137 с.
 8. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Синяченко В.В.. Особливості клінічної анатомії ЛОР органів у дітей: Навч. посібник.-К.: Логос, 2002.-116 с.
 9. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Ткаліна А.В., Лайко В.А., Шух Л.А. Аденоїдні вегетації та аденоїдити.-К.:Логос, 2006.-172 с.
 10. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Рауцкіс П.А., Кулик Я.М., Заболотна Д.Д., Плаксивий О.Г., Шух Л.А.. Гіпертрофія глоткового мигдалика.-К.:Логос, 2010.-168 с.
 1. Евдощенко Е.А., Косаковский А.Л. Нейросенсорная тугоухость.- К.: Здоров'я, 1989.- 110 с.
 2. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Навч. посібник. - К.: Логос, 2004. - 240 с.
 3. Косаковський А.Л. , Шидловська Т.А. , Лайко А.А. , Синяченко В.В. , Бредун О.Ю. , Косаківська І.А. , Куреньова К.Ю. ."Сурдологія" збірник тестових завдань: Навчальний посібник.- К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с.
 4. Косаківська І.А., Косаковський А.Л., Лайко А.А. Деформація перегородки носа у дітей. – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 160 с.
 5. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: Підручник. – К.: Логос, 2008.  – 703 с.
 6. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В.. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією: Навч. посібник.- К.: Логос, 2000. -137 с.
 7. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Синяченко В.В.. Особливості клінічної анатомії ЛОР органів у дітей: Навч. посібник.-К.: Логос, 2002.-116 с.
 8. Лайко А.А., Заболотный Д.И., Лайко В.А.. Рецидивирующий средний отит.- К.: Логос, 2001.-149 с.
 9. Лайко А.А., Мостова Т.С., Літвіненко Л.І.. Хронічний середній отит: Навч.-метод. посібник.-К.: Логос, 2003.-237 с.
 10. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Горішній І.І. Секреторний середній отит: Навч.-метод. посібник.-К.:Логос, 2006.-120 с.