Search

Юрій Володимирович Гавриленко.

Адреса електронної пошти: yesyur69@gmail.com.

Освіта:Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія» (1993).

Кваліфікація:дитячий отоларинголог, отоларинголог, лікар вищої категорії,кандидат медичних наук, член Асоціації дитячих оториноларингологів України, Української Асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів, Українського наукового медичного товариства оториноларингологів, стажування в Австрійській клініці Vienna Health Association «Krankenhaus Heitzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhugel» (2013).

Професійна діяльність: лікар-інтерн дитячий отоларинголог (1993-1996),  лікар-ординатор ЛОР-відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» м. Києва (1996-2012), аспірант (2009-2011), а з 2012 асистент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.  Наукова діяльність: в 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування тактики лікування дітей, хворих на запалення слухової труби», працює над докторською дисертацією на тему “Клініко-лабораторна діагностика та лікування хронічних захворювань лімфоепітеліальних структур глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу (клініко-експериментальне дослідження)”. Автор понад 160 наукових робіт у вітчизняних і зарубіжних виданнях, в тому числі є співавтором Національного підручника «Дитяча оториноларингологія», 8 навчально-методичних посібників, 12 монографій, 7 патентів на винаходи та корисні моделі України.

Основні наукові розробки: діагностика та лікування запалення слухової труби у дітей, ринологія, удосконалення та розробка нових методів ранньої діагностики та лікування захворювань лімфоепітеліальних структур глотки у дитячому віці, розробка нових оториноларингологічних інструментів.

Викладацька діяльність: з грудня 2012 року по теперішній час - асистент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.