Search

 Олександр Юрійович Бредун.

Адреса електронної пошти: abredun@ukr.net.

Освіта:Кримський медичний інститут «Педіатрія» (1990).

Кваліфікація:дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії,кандидат медичних наук, секретар Асоціації дитячих оториноларингологів України.

Професійна діяльність: лікар-інтерн дитячий отоларинголог (1990-1991), клінічний ординатор (1999-2001), аспірант (2001-2004), асистент (2004-2010), доцент (2010) кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Наукова діяльність: в 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Експериментально-клінічне обгрунтування застосування препаратів тималін та амізон при хронічному верхньощелепному синуїті у  дітей», працює над докторською дисертацією на тему “Консервативне та хірургічне лікування патології піднебінних мигдаликів у дітей (клініко-експериментальне дослідження)”. Автор біля 100 наукових робіт у вітчизняних і зарубіжних виданнях, в тому числі 3 монографій, 6 патентів на корисні моделі.

Основні наукові розробки: ринологія,  розробка нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань.

Викладацька діяльність: з 17 жовтня 2004 року по 05 лютого 2010 року – асистент, а з 06 лютого 2010 року по теперішній час - доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.