Мощич Олександр Петрович.

Адреса електронної пошти: medrodyn@gmail.com.

Освіта: Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, за спеціальністю "Педіатрія" (1982).

Кваліфікація: лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої оториноларінгології, аудіології і фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Член Віденської  міжнародної  Академії загальної медицини (Австрія), Нью-Йоркської Академії наук (США), Європейського товариства гепатологів, Європейської Комісії з гомеопатії (підкомісії з питань освіти та наукових досліджень), віце-президент Асоціації гомеопатів України, член Консультативної Ради Міжнародної Академії Класичної гомеопатії (Греція), експерт Державного експертного (фармакологічного) центру МОЗ України (комісія з фітотерапевтичних і гомеопатичних лікарських засобів).

Член Вченої Ради педіатричного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика. Підвищення кваліфікації: курси післядипломного навчання (Відень, Австрія, 1991- 1992 р.р.), Париж, Франція (1993 -1994 р.р.), Плзень, Чехія (1996 р.), Алонізос, Греція (2000, 2001, 2007, 2012, 2016); курси спеціалізації з дитячої отоларингології (НМАПО, 2016-2017).

Професійна діяльність: 1982-1989 рр. — Київський НДІ педіатрії, акушерства і гінекології, клінічний ординатор, очний аспірант; 1987-1989рр.— науковий співробітник відділу профілактики і терапії захворювань дітей старшого віку; 1989-1994рр. — Центр гомеопатії МОЗ України, директор наукової програми, викладач курсів для лікарів і провізорів, лікар-консультант, з 1991р. по тепер. час — завідувач консультативного відділення Центру Сімейної медицини; з 1991р. по теперішній час  — Київський державний інститут удосконалення лікарів (тепер НМАПО), доцент кафедри фармхімії і фармакогнозії з курсом клінічної фармакології і фітотерапії (згодом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів), завуч клінічних циклів з гомеопатії і фітотерапії для лікарів і провізорів , 1997-2009рр. — доцент кафедри педіатрії (курс дитячих інфекційних хвороб) (за сумісництвом) Київського медичний університету УАНМ; з 2011р. по теперішній час — професор кафедри дитячої отоларінгології, аудіології та фоніатрії педіатричного факультету НМАПО, з 2000р. по тепер. час — директор Міжнародної медичної школи класичної гомеопатії (створеної спільно з Міжнародною академією класичної гомеопатії Греції).

Наукова діяльність: в 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфо-функційний стан підшлункової залози при хронічних гепатитах та цирозі печінки у дітей (клініко - експериментальні дослідження), в 2010 році захистив докторську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні особливості гострих кишкових інфекцій у дітей, шляхи оптимізації їх лікування». Автор і співавтор понад 270 наукових праць, зокрема понад 90 журнальних статей, 9 монографій і посібників, 5 патентів на винаходи, 5 методичних рекомендацій.

Наукові праці: присвячені важливим проблемам сучасної педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, дитячої отоларінгології,  гастроентерології, гепатології, фітотерапії, гомеопатії, клінічній інструментальній і лабораторній діагностиці. Співавтор ТУ (технічних умов) для  12 фітоконцентратів, 33 найменувань добавок дієтичних серії «Зелена долина».

Викладацька діяльність: з 1989 року по 1994 рік викладач курсів удосконалення лікарів Центру гомеопатії МОЗ України, з 1991 року по 1994 рік – викладач госпрозрахункових курсів удосконалення лікарів Київського державного  інституту удосконалення лікарів, з 1994 року по 2011 рік- доцент кафедри фармхімії та фармакогнозії з курсом клінічної фармакології і фітотерапії КДІУЛ (КМАПО), з 2011 по 2012 рік  доцент, а з 2012 року по теперішній час  професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.