Search

 

Шидловська Тетяна Анатоліївна.

Адреса електронної пошти: doctor_sh@ukr.net.

Освіта: Київський медичний інститут ім.. О.О.Богомольця (1991 р., з відзнакою), спеціальність: лікувальна справа Кваліфікація: отоларинголог, сурдолог, лікар вищої категорії,доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. З   2003 р є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 26.611.01 зі спеціальності «оториноларингологія», на протязі 2005-2012 рр була її вченим секретарем. У 1998-200 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2005 р. нагороджена Почесною грамотою Президії Академії медичних наук України за розробку і впровадження в медичну практику комплексу методів дослідження голосової та слухової функцій, у 2013 р. - Почесною грамотою Президії Національної Академії медичних наук України за значний внесок у розвиток медичної науки і практику охорони здоров’я.

Професійна діяльність: з серпня 1991 р і дотепер працює в ДУ «Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка НАМН України», спочатку на посаді старшого лаборанта з вищою освітою, з жовтня 1992 р. – молодший науковий співробітник; з січня 1994 р. - науковий співробітник; з квітня 1994 р. - старший науковий співробітник; з квітня 1996 р. провідний науковий співробітник, з 1999 р - керівник групи фоні атрії, з 2014 р. по теперішній час – головний науковий співробітник лабораторії професійних порушень голосу і слуху  

Наукова діяльність: у 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Характеристика слухових викликаних потенціалів у взаємозв’язку з даними електроенцефалографії у хворих на функціональні порушення голосу», а у 1998 р. - докторську дисертацію на тему «Діагностика, лікування і профілактика хронічних функціональних порушень голосу (клініко-електрофізіологічне дослідження)». До цього часу вона є єдиним в незалежній Україні доктором наук з питань фоніатрії.

Автор понад 360 наукових праць, в т.ч.: 3 монографії, з яких 2 одноосібні: «Сенсоневральна приглухуватість» (К, 2006 -779 с.), „Функціональні порушення голосу” (К, 2009 – 560с.), «Медико-біологічні аспекти впливу іонізуючої радіації  внаслідок аварії на ЧАЕС» (Ч., 2011– 216 с.); розділи в монографії “Состояние ЛОР – органов при радиационных авариях и катастрофах” в двох томах (С-Пб:“Ut” - 1996- 226с., 240с.); довідник з дитячої оториноларингології (К., 2006 – 350с.); 2 навчально-методичні посібники, затверджені МОН України: «Актуальні питання фоніатрії» (Віниця, 2007– 244 с.) та  «Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості» (Київ, 2008- 430 с); 6 деклараційних патентів на винахід; 1 методичний посібник та 12 методичних рекомендацій, 2 інформаційних листа, присвячених різним аспектам оториноларингології, аудіології і фоніатрії. 

Основні наукові розробки: дослідження в області фоніатрії, аудіології і отоневрології: проблеми фізіології та патології слухового аналізатора та системи голосоутворення; розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань слухової системи та голосового апарата; розробка методів комплексного лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП) різного генезу, в тому числі прогресуючої; вивчення   стану центральних відділів слухового аналізатора у пацієнтів з сенсоневральними порушеннями слуху, розладами голосоутворення та при поєднаній патології – СНП і  функціональних голосових розладах; вивчення питань слухо-голосових взаємодій; дослідження проблеми  функціональних порушень голосоутворення, в  тому числі у осіб голосо-мовних професій; питання професійного використання голосу; вплив радіації, обумовленої Чорнобильською катастрофою, на слуховий аналізатор та голосо-утворюючу систему; нові підходи до діагностики, лікування та профілактики уражень слухової системи внаслідок акустичної та акубаротравми, в тому числі отриманої в реальних бойових умовах.

Викладацька діяльність: 3 2000 р працює за сумісництвом викладачем у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. З 10.01.2000 р. по 31.12.2002 р. працювала на посаді доцента кафедри отоларингології;  з 2004 р  на кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії: з 01.10.2004 по 20.12.2006 р. - на посаді доцента, з 20.12.2006 і дотепер на посаді професора кафедри.