Search

Адреса електронної пошти: akosakovskyi@gmail.com.

Освіта:Чернівецький медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» (1975).

Кваліфікація:отоларинголог,дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії,доктор медичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014), заслужений раціоналізатор Української РСР (1990), відмінник винахідництва та раціоналізації (1991), академік Міжнародної академії освіти і науки (2016), Міжнародної кадрової академії (ЮНЕСКО) (2000), член Європейської асоціації медичної освіти (2011), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1998), почесний член Консультативної Ради Міжнародного біографічного центру (Кембридж, Великобританія), член Ради наукових консультантів Американського біографічного інституту, член медичної комісії НОК України (2003), президентом Асоціації дитячих оториноларингологів України (2005).Професійна діяльність: лікар-інтерн ЛОР-відділення Ровенської обласної лікарні (1975-1976), лікар-оториноларинголог Володимирецької ЦРЛ Ровенської області, клінічний ординатор (1980-1982), аспірант (1982-1985) кафедри  оториноларингології Київського  інституту удосконалення лікарів МОЗ  СРСР, асистент курсу дитячої оториноларингології Київського  інституту удосконалення лікарів (1985-1995), доцент кафедри дитячої оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів (1995-1996), професор кафедри дитячої оториноларингології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (1996-2001), завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (з 2002 р.), проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (1998-2016). Головний дитячий оториноларинголог МОЗ України (2005-2017).

Наукова діяльність: в 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне ліування нейросенсорної приглухуватості з урахуванням стану церебральної гемодинаміки», в 1994 році захистив докторську дисертацію на тему: “Хірургічне лікування рубцевого стенозу гортані і шийного відділу трахеї у дітей”. Автор біля 640 наукових робіт у вітчизняних  і зарубіжних виданнях, в тому числі 5 підручників, 2 атласів, збірки лекцій, 16 монографій, 42 посібників, 76 патентів на винаходи та корисні моделі, 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 155 рацпропозицій.

Основні наукові розробки: проблеми патології середнього та внутрішнього вуха, гострі та хронічні стенози гортані і шийного відділу трахеї у дітей, ринологія, фізіотерапія, розробка нових оториноларингологічних інструментів, нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань.

Викладацька діяльність: з 1985 року по 1995 рік асистент, з 1995 року по 1996 рік - доцент кафедри дитячої оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів, з 1996 по 2001 рік професор кафедри дитячої оториноларингології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, з 2002 року завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.