Search

Адреса електронної пошти: akosakovskyi@gmail.com.

Освіта:Чернівецький медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» (1975).

Кваліфікація:отоларинголог,дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії,доктор медичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014), заслужений раціоналізатор Української РСР (1990), відмінник винахідництва та раціоналізації (1991), академік Міжнародної академії освіти і науки (2016), Міжнародної кадрової академії (ЮНЕСКО) (2000), член Європейської асоціації медичної освіти (2011), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1998), почесний член Консультативної Ради Міжнародного біографічного центру (Кембридж, Великобританія), член Ради наукових консультантів Американського біографічного інституту, член медичної комісії НОК України (2003), президентом Асоціації дитячих оториноларингологів України (2005).

Професійна діяльність: лікар-інтерн ЛОР-відділення Ровенської обласної лікарні (1975-1976), лікар-оториноларинголог Володимирецької ЦРЛ Ровенської області, клінічний ординатор (1980-1982), аспірант (1982-1985) кафедри  оториноларингології Київського  інституту удосконалення лікарів МОЗ  СРСР, асистент курсу дитячої оториноларингології Київського  інституту удосконалення лікарів (1985-1995), доцент кафедри дитячої оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів (1995-1996), професор кафедри дитячої оториноларингології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (1996-2001), завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (з 2002 р.), проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (1998-2016). Головний дитячий оториноларинголог МОЗ України (2005-2017).

Наукова діяльність: в 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне ліування нейросенсорної приглухуватості з урахуванням стану церебральної гемодинаміки», в 1994 році захистив докторську дисертацію на тему: “Хірургічне лікування рубцевого стенозу гортані і шийного відділу трахеї у дітей”. Автор біля 640 наукових робіт у вітчизняних  і зарубіжних виданнях, в тому числі 5 підручників, 2 атласів, збірки лекцій, 16 монографій, 42 посібників, 76 патентів на винаходи та корисні моделі, 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 155 рацпропозицій.

Основні наукові розробки: проблеми патології середнього та внутрішнього вуха, гострі та хронічні стенози гортані і шийного відділу трахеї у дітей, ринологія, фізіотерапія, розробка нових оториноларингологічних інструментів, нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань.

Викладацька діяльність: з 1985 року по 1995 рік асистент, з 1995 року по 1996 рік - доцент кафедри дитячої оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів, з 1996 по 2001 рік професор кафедри дитячої оториноларингології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, з 2002 року завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

 

Мощич Олександр Петрович.

Адреса електронної пошти: medrodyn@gmail.com.

Освіта: Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, за спеціальністю "Педіатрія" (1982).

Кваліфікація: лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої оториноларінгології, аудіології і фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Член Віденської  міжнародної  Академії загальної медицини (Австрія), Нью-Йоркської Академії наук (США), Європейського товариства гепатологів, Європейської Комісії з гомеопатії (підкомісії з питань освіти та наукових досліджень), віце-президент Асоціації гомеопатів України, член Консультативної Ради Міжнародної Академії Класичної гомеопатії (Греція), експерт Державного експертного (фармакологічного) центру МОЗ України (комісія з фітотерапевтичних і гомеопатичних лікарських засобів). Член Вченої Ради педіатричного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика. Підвищення кваліфікації: курси післядипломного навчання (Відень, Австрія, 1991- 1992 р.р.), Париж, Франція (1993 -1994 р.р.), Плзень, Чехія (1996 р.), Алонізос, Греція (2000, 2001, 2007, 2012, 2016); курси спеціалізації з дитячої отоларингології (НМАПО, 2016-2017).

Професійна діяльність: 1982-1989 рр. — Київський НДІ педіатрії, акушерства і гінекології, клінічний ординатор, очний аспірант; 1987-1989рр.— науковий співробітник відділу профілактики і терапії захворювань дітей старшого віку; 1989-1994рр. — Центр гомеопатії МОЗ України, директор наукової програми, викладач курсів для лікарів і провізорів, лікар-консультант, з 1991р. по тепер. час — завідувач консультативного відділення Центру Сімейної медицини; з 1991р. по теперішній час  — Київський державний інститут удосконалення лікарів (тепер НМАПО), доцент кафедри фармхімії і фармакогнозії з курсом клінічної фармакології і фітотерапії (згодом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів), завуч клінічних циклів з гомеопатії і фітотерапії для лікарів і провізорів , 1997-2009рр. — доцент кафедри педіатрії (курс дитячих інфекційних хвороб) (за сумісництвом) Київського медичний університету УАНМ; з 2011р. по теперішній час — професор кафедри дитячої отоларінгології, аудіології та фоніатрії педіатричного факультету НМАПО, з 2000р. по тепер. час — директор Міжнародної медичної школи класичної гомеопатії (створеної спільно з Міжнародною академією класичної гомеопатії Греції).

Наукова діяльність: в 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфо-функційний стан підшлункової залози при хронічних гепатитах та цирозі печінки у дітей (клініко - експериментальні дослідження), в 2010 році захистив докторську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні особливості гострих кишкових інфекцій у дітей, шляхи оптимізації їх лікування». Автор і співавтор понад 270 наукових праць, зокрема понад 90 журнальних статей, 9 монографій і посібників, 5 патентів на винаходи, 5 методичних рекомендацій.

Наукові праці: присвячені важливим проблемам сучасної педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, дитячої отоларінгології,  гастроентерології, гепатології, фітотерапії, гомеопатії, клінічній інструментальній і лабораторній діагностиці. Співавтор ТУ (технічних умов) для  12 фітоконцентратів, 33 найменувань добавок дієтичних серії «Зелена долина».

Викладацька діяльність: з 1989 року по 1994 рік викладач курсів удосконалення лікарів Центру гомеопатії МОЗ України, з 1991 року по 1994 рік – викладач госпрозрахункових курсів удосконалення лікарів Київського державного  інституту удосконалення лікарів, з 1994 року по 2011 рік- доцент кафедри фармхімії та фармакогнозії з курсом клінічної фармакології і фітотерапії КДІУЛ (КМАПО), з 2011 по 2012 рік  доцент, а з 2012 року по теперішній час  професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

 Валентин Васильович Синяченко.

Адреса електронної пошти: sinyachenko60@gmail.com.

Освіта: Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія» (1984). Кваліфікація: оториноларинголог, дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, член Ревізійної комісії Асоціації дитячих оториноларингологів України, член Української Асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів, Українського наукового медичного товариства оториноларингологів та Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (2006).

Професійна діяльність: лікар-інтерн педіатр (1984-1985), завідувач дитячого відділення Згурівської райлікарні Київської області (1985-1987), райпедіатр Згурівської райлікарні Київської області (1987-1988), лікар дитячий отоларинголог поліклінічного відділення Київської міської дитячої лікарні №2 (1988-1989), лікар ординатор оториноларингологічного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 (1989-1995), асистент кафедри дитячої оториноларингології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (1995-2003), доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (2003-2018), диплом доцента 02ДЦ №002398 від 21 жовтня 2004 року, сертифікат Doctor of Philosophy, Ph.D. (до диплома ДК №008698) від 27 вересня 2010 року. 

Наукова діяльність: в 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеобронхітами». Автор більше 100 наукових робіт у вітчизняних  і зарубіжних виданнях, в тому числі 10 навчальних посібників, 3 монографій та Національного підручника «Дитяча оториноларингологія» (у співавторстві). Основними напрямками наукових досліджень і практичної діяльності є актуальні питання захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха у дітей.  

Викладацька діяльність: з 1995 року по 2003 рік – асистент, а з 2003 року по теперішній час - доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. З 2000 року по 2014 рік був завучем, а протягом 2015 року виконував обов’язки завідувача кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

Основні наукові розробки: гострі стенози гортані, захворювання порожнини носа, приносових синусів та вуха.

 

 

Олександр Юрійович Бредун.

Адреса електронної пошти: abredun@ukr.net.

Освіта:Кримський медичний інститут «Педіатрія» (1990).

Кваліфікація:дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії,кандидат медичних наук, секретар Асоціації дитячих оториноларингологів України.

Професійна діяльність: лікар-інтерн дитячий отоларинголог (1990-1991), клінічний ординатор (1999-2001), аспірант (2001-2004), асистент (2004-2010), доцент (2010) кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Наукова діяльність: в 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Експериментально-клінічне обгрунтування застосування препаратів тималін та амізон при хронічному верхньощелепному синуїті у  дітей», працює над докторською дисертацією на тему “Консервативне та хірургічне лікування патології піднебінних мигдаликів у дітей (клініко-експериментальне дослідження)”. Автор біля 100 наукових робіт у вітчизняних і зарубіжних виданнях, в тому числі 3 монографій, 6 патентів на корисні моделі.

Основні наукові розробки: ринологія,  розробка нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань.

Викладацька діяльність: з 17 жовтня 2004 року по 05 лютого 2010 року – асистент, а з 06 лютого 2010 року по теперішній час - доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Ілона Анатоліївна Косаківська.

Адреса електронної пошти: krowkailowka1@gmail.com.

Освіта:Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» (2001).

Кваліфікація:дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії,кандидат медичних наук, лауреат премії Президента України для молодих вчених (2011), член Ради Європейського товариства дитячих оториноларингологів (ESPO) від України (2018), член Правління Асоціації дитячих оториноларингологів України.

Професійна діяльність: лікар-інтерн дитячий отоларинголог (2001-2003), клінічний ординатор (2003-2005), аспірант (2005-2007), асистент (2007-2015), доцент (2015) кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

Наукова діяльність: в 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Тактика хірургічного лікування дітей з викривленням перегородки носа», працює над докторською дисертацією на тему “Хірургічна реабілітація дітей з непухлинними захворюваннями лімфоглоткового кільця з використанням високочастотної біполярної електротермоадгезії (клініко-експериментальне дослідження)”. Автор більше 310 наукових робіт у вітчизняних  і зарубіжних виданнях, в тому числі 3 підручники (у співавторстві), атласа, 12 монографій, 7 посібників, 76 патентів на винаходи та корисні моделі.

Основні наукові розробки: ринологія, електротермоадгезія, розробка нових оториноларингологічних інструментів, нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань. Викладацька діяльність: з 1 грудня 2007 року по 14 вересня 2015 року – асистент, а з 15 вересня 2015 року по теперішній час - доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Юрій Володимирович Гавриленко.

Адреса електронної пошти: yesyur69@gmail.com.

Освіта:Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія» (1993).

Кваліфікація:дитячий отоларинголог, отоларинголог, лікар вищої категорії,кандидат медичних наук, член Асоціації дитячих оториноларингологів України, Української Асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів, Українського наукового медичного товариства оториноларингологів, стажування в Австрійській клініці Vienna Health Association «Krankenhaus Heitzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhugel» (2013).

Професійна діяльність: лікар-інтерн дитячий отоларинголог (1993-1996),  лікар-ординатор ЛОР-відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» м. Києва (1996-2012), аспірант (2009-2011), а з 2012 асистент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.  Наукова діяльність: в 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування тактики лікування дітей, хворих на запалення слухової труби», працює над докторською дисертацією на тему “Клініко-лабораторна діагностика та лікування хронічних захворювань лімфоепітеліальних структур глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу (клініко-експериментальне дослідження)”. Автор понад 160 наукових робіт у вітчизняних і зарубіжних виданнях, в тому числі є співавтором Національного підручника «Дитяча оториноларингологія», 8 навчально-методичних посібників, 12 монографій, 7 патентів на винаходи та корисні моделі України.

Основні наукові розробки: діагностика та лікування запалення слухової труби у дітей, ринологія, удосконалення та розробка нових методів ранньої діагностики та лікування захворювань лімфоепітеліальних структур глотки у дитячому віці, розробка нових оториноларингологічних інструментів.

Викладацька діяльність: з грудня 2012 року по теперішній час - асистент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.