Search

Адреса електронної пошти: akosakovskyi@gmail.com.

Освіта:Чернівецький медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» (1975).

Кваліфікація:отоларинголог,дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії,доктор медичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014), заслужений раціоналізатор Української РСР (1990), відмінник винахідництва та раціоналізації (1991), академік Міжнародної академії освіти і науки (2016), Міжнародної кадрової академії (ЮНЕСКО) (2000), член Європейської асоціації медичної освіти (2011), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1998), почесний член Консультативної Ради Міжнародного біографічного центру (Кембридж, Великобританія), член Ради наукових консультантів Американського біографічного інституту, член медичної комісії НОК України (2003), президентом Асоціації дитячих оториноларингологів України (2005).

Професійна діяльність: лікар-інтерн ЛОР-відділення Ровенської обласної лікарні (1975-1976), лікар-оториноларинголог Володимирецької ЦРЛ Ровенської області, клінічний ординатор (1980-1982), аспірант (1982-1985) кафедри  оториноларингології Київського  інституту удосконалення лікарів МОЗ  СРСР, асистент курсу дитячої оториноларингології Київського  інституту удосконалення лікарів (1985-1995), доцент кафедри дитячої оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів (1995-1996), професор кафедри дитячої оториноларингології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (1996-2001), завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (з 2002 р.), проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (1998-2016). Головний дитячий оториноларинголог МОЗ України (2005-2017).

Наукова діяльність: в 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне ліування нейросенсорної приглухуватості з урахуванням стану церебральної гемодинаміки», в 1994 році захистив докторську дисертацію на тему: “Хірургічне лікування рубцевого стенозу гортані і шийного відділу трахеї у дітей”. Автор понад 600 наукових робіт у вітчизняних  і зарубіжних виданнях, в тому числі 5 підручників, 2 атласів, збірки лекцій, 16 монографій, 42 посібників, 76 патентів на винаходи та корисні моделі, 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 155 рацпропозицій.

Основні наукові розробки: проблеми патології середнього та внутрішнього вуха, гострі та хронічні стенози гортані і шийного відділу трахеї у дітей, ринологія, фізіотерапія, розробка нових оториноларингологічних інструментів, нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань.

Викладацька діяльність: з 1985 року по 1995 рік асистент, з 1995 року по 1996 рік - доцент кафедри дитячої оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів, з 1996 по 2001 рік професор кафедри дитячої оториноларингології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, з 2002 року завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

 

Шидловська Тетяна Анатоліївна.

Адреса електронної пошти: doctor_sh@ukr.net.

Освіта: Київський медичний інститут ім.. О.О.Богомольця (1991 р., з відзнакою), спеціальність: лікувальна справа Кваліфікація: отоларинголог, сурдолог, лікар вищої категорії,доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. З   2003 р є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 26.611.01 зі спеціальності «оториноларингологія», на протязі 2005-2012 рр була її вченим секретарем. У 1998-200 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2005 р. нагороджена Почесною грамотою Президії Академії медичних наук України за розробку і впровадження в медичну практику комплексу методів дослідження голосової та слухової функцій, у 2013 р. - Почесною грамотою Президії Національної Академії медичних наук України за значний внесок у розвиток медичної науки і практику охорони здоров’я.

Професійна діяльність: з серпня 1991 р і дотепер працює в ДУ «Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка НАМН України», спочатку на посаді старшого лаборанта з вищою освітою, з жовтня 1992 р. – молодший науковий співробітник; з січня 1994 р. - науковий співробітник; з квітня 1994 р. - старший науковий співробітник; з квітня 1996 р. провідний науковий співробітник, з 1999 р - керівник групи фоні атрії, з 2014 р. по теперішній час – головний науковий співробітник лабораторії професійних порушень голосу і слуху  

Наукова діяльність: у 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Характеристика слухових викликаних потенціалів у взаємозв’язку з даними електроенцефалографії у хворих на функціональні порушення голосу», а у 1998 р. - докторську дисертацію на тему «Діагностика, лікування і профілактика хронічних функціональних порушень голосу (клініко-електрофізіологічне дослідження)». До цього часу вона є єдиним в незалежній Україні доктором наук з питань фоніатрії.

Автор понад 360 наукових праць, в т.ч.: 3 монографії, з яких 2 одноосібні: «Сенсоневральна приглухуватість» (К, 2006 -779 с.), „Функціональні порушення голосу” (К, 2009 – 560с.), «Медико-біологічні аспекти впливу іонізуючої радіації  внаслідок аварії на ЧАЕС» (Ч., 2011– 216 с.); розділи в монографії “Состояние ЛОР – органов при радиационных авариях и катастрофах” в двох томах (С-Пб:“Ut” - 1996- 226с., 240с.); довідник з дитячої оториноларингології (К., 2006 – 350с.); 2 навчально-методичні посібники, затверджені МОН України: «Актуальні питання фоніатрії» (Віниця, 2007– 244 с.) та  «Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості» (Київ, 2008- 430 с); 6 деклараційних патентів на винахід; 1 методичний посібник та 12 методичних рекомендацій, 2 інформаційних листа, присвячених різним аспектам оториноларингології, аудіології і фоніатрії. 

Основні наукові розробки: дослідження в області фоніатрії, аудіології і отоневрології: проблеми фізіології та патології слухового аналізатора та системи голосоутворення; розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань слухової системи та голосового апарата; розробка методів комплексного лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП) різного генезу, в тому числі прогресуючої; вивчення   стану центральних відділів слухового аналізатора у пацієнтів з сенсоневральними порушеннями слуху, розладами голосоутворення та при поєднаній патології – СНП і  функціональних голосових розладах; вивчення питань слухо-голосових взаємодій; дослідження проблеми  функціональних порушень голосоутворення, в  тому числі у осіб голосо-мовних професій; питання професійного використання голосу; вплив радіації, обумовленої Чорнобильською катастрофою, на слуховий аналізатор та голосо-утворюючу систему; нові підходи до діагностики, лікування та профілактики уражень слухової системи внаслідок акустичної та акубаротравми, в тому числі отриманої в реальних бойових умовах.

Викладацька діяльність: 3 2000 р працює за сумісництвом викладачем у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. З 10.01.2000 р. по 31.12.2002 р. працювала на посаді доцента кафедри отоларингології;  з 2004 р  на кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії: з 01.10.2004 по 20.12.2006 р. - на посаді доцента, з 20.12.2006 і дотепер на посаді професора кафедри.

 

Мощич Олександр Петрович.

Адреса електронної пошти: medrodyn@gmail.com.

Освіта: Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, за спеціальністю "Педіатрія" (1982).

Кваліфікація: лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої оториноларінгології, аудіології і фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Член Віденської  міжнародної  Академії загальної медицини (Австрія), Нью-Йоркської Академії наук (США), Європейського товариства гепатологів, Європейської Комісії з гомеопатії (підкомісії з питань освіти та наукових досліджень), віце-президент Асоціації гомеопатів України, член Консультативної Ради Міжнародної Академії Класичної гомеопатії (Греція), експерт Державного експертного (фармакологічного) центру МОЗ України (комісія з фітотерапевтичних і гомеопатичних лікарських засобів). Член Вченої Ради педіатричного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика. Підвищення кваліфікації: курси післядипломного навчання (Відень, Австрія, 1991- 1992 р.р.), Париж, Франція (1993 -1994 р.р.), Плзень, Чехія (1996 р.), Алонізос, Греція (2000, 2001, 2007, 2012, 2016); курси спеціалізації з дитячої отоларингології (НМАПО, 2016-2017).

Професійна діяльність: 1982-1989 рр. — Київський НДІ педіатрії, акушерства і гінекології, клінічний ординатор, очний аспірант; 1987-1989рр.— науковий співробітник відділу профілактики і терапії захворювань дітей старшого віку; 1989-1994рр. — Центр гомеопатії МОЗ України, директор наукової програми, викладач курсів для лікарів і провізорів, лікар-консультант, з 1991р. по тепер. час — завідувач консультативного відділення Центру Сімейної медицини; з 1991р. по теперішній час  — Київський державний інститут удосконалення лікарів (тепер НМАПО), доцент кафедри фармхімії і фармакогнозії з курсом клінічної фармакології і фітотерапії (згодом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів), завуч клінічних циклів з гомеопатії і фітотерапії для лікарів і провізорів , 1997-2009рр. — доцент кафедри педіатрії (курс дитячих інфекційних хвороб) (за сумісництвом) Київського медичний університету УАНМ; з 2011р. по теперішній час — професор кафедри дитячої отоларінгології, аудіології та фоніатрії педіатричного факультету НМАПО, з 2000р. по тепер. час — директор Міжнародної медичної школи класичної гомеопатії (створеної спільно з Міжнародною академією класичної гомеопатії Греції).

Наукова діяльність: в 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфо-функційний стан підшлункової залози при хронічних гепатитах та цирозі печінки у дітей (клініко - експериментальні дослідження), в 2010 році захистив докторську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні особливості гострих кишкових інфекцій у дітей, шляхи оптимізації їх лікування». Автор і співавтор понад 270 наукових праць, зокрема понад 90 журнальних статей, 9 монографій і посібників, 5 патентів на винаходи, 5 методичних рекомендацій.

Наукові праці: присвячені важливим проблемам сучасної педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, дитячої отоларінгології,  гастроентерології, гепатології, фітотерапії, гомеопатії, клінічній інструментальній і лабораторній діагностиці. Співавтор ТУ (технічних умов) для  12 фітоконцентратів, 33 найменувань добавок дієтичних серії «Зелена долина».

Викладацька діяльність: з 1989 року по 1994 рік викладач курсів удосконалення лікарів Центру гомеопатії МОЗ України, з 1991 року по 1994 рік – викладач госпрозрахункових курсів удосконалення лікарів Київського державного  інституту удосконалення лікарів, з 1994 року по 2011 рік- доцент кафедри фармхімії та фармакогнозії з курсом клінічної фармакології і фітотерапії КДІУЛ (КМАПО), з 2011 по 2012 рік  доцент, а з 2012 року по теперішній час  професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

 Валентин Васильович Синяченко.

Адреса електронної пошти: sinyachenko60@gmail.com.

Освіта: Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія» (1984). Кваліфікація: оториноларинголог, дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, член Ревізійної комісії Асоціації дитячих оториноларингологів України, член Української Асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів, Українського наукового медичного товариства оториноларингологів та Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (2006).

Професійна діяльність: лікар-інтерн педіатр (1984-1985), завідувач дитячого відділення Згурівської райлікарні Київської області (1985-1987), райпедіатр Згурівської райлікарні Київської області (1987-1988), лікар дитячий отоларинголог поліклінічного відділення Київської міської дитячої лікарні №2 (1988-1989), лікар ординатор оториноларингологічного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 (1989-1995), асистент кафедри дитячої оториноларингології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (1995-2003), доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (2003-2018), диплом доцента 02ДЦ №002398 від 21 жовтня 2004 року, сертифікат Doctor of Philosophy, Ph.D. (до диплома ДК №008698) від 27 вересня 2010 року. 

Наукова діяльність: в 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеобронхітами». Автор більше 100 наукових робіт у вітчизняних  і зарубіжних виданнях, в тому числі 10 навчальних посібників, 3 монографій та Національного підручника «Дитяча оториноларингологія» (у співавторстві). Основними напрямками наукових досліджень і практичної діяльності є актуальні питання захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха у дітей.  

Викладацька діяльність: з 1995 року по 2003 рік – асистент, а з 2003 року по теперішній час - доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. З 2000 року по 2014 рік був завучем, а протягом 2015 року виконував обов’язки завідувача кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

Основні наукові розробки: гострі стенози гортані, захворювання порожнини носа, приносових синусів та вуха.

 

 

Олександр Юрійович Бредун.

Адреса електронної пошти: abredun@ukr.net.

Освіта:Кримський медичний інститут «Педіатрія» (1990).

Кваліфікація:дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії,кандидат медичних наук, секретар Асоціації дитячих оториноларингологів України.

Професійна діяльність: лікар-інтерн дитячий отоларинголог (1990-1991), клінічний ординатор (1999-2001), аспірант (2001-2004), асистент (2004-2010), доцент (2010) кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Наукова діяльність: в 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Експериментально-клінічне обгрунтування застосування препаратів тималін та амізон при хронічному верхньощелепному синуїті у  дітей», працює над докторською дисертацією на тему “Консервативне та хірургічне лікування патології піднебінних мигдаликів у дітей (клініко-експериментальне дослідження)”. Автор біля 100 наукових робіт у вітчизняних і зарубіжних виданнях, в тому числі 3 монографій, 6 патентів на корисні моделі.

Основні наукові розробки: ринологія,  розробка нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань.

Викладацька діяльність: з 17 жовтня 2004 року по 05 лютого 2010 року – асистент, а з 06 лютого 2010 року по теперішній час - доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Юрій Анатолійович Молочек
Адреса електронної пошти: gw1268@ua.fm.
Освіта:Київський медичний інститут імені академіка О. О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія» (1993 рік). Кваліфікація:отоларинголог,дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії,кандидат медичних наук.
Професійна діяльність: лікар-інтерн ЛОР-відділення МКЛ №1, м. Київ (1993-1996). Клінічний ординатор (1996-1998), аспірант (1998-2001) кафедри дитячої оториноларингології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. Лікар-ординатор відділення дитячої оториноларингології НДСЛ «ОХМАТДИТ» з 2001 року. Завідуючий відділенням дитячої отоларингології НДСЛ «ОХМАТДИТ» з 2004 року по теперішній час. 
Наукова діяльність: Вчений ступінь – кандидат медичних наук. В 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Реабілітація дітей після тонзилектомії». Автор понад 100 наукових робіт у вітчизняних  і зарубіжних виданнях.
Основні наукові розробки: Пластично-реконструктивна хірургія ЛОР-органів. Проблеми патології середнього та внутрішнього вуха, вроджені вади розвитку зовнішнього вуха, гострі та хронічні захворювання гортані і шийного відділу трахеї у дітей, ринологія та ендоскопічна функціональна синусохірургія, судинні аномалії ЛОР-органів, фізіотерапія, розробка нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань.
Викладацька діяльність: У вересні 2001 року був обраний на посаду асистента кафедри дитячої оториноларингології Київської медичної академії післядипломної освіти, а з січня 2007 року переведений на посаду доцента кафедри.