Search

Основна наукова тематика кафедри – розробка і удосконалення методів діагностики та лікування захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха у дітей.

Співробітниками кафедри опубліковано більше 1000 наукових праць, в тому числі 39 монографій, 5 підручників, в т.ч. Національний і 47 посібників. На кафедрі захищено 4 докторських (А. А. Лайко, Т. С. Мостова, А. Л. Косаковський, Ю. В. Гавриленко), 11 кандидатських дисертацій (Л. П. Чиркова, М. О. Мельник, В. В. Синяченко, Ю. А. Молочек, О. Ю. Бредун, В. В. Олійник, Я. В. Шкорботун, І. А. Косаківська, Черкесов Білал (Азербайджан), Ю. В. Гавриленко, Шемлі Мохамед (Туніс), розроблено біля 80 винаходів і біля 230 раціоналізаторських пропозицій, отримано 9 свідоцтв про реєстрацію авторського твору. Запропоновані співробітниками кафедри оригінальні методи діагностики, консервативного та хірургічного лікування захворювань ЛОР-органів, нові інструменти, які широко застосовуються дитячими оториноларингологами в практичній діяльності як в Україні, так і за кордоном.

 1. Електропристрій для операцій на носових раковинах  (№ 197/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 149.
 2. Спосіб септопластики  (№ 199/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 150.
 3. Спосіб тонзилектомії  (№ 200/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 150.
 4. Спосіб лікування хронічного гіпертрофічного риніту  (№ 198/34/11) // Реєстр галузевих нововведень, 2011. – Випуск реєстру № 34-35. – С. 149.
 5. Електроінструмент для біполярного високочастотного зварювання  біологічних тканин (№ 266/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 187.
 6. Електропристрій для видалення синехій носа  (№ 267/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 187-188.
 7. Пристрій для фіксації м’якого піднебіння  (№ 268/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 188.
 8. Спосіб тимпанопластики  (№ 269/36/12) // Реєстр галузевих нововведень, 2012. – Випуск реєстру № 36. – С. 189.
 9. Біполярний распатор (201/38/13) // Реєстр галузевих нововведень, 2013. – Випуск реєстру № 38-39, ч. 1.- К., 2014.  – С. 166.
 10. Біполярний скальпель (202/38/13) // Реєстр галузевих нововведень, 2013. – Випуск реєстру № 38-39, ч. 1.- К., 2014.  – С. 167.

        

 1.  Патент України на винахід № 91640. МПК(2009) А61В17/32, А61В17/3205 (2006.01), А61В18/12. Аденотом А.Л.Косаковського /   А.Л.Косаковський, І.А.Косаківська, Р.Г.Семенов (Україна). – Заявлено 20.03.2009; Опубл. 10.08.2010 р. Бюл. №  15.
 2. Патент України на винахід № 92559. МПК(2009) А61В17/00. Електроскальпель /   А.Л.Косаковський, Р.Г.Семенов, І.А.Косаківська, В.Р.Семенов (Україна). – Заявлено 01.07.2009; Опубл. 10.11.2010 р. Бюл. №21.
 3. Патент України на винахід № 92558. МПК(2009) А61В17/00. Електропристрій для операцій на носових раковинах  /А.Л.Косаковський, Р.Г.Семенов, І.А.Косаківська, В.Р.Семенов (Україна). – Заявлено 01.07.2009; Опубл. 10.11.2010 р. Бюл. №21.
 4. Патент України на винахід № 94807. МПК(2009) А61В17/24, А61В17/30. Електроінструмент для біполярного високочастотного зварювання біологічних тканин /А.Л.Косаковський, І.А.Косаківська, Р.Г.Семенов, В.Р.Семенов, О.Т.Зельніченко   (Україна). – Заявлено 05.11.2009; Опубл. 10.06.2011 р. Бюл. №11.
 5. Патент України на винахід № 93621. МПК(2011.01) А61В17/00, А61В17/24, А61В17/30, А61В17/326. Електропристрій для видалення синехій носа /   А.Л.Косаковський, І.А.Косаківська, Р.Г.Семенов, В.Р.Семенов, Вільчинський О.І. (Україна). – Заявлено 05.11.2009; Опубл. 25.02.2011 р. Бюл. №  4.
 6. Патент України на винахід № 96641. МПКА61В17/24 (2006.01), А61В17/32 (2006.01), А61В17/3211 (2006.01). Аденотом Косаковського-Семенова /   А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська, Р. Г. Семенов, В. Р. Семенов (Україна). – Заявлено 13.01.2010; Опубл. 25.11.2011 р. Бюл. №  22.
 7. Патент України на винахід № 96640. МПК  А61В17/02 (2006.01), А61В17/24 (2006.01), А61В17/3211 (2006.01), А61В18/12 (2006.01). Распатор Косаківської-Семенова / А. Л. Косаковський, І. А.Косаківська, Р. Г. Семенов, В. Р. Семенов (Україна). – Заявлено 13.02.2010; Опубл. 25.11.2011 р. Бюл. № 22.
 8.  Патент України на винахід № 99043. МПК(2012.01) А61В17/00. Біполярний електропристрій для коагуляції тканин /     І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 01.03.2011; Опубл. 10.07.2012 р. Бюл. № 13.
 9. Патент України на корисну модель № 60107. МПК(2006.01) А61В17/24. Пристрій для фіксації м’якого піднебіння /   І.А.Косаківська,  В.В.Дячук, А.Л.Косаковський, В.В.Дячук (Україна). – Заявлено 22.11.2010; Опубл. 10.06.2011 р. Бюл. №11.
 10. Патент України на корисну модель № 63865. МПК(2011.01) А61В17/00. Біполярний електроскальпель /   І.А.Косаківська, Р.Г.Семенов,   А.Л.Косаковський, В.Р.Семенов (Україна). – Заявлено 14.03.2011; Опубл. 25.10.2011 р. Бюл. № 20.