Search

 1. 44-й з’їзд Польського товариства оториноларингологів, хірургів голови та шиї - Kosakovskyi A., Kosakivska I., Semenov R. Chirurgia migdałkόw podniebiennych z zastosowaniem wysokoczęstotliwościowego dwubiegunowego elektrycznego spawania tkanek. (9-12 червня 2010, Варшава, Польща).
 2. І-й Конгрес Конфедерації Європейських оториноларингологів та хірургів голови і шиї - Kosakivska I.A., Kosakovskyi A.L. Surgical interventions on inferior nasal conchas in children by using electrowelding technologies (02.07-06.07.2011, Барселона, Іспанія).
 3. І-й Конгрес Конфедерації Європейських оториноларингологів та хірургів голови і шиї - Kosakivska I.A., Kosakovskyi A.L. Surgical interventions on lymphadenoid pharyngeal ring in children by using high-frequency electro welding of biologic tissues (02.07-06.07.2011, Барселона, Іспанія).
 4. Українсько-польська науково-практична конференція «Минуле, сучасне та майбутнє дитячої оториноларингології» - КосаковськийА.Л.,  Косаківська І.А. Використання електрозварювальної технології в дитячій оториноларингології  (3  грудня 2011, Львів).
 5. 24-й Європейський Конгрес ринологів - Kosakovskyi A., Kosakivska I., Siniachenko V. The use of high-frequency electric welding of biological tissues in septoplasty in children (17-21 червня 2012, Тулуза, Франція). Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2012» - Косаковський А. Л. Гострий риносинуїт у дітей (1 грудня 2012, Львів).
 6. 2-й Конгрес Європейської академії оториноларингології-HNS і CE ORL-HNS Оториноларингології та Хірургії Голови і Шиї - Ilona Kosakivska, Anatolii Kosakovskyi. Bactericidal action of high frequency current (27-30 квітня 2013 р., Ніцца, Франція).
 7. Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2013» - Косаковський А. Л. Стенози гортані у дітей (14  грудня 2013, Львів).
 8. Конгрес присвячений 10-річчю наукового товариства ринологів Болгарії - КосаковськийА. Л., Лікування хронічного тонзиліту та аденоїдиту у дітей (4-6.07.14, Помор’є, Болгарія).
 9. Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2015» - Косаковський А. Л. Хірургічні втручання на лімфаглотковому кільці у дітей (23  травня 2015, Львів).
 10. 5 українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2016»  - Косаковський А. Л. «Мукоциліарний кліренс в дітей»(21  травня 2016, Львів).
 11. 5-й міжнародний Конгрес Асоціації респіратологів Грузії (5th International Congress of GRA Batumi, Georgia, from June 23 to June 25, 2016). Anatolii Kosakovskyi. Into a new era of sinusitis management: hitting the target.
 12. 5-й міжнародний Конгрес Асоціації респіратологів Грузії (5th International Congress of GRA Batumi, Georgia, from June 23 to June 25, 2016). Anatolii Kosakovskyi. National recommendations in treatment of sinusitis in Ukraine.
 13. Iurii Gavrylenko. State of intranasal structures in children with type 1 diabetes. Rhinoforum, 1-3/12/2016, Warszawa, Poland.
 14. 30-а регіональна конференція Асоціації респіратологів Грузії (Грузія, Кутаїсі, 03.06.2017). Косаковський А. Л. Доповідь: Острый риносинусит: современные тенденции в лечении.
 15. ХХ Dni Otolaryngologii Dzieciecei. (8-10 червня 2017 року. Польща, Бидгощ). Гавриленко Ю. В. Доповідь 1: Clinical and immunological features of auditory tube in children. Доповідь 2: State of the upper respiratory tract in children with type 1 diabetes mellitus.
 16. Phytomedicine Research & Experience Summit (PRES) on Respiratory Tract Phytomedicine in Neumarkt Nuremberg (Germany) from 4-th till 5th of July 2017. (Німеччина, Нюрнберг. 4-5 липня 2017 року). Гавриленко Ю. В. Доповідь: Клинико-лабораторные аспекты и лечение хронического тонзиллита у детей с сахарным диабетом 1 типа.
 17. VІ українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2017» (Україна, Польща). 9 вересня 2017 року, Львів. Косаковський А. Л. Доповідь: Діагностика слуху в малих дітей.
 18. 4-th Congress of European ORL-HNS. Іспанія, Барселона. 7-11 жовтня 2017 року. Гавриленко Ю. В. Доповідь: State of the lymphoepithelial structures of the pharynx in children with type-1 diabetes
 19. Научно-практическая конференция с международным участием «Особенности ведения острых респираторных инфекций у детей, лечение и профилактика осложнений на ЛОР органы». Молдова, Кишинев. 18 жовтня 2017 року. Косаковський А. Л. Доповіді: 1) Современные подходы к терапии тонзиллофарингитов; 2) Актуальные вопросы лечения риносинуситов.
 20. VІІ українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2018» (Україна, Польща). 22 вересня 2018 року, Львів. Косаковський А. Л., Косаківська І. А. Доповідь: Хірургічне лікування гіпертрофії лімфаденоїдного глоткового кільця у дітей.
 21. VІ українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2019» (Україна, Польща). 21 вересня 2019 року, Львів. Косаковський А. Л., Косаківська І. А. Доповідь: Вплив високочастотного струму на мікрофлору глотки у дітей