Search

З моменту заснування,  науковими напрямками кафедри є проблеми дитячих інфекційних хвороб - кишкові інфекції, вроджені інфекції, так звана TORCH-група, ВІЛ-інфекція, опортуністичні інфекції у пацієнтів з імунодефіцитами, а також первинні (вроджені) імунодефіцити та імунопрофілактика інфекційних хвороб.

Кафедра активно розробляє сучасні напрямки дитячої клінічної імунології – діагностика та лікування дітей з первинними та вторинними імунодефіцитами, проблеми ефективності вакцинації та поствакцинальних ускладнень.

У 2016 році закінчена ініціативно-пошукова наукова робота «Клініко-імунологічна характеристика первинних імунодефіцитів у дітей, розробка критеріїв ранньої діагностики первинних імунодефіцитів”. Основні отримані результати:

 • вивчена частота первинних (вроджених) імунодефіцитів в Україні,
 • створено Реєстр первинних імунодефіцитів за нозологією;
 • розроблені ранні критерії діагностики первинних імунодефіцитів антитілоутворення, комбінованих імунодефіцитів;
 • описана нова нозологічна форма первинного імунодефіциту з генетичним підтвердженням;
 • впроваджені сучасні методи лікування первинних імунодефіцитів у дітей;
 • науково обґрунтовано і розроблено медичний супровід дітей з первинними імунодефіцитами.

 Кафедра бере активну участь у дослідженні тягаря вакцин-контрольованих інфекцій, в тому числі в співпраці з міжнародними організаціями, і впровадженню засобів імунопрофілактики проти них в Україні. За результатами дослідження кафедри за підримки ВООЗ і МОЗ у 2006 році в Національний календар щеплень була запроваджена вакцинація дітей проти гемофільної інфекції. У 2014 році завершена робота по дослідженню серотипового репертуару та антибіотикорезистентності пневмококової інфекції у дітей. Обґрунтовано доцільність впровадження вакцинації проти пневмококової інфекції та рекомендації щодо вибору стартової емпіричної терапії позалікарняної пневмонії та менінгітів у дітей. З 2006 року продовжуються дослідженні з вивчення тягаря ротавірусної інфекції в рамках Глобальної мережі епіднагляду за ротавірусною інфекцією у дітей.

 На сьогодні наукова діяльність кафедри продовжується відповідно до плану затвердженої теми НДР з бюджетним фінансуванням: «Удосконалення підходів до імунопрофілактики у дітей з первиннними та вторинними імунодефіцитами»

 На кафедрі заплановані та виконуються дисертаційні роботи.

 • пошукувача Раус Ірини Володимирівни на тему “Удосконалення підходів до вакцинації ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію”
 • заочного аспіранта Кисельової Галини Леонідівни на тему “Медичний та соціальний супровід ВІЛ-інфікованих підлітків”
 • очного аспіранта Лісовської Ганни Миколаївни «Стан захищеності від вакцин-керованих інфекцій та шляхи його покращення у пацієнтів з первинними та втринними імунодедефіцитами»
 • очного аспіранта Бегларяна Степана Арутюновича «Поетапний скринінг первинних імунодефіцитів у дітей з використанням інформаційних тест-систем»
 • заочного аспіранта Тесленко Марії Юріївни «Клінічні особливості кишкових інфекцій в залежності від збудника та обгрунтування методів їх профілактики»

 Під керівництвом професора кафедри Чернишової Л.І. співробітниками кафедрами виконані 10 кандидатських дисертацій та 3 докторські дисертації.

Кандидатські дисертації:

 1. Костюк О. П. «Особливості впливу мікробної колонізації шлунково- кишкового тракту на імунітет у ранньому неонатальному періоді», 1993 р.
 2. Гайдай Н. В. «Клініко-імунологічне обгрунтування диференційованих методів реабілітації дітей з частими респіраторними інфекціями», 1999 р.
 3. Самарін Д.В. «Умови розвитку затяжної діареї після перенесеної гострої кишкової інфекції та підходи до лікування у дітей першого півріччя життя», 2002 р.
 4. Лапій Ф. І. «Вивчення впливу стану здоров'я та факторів місцевого захисту на формування специфічної імунної відповіді при вакцинації оральною поліомієлітною вакциною у дітей», 2006 р.
 5. Бондаренко А. В. «Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіологія, клініка, диференціальна діагностика)», 2006 р.
 6. Юхименко О.О. «Особливості ротавірусної інфекції у дітей перших п'яти років життя та удосконалення підходів до її лікування», 2010 р.
 7. Винник Н. П. «Особливості інфекції, викликаної Н. influenzae типу b, у дітей віком до 5 років та удосконалення антибактеріальної терапії», 2013 р.
 8. Степановський Ю.С. «Клінічні та імунологічні критерії прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції у дітей», 2014 р.
 9. Якимович С. А. «Клінічна ефективність корекції місцевого імунітету у імунокомпетентних та імуноскомпрометованих дітей з повторними респіраторними інфекціями», 2014 р.
 10.  Гільфанова А.М. «Медико-соціальні аспекти назо-фарингеального носійства пневмококів у дітей до 5 років», 2016 р.

Докторські дисертації

 1. Волоха А.П. «Особливості перебігу первинних дефіцитів антитілоутворення у дітей, визначення ранніх критеріїв діагностики та обгрунтування диференційованих підходів до лікування», 2009 р.
 2. Самарін Д.В. «Клінічні особливості ВІЛ-інфекції, функціональний стан лімфоцитів та критерії початку АРТ-терапії у перинатально інфікованих дітей» 2009 р.
 3. Бондаренко А.В. «Діагностика та медико-соціальний супровід первинних імунодефіцитів у дітей» 2016 р.

Професор Чернишова Л.І. – член редакційної колегії журналів «Современная педиатрия», «Здоровье ребенка», «Педиатрия. Восточная Европа», «Актуальна інфектологія» та «Клиническая иммунология, алергология, инфектология», доцент Лапій Ф.І. - член редакційної колегії журналу «Сімейна медицина»

Кафедра щорічно організовує і проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Питання імунології в педіатрії” (проведено 15 конференцій) та науково-практичний симпозіум в рамках Центрально-Східно-Європейського  проекту “J-Project” (проведено 14 симпозiумів).